Morgunblaðið - 04.09.2001, Blaðsíða 38

Morgunblaðið - 04.09.2001, Blaðsíða 38
UMRÆÐAN 38 ÞRIÐJUDAGUR 4. SEPTEMBER 2001 MORGUNBLAÐIÐ Á undanförnum ár- um hef ég rekið næt- urklúbb með tilheyr- andi leyfum í húsinu Aðalstræti 4 í miðbæ Reykjavíkur. Nokkrir íbúar á svæðinu eiga erfitt með að sætta sig við þessa starfsemi og hafa allt frá öndverðu beitt áhrifum sínum til þess að knýja forsvars- menn Reykjavíkur- borgar til þess að loka staðnum. Viðbrögð stjórnenda Reykjavík- urborgar hafa ein- kennst af vanhugsuð- um aðgerðum sem virðast eingöngu þjóna þeim tilgangi að koma til móts við umkvartanir og vanstillingu þessa fólks. Jafnframt hafa nokkrir ístöðulausir stjórnmálamenn séð sér hag í því að þyrla upp moldviðri um starfsemi næturklúbba í stað þess að beita sér fyrir því að leysa þennan ágreining með skynsamlegum hætti. Er dapurlegt til þess að hugsa að ásókn í atkvæði skuli vega þyngra á metunum í hugarheimi ráðamanna en virðing fyrir lögum og rétti og góðum stjórnsýsluháttum. Ég mun hér rekja í stuttu máli þá illskiljan- legu aðför sem Reykjavíkurborg hefur beint gegn mér persónulega, fjölskyldu minni og starfsfólki fyr- irtækisins. Fyrsta aðgerð borgarinnar fólst í því að vanrækja afgreiðslu á löglegri umsókn um áfengisveitingaleyfi og neyddist fyrirtæki mitt til þess að áfrýja sinnuleysi borgarinnar til úr- skurðarnefndar um áfengismál. Úr- skurðarnefndin komst að þeirri nið- urstöðu að Reykjavíkurborg bæri umsvifalaust að gefa út umbeðið leyfi og taldi nefndin að Reykjavík- urborg hefði brotið ákvæði stjórn- sýslulaga, þ.á m. jafnræðisregluna. Reykjavíkurborg skaut ekki þessum úrskurði til dómstóla og kaus þess vegna að una niðurstöðunni. Engu að síður ákvað Reykjavíkurborg að gefa veitingastaðnum ekki umrædd leyfi og virti þar með í raun að vett- ugi ákvörðun stjórnskipaðrar úr- skurðarnefndar. Önnur aðgerð Reykjavíkurborgar gegn fyrirtæki mínu fólst í því að takmarka landnotkun bakhúss Að- alstrætis 4 og stöðva þar með starf- semina með breytingu á gildandi deiliskipulagi. Þessari ákvörðun borgarinnar var skotið til úrskurð- arnefndar skipulags- og byggingar- mála sem komst að þeirri niðurstöðu að deiliskipulagsbreytingin væri ólögleg og bryti í bága við lagafyr- irmæli skipulags- og byggingarlaga svo og stjórnsýslulaga. Úrskurður þessi var mjög vandaður en það hafði engin áhrif á við- horf og afstöðu for- svarsmanna borgar- innar. Þriðja aðgerð Reykjavíkurborgar var að höfða mál á hendur mér og fá framan- greindum úrskurði úr- skurðarnefndar skipu- lags- og byggingar- mála hnekkt fyrir dómstólum. Í kröfu- gerð borgarinnar kom fram að hún tæki nán- ast ekkert mark á ákvörðun skipulags- og byggingarnefndarinn- ar sem nánast væri aðför að sjálf- stæði sveitarfélaga. Lagaskilningur Reykjavíkurborgar er harla kostu- legur þar sem borgin telur að hún sé hafin yfir lög og rétt og sé óbundin af þeim lagaákvæðum sem mælt er fyr- ir um í skipulags- og byggingarlög- um svo og stjórnsýslulögum. Í lögum um skipulags- og byggingarmál er sérstaklega tekið fram að stjórn- völdum beri að virða réttaröryggi einstaklinga og lögpersóna. Afstaða Reykjavíkurborgar