Morgunblaðið - 09.02.2007, Blaðsíða 33

Morgunblaðið - 09.02.2007, Blaðsíða 33
MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 9. FEBRÚAR 2007 33 UNDIRRITAÐUR var nýkom- inn til landsins þennan „örlagaríka“ morgun hinn 2. febrúar síðastliðinn – og gekk rakleitt frá svefni til þess að sækja í sig fréttir fram í forstofu – í þau blöð sem þá höfðu borist inn um bréfa- lúguna. Í morgunsárið fræga, þegar Morg- unblaðið bryddaði uppá þeirri nýjung að birta prýðilegar myndir af þeim óláns- dómurum Hæsta- réttar sem þá höfðu nýverið kveðið upp slæman dóm yfir kyn- ferðisafbrotamanni. Dóm sem augljóslega var algerlega á skjön við alvarleika brota mannsins og þvert á réttarfarsvitund al- mennings, sem og auðvitað Moggans. Undirritaður var glað- ur í bragði með svo einarða stefnubreyt- ingu blaðsins og áber- andi forsíðu þess. Morguninn eftir þyrsti undirritaðan einnig í fréttir úr sama blaði; með morgunkorninu og lýsinu sínu við eldhúsborðið. Undirritaður verður sjaldnar kjaftstopp með árunum sem líða – sérstaklega þegar dóm- stólar eiga í hlut og börn eru ann- ars vegar – en þennan morgun varð hann algerlega kjaftstopp þegar hann fletti Mogganum og las, á bls. 4, athugasemd frá Dóm- arafélagi Íslands. Þar segir orðrétt m.a.: „Frétta- flutningur af dómsmáli með þess- um hætti á sér enga hliðstæðu og fer langt út fyrir eðlileg mörk og jaðrar við sorpblaðamennsku, sem ekki hefur verið dæmigerð fyrir Morgunblaðið fram að þessu. Ekki er ljóst hvað fyrir blaðinu vakir með fréttaflutningi af þessu tagi …“ „Ritstjórn Morgunblaðsins verð- ur að gefa skýringu á því hvers vegna það gengur fram með svo ósmekklegum fréttaflutningi í um- fjöllun sinni um þennan dóm.“ „Dómarafélag Íslands telur að vegið sé ómaklega að dómstólum og einstökum dómurum með frétta- flutningi af þessu tagi og krefst þess að ritstjórn Morgunblaðsins svari umyrðalaust hvað hér býr að baki.“ „Undirritað fh. félagsins – Egg- ert Óskarsson.“ Eftir lesturinn hugsaði ég með mér: Hvað halda þessir menn eig- inlega að þeir séu? Athugasemd Dómarafélagsins er svo klaufaleg og einkennist af svo yfirgripsmiklum hroka að það hálfa væri nóg. Í gegn um hana skín þessi heljarinnar misskilningur dómara að þeir séu öðrum verum æðri hér á þessu byggða bóli og nánast í guðatölu. Það eru þeir ekki. Dómarar eru venjulegt fólk sem er falið gríðarlegt vald til þess að skera úr um og sýsla með líf og framtíð fólks. Með þetta vald sitt fara þeir ógætilega; of oft. Fyrir þær sakir á að gagnrýna dómara hikstalaust; birta myndir af þeim og jafnvel skamma þá fyrir glóru- laus vinnubrögð – eins og gert er við aðra þjóðfélagsþegna í ræðu og riti. Best væri að reka dómara af og til og afnema einhverjar úreltar æviráðningar. Þannig gætu þeir bestu öðlast virðingu aftur – sem eitt sinn var til staðar. Staðreyndin er sú að í öllum stéttum reynast vera bölvaðir asn- ar – mismargir reyndar og það á líka við um stétt dómara. Nú er ekki með þessu átt við að viðkom- andi séu slæmar persónur – heldur verða menn gjarnan asnar af vinnubrögðum sínum og háttsemi. Því miður hefur undirritaður