Morgunblaðið - 25.08.2001, Blaðsíða 13

Morgunblaðið - 25.08.2001, Blaðsíða 13
HÖFUÐBORGARSVÆÐIÐ MORGUNBLAÐIÐ LAUGARDAGUR 25. ÁGÚST 2001 13 Á FUNDI skipulags- og bygginganefndar Reykjavík- urborgar sl. miðvikudag var deiliskipulag fyrir svokallað- an Barónsreit samþykkt og málinu vísað til borgarráðs. Barónsreitur afmarkast af Vitastíg, Skúlagötu, Baróns- stíg og Hverfisgötu og að sögn Margétar Þormar, hverfisstjóra hjá Borgar- skipulagi, er áætlað að reisa íbúðar- og atvinnuhúsnæði á reitnum. Undir Barónsreit er fyrir- huguð tveggja hæða bíla- geymsla neðanjarðar þar sem yrðu allt að 250 bílastæði. Í athugasemdum til skipu- lags- og bygginganefndar kemur fram sú gagnrýni frá íbúa borgarinnar að efast er um þörf fyrir slíka geymslu. Bent er á að nýting bílastæða- húss við Vitatorg hafi verið 34% árið 1999 samkvæmt upplýsingum Bílastæðasjóðs. Þá bendir íbúinn á að nýt- ing miðastæða neðan Lauga- vegar 77 hafi minnkað tölu- vert. Loks segir hann að bílageymsla við Barónsreit geti varla leyst bílastæða- vanda við Hlemm. Leggur hann til að gerð verði hag- kvæmnisathugun á byggingu bílageymslu undir Barónsreit og einnig verði kannað hvort fleiri kostir gætu verið heppi- legri. Notkun bílastæða við Vitatorg hefur aukist Ásbjörn Valur Sigurgeirs- son, aðstoðarvarðstjóri hjá Bílastæðasjóði Reykjavíkur, segir að nýting bílastæða við Vitatorg hafi aukist gífurlega síðastliðin tvö ár. Hann segir að gerð sé at- hugun á tveggja ára fresti á nýtingu bílastæða. Athugunin fyrir árið 2001 hafi þó ekki verið birt. Ásbjörn segir að nýting bílastæðahússins við Vitatorg hafi árið 1999 verið að með- altali 29% en hámark 34%. Ekki fengust upplýsingar um nýtingu á bílastæðunum neð- an Laugavegar 77 en að sögn Ásbjörns var meðalnýting allra bílastæða þar sem miða- mælir er 73% fyrstu níu mán- uði ársins 2000. Bílastæði neðan- jarðar eðlileg lausn Margrét segir að málið sé ekki komið á það stig að hag- kvæmnisathugun hafi farið fram. „Það er bara búið að gera lauslegar tillögur en ég reikna ekki með að farið verði í framkvæmdir við bíla- geymslu áður en slíkar athug- anir hafa farið fram. Það ligg- ur í hlutarins eðli. Ég hef þegar lagt til að þörfin fyrir bílastæði verði skoðuð um leið og ákveðið hefur verið hvers konar hús munu rísa á svæð- inu. Við erum eingöngu með deiliskipulag í dag.“ Hún segir að þó sé mjög eðlilegt að byggð verði bíla- geymsla neðanjarðar þar sem lítið sé um bílastæði ofanjarð- ar. „Það er því mjög eðlileg lausn að koma með bílastæði neðanjarðar þegar byggt er ofanjarðar.“ Breyting á notkun húsa Margrét tekur fram að á undanförnum árum hafi notk- un húsa við Skúlagötu verið að breytast úr atvinnuhús- næði, aðallega verksmiðjum, þar sem lítil þörf hafi verið fyrir bílastæði, í íbúðir og annars konar atvinnustarf- semi, sem kallar á fleiri bíla- stæði. Að sögn Margrétar er til- laga um að í framtíðinni verði byggt á bílastæðareitnum fyrir neðan Laugaveg 77 og neðanjarðar verði bíla- geymsla sem verði tengd við bílageymsluna undir Baróns- reit. „Það hefur verið mikill þrýstingur frá Miðborgar- samtökunum og Bílastæða- sjóði um að koma á bílastæð- um í kringum Laugaveg.