Dagblaðið Vísir - DV - 28.04.1986, Blaðsíða 4

Dagblaðið Vísir - DV - 28.04.1986, Blaðsíða 4
4 DV. MÁNUDAGUR 28.APRÍL 1986. Fréttir Fréttir Fréttir Unglingar luku prófum og brutu rúður: Austurstrætið aldrei Ijótara - segir sjötugur lögregluþjónn „Ég hef aldrei séð Austurstrætið ljótara en að morgni laugardagsins. Ekki einu sinni eftir 17. júní,“ sagði sjötugur lögregluþjónn í samtali við DV. „Unglingamir rústuðu hreinlega miðbæinn." Rúður voru brotnar á minnst 10 stöðum í miðbæ Reykjavíkur og í Breiðholti aðfaranótt laugardagsins í kjölfar loka samræmdra prófa í grunn- skólum Reykjavíkur. Telja lögreglu- menn að veðurblíða hafi eirrnig valdið hér einhverju. Unglingamir byijuðu að brjóta rúð- ur í versluninni London í Austur- stræti. Síðan fengu rúður í pósthúsinu að fjúka, í versluninni Víði, íkoman- um, Lugtinni og Kamabæ. Er þá fatt eitt talið. Ekki var ástandið betra í Breið- holtsstrætisvagni er ók unglingum til síns heima snemma nætur. Svo mikil var kætin í vagninum að bílrúðumar hreinlega þrýstust út úr vagninum við mikil fagnaðarlæti farþeganna en bíl- stjóranum til armæðu. Er komið var upp í Breiðholt snem unglingamir sér að því að brjóta rúður í verslunar- gluggum þar efra áður en þeir gengu til náða. -EIR Akureyri: Kjöt brennur betur en fiskur „Það kemur óskapleg bræla þegar kjöt brennur á hellu. Hins vegar ger- ist það aldrei með fisk,“ sagði lög- reglumaður á Akureyri í samtali við Dy. Á laugardaginn var slökkvilið Akur- eyrarbæjar kvatt að húsi við Heiðar- lund sem var orðið fullt af reyk. Reyndist kjöt á pönnu vera orðið meira en vel steikt. Töluverðar skemmdir urðu á innbúi vegna reyks. Skömmu áður hafði slökkviliðið var kvatt niður á hafriarsvæði Slippstöðv- arinnar þar sem eldur var í MB Júpíter. Gekk greiðlega að slökkva þann eld og brann skipið ekki frekar en fiskur í potti. -EIR Nafnspjöldum Óprúttinn næturhrafh sá sér leik á borði og læddist inn í garð við Lista- safh Einars Jónssonar á Skólavörðu- holti aðfaranótt laugardagsins. Var hann vopnaður sknifjámi og tókst að Einars stolið fjarlægja 24 nafhspjöld af styttum Ein- ars á meðan nágrannar sváfu vært. Óvíst er hver tilgangurinn hefur verið. -EIR Saman á brú Harður árekstur varð á nýju brúnni brott, gjörónýtan. Fjórir farþegar á Bú$taðavegi aðfaranótt sunnudags. þeirrar bifreiðar vom fluttir á slysa- Lentu tveir bílar þar saman af þvílík- deild. um krafti að draga varð annan á -EIR Veiðimannaráðstefnan: Fjölbreytt, froð- leg og jiörf „Við verðum að viðurkenna hið rétta eðli mannsins og fyrir suma er veiðiskapur mikilvægt tjáningar- form. Því er ekki hægt að afneita og ekki hægt að útiloka það, heldur leiða það inn á jákvæðar og eðlileg- ar brautir. Ein sterkasta sönnunin fyrir gildi veiða fyrir löngu liðna forfeður okkar er sú staðreynd að elstu listaverk manna, sem máluð vom á hellisveggina og loftin í Allta- bíra á Spáni og í Frakklandi, vom af veiðidýrum og veiði,“ sagði Vil- hjálmur Lúðvíksson, framkvæmda- stjóri Rannsóknaráðs ríkisins, er hann talaði um veiðiheimspeki vítt og breitt á veiðimannaráðstefhu sem haldin var um helgina. „Veiðimennskan og veiðigleðin stendur þannig á gömlum merg, er rótgróin, jafhvel laxinn heillaði menn fyrir 20 þúsund árum eins og steinmyndin, sem ég sýndi