orðið var við sífellt meiri van- virðingu almennings fyrir dómstólum landsins og þó sér- staklega í þeim mál- efnum sem tengjast börnum. Þá vanvirð- ingu hafa dómarar skapað dómstólunum sjálfir; einir og óstuddir. Einhverra hluta vegna virðist staðan vera sú að um- ræddir „ágætir“ dóm- arar eru veru- leikafirrtir að hluta og gera sér ekki nokkra grein fyrir aðstæðum og ástæðum úti í þjóð- félaginu þar sem börn eiga í hlut. Trúlega hefur stór hópur dóm- ara ekki þekkingu til að sjóða vatn heima hjá sér – hvað þá að skipta um bleiur á ungabörnum, né held- ur að hlúa að sálum þeirra sem verða fyrir misþyrmingum – andlegum og lík- amlegum. Enda endurspegla þeirra dómsniðurstöður til að mynda í forsjármálum þessa vanþekkingu þeirra. Þeir telja nútímafeður ef- laust á svipuðu róli og þeir sjálfir þegar kemur að umönnun barna og heimilisstörfum; illa treystandi. Að lokum þetta: Undirritaður hefur ítrekað bent á þá staðreynd m.a. til dómsmálaráðherra að nú- verandi dómstólar eru því sem næst óhæfir til þess að fjalla um öll málefni sem tengjast börnum. Umræddur dómur rennir gildum stoðum undir þá skoðun; og er að- eins einn af mörgum í þá veru. Lífsnauðsynlegt er að fría núver- andi dómstóla frá slíkum málum og stofna sérstakan fjölskyldudómstól með hæfu fólki – sem treystir sér til að hafa þekkingu á gangi sam- félagsins og mikilvægi velferðar barna okkar. Það væri hollt fyrir Eggert og félaga að kíkja í eigin rann; áður en þeir setja fram stóryrtar at- hugasasemdir um störf og vinnu- brögð annarra, sbr. Morgunblaðs- ins – og kanna hversu stór ör þeir hafa markað í sálir ungra barna; með forkastanlegum dómum, sem eiga sér engar hliðstæður og fara langt úr fyrir eðlileg mörk. Þá væri það sömuleiðis magnað ef þeir kumpánar treystu sér til að svara börnum / þolendum / ætt- ingjum á sambærilegan hátt og þeir gera sjálfir kröfur til af rit- stjórn og gæfu skýringar á því hvers vegna þeir ganga fram með svo ósmekklegum hætti í hverju málinu á fætur öðru – umyrða- laust!! Klaufaleg athuga- semd frá Dómara- félagi Íslands Stefán Guðmundsson fjallar um athugasemd Dómarafélagsins vegna forsíðufréttar Morg- unblaðsins » Best væri aðreka dóm- ara af og til og afnema ein- hverjar úreltar æviráðningar. Þannig gætu þeir bestu öðl- ast virðingu á ný sem eitt sinn var til staðar. Stefán Guðmundsson Höfundur er skipstjóri og áhugamaður um velferð barna. RAGNHEIÐI Ríkharðsdóttur, sem situr sem bæjarstjóri Mos- fellsbæjar í skjóli Vinstri grænna, er margt til lista lagt. Þeir sem fylgjast með fréttum sáu hana í gærkvöldi í beinni útsendingu í gervi útkastara fyrir framan safn- aðarheimili Lágafellskirkju. Á þessum fundi ætlaði bæjarstjórinn að reyna að koma vitinu fyrir íbúa Álafosskvosar, sem að undanförnu hafa margir hverjir orðið að leita áfallahjálpar vegna meinbægni bæjarstjórans. En bæjarstjórinn taldi ráðlegra að vinsa sauðina frá höfrunum, verðuga frá óverð- ugum, og brá sér þess vegna í gervi útkastarans til að stugga burt grunsamlegum persónum og fréttasnápum. Í Morgunblaðinu 8. febrúar bregður bæjarstjórinn sér í gervi