“ Það er teiknistofan Úti og inni sem hannaði deiliskipu- lagið á reitnum. Deiliskipulag fyrir svokallaðan Barónsreit við Hverfisgötu samþykkt í skipulagsnefnd Bílastæðageymsla neðanjarðar gagnrýnd Miðborg Teikning/Úti og inni sf. Fyrirhuguð er blönduð nýting á reitnum þar sem gulu byggingarnar eru en undir þær á að koma bílageymsla.          FORMAÐUR fræðsluráðs vísar á bug þeim ásökunum Kjartans Eggertssonar, skóla- stjóra Tónskóla Hörpunnar, að Reykjavíkurborg hyggist halda áfram að mismuna tón- listarskólum í borginni þrátt fyrir tilmæli samkeppnisráðs um breytingar þar á. Kjartan sendi frá sér yfirlýsingu þess efnis í gær. Tónskóli Hörpunnar er ekki meðal þeirra 14 tónlistarskóla sem fá fasta styrki frá borg- inni og í kjölfar kvörtunar Kjartans Eggertssonar, skóla- stjóra skólans, vegna þessa beindi samkeppnisráð þeim tilmælum til Reykjavíkur- borgar að endurskoða fram- kvæmd styrkveitinga til tón- listarskóla þannig að hún mismunaði ekki þeim tónlist- arskólum sem starfa á sama markaði. Í yfirlýsingunni frá í gær segir að á fundi með fulltrúum Reykjavíkurborgar á miðviku- dag hafi óskum forráðamanna skólans um réttarbót á grund- velli álits samkeppnisráðs ver- ið hafnað. Fleiri tónlistarskólar banka á dyrnar Sigrún Magnúsdóttir, for- maður fræðsluráðs, segir það alrangt hjá Kjartani að Reykjavíkurborg hyggist sniðganga álit samkeppnis- ráðs. „Ég veit ekki hvað hann hefur fyrir sér í því. Við boð- uðum hann á fund því hann óskaði eftir fundi og við tjáð- um honum að við værum að skoða þetta heildstætt.“ Hún undirstrikar að ekki hafi verið um úrskurð sam- keppnisráðs að ræða heldur hafi þeim tilmælum verið beint til borgarinnar að endurskoða úthlutunarreglurnar. „Sú skoðun stendur yfir um það hvað við getum gert við þann kvóta sem við höfum til tónlist- arskóla. Það þýðir þá bara að við tökum frá skólum sem eru fyrir með styrk og setjum í aðra,“ segir hún. Að sögn Sigrúnar er endur- skoðunarvinnan komin í fullan gang og býst hún við niður- stöðum þeirrar vinnu eftir hálfan mánuð. Hún segir að þar sé verið að skoða mál Tón- skóla Hörpunnar sem og ann- arra. „Hann er bara inni í þeim pakka því auðvitað er hann hluti af heildinni, við förum ekkert að taka hann út úr enda eru fleiri tónlistarskólar sem banka á dyrnar,“ segir hún. En mun borgin íhuga að greiða Tónskóla Hörpunnar styrki aftur í tímann eins og Kjartan hefur farið fram á. „Það finnst mér afar ósenni- legt. Ég get hvergi nokkurs staðar séð lagakróka um að við séum skuldbundin til þess.“ Formaður fræðsluráðs vegna yfirlýsingar Tónskóla Hörpunnar Reglur eru í endurskoðun Grafarvogur FRAMKVÆMDUM við Lækinn í Hafnarfirði miðar vel áfram og voru þessir piltar önnum kafnir við vinnu sína í gær þegar ljósmyndara Morgunblaðsins bar að. Verið er að gera nýja brú yfir lækinn og er hún helm- ingi lengri en sú sem fyrir var. Í tengslum við þetta er unnið að verulegum endurbótum á gatnamótum Hverfis- götu og Lækjargötu og er gert ráð fyrir að verkinu ljúki fyrir 15. september. Ný brú yfir Lækinn í burðarliðnum Morgunblaðið/RAX GUÐLAUGUR Þór Þórðar- son, borgarfulltrúi D-lista, segir óeðlilegt að borgaryfir- völd greiði ekki með fimm ára börnum í einkaskólum eins og greitt er með jafnöldrum þeirra í leikskólum. Kristín Blöndal, formaður leikskóla- ráðs Reykjavíkur, segir að vegna reglna menntamála- ráðuneytisins sé það ekki mögulegt. Í Morgunblaðinu í gær kom fram að skólagjöld Ísaksskóla myndu