ykkur, sýnir." í lokin segir Vilhjálmur um sið- ftæðina: „Allar bækur og skrif um veiðiskap em tilraunir til að koma orðum yfir veiðitilfinningar sem í atburðinum speglast. Bókin Ham- ingjudagar eftir Bjöm J. Blöndal er kannski besta dæmið sem við íslend- ingar eigum um bókmenntir af þessu tagi. Þar er i lifandi og hlýrri frá- sögn sagt folskvalaust frá lífsvið- horfi veiðimanns, þar er að finna prédikanir og formúlulausa en sterka siðfræði veiðimanns sem veit hvað er rétt í góðri íþrótt, virðing og ást á veiðidýrinu, umhyggja og skilningur á umhverfi og náttúm, glaðværð, kurteisi og hreinlyndi gagnvart veiðifélögunum og þeim mönnum sem veiðin kemur manni í kynni við. Þetta er kjaminn i sið- fræði veiðimennskunnar." Það var margt rætt á veiðimanna- ráðstefnunni um helgina, svo sem um veiðiheimspeki, veiðistáði, af hveiju fiskurinn tekur, ný viðhorf silungsveiðibóndans til stangaveiði, nýjar kenningar í fisklíffrseði, varúð við ár og vötn, veiðibókmenntir og veiðisögur, veiðitæki og notkun þeirra. Veiðimannaráðstefhan var fróðleg og skemmtileg, veiðimenn hnýttu flugur, myndbönd um veiði vom sýnd alla ráðstefhuna og veiðitíma- rit lágu frammi. Veiðisögur heyrðust manna á meðal og allir virtust háfa gaman af. Þess vegna náði ráðstefh- an tilgangi sínum, veiðitíminn er ekki langt undan og þetta hleypir lífi í „veiðifjörkálfana". Landssamband stangaveiðifélaga hefur ennþá bryddað upp á nýjum lið á dagskrá sinni, þökk sé því. G. Bender. Tveir frumheijar kastíþróttarinnar á íslandi, Albert Erlingsson og Bjarni Karlsson, vom heiðraðir á veiðimannaráðstefhunni. Gylfi Pálsson, formaður LS, óskar Albert til hamingju. Hér sjást þeir Stefán Jónsson rithöfundur og Jón Sigurðsson, forsljóri Jám- blendifélagsins, hlýða á erindi Vilhjálms Lúðvíkssonar um veiðiheimspeki. Stefán talaði um veiðibókmenntir og veiðisögur á sunnudaginn. DV-myndir G. Bender Skúli Hauksson, bóndi í Útey, for- maður silungsveiðibænda, talaði um ný viðhorf silungsveiðibóndans til stangaveiði og sýndi í lokin fallega silunga sem hann hafði fengið í netin í Apavatni á laugardagsmorguninn. I dag mælir Dagfari_______I dag mælir Dagfari_______I dag mælir Dagfari Viðey, vodki og selveiði Eftir fréttum að dæma virðist hafa verið nokkur flumbmgangur á al- þingismönnum á síðustu dögum þingsins. Ýmist eiga þeir að hafa samþykkt alls konar vitleysu eða fellt brýn hagsmunamál milb þess sem þeir ruku saman út af misskiln- ingi. Þór þjóðminjavörður er ekki par hrifinn af þeirri ákvörðun Al- þingis að gefa Reykjavíkurborg Viðeyjarstofu. Segir hann að grein- argerð með frumvarpinu sé bull og skilur ekki hvemig menn geta sett svona vitleysu á blað eins og það að Viðey sé föðurleifð Reykjavikur. En sannleikurinn er auðvitað sá að þama sáu þingmenn sér færi á að losa sig út úr Viðeyjarskömminni, þar sem húseignir ríkisins hafa verið að grotna niður vegna þess að litlu fé hefur verið varið til viðhalds og endumýjunar. Undir yfirskini höfð- ingsskapar var því samþykkt að gefa Reykjavíkurborg eignirnar svo nú megun við borgarbúar taka upp ve- skið og borga þann reikning sem landsmenn allir áttu að greiða. Bul- lið var sem sagt samþykkt. Annað mál vakti þó meiri athygli, en það varðar Hallgrímskirkju eða fram- kvæmdir við hana. Þá