Morgunblaðið - 04.09.2001, Blaðsíða 31

Morgunblaðið - 04.09.2001, Blaðsíða 31
SNEMMSKIMUN í þungunkom að nýju inn í almennaumræðu í síðustu viku.Þetta er mál sem varðar alla. Nauðsynlegt er að fólk viti hvað felst í snemmskimun, hvað hægt er að gera nú og að hverju er stefnt. Í meira en aldarfjórðung hefur hér á landi verið unnt að greina á fósturskeiði ýmsa alvarlega með- fædda sköpulags- og litningagalla, eins og í öðrum löndum. Þetta hefur þótt sjálfsagt og íslenskar konur hafa notað sér þessa þjónustu og tekið umbótum á henni fegins hendi. Vegna ómskoðunar við 18–20 vikur er fæðing barns með alvar- lega sköpulagsgalla á borð við heila- leysi og klofinn hrygg, slæma hjartagalla, vansköpuð nýru og ýmsa alvarlega erfðasjúkdóma orð- in fátíð. Þar er lífsvon engin eða al- varleg fötlun langlíklegust og þá má á fyrri hluta meðgöngunnar bjóða konum sem það kjósa að rjúfa með- gönguna (fóstureyðing að lögum). Í öðrum til- vikum finnast sköpu- lagsgallar tímanlega, þannig að fylgjast má sérstaklega með barninu fram að fæð- ingu og hafa þá nauð- synlegan viðbúnað til að bregðast við vanda hjá barninu strax. Þetta er jákvæð afleið- ing skynsamlegrar nýtingar á tæknifram- förum. Það er hlutverk heilbrigðisstarfsfólks, ekki síst á fósturgrein- ingadeild kvennadeild- ar, að veita vandaða, hlutlausa faglega ráð- gjöf í þessum málum. Þjónustan hefur verið vel skipu- lögð hér og fylgt þróun annars stað- ar, nema í tvennu tilliti. Skimun snemma í þungun með ómskoðun eða lífefnamælingum hefur vantað eða verið takmörkuð og litninga- rannsóknir í þungun hafa aðeins staðið einni af hverjum 9 konum til boða. Þetta eru þær konur sem eru yfir 35 ára aldri eða eru í sérstökum áhættuhópi og þá ekki fyrr en við 15–16 vikna meðgöngulengd. Það verður til þess að það eru einkum yngri konurnar sem fæða börn með litningagalla og meirihluti kvenna, eða 85–90%, á þar með ekki kost á greiningu á litningagöllum. Því hef- ur verið unnið að því að öllum for- eldrum, sem þess óska, bjóðist ný tegund skimunar, sem fram fer fyrr í þunguninni. Við 11–13 vikna þung- un má í ómskoðun (sónar) mæla vökvasöfnun á hnakka fóstursins (hnakkaþykktina) og tengja það við aldur móðurinnar og mælingu tveggja lífefna í blóði hennar til að reikna út hvort líkur séu auknar á litningagalla. Jafnframt getur feng- ist vísbending um tilvist annarra al- varlegra fósturgalla, einkum hjartagalla. Ef líkur eru auknar má rannsaka litningana með því að taka sýni úr fylgju eða legvatni eða gera nákvæma ómskoðun ef grunur er um hjartagalla. Finnist litninga- afbrigði eins og þreföldun á litningi 21, má konan velja að rjúfa með- gönguna. Þetta litningaafbrigði veldur svonefndu Downs-heilkenni sem stundum er í munni fólks nefnt „mongólismi“ vegna augneinkenna hjá þessum börnum. Börn sem fæð- ast með Downs-heilkenni eru mis- jöfn og fötlun þeirra mismikil. Að- stæður fólks og sýn þess á eigin aðstæður er einnig mismunandi. Enginn getur ákveðið fyrir annan hvernig haga á barneignum eða hvaða ákvörðun er tekin þegar fóst- urgalli kemur í ljós. Virða þarf ákvörðun einstaklinganna eða pars- ins. Hvorki heilbrigðisstarfsmenn né aðrir mega ýta sinni lífssýn að öðrum. Flestir íslenskir foreldrar hafa fram til þessa valið að ljúka meðgöngunni þegar litningagalli finnst. Sumir velja þó að halda meðgöngunni áfram og enn aðrir vilja ekki fósturgrein- ingu af þessu tagi. Öll viðhorfin eru jafnrétt- mæt. Fólki þarf líka að vera ljóst að hnakka- þykktarmæling eða lífefnaskimun gefur aðeins vísbendingar (líkur á galla eða af- brigði) og að aðferðin hefur öryggi upp á 70– 90%, þannig að