gagnvart mér og mínu fyrirtæki sýnir glögglega að borgin telur að ég og fyrirtæki mitt séum réttlausir aðilar og hún geti með geðþóttaákvörðunum sínum og í andstöðu við lög og rétt eyðilagt lífsviðurværi einstaklinga og upp- rætt löglega atvinnustarfsemi. Hér- aðsdómur Reykjavíkur komst að þeirri niðurstöðu að fyrrnefndur úr- skurður væri réttur og lögum sam- kvæmt og deiliskipulagsbreytingin, sem byggðist á geðþóttaákvörðun borgarinnar, felld úr gildi. Reykja- víkurborg kaus ekki að áfrýja þess- ari dómsniðurstöðu til Hæstaréttar og hélt ég að málið væri þar með úr sögunni, enda höfðu úrskurðarnefnd áfengismála, úrskurðarnefnd skipu- lags- og byggingarmála og Héraðs- dómur Reykjavíkur afdráttarlaust komist að þeirri niðurstöðu að að- gerðir borgarinnar væri lögleysa ein og í andstöðu við góða stjórnsýslu- hætti. En Reykjavíkurborg var ekki að baki dottin og nú kem ég að því sem átt er við í fyrirsögn greinarinnar um stofnanaofbeldi en það kalla ég það ofbeldi þegar stofnanir ákveða að leggja í einelti tiltekna einstak- linga og lögaðila og misnota yfir- burðavaldastöðu sína í blóra við lög og rétt. Næsta aðgerð Reykjavíkur- borgar var að gefa út skert og tak- markað áfengisveitingaleyfi án minnar vitundar. Leyfið var í and- stöðu við fyrrnefndan úrskurð úr- skurðarnefndar um áfengismál þar sem ég fékk skemmri opnunartíma en samkeppnisaðilar mínir á svæð- inu og var ákvörðunin skýrt brot á jafnræðisreglunni. Síðan ákveður Reykjavíkurborg að beita lögregl- unni í Reykjavík í þessu máli í því skyni að fá neikvæða umsögn um starfsemi fyrirtækisins, þrátt fyrir að lögreglan hefði alla tíð og raunar skömmu áður gefið út jákvæða um- sögn. Ég ætla ekki að fjalla sérstak- lega um þátt og vinnubrögð lögregl- unnar enda hafa aðgerðir hennar verið kærðar til dómsmálaráðuneyt- isins og treysti ég því að hið æðra stjórnvald sjái til þess að lögreglan vinni ekki gegn réttaröryggi borg- aranna eingöngu til þess að þjóna vandræðagangi stjórnenda borgar- innar. Nýjasta aðgerð Reykjavíkurborg- ar gegn veitingastarfseminni er sú að breyta deiliskipulagi Grjótaþorps enn á ný og stefna þar með að því að uppræta starfsemi mína. Látið er svo líta út af hálfu borgarinnar að um heildarúttekt á deiliskipulaginu sé að ræða en ég fullyrði að mark- miðið er eitt og hið sama og áður að stöðva starfsemi mína með öllum til- tækum ráðum. Athugasemdir hafa verið gerðar við þessa nýju deili- skipulagsbreytingu, enda koma ekki fram nein rök í greinargerðinni með breytingunni sem sýna fram á að skemmtistaðir eigi ekki heima í mið- borg Reykjavíkur. Samkvæmt nú- gildandi aðalskipulagi er gert ráð fyrir því að verslanir, veitingastaðir, skemmtistaðir, þjónusta og íbúðar- byggð sé blönduð á svæðinu. Að lokum vil ég vekja athygli les- enda á því að Reykjavíkurborg hefur aldrei komið að máli við mig og fal- ast eftir því að leysa ágreininginn á farsælan hátt fyrir alla aðila málsins. Það virðist ekki skipta neinu máli fyrir Reykjavíkurborg þótt einstak- lingur hafi réttinn með sér og verji þann rétt og hafi betur fyrir úr- skurðarnefndum og dómstólum. Borgin heldur áfram sínum aðgerð- um hvað sem