Morgunblaðið - 09.02.2007, Blaðsíða 34

Morgunblaðið - 09.02.2007, Blaðsíða 34
34 FÖSTUDAGUR 9. FEBRÚAR 2007 MORGUNBLAÐIÐ UMRÆÐAN ÞANN 29. des. sl. gerði félagsmála- ráðuneytið samning við AE-verksala með gildistíma í 2 ár upp á tæpar 30 milljónir. Þegar maður les samning- inn sést að það er ekki þjónusta sem málið snýst um heldur úttekt. Verk- sala ber að taka út á þessu ári starf- semi á Flókagötu og Esjugrund og gera samanburð við heimili fyrir geð- fatlaða á Sléttuvegi í Reykjavík. Framkvæmd samningsins hlýtur að verða torsótt því samkvæmt upplýs- ingum félagsmálaráðuneytisins sjálfs verður Flókagatan ekki tilbúin fyrr en eftir tæpt ár, þ.e. áramótin 2007–8. Eftir stendur þá hitt heimilið sem lendir í úttekt en þar eru 5 manns skv. upplýsingum frá LSP. Á þá að eyða rúmum 14 milljónum 2007 í úttekt á 5 sjúklingum? Það eru til a.m.k. 3 úttektir á jafn- mörgum árum um fjölda sjúklinga og væntingar þeirra um búsetu og eft- irfylgni. Sú fyrsta frá 2003 frá Svæð- isskrifstofu fatlaðra, önnur frá 2005 sem Geðhjálp og Rauði krossinn gerðu og sú nýjasta frá félagsmála- ráðuneytinu sjálfu í des. 2006. Þessar úttektir voru allar mjög ítarlegar og þverfaglega unnar af sálfræðingum og doktor í geðhjúkrun. Verksali á einnig að sjá um fræðslu- efni. Stofnanir sem annast geðfatlaða starfa í lagaumhverfi heilbrigðismála og þar er verksali ekki með sérþekk- ingu. Sléttuvegurinn og heimili fyrir geðfatlaða á Akureyri hafa gengið af- ar vel án fræðsluefnis frá verksala enda sérmenntað fólk sem vinnur á þessum stöðum.. Sjúklingar með skerta heila- starfsemi eru afar áhrifagjarnir. Hér verður að fara með mikilli gát. Þessir sjúklingar sem hér um ræðir hafa verið afskiptir og því tekur þetta fólk fagnandi áhuga og athygli annarra. Fólk í hópi AE-verksala hefur í ræðu og riti lýst þeim skoðunum sínum að lyf séu skaðleg og óþörf. Við höfum mörg hörmuleg dæmi um afleiðingar sem rofin lyfjagjöf hefur í för með sér. Ísland er aðili að Helsinkisáttmál- anum frá 2005, en skv. honum verða stjórnvöld að taka allar ákvarðanir í samvinnu við heilbrigðisyfirvöld og aðstandendur auk sjúklinga. Það ákvæði sáttmálans var brotið þar sem ekkert samráð var haft við ofantalda aðila varðandi þennan samning. Í 5. gr. samningsins stendur: „Verksali skal skrá umfang og meta árangur í starfsemi sinni“. Í samningi félagsmálaráðuneytisins við Byrgið var álíka ákvæði, þ.e.a.s. þeir áttu sjálfir að meta verkið. Miðað við upp- ljóstranir um þá starfsemi, skyldi maður að óbreyttu halda að ráðuneyt- ismenn hefðu fengið nóg af sjálfskip- uðum sérfræðingum sem eiga sjálfir að meta verk sín. Af hverju er Ísland eina landið sem býr fyrst til eftirlit, á undan úrræð- um? Af hverju þurfum við að fara aðra leið en hin löndin þar sem þver- fagleg teymi sjá um heimili fyrir geð- fatlaða? Er þetta leiðin sem fjárveit- ingavaldið vill fara? Á að eyða tæpum 30 milljónum í fjórðu úttektina á jafn- mörgum árum? Er ekki nóg komið af rúmlega 400 bls. pappírslausnum og kostnaði við þær? Nú verða verkin að tala. ERNA ARNGRÍMSDÓTTIR, sagnfræðingur og aðstandandi. Opið bréf til Alþingis Frá Ernu Arngrímsdóttur: Bréf til blaðsins Morgunblaðið Hádegismóum 2, 110 Reykjavík Bréf til blaðsins | mbl.is HALLA Gunn- arsdóttir ber með sér ferskan gust inn í þann miðaldra karlaklúbb sem stjórnar Knatt- spyrnusambandi Ís- lands. Það verða ánægjuleg tímamót ef fulltrúar á þingi KSÍ velja þessa ungu og kraftmiklu konu til formennsku nú um helgina. Hún leggur áherslu á grasrótina, stóraukið æskulýðsstarf og jafnrétti í verki. Fótbolti fyrir alla er kjörorð hennar, og sannarlega við hæfi hjá hreyfingu sem vill kenna sig við fjöldann. Engum dylst að KSÍ hefur til þessa lagt allan metnað sinn í karla- landsliðið og úrvalsdeild karla (eða Faxaflóadeildina, einsog hún er ein- att kölluð). En ofuráhersla og til- kostnaður við karla- landsliðið hefur litlu skilað, vægast sagt, enda er það nú í kring- um 100. sæti á heims- lista karlalandsliða. Á sama tíma er kvennalandsliðið okkar kringum 20. sæti, þó það fái margfalt minni stuðning og athygli nú- verandi forystu KSÍ. Að sama skapi hefur forysta KSÍ ekki mik- inn áhuga á litlu lið- unum á landsbyggðinni, þar sem víða er unnið frábært starf, ekki síst meðal barna og unglinga. Knattspyrna á að vera fjöl- skylduíþrótt og það ber að byrja á grunninum. Krafturinn, metnaður- inn og tíminn eiga að fara í unga fólkið – framtíðina. Það var gæfudagur í íslensku skáklífi þegar Guðfríður Lilja Grét- arsdóttir var kjörin forseti Skák- sambands Íslands. Hún er ung, snjöll og áræðin, glæsilegur leiðtogi sem hrífur alla með sér. Á sama hátt væri það fótbolta og mannlífi á Íslandi til gæfu og fram- dráttar að kjósa Höllu Gunn- arsdóttur sem formann Knatt- spyrnusambands Íslands. Til hamingju með Höllu Hrafn Jökulsson fjallar um formannskjör í KSÍ Hrafn Jökulsson » Það verða ánægjulegtímamót ef fulltrúar á þingi KSÍ velja þessa ungu og kraftmiklu konu til formennsku nú um helgina. Höfundur er áhugamaður um skák og knattspyrnu. SAMSTARF almannavarna við Rauða kross Íslands (RKÍ) og Slysa- varnafélagið Landsbjörg (SL) og for- vera þess hefur staðið frá upphafi skipulagðra viðbragða í almanna- varnaástandi. Árið 1974 var þetta sam- starf formfest með samningi þessara aðila við Almannavarnir rík- isins. Árið 2003 voru verkefni sem áður voru hjá Almannavörnum ríkisins flutt til Rík- islögreglustjórans sem starfrækir almanna- varnadeild til að sinna málaflokknum. Samkomulag um skipan hjálparliðs al- mannavarna er tvenns- konar. Í fyrsta lagi er samkomulag milli RKÍ og SL og Ríkislög- reglustjórans þar sem skilgreind eru hlutverk þessara aðila sem hjálparliðs almanna- varna og hins vegar gera almannavarna- nefndir samkomulag við þær björg- unarsveitir og Rauða kross deildir sem starfa í þeirra um- dæmi um nánari útfærslu á þeim verkefnum. Rauði kross Íslands sinnir sam- kvæmt samningnum fjöldahjálp og félagslegu hjálparstarfi og sam- komulagið skilgreinir tengsl stjórn- skipulags RKÍ við skipulag almanna- varna vegna aðgerða á hættu- og neyðartímum. Samkomulagið kveður á um hlutverk stjórnstöðvar Rauða kross Íslands og einstakra deilda hans í heildarskipulagi vegna al- mannavarna. Samkomulagið skilgreinir tengsl stjórnskipulags Slysavarnafélagsins