það verður aldrei svo að börn með Downs–heil- kenni hætti að fæðast. En þeim fækkar sennilega nokkuð. Hvers vegna ætti tvítug kona ekki að hafa sama rétt og sú sem er fertug? Nýja aðferðin hefur þann kost að allar konur geta nýtt sér hana, ekki bara þær sem eru orðnar 35 ára. Legvatnsástungu fylgir um 1% hætta á að missa fóstrið. Færri legvatnsástungur þarf hlutfallslega að gera en áður. Fósturlátum heil- brigðra fóstra mun því fækka. Fleiri fóstur með litningagalla (þ.m.t. Downs-heilkenni) munu finnast fyrr í fósturlífi en verið hef- ur. Þetta eru kostir við nýja aðferð sem fólk í nágrannalöndum okkar, eins og í Bretlandi, hefur tekið með jákvæðum hætti og talið verulega framför. Alþjóða heilbrigðismála- stofnunin og ráðherranefnd Evr- ópusambandsins eru sama sinnis og mæla með aðferðinni. Meira val er til staðar til að geta stýrt eigin æxl- un og eigin framtíð. Því er stundum haldið fram, og þá einkum af hinum ófötluðu, að til- vist fatlaðra auki á fjölbreytni mannlífsins og skilning á mismun- andi þörfum fólks. Jafnframt geti tilvist fatlaðs einstaklings verið þroskandi og að hinir ófötluðu í fjöl- skyldunni geti margt af því lært. Flestir geta þó verið sammála um að betra sé að koma í veg fyrir fötl- un. Engum dytti til dæmis í hug að andmæla því að það er verðugt við- fangsefni að koma í veg fyrir fæð- ingu fyrirbura eða beita forvörnum gegn bílslysum. Nokkrir aðstand- endur barna með fötlun eða Downs- heilkenni hafa skrifað í dagblöð og lýst því að vel geti gengið með börn sem hafa Downs-heilkenni. Að sjálfsögðu og sem betur fer gengur oft vel. Minna heyrist af skiljanleg- um ástæðum frá þeim sem eiga í erfiðleikum vegna fatlaðra barna eða tóku ákvörðun um fóstureyð- ingu. Þeir, sem skrifað hafa, hafa einnig látið að því liggja að heil- brigðisstarfsmenn sem við þetta vinna séu ekki hæfir til ráðgjafar vegna þess að þeir hafi sjálfir ekki reynslu af því að eiga börn með fötl- un. Með sömu „röksemdafærslu“ mætti halda því fram að þeir sem meðhöndla alvarlega sjúkdóma geti ekki haft skilning á þeim af því þeir hafi ekki fengið sjúkdóminn sjálfir. Þeim og skimunaraðferðinni hefur verið líkt við útrýmingarógnir á síð- ustu öld. Slík samlíking er ranglát og fjarri öllum sannleika. Nú standa mál þannig að enn er skimunin einungis boðin konum yfir 35 ára aldri og áhættuhópum. Fá- einar konur hafa í Reykjavík og á Akureyri valið lífefnamælingu sem gera þarf erlendis. Því fylgir tals- verður kostnaður sem konur í Reykjavík verða að greiða sjálfar. Ef hefjast á handa á Íslandi með skimun fyrir allar konur þá vantar að fullgera nýtt húsnæði fyrir fóst- urgreininguna á kvennadeild Land- spítalans og að tryggja laun fyrir sérhæft starfsfólk á kvennadeildun- um í Reykjavík og Akureyri. Þekk- ing og þjálfun eru fyrir hendi til að hefja hnakkaþykktarmælingar og lífefnaskimun í Reykjavík. Þó meira þurfi, er nokkuð búið að gera í kynningu á skimuninni. Ómtækin eru til, m.a. góð gjöf ríkisstjórnar- innar á fimmtíu ára afmæli kvenna- deildar Landspítalans fyrir rúmu ári síðan. Til að framkvæma lífefna- skimun vantar líka tækjakost á Rannsóknastofnun Landspítalans. Lífefnaskimunin og síðar ómskoðun með fjarlækningatækni, munu nýt- ast fólki annars staðar á lands- byggðinni. Loks, og ekki síst, vant- ar ákvörðun um hvernig á að greiða rekstrarkostnaðinn og hvenær á að byrja að gera öllum kleift að eiga aðgang að þessari tækni hér á landi. Talsverð umræða um siðferðilegar hliðar málsins hefur farið fram og hefur leitt til þess að enn betur verður vandað til undirbúnings og upplýsingagjafar til almennings og heilbrigðisstarfsfólks. Á