raular og tautar og treystir því að einstaklingurinn sé máttvana gagnvart yfirburða valda- stöðu hins opinbera. Forsvarsmönn- um Reykjavíkurborgar hugnast bet- ur að beita stofnanofbeldi en að fara að þeim leikreglum sem eiga að gilda í siðuðu réttarríki. Nokkur orð um stofnanaofbeldi Kristján Jósteinsson Borgin Forsvarsmönnum Reykjavíkurborgar hugnast betur að beita stofnanaofbeldi, segir Kristján Jósteinsson, en að fara að þeim leik- reglum sem eiga að gilda í siðuðu réttarríki. Höfundur er framkvæmdastjóri. VIKA símenntunar, sem er á vegum menntamálaráðuneyt- isins, verður haldin í annað sinn hér á landi dagana 3.–9. septem- ber. MENNT – sam- starfsvettvangur at- vinnulífs og skóla sér um skipulagningu og framkvæmd vikunnar í samvinnu við sí- menntunarmiðstöðvar víða um land. Þema Viku símenntunar að þessu sinni er Ísland og umheimurinn – tungumál og tölvu- kunnátta. Markhópur hennar eru allir þeir sem vilja bæta við sig þekkingu í tungu- málum og tölvukunnáttu hvort sem hún á að nýtast í atvinnulíf- inu, tómstundum, á ferðalögum eða í samskiptum almennt. Auk þess verður lögð áhersla á al- menna hvatningu og kynningu á mikilvægi símenntunar. Í nútíma samfélagi upplýsinga-, fjarskipta- og stafrænna tækja þar sem örar tækniframfarir og al- þjóðavæðing efnahagslífsins á sér stað verður sífellt mikilvægara fyrir fyrirtæki og starfsmenn þeirra að halda við menntun sinni og þekkingu til að vera samkeppn- ishæf á markaði. Vegna legu landsins og sérstöðu tungumálsins er kunnátta í erlendum tungumál- um nauðsynleg hverjum Íslendingi sem ætlar að eiga samskipti við aðrar þjóðir. Því er mikilvægt að leggja sérstaka áherslu á tungu- mála- og tölvukunnáttu, en þess má einnig geta að í ár er sérstakt Evrópskt tungumálaár. Almenningur hvattur til þátttöku Almenningur er hvattur til að nýta sér Viku símenntunar til að kynna sér það mikla framboð sem skólar og námskeiðshaldarar á Ís- landi hafa fram að bjóða. Í nútíma þjóðfélagi er endurmenntun og sí- menntun mikilvægri en nokkru sinni fyrr og starfsmenn fyrir- tækja eru sér mun meira meðvit- andi um mikilvægi símenntunar til að standast kröfur tímans um aukna þekkingu og færni í starfi. Einstaklingar eru hvattir til að nýta sér þau fjölmörgu menntun- ar- og símenntunartækifæri sem bjóðast til frekari þekkingarupp- byggingar. Fyrirtæki hvött til þátttöku Fyrirtæki og félagasamtök verða sérstaklega hvött til að nýta sér slagkraft átaksins til að efla símenntun innan sinna fyrir- tækja. Fyrirtæki í dag líta á mannauðinn sem eina af mikilvæg- ustu auðlindunum og því er öflug símennt- un starfsmanna for- senda þess að við- halda þessari auðlind. Einn mikilvægasti hluti átaksins er Sí- menntunardagurinn 6. september, en fyrir- tæki eru hvött til þess að tileinka þann dag fræðslumálum starfs- manna sinna og huga þá sérstaklega að tungumála- og tölvukunnáttu þeirra. Daginn geta fyrirtæki notað t.d. til að kynna starfsmönnum fræðslustefnu sína, haldið námskeið fyrir starfsmenn eða fengið námskeiðshaldara til liðs við sig til að kynna það sem boðið er upp á í tungumála- og tölvunámi. Einnig er þetta kjörið tækifæri fyrir fulltrúa