deildu menn hart um það hvort maður úr bygg- ingarnefnd kirkjunnar væri sam- mála því að Alþingi hefði afskipti af málinu eða ekki. Ámi Eyjajarl, Al- bert og Ragnhildur vom sannfærð um að byggingamefnd vildi ekkert með afskipti Alþingis hafa. Guðrún Allaballa sagði þetta mgl og vist vildu kirkjunnar menn fá aðstoð rík- isins. Fréttir um annað væm sögu- burður. Albert sté í stól og flutti hnitmiðaða prédikun um orðið hvik- sögur. Enginn þingmaður, hvar i flokki sem hann stæði, bæri hviksög- ur inn á Alþingi. Guðrún Iét sig hvergi og svo fór að Ólafur G. Ein- arsson fór í pontu og gaf Berta og. félögum áminningu. Þá reiddist Al- bert fyrir alvöru og hundskammaði Ólaf fyrir að hafa kallað sig ráð- herra. í þessu máb væri hann nefni- lega bara þingmaður en ekki ráðherra. Óli ætti ekkert með að kalla sig ráðherra og skyldi bara halda sig á mottunni ef hann vildi ekki hafa verra af. Örþreyttir og vansvefta þingmenn hresstust nokk- uð við þessa rimmu. Samþykktu svo ríkisábyrgð til handa Amarflugi, sem Steingrímur sagði að væri að vísu alveg á mörkunum að gera. En það fór ekki eins vel með sela- frumvarpið hans Halldórs sjávarút- vegs. í þriðja sinn hefur hann lagt framvarpið fyrir Alþingi og alltaf hefur því verið komið fyrir kattar- nef. í þetta sinn vom það víst Egill Jónsson og Skúli Alexandersson sem gengu harðast fram í að slátra fmm- varpinu. Em þó báðir góðir og gegnir framsóknarmenn þótt þeir að visu sitji á þingi fyrir aðra flokka. Halldór er bæði sár og reiður og segist ekki hafa gert sér neina grein fyrir þvi fyrirfram að menn hefðu gaman af því að stoppa fmmvörp sem hann bæri fram. Ög allt sé þetta íhaldinu að kenna sem hafi ekki haft neina stjóm á sínum mönnum í selamál- inu. Samt hafi verið mikill meirihluti fyrir málinu á þingi. Sést best á þessu að það er enginn trygging fyrir fram- gangi mála á Alþingi að meirihlutinn sé þeim samþykkur. Hins vegar náði fjármálaráðherra betri árangri með sitt óskamál fyrir þingslit. Það var að koma vodka- framleiðslu inn í landið. Þetta merka þjóðþrifamál rann ljúflega gegnum nefndir og deildir þrátt fyrir and- stöðu Ólafs Þ. Þórðarsonar og áfengisvamaráðs, eða var það kannski þess vegna. Allavega fór ráðherrann með fullan sigur i því máli og þykir maður að meiri fyrir bragðið, allavega hjá hluta frétta- stofuliðs sjónvarpsins. Mun þetta vera meisti stuðningur við íslenskan iðnað sem Alþingi hefur samþykkt i langan tíma. Næst þurfum við að fá hingað sígarettufabrikku og fara að keppa við Reynolds og þá kappa sem græða stórfé á þessari heilsuvöm. Jón frá Seglbúðum reyndi allt hvað af tók að losa sig undan þeirri kvöð að veita vínveitingaleyfi. Vildi færa þetta vald til sýslumanna og bæjar- fógeta. Maður hefði haldið að þetta vald væri betur komið annars staðar en í höndum Jóns, en af einhveijum óskiljanlegum orsökum töldu þing- menn að ekki bæri að taka þennan kaleik frá ráðherranum og hann sit- ur enn uppi með brennivínsleyfin, sjálfum sér og öðmm til ama og leið- inda. Þannig veltust málin sitt á hvað i sölum Alþingis síðustu daga og næt- ur fyrir þingslit. Og nú geta þing- menn slappað af meðan sveitar- stjórnarmenn undirbúa lokaslaginn fyrir sínar kosningar. Dagfari.

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.