lýðræðispostulans, þar sem einum er kennt en öðrum bent. Þar boð- ar hún lýðræðisleg vinnubrögð, virðingu fyrir skoðunum annarra og umhyggju fyrir umhverfinu. Bara að bæjarstjórinn gæti nú tollað í þessu vingjarnlega gervi út sólarhringinn. Það væru þá mikil og góð umskipti miðað við reynslu meðlima Varmársamtak- anna hingað til af viðskiptum við bæjarstjórann. Á undanförnum misserum hafa Varmársamtökin, sem kunnugt er, freistað þess að bjarga Álafoss- kvosinni, starfseminni þar og um- hverfi Varmár, frá stöðugri ágengni bæjarstjórnarmeirihlut- ans. Að fenginni biturri reynslu af samskiptum við bæjarstjórn- armeirihlutann almennt, og bæj- arstjórann sérstaklega, hafa sam- tökin tekið saman eftirfarandi spurningalista. Svörin leiða í ljós fremur óaðlaðandi mynd af ólýð- ræðislegum vinnubrögðum og virðingarleysi fyrir skoðunum annarra. Spurningarnar varða kjarna málsins og eru eftirfarandi: 1. Hefur verið haft samráð á öllum skipulagsstigum ferl- isins? 2. Er kynning á framkvæmdum í samræmi við lagaskyldu? 3. Hafa bæjaryfirvöld tekið tillit til breytingatillagna Varm- ársamtakanna? 4. Hefur verið haft tilskilið samráð við Umhverf- isstofnun? 5. Hefur yfirlýst stefna Mos- fellsbæjar um aðgengi að náttúru- og útivistarsvæðum verið virt? 6. Hefur tilskilin hverfisvernd samkvæmt aðalskipulagi ver- ið virt? 7. Er þess gætt, að hávaða- mengun fari ekki yfir leyfileg mörk? 8. Voru kannaðir aðrir kostir á legu tengibrautar en um Ála- fosskvos? 9. Var tekið tillit til sérstæðrar atvinnustarfsemi í Álafoss- kvos við gerð skipulagsins? 10. Hafa áætlanir um umferð- artengingar við Vesturlands- veg verið kynntar íbúum? 11. Var orðið við tillögum Varm- ársamtakanna um rannsókn á áhrifum framkvæmdanna á velferð íbúa og umhverfi? 12. Taka skipulagstillögur um Helgafellsland mið af nálægð byggðarinnar við náttúruna? 13. Hefur tengibraut um Álafoss verið í aðalskipulagi Mos- fellsbæjar í aldarfjórðung? 14. Er ástand Varmár í takt við sett markmið í aðalskipu- lagi? 15. Er þess gætt, að lífríki og vatnabúskapur Varmár spill- ist ekki við framkvæmd- irnar? Stutta svarið við öllum þessum spurningum er því miður einfalt. Svarið er nei. Lengri svör verða látin bíða um sinn. Þau svör lýsa því miður í löngu máli tómlæti, til- litsleysi, vanrækslu á sjálfsögðum skyldum sveitarstjórnarmanna í meirihluta Mosfellsbæjar og virð- ingarleysi fyrir skoðunum ann- arra. Bæjarstjóra Mosfellsbæjar er vissulega margt til lista lagt, en af einhverjum ástæðum virðist henni láta betur að siga stórvirk- um vinnuvélum á friðsama mót- mælendur, en að hlusta af virð- ingu á rökstudd sjónarmið annarra. Jarðýtur gegn lýðræði Jón Baldvin Hannibalsson og Bryndís Schram svara að bragði grein Ragnheiðar Rík- harðsdóttur, bæjarstjóra Mos- fellsbæjar » ...bregður bæj-arstjórinn sér í gervi lýðræðispostulans, þar sem einum er kennt en öðrum bent. Bryndís Schram og Jón Baldvin Hannibalsson Höfundar eru nýbúar í Mosfellsbæ. SÖGULEGT færi blasir við Knattspyrnusambandi Íslands. Í fyrsta sinn í 60 ára sögu sam- bandsins getur það valið öfluga unga konu til forystu, Höllu