hækka um tæp 40%, úr 9.900 krónum í 13.700 krónur, þegar kennsla hefst í lok ágúst. Þá kom fram að forráðamenn skólans hefðu óskað eftir end- urskoðun á samningi sínum við Reykjavíkurborg þar sem far- ið er fram á hærri fjárframlög. Fram kom að fimm ára börn í Ísaksskóla greiða skólagjöld en Reykjavíkurborg greiðir ekki með þeim börnum eins og greitt er með börnum á einka- reknum leikskólum. „Hvað fimm ára börnin varðar á einu að gilda fyrir borgina hvort foreldrar ákveða að setja börnin sín í Ísaks- skóla, þ.e. einkarekinn skóla, eða leikskóla sem rekinn er af borginni. Það eru hvorki rétt- lætisrök né skynsemisrök fyrir því að þetta fólk fái ekki sömu fyrirgreiðslu. Við höfum lagt áherslu á það,“ segir Guðlaug- ur. Telur fjárframlög til einkaskóla of lág Hann segir að sjálfstæðis- menn hafi komið með tillögu í leikskólaráði fyrir tveimur ár- um þess efnis að Ísaksskóli fengi sömu fyrirgreiðslu fyrir fimm ára börn eins og um einkarekinn leikskóla væri að ræða. „Það var samþykkt og við fögnuðum stefnubreytingu af hálfu R-listans. Efndirnar voru hins vegar þær að það gilti einungis í eitt ár.“ Spurður segir Guðlaugur að hann muni styðja beiðni for- svarsmanna Ísaksskóla þess efnis að samningurinn við borgaryfirvöld verði endur- skoðaður. Fjárframlög til einkaskólanna hafi verið allt of lág. „Framkoman gagnvart einkaskólunum hefur verið fyrir neðan allar hellur. Þetta snýst um rétt foreldra sem eru að greiða skatta í borginni. Þá ber að nefna að ef borgin myndi ekki greiða með einkareknum skólum væri klárlega verið að ýta undir stéttskiptingu og minni fjölbreytni skólastarfs. R-list- inn virðist hafa áhuga á því.“ Guðlaugur segir að þó svo að Reykjavíkurborg myndi greiða nákvæmlega sömu upp- hæð til einkarekins og borgar- rekins skóla myndi borgin spara viðhaldskostnað og fjár- festingarkostnað. Mál fimm ára barna í end- urskoðun hjá borginni Kristín Blöndal, formaður leikskólaráðs Reykjavíkur- borgar, segir að það sé rangt að einhvern tímann hafi verið greitt með fimm ára börnum á einkareknum skólum eins og greitt er með börnum á einka- reknum leikskólum. „Ástæðan fyrir því er sú að til þess að fá styrki fyrir einka- rekinn leikskóla þarf að upp- fylla ákveðin skilyrði sem eru gerð af menntamálaráðuneyti. Þessi skilyrði varða fjölda barna á hvern starfsmann, húsnæðis- og lóðarstærð miðað við hvert barn og menntaðan leikskólastjóra. Um grunnskólana gilda hins vegar aðrar reglur.“ Að sögn Kristínar eru mál fimm ára barna í einkareknum skólum í skoðun hjá borgaryf- irvöldum. Á fundi fræðsluráðs Reykja- víkur þann 26. júní sl. var sam- þykkt samhljóða hækkun á styrkjum til einkaskóla. Um er að ræða hækkun upp í 218.500 krónur á nemanda skólaárið 2001–2002 miðað við 9,5 mán- aða starfstíma sem er 25,57% hækkun frá því í fyrra ári. Að sögn Runólfs Birgis Leifssonar, forstöðumanns fjármálasviðs Fræðslumið- stöðvar Reykjavíkur, greiddi Reykjavíkurborg árið 2000 að meðaltali 314.200 krónur mið- að við hvern nemanda í skólum sem borgin rekur. Inni í því er öll almenn sérkennsla, skóla- akstur o.fl. Borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks gagnrýnir niðurgreiðslustefnu borgarinnar Ekki greitt með 5 ára börnum í einkaskólum Hlíðar Hafnarfjörður
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.