Landsbjargar við skipulag almanna- varna vegna aðgerða á hættu- og neyðartímum. Samkomulagið kveður á um hlutverk Landsstjórnar björg- unarsveita, svæð- isstjórna, sveita og deilda í heild- arskipulagi vegna al- mannavarna. Sam- kvæmt því sinna björgunarsveitir Slysa- varnafélagsins Lands- bjargar leit og björgun, sjúkra- og fjöldahjálp á vettvangi, gæslu- störfum, flutningum og öðrum verkefnum, sam- kvæmt nánari útfærslu í héraðssamningum. Í gegnum tíðina hef- ur margreynt á þau at- riði sem samningurinn fjallar um. Í áföllum reynir á að til sé fólk sem leggur frá sér sín daglegu störf til hjálpar meðborgurum sínum. Stundum varir þessi að- stoð dögum saman og til eru dæmi um að sjálfboðaliðar komi að verkefnum í kjölfar áfalla mánuðum saman. Starf sjálfboðaliða er órjúfanlegur þáttur í heildarskipulagi almanna- varna á Íslandi. Nú í vor er komið að endurnýjun þessara samninga og verður þar enn og aftur tryggð að- koma þessara öflugu samtaka að uppbyggingu öryggis samfélagsins. Hjálparlið almannavarna Víðir Reynisson fjallar um starf sjálfboðaliða í heildarskipulagi almannavarna Víðir Reynisson » Starf sjálf-boðaliða er órjúfanlegur þáttur í heild- arskipulagi al- mannavarna á Íslandi. Höfundur er deildarstjóri almanna- varnadeildar Ríkislögreglustjórans. Á FORSÍÐU Morgunblaðsins 5. febrúar eru upplýsingar um að verð á varanlegum fiskveiði- heimildum þorsks sé kr. 2.700 á kíló. Á sínum tíma gaf strandkaf- teinn Ásgrímsson Samherja á Akureyri aukreitis fiskveiðiheim- ildir upp á 4.400 tonn – svokall- aðan skipstjórakvóta. Sam- kvæmt áðurnefndu verðlagi hefir kafteinninn snarað til þeirra norðanmanna 12 – tólf – millj- örðum tæplega. Ágúst Einarsson, fjár- málaráðherra Samfylkingar, sem teymdi formann hennar á LÍÚ- þing í fyrra, fékk að gjöf frá fyrrnefndum kafteini 2.900 tonn af þorski sem svarar þá til tæp- lega 9 – níu – milljarða króna miðað við fyrrgreint verðlag. Ráðstöfun þessara fjármuna í eigu þjóðarinnar heitir hagræð- ing á máli kæjamanns Morg- unblaðsins sem þjónustar Sam- herjamenn sérstaklega, og lætur þess getið í sama tölublaði Morgunblaðsins að: „Fiskurinn gerði þjóðina ríka.“ Auk þess fagnar hann komu Gvendar á Rifi frá Akureyri til Reykjavíkur með kvóta Útgerðarfélags Ak- ureyringa og ætlar að gefa mönnum hér syðra fisk að jeta í „sérstöku fiskveitingahúsi“ við Reykjavíkurhöfn. Hvað skyldi kvóti ÚA hafa hækkað um mörg hundruð milljónir frá því sem hann var á sínum tíma seldur utanbæjarmönnum af skamm- sýnismönnum í bæjarstjórn Ak- ureyrar? Og loforð kaupendanna þar og á Ísafirði, í Sandgerði og raunar allstaðar, að sjá til þess að brottseldi kvótinn myndi áfram nýtast byggðarlögunum reyndust blekkingar og raunar bláköld lygi. Þegar Gvendur á Rifi keypti minnir undirritaðan að Lómat- jarnarálftin hafi kvakað ánægju- lega enda hefði Gvendur sann- fært hana um að skip og kvóti yrðu áfram á Akureyri. Allt frá því sem framsal veiði- heimilda var lögleitt hefir lyga- vefurinn verið áfram spunninn kostgæfilega af stjórnvöldum og sægreifum. Allt tal Davíðs Odds- sonar á landsfundi Sjálfstæð- isflokksins árið 1999 um sættir um