því er ekki vafi í huga flestra sem til málsins þekkja, að tilboð um snemmskimun til alla verðandi foreldra er jafn- sjálfsögð framför hér á landi og annars staðar. Því verður að vona að ákvörðun liggi fyrir sem allra fyrst. Snemmskimun í þungun er jákvæð viðbót Morgunblaðið/Þorkell Höfundur er prófessor og for- stöðulæknir á kvennadeild Land- spítala – háskólasjúkrahúss. Nýja aðferðin hefur þann kost að allar konur geta nýtt sér hana, segir Reynir Tómas Geirsson, ekki bara þær sem eru orðnar 35 ára. Reynir Tómas Geirsson MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 4. SEPTEMBER 2001 31 ri líkt við hann yrði a með sér veru væri hermanna drei gera. 9 til landa hefði verið að hetjur erðar að það hefði í stök, sem æra af. Horta má mao ákvað hernaðin- taldi hann þess fall- il greina – að skæru- allar áttir ystumann- en Xanana og endur- á grunni. angast við n telur sig ning hans n a 21. júní ammt frá urströnd- a foreldra um tíma Gusmao. Alexandre ngarinnar a Xanana voru tím- asonur fá- ado“, þ.e. sku, verið r og tekið Hann var kennara- kjunni og sum stöð- na var að i hann til tti honum ngu þjóð- uppreisn- n fyrir að na, hvort ólastjórar stofnana störfum í sástæðum a mennta- onar störf m. í Portúgal álalíf ung- þó framan herbúðum gir vinstri- nýkomnir jótt áhrif- að sjá, að hvers kon- ar öfgum og haft áhyggjur af ofbeld- isverkum sinna eigin flokksmanna ekki síður en andstæðinga þeirra. Enda þótt Xanana hafi í skæruhern- aðinum dregið mikinn lærdóm af baráttusögu kínverskra kommúnista (segist hafa gengið með Rauða kver- ið eftir Mao Tse Tung upp á vasann) hóf hann fljótlega eftir að hann tók við forystu skæruherins að vinna að pólitískri stefnubreytingu FRET- ELIN. 7. desember 1987, þegar tólf ár voru liðin frá innrás Indónesa, sendi hann út boð til sjálfstæðissinna heima og erlendis þar sem hann gerði upp hugmyndafræðilegan feril flokksins, með kostum og göllum, hvatti til þess að hann félli endanlega frá marxisma og endurskoðaði hug- myndafræði sína með það fyrir aug- um að allar stjórnmálaskoðanir fengju þrifist innan vébanda hans. Ennfremur vildi hann að skæruliða- herinn – FALINTIL – yrði óháður stjórnmálaflokkum. Þessar breyt- ingar náðu fram að ganga ári síðar og þá hófst á ný samvinna flokkanna sem áttust við í borgarastyrjöldinni 1975. Í sjálfsævisögu Xananas, sem nær til ársins 1981, er að finna bréf og ýmislegt fleira sem hann hefur sent frá sér síðan. Er athyglisvert að sjá hvílíkum framförum hann hefur tek- ið bæði í hugsun, tjáningu og ritstíl – segist enda hafa orðið að læra af reynslunni. Honum mun fleira til lista lagt, hefur m.a. fengist við ljóða- gerð og myndlist. Fangelsi eða framfarir? Mikið hefur verið rætt um það á Austur-Tímor hvaða stefnu beri að taka gagnvart vígasveitunum sem rústuðu landið í september 1999. Hjá deild þeirri innan saksóknaraemb- ættis Sameinuðu þjóðanna, sem fjallar um meiriháttar glæpi (Seri- ous Crimes Unit) er unnið að rann- sókn fjölmargra mála sem flokkast undir svokallaða „glæpi gegn mann- kyninu“ og þegar verið gefnar út einar sex ákærur fyrir slíka glæpi. En málin eru svo mörg að fyrirsjá- anlegt er að áraraðir munu líða áður en unnt verður að afgreiða þau öll. Þess vegna hefur verið skipuð svo- nefnd sannleiks- og sáttanefnd (Re- ception, Truth and Reconcilliation Commission) sem er ætlað að leita annarra leiða en dómstólameðferðar til að gera upp fortíðina. Xanana er því mjög hlynntur og var spurður ít- arlega út í þá afstöðu sína. Hann virtist ekki hafa eða a.m.k. ekki vera tilbúinn að láta uppi skýrt markaðar tillögur þar að lútandi, en