Dagblaðið Vísir - DV - 29.03.1984, Blaðsíða 12

Dagblaðið Vísir - DV - 29.03.1984, Blaðsíða 12
DV. FÍMMTUDAGUR 29. MARS1984. Otgáfufélag: FRJÁLS FJÖLMIOLUN HF. StjórnarformaöurogOtgáfustjóri: SVEINN R. EYJÓLFSSON. Framkvæmdastióriogijtgáfustjóri: HÖRÐUR EINARSSON. Ritstjórar: JÓNAS KRISTJÁNSSON og ELLERT B. SCHRAM. Aostooarritstjóri: HAUKUR HELGASON. Fréttastjórar: JÓNAS HAR ALDSSON og ÓSKAR MAGNÚSSON. Auglýsingastjórar: PÁLL STEFÁNSSON og INGÓLFUR P. STEINSSON. Rifstjórn: SÍDUMÚLA 12—14. SÍMI 86611. Auglýsingar: SÍDUMÚLA 33. SÍMI 27022. Afgreiosla, áskriftir, smáauglýsingar, skrifstofa: ÞVERHOLTI 11. SÍMI 27022. Sími ritstjórnar: 86611. Setning, umbrot, mynda-ogplötugerö: HILMIR HF., SÍDUMÚLA 12. Prentun: Árvakur hf., Skeifunni 19. Áskriftarverðá mánuoi 250 kr. Vero í lausasölu 22 kr. Helgarblað25kr. 3089 milljóna sparnaöur Landsfeður okkar viröast vera í mestu vandræðum með að fylla í göt f járlaga og lánsf járáætlunar þessa árs. Þeir telja útilokað að spara þær 1845 milljónir, sem þurfi til að ná endum saman. Lausleg yfirferð á fyrirhuguðum útgjöldum bendir þó til, að spara megi 3089 milljónir. Sú upphæö nýtist að vísu ekki til fulls. Þegar er liðinn nærri f jóröungur ársins, svo að búast má við, að þegar sé búið að greiða sumt, sem betur hefði verið sparað. Við þurfum því að draga frá 772 milljónir og fá út 2317 milljónir tilaö fjalla raunsætt um málið. Hins vegar getum við mætt ýmissi röskun og öðrum herkostnaði af þessum niðurskurði með því að gefa frjálsan innflutning landbúnaðarafurða. Það mundi bæta hag neytenda um 500 milljónir að minnsta kosti og senni- lega um 1000 milljónir. En hverjir eru þeir liðir, sem óþarfir eru og samtals nema 3089 milljónum á f járlögum og lánsf járáætlun? 280 milljón króna útflutningsuppbætur landbúnaðaraf- urða hvetja til viðgangs peningabrennslu og dulbúins at- vinnuleysis í kinda- og kúabúskap. 258 milljón króna beinir styrkir til kinda- og kúabú- skapar hvetja einnig til framhalds á peningabrennslu og dulbúins atvinnuleysis. 945 milljón króna niðurgreiðslur á afurðum kinda og kúa skekkja verðkerfið í landinu. Neytendum má bæta þær upp meö frjálsum innflutningi slíkra afurða. 83 milljón króna framlag til Byggðasjóðs hvetur til peningabrennslu og dulbúins atvinnuleysis. 120 milljón króna Iántaka Byggðasjóðs hvetur einnig til peningabrennslu og dulbúins atvinnuleysis. 16 milljón króna styrkur við pólitísk sorprit stjórn- málaflokkanna stuðlar að því, aö almenningur fái ekki upplýsingar á borð við þessar. 230 milljón króna niðurgreiösla á raforku stuðlar að því, að fólk búi á óhagkvæmum stöðum á landinu. 61 milljón króna olíustyrkur tefur fyrir nýtingu inn- lendra orkugjafa. 200 milljón króna lántöku til vegagerðar má fresta um eitt ár af fjárhagsástæðum, enda standa þó eftir 1383 milljónir til vegagerðar á f járlögum. 200 milljón króna lántaka til Blönduvirkjunar er óþörf, af því að frekja landeigenda hefur gert þá virkjun óhag- kvæma og kaupanda vantar að orkunni. 104 milljón króna lántaka til flugstöðvar í Keflavík er óþörf, af því að það er ekki góður staður fyrir gróðurhús og núverandi flugstöð er nógu stór. 92 milljón króna samanlagðir styrkir til Flugleiða eru óþarfir, af því að það þjóðþrifafyrirtæki er komið á réttan kjölaðnýju. 