fiskveiðistjórnunarkerfið reyndist helber lygi og blekk- ingar. Og loforðin um að fella í stjórnarskrá eignarheimild þjóð- arinnar á fiskinum í sjónum eru nú svikin, enda bíður það útgerð- arauðvaldsins að borga brúsa kosningabaráttu kvótaflokkanna í komandi alþingiskosningum. Sverrir Hermannsson Lygavefurinn Höfundur er fyrrverandi alþingismaður. ÉG VERÐ sífellt vör við að fólk telji það mannskemmandi að vera í stjórnmálum. Ég er oft spurð að því hvort ég vilji ekki gera eitthvað annað og betra en að vera að vasast í þessu. Ég megi vita að ég verði rifin á hol, étin lifandi. Kannski hef ég þegar fundið smjörþefinn af því. En stjórnmál eru gríðarlega mikilvæg. Ég vil standa vörð um lýðræði og það skiptir öllu máli hvernig þar er staðið að verki. Ég vil ekki sjá stjórnmálin hér þróast í sömu átt og víða erlendis þar sem einungis auðkýfingar geta boðið sig fram til æðstu embætta. Ég vil að við getum treyst því að kosn- ingar séu löglegar og vel sé að verki stað- ið. Mér finnst að kjósendur eigi að geta valið sér per- sónur sem þeir vilja sjá berjast fyrir góð- um málstað. Í okkar litla kunningja- samfélagi eigum við að fá að velja fólk sem við treystum af persónulistum í stað þess að þurfa að velja stein- runna flokka einu sinni á fjögurra ára fresti. Ég hef gert upp við mig að það sé þess virði að berjast fyrir há- leitum markmiðum sem ég trúi að verði til heilla fyrir land og þjóð. Þau háleitu markmið snúa kannski ekki að því hvaða gjaldmiðil við notum hverju sinni eða hvort þenslan er of mikil í augnablikinu eða ekki, þótt slík mál geti skipt miklu máli fyrir land og þjóð. Háleit markmið snúa að grunn- gildum á borð við þessi: Ísland skal aldrei framar fara með stríði á hendur annarri þjóð Við eigum að meta og virða ís- lenska náttúru og þjóðin öll á að njóta sameiginlegra auðlinda sinna hvort sem er á landi eða í sjó Við skulum tryggja jafnan rétt kynjanna Eldri borgarar á Íslandi eiga ekki að þurfa að lögsækja stjórnvöld æ ofan í æ til að ná fram sjálfsögðum rétti sínum Við skulum hafa hag þeirra sem eiga hvað erfiðast uppdráttar í samfélaginu í fyrirrúmi Á Íslandi skulu allir eiga jafna möguleika til náms Við skulum tryggja jafnan að- gang allra að heilbrigðiskerfi, óháð efnahag. Á Íslandi skulu allir þegnar landsins njóta fullra mannrétt- inda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernis, aldurs, kynþáttar, kynhneigðar, efnahags, ætternis og stöðu Þetta eru aðeins örfá dæmi um mikilvæg grunngildi í pólitík, að mínu mati. Völd eru hjóm og eng- inn ætti að selja sjálfsvirðingu sína fyrir þau. En ef við höfum framtíðarsýn sem er okkur nógu mikils virði, þá eigum við ekki annarra kosta völ en að berjast fyrir henni, jafnvel þótt við verð- um „étin lifandi“. Við erum bara ekkert of góð til þess. Étur pólitíkin börnin sín? Margrét K. Sverrisdóttir fjallar um markmið í stjórnmálum og grunngildi »Ég hef gert upp viðmig að það sé þess virði að berjast fyrir há- leitum markmiðum sem ég trúi að verði til heilla fyrir land og þjóð. Margrét K. Sverrisdóttir Höfundur er varaborgarfulltrúi.           
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.