röksemda- færslan var nokkurn veginn þessi: Við þurfum að finna leiðir til að sam- eina réttlæti og sættir (justice and reconciliation) og líta á þessi mál öll í heild, raunsæjum augum. Við getum ekki aðeins litið til þess sem gerðist í september 1999, það væri ekki rétt- látt gagnvart þeim sem liðu þjáning- ar og fórnir á 24 ára valdaskeiði Indónesa. Athugið það líka að eldri kynslóðin í þessu landi hefur upp- lifað þrjú gereyðingartímabil, hið fyrsta var hernám Japana, sem skildi hér eftir sviðna jörð, hið næsta var innrás Indónesa og styrjöldin við þá og hið þriðja vígasveitirnar í sept- ember 1999. Margir eru orðnir óskaplega þreyttir á þessum enda- lausu átökum – og hví þá ekki að breyta hugarfarinu, horfa til fram- tíðar og snúa baki við fortíðinni. Ef við finnum ekki leiðir til þess að sam- ræma réttlæti og sættir höldum við sárunum endalaust opnum. Framtíðarsýn Við verðum líka að líta til þess sem við höfum bolmagn til að gera. Við stöndum andspænis fólkinu í land- inu, sem biður um mat, menntun, heilbrigðisþjónustu og annað sem þarf til mannsæmandi lífs. Minn- umst þess að 54% þjóðarinnar eru undir 25 ára aldri og 44% undir 14 ára aldri, þið sjáið því hvað er fram- undan á sviði menntamála, þar er verk að vinna. Ef við ætlum að reyna að byggja upp þjóðfélagið er þá vit í því að verja stórfé til að halda fjölda manna í fangelsum? En ég tek það skýrt fram að án réttlætis verða eng- ar sættir – spurningin er aðeins hvers konar réttlæti við getum sætt okkur við. Hvort hann héldi að menn væru tilbúnir að byrja að búa og lifa með þeim sem hefðu brennt heimilin þeirra til grunna? Hann svaraði: Er ekki nær að segja við þann sem brenndi húsið mitt – reistu það við á ný – en að setja hann í fangelsi? Xan- ana var spurður hvort hann væri því fylgjandi að settur yrði á laggirnar alþjóðlegur stríðsglæpadómstóll fyr- ir Austur-Tímor eins og gert hefði verið fyrir fyrrverandi Júgóslavíu og Rwanda. Það sagði hann alfarið mál alþjóðasamfélagsins – og á sama hátt réðu Indónesar því hvernig þeir færu með mál herforingja sinna, sem ábyrgð hefðu borið á glæpaverkum í Austur-Tímor í innrásinni 1975 og síðar á 24 ára valdaferli þeirra. Talið snerist að efnahagsmálum og hversu lengi hann teldi að Aust- ur-Tímor yrði háð aðstoð erlendis frá. Hann sagði erfitt að segja til um það, alla vega yrði svo fyrstu árin meðan verið væri að undirbúa nýt- ingu þeirra auðlinda sem í landinu væru. Hann kvaðst vongóður um að alþjóðasamfélagið yrði þeim hjálplegt ef þeim tækist að byggja upp lýðræðislegt þjóðfélag. Aðspurður hvort hann teldi alþjóðasamfélagið hafa áfram skyldur við Tímora kvað hann svo ótvírætt vera og því mætti það ekki yfirgefa þá um leið og þeir lýstu yfir sjálfstæði sínu, það yrði að gerast í áföngum. Hver er hans framtíðarsýn fyrir land sitt og þjóð var spurt á ýmsan veg og svarið var í stuttu máli þetta: Kosningarnar, sem nú fara fram, marka endalok sjálfstæðisbarátt- unnar og um leið nýja byrjun. Fyrir mér hefst uppbyggingarstarfið fyrir alvöru þann dag sem lýst verður yfir sjálfstæði og það nun taka langan tíma. En sjálfstæðið mun því aðeins hafa einhverja þýðingu að þjóðin sjái fram á betra líf eftir svo sem 10–15 ár; að þá hafi orðið umtalsverðar framfarir, að fólkið hafi eignast heimili, njóti heilsugæslu, menntun- ar og aldraðir fái umönnun. Hvar við eigum að byrja er erfitt að segja – því svo ótalmargt er aðkallandi. mræma ættir“ Xanana Gusmao á fundi með fréttamönnum í Dili. Reuters ustur-Tímor. Þátttaka var um 90%. Kosningarnar marka nýja byrjun
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.