Gunnarsdóttur. Það þarf baráttuþrek, leikgleði og kjark til að bjóða sig fram til forystustarfa innan karlaveldis íþróttanna. Halla býr yfir þessum eiginleikum í ríkum mæli. Halla er ástríðufull fótbolta- kona og glaðbeittur vinnuþjarkur með margþætta reynslu. Hún er kraftmikil, dugleg, skipulögð og bjartsýn og hún er með hjartað á nákvæmlega réttum stað. Og hún er veik fyrir fótbolta. Halla hefur lagt fram metn- aðarfulla málefnaskrá fyrir KSÍ sem hún nefnir „Í mark“. Halla leggur þar megináherslu á „litla manninn í fótboltanum“, en sá litli maður er oftar en ekki kvenkyns. Í stað þess að einblína um of á fáa útvalda afreksmenn vill Halla beina sjónum meir að hinum al- menna fótboltaiðkanda. Hún vill styðja betur við smærri grasrót- arfélög, félög landsbyggðarinnar og félög í neðri deildum. Hún lítur svo á að kvennaknattspyrnan sé einn helsti vaxtarbroddur hreyf- ingarinnar og hún vill tryggja að ungar stúlkur fái þá hvatningu og þær fyrirmyndir sem þeim ber. Hún lítur svo á að fótbolti yngri kynslóðarinnar sé hornsteinn gleði og vaxtar innan hreyfing- arinnar og að fótbolti eigi að vera fyrir alla. Þetta eru orð í tíma töluð. Að öðrum ólöstuðum er engum vafa undirorpið hve jákvætt og sögu- legt skref KSÍ getur nú tekið með því að veita Höllu brautargengi. KSÍ gæfi þannig merki um breytta tíma og nýja sýn þar sem ferskir vindar blása. Það væri djarfur leikur. Sagan sýnir að rótgróin, gömul sambönd hafa einkar gott af djörf- um og nýstárlegum leikjum. Í sögulegum færum er best að skjóta beint í mark. Halla Gunn- arsdóttir býr yfir nægri dirfsku til slíks. Hvað með KSÍ? Guðfríður Lilja Grétarsdóttir Sögulegt færi KSÍ Höfundur er forseti Skáksambands Íslands og Skáksambands Norð- urlanda. ÞRJÁR keppnir eru fastir liðir í félagslífi framhaldsskólanema ár hvert, spurn- ingakeppnin Gettu betur, mælsku- og rökræðukeppnin MORFÍS og söng- keppnin. Tvær þess- ara keppna eru sýndar á Ríkissjónvarpinu – sjónvarpi allra lands- manna – þar er MORFÍS látið sitja úti í kuldanum þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir til þess að fá ráðamenn RÚV til þess að sýna úr- slitakeppni MORFÍS. Það er ekki svo að skilja að eitt- hvað sé athugavert við sýningar á Gettu betur eða söngkeppninni í sjónvarpi en það er með öllu óskiljanlegt að MORFÍS fái ekki sömu meðferð og hin- ar keppnirnar tvær, hjá sjónvarpsstöð sem rekin er fyrir al- mannafé. Það er hreint og beint ótrú- legt til þess að hugsa að á meðan öllum um- ferðum Gettu betur er útvarpað og þremur þeirra sjónvarpað þá fæst RÚV ekki til að sýna úrslitakeppni MORFÍS sem tekur eina kvöld- stund. Undirritaður skorar hér með á Pál Magnússon og samstarfsmenn til þess að stöðva mismununina og hleypa MORFÍS inn í hlýjuna í boði allra landsmanna. Mismunað í krafti almannafjár Brynjar Guðnason vill að úr- slitakeppni MORFÍS sé sýnd í sjónvarpi »… það er með ölluóskiljanlegt að MORFÍS fái ekki sömu meðferð og hinar keppnirnar tvær … Brynjar Guðnason Höfundur er formaður framkvæmda- stjórnar MORFÍS. Fréttir á SMS
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.