stéttarfélaga til að heimsækja fyrirtæki og kynna með hvaða hætti þau styðja við og stuðla að símenntun félagsmanna sinna. Skólar og námskeiðshaldarar hvattir til þátttöku Námsframboð og fræðslustarf- semi á Íslandi verður gerð sýnileg á margvíslegan hátt, í samstarfi við þá aðila sem bjóða upp á nám, fræðslu og námskeið. Vika sí- menntunar er því kjörinn vett- vangur fyrir bjóðendur á námi að kynna sitt framboð fyrir almenn- ingi og fulltrúum fyrirtækja. Framboð á námi og námskeiðum er mikið á Íslandi og ekki er alltaf auðvelt fyrir almenning að átta sig á framboðinu, hvaða nám eða nám- skeið er í boði og hvar. Því er tækifæri fyrir skóla og námskeiðs- haldara að tileinka sér Viku sí- menntunar sem kynningarvett- vang. Vika símenntunar Stefanía K. Karlsdóttir Menntun Mikilvægt er, segir Stefanía K. Karlsdóttir, að leggja sérstaka áherslu á tungumála- og tölvukunnáttu. Í Morgunblaðinu sl. laugardag var frétt sem bar yfirskriftina: „Einar Oddur fer með rangt mál“ sem haft er eftir er hæstvirtum sjávarútvegsráðherra. Undirritaður las frétt blaðsins og sá sig í framhaldi af því knúinn til að upplýsa eftirfarandi: Óumdeilt er að sjávarútvegsráðherra gerði tímamóta sam- komulag við Lands- samband smábátaeig- enda 1996, eins og Einar Oddur Kristjánsson greindi frá í grein sinni í Morgunblaðinu 24. ágúst sl. Því til staðreynda skal vitnað til skrifa Morgunblaðs- ins á þessum tíma. Í leiðara blaðsins 27. mars 1996, sem bar yfirskriftina „Bætt staða smábáta“, segir eftirfarandi: „Veruleg breyting verður frá og með næsta fiskveiðiári á starfsumhverfi smábáta, en harka- legar deilur hafa staðið síðustu árin um aðstöðu þeirra. Skömmu áður en Alþingi fór í páska- leyfi lagði Þor- steinn Pálsson, sjávarútvegsráð- herra, fram tvö frumvörp, sem ætlað er að lögfesta samkomu- lag við Landssamband smábáta- eigenda um breytingar á stjórn- un veiða smábátanna. Það felur í sér, að heildarafli þeirra verði framvegis 13,9% af ákvörðuðum heildarþorskafla hvers fisk- veiðiárs, sem er sama hlutfall og nú.“ Leiðaranum lýkur með eftirfar- andi: „Í ljósi þeirra hörðu deilna, sem verið hafa milli sjávarútvegs- ráðuneytis og smábátaeigenda, er fagnaðarefni að samkomulag hefur tekizt. Mikilvægt er að smábátaútgerðin sé lífvænleg, því hún hefur úrslitaáhrif á af- komu fólks víða um land.“ Þar sem hér var um mjög mikið hitamál í sjávarútveginum að ræða fjallaði blaðið einnig um málið á baksíðu. Þar var greint frá ályktun LÍÚ vegna samnings við smábáta- eigendur og viðbrögðum sjávarút- vegsráðherra við ályktuninni. Ráð- herrann eins og svo oft áður hitti naglann á höfuðið og hefur svo sannarlega reynst forspár er hann sagði: „Átök við trillukarla bæta ekki stöðu stórútgerða“ Í fréttinni segir m.a.: „Landssamband íslenskra út- vegsmanna hefur mótmælt harð- lega þeim vinnubrögðum sjáv- arútvegsráðherra og ríkis- stjórnarinnar að gera einhliða samninga við Landssamband smábátaeigenda um grundvall- Samkomulag var gert við trillukarla Örn Pálsson Útgerð Enginn vafi lék á, segir Örn Pálsson, að sam- komulag var gert og við samkomulag á að standa.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.