200 milljón krónur getur Seðlabankinn gefið eftir af þeim vöxtum, sem hann tekur af ríkinu, og af öðrum gróða. Um leið getur hann frestað byggingu sinni. 200 milljón krónur má fá með því að beina skattrann- sóknum frá smámálum yfir í söluskattinn. 100 milljón króna lántöku til hlutabréfakaupa í vitlaus- um fyrirtækjum á borð við steinullarverksmiðju má spara, enda er því f é að öllu leyti kastað á glæ. Samtals eru þetta 3089 milljónir króna í hreinan sparn- að án nokkurrar skattlagningar og erlendrar skuldasöfn- unar. Þetta er hægt, ef landsfeðurnir hætta að tilbiðja heilögu kýrnar. JónasKristjánsson Ýmissa veðra von Oll orka núverandi ríkisstjómar hefur fariö í það að berjast gegn ver6- bólgunni. Um þaö stríð hefur þjóð- félagsumræðan staöiö allt frá þvi að ríkisstjórnin var mynduö og þar hafa högg verið tíö og þung. Nú virðist þar ætla að verða hlé á. Enda þótt niður- rifsöflum hafi tekist aö hækka nokkuð verðbólguna frá því sem vonast var til og sennilega að koma henni upp í eln 20% að minnsta kosti má stjórnin þó sæmilega við sinn hlut una. Segja má raunar að þetta sé í fyrsta skipti i meíra en áratug sem ríkisstjórn tekst að ná stjórn á efnahagsmálum, segja til um mörk og möguleika og standa nokkurn veginn á því. Ýrnis hættumerki framundan En enda þótt svona vel haf i til tekist í efnahagsmálum eru þó mörg ljón á veginum pg það skammt framundan. Ahrif hinna stórminnkuðu fiskveiða eru enn ekki komin fram. Ljóst er að stjórnarandstaðan — einkum kommúnistar — reynir mikið til þess að plægja akurinn fyrir óánægju- aögerðir þegar syrta fer að á vinnu- markaðnum. Þingmenn Alþýðubanda- lagsins hömuðust gegn heimild til handa ráðherra um kvótaskiptingu þrátt fyrir vilja hagsmunaaðila og hið sama gerði Þjóðviljinn og hann hefur raunar alla tið síðan hamast gegn kvótaskiptingunni og reynt að æsa upp öll öfl sem mögulegt er aö æsa upp gegn henni. Hafa sumir hent gaman að upphrópunum blaðsins um hálfgert uppreisnarástand í þjóðfélaginu þegar langflestir viðurkenna að ekki sé annaö til ráða en skammta veiðarnar. Agnúar, sem unnt er að sníða af, eru úthrópaðir sem aðalsönnunargögn þess að stefnan sé röng og leiði til ófarnaðar. Kjallari á fimmtudegi MAGNÚS BJARNFREÐSSON Ljóst er aö hvergi nærri veröur auð- velt fyrir ríkisstjórnina að stoppa upp í bið alræmda fjárlagagat. Þar verða skoöanir skiptar, bæði um skattheimtu og sparnað. Þar munu rekast á hags- munir þéttbýlis og dreifbýlis og þeir árekstrar kunna að valda miklum óróa i báðum stjórnarflokkunum, ekki síst fyrir þá sök að stjórnarandstaðan mun kynda undir óánægju í þéttbýlinu í garödreifbýlisins. Sennilega veröur erfitt að halda gengi krónunnar innan þeirra marka sem ríkisstjórnin hafði sett sér. Samningarnir, sem gerðir hafa veriö undanfariö, eru ávisun á nokkra gengisfellingu, nema eitthvað sérstakt gerist í gengismálum umheimsins og verðlagi þar. I hvert skipti sem útdeilt er peningum sem ekki eru til er í raun fellt gengi gjaldmiðilsins og það var gert í nýafstöðnum kjarasamningum. Þá er einnig ljóst að nokkurs tauga- titrings gætir í röðum verslunarmanna 9 »Ljóst er að hvergi nærri verður auðvelt fyrir ríkisstjórnina að stoppa upp í hið alræmda f járlagagat." Aö baki þessu öllu er markviss til- gangur, eins og ávallt þegar áróöurs- stríð er hafið á þeim bæ. Áhrif hinna minnkandi veiða eiga eftir að koma í tjós, áhrif sem orðið hefðu hvaöa aðferð sem beitt hefði verið við tak- mörkun fiskveiðanna. Þegar þau áhrif fara aö segja til sin að marki með at- vinnusamdrætti og því sem honum fylgir er ekki ónýtt aö geta hamrað á andstöðu við aðgerðirnar, í von um að enginn spyrji hvað hefði þá átt að gera istaðínn. í Sjálfstæöisflokknum gagnvart samvinnuhreyfingunni. Aðalástæðan er væntanlega tilkoma Miklagarðs, sem þeim þykir hafa tekið of vænan spón úr aski sínum, einmitt þegar nokkur heildarsamdráttur veröur í versluninni. Ekki er enn ljóst hver áhrif þessi upphlaup hafa, en víst er að þau auðvelda ekki stjómarsamstarfið því að landsbyggðarþingmenn Fram- sóknar munu verða fyrir þrýstingi á heimavelli vegna þessara aðgerða kaupmanna í Reyk javík. Ríkisstjórnin sæk- ir ráð í smiðju Alþýðuflokksins Stjómarliðar halda því oft fram að stjórnarandstaöan sé málef nasnauð og hafi engar tillögur fram að færa. En nú bregður svo viö aö tillögur okkar Al- þýöuf lokksmanna um stórhert skatta- eftirlit og leíðír til aö uppræta skatt- svik hafa verið teknar upp af rikis- stjórninni sem ein aðaltillagan til að fylla upp í gatið í rikisfjármáladæm- inu. Skattsvikin 33% af heildartekjum ríkissjóðs? Fyrir skömmu ritaði ég grein í DV, þar sem fram kom það mat aö skatt- svik hér á landi væru 33% af áætluðum heildartekjum ríkissjóös á árinu 1984 eða 11% af þjóðartekjum sem sam- svaraði því að um 5,3 milljörðum hefði veriö skotið undan skatti á árinu 1983 og voru þá söluskattssvikin undanskil- in. I þeirri grein voru færð rök að því hvað lítið innheimtist vegna skatteftir- lits eða 0,05% af því sem áætla má að stolið hafi verið undan skatti á árinu 1983 (söluskattsvikin undanskilin) — hve f á skattframtöl félaga og einstakl- inga í atvinnurekstri fá sérstaka rann- sókn og meðferð hjá skatteftirliti eða 1% allra framtala 1982 og innan við 3% JOHANNA SIGURÐARDÓTTIR ÞINGMAÐUR FYRIR ALÞÝÐUFLOKKINN 1983 — og hve illa er búið að skatta- eftirlitinu. Einnig var í þeirri grein gerð skil til- lögu Alþýðuflokksins sem liggur fyrir Alþingi um úttekt á umfangi skatt- svika í öllum atvinnustéttum og at- vinnugreinum auk umfangs söluskatt- svika hér á landi. Jafnframt kom f ram í greininni að lítill áhugi virtist vera á Alþingi fyrir þessum málum ef marka mátti að salir Alþingis voru hálftómir og lítil viðbrögð alþingismanna eða ráðherra þegar framsaga var flutt á Alþingi fyrir tveimur tillögum, sem þingmenn Alþýðuflokksins flytja, um aðgerðir gegn skattsvikum þar sem færð voru rök fyrir því að í skjóli sinnu- leysis stjómvalda yrði rikissjóður af gifurlegum tekjum vegna skattsvika. Óvænt ánægja Það var því óvænt ánægja og fagnaðarefni að heyra í fréttum að Æl „Það var því óvænt ánægja og fagnaðar- w efni að heyra í fréttum að ríkisstjórnin hyggst fara að ráðum okkar alþýðuflokks- manna og herða innheimtu og eftirlit með skattsvikum."

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.