Skessuhorn


Skessuhorn - 13.01.2016, Blaðsíða 22

Skessuhorn - 13.01.2016, Blaðsíða 22
MIÐVIKUDAGUR 13. JANÚAR 201622 Pennagrein Langþráð baráttumál komið í höfn Baráttan fyrir lægri húshitunarkostn- aði hefur staðið lengi. Núna get- um við fagnað því að mikilvægum áfanga er náð. Með lögum sem tóku gildi nú um áramótin og lögum sem lúta að jöfnuði í orkukostnaði dreif- býlis og þéttbýlis, eru stigin stærri og varanlegri skref í þessum efnum en við höfum lengi séð. Þessi laga- setning tryggir tvennt: Annars veg- ar er komið á jöfnun í orkukostn- aði dreifbýlis og þéttbýlis. Hins veg- ar lækkar orkukostnaður á köldum svæðum mjög verulega og með var- anlegum hætti, þar sem kostnaður við flutning og dreifingu orku leggst ekki lengur á notendurna heldur er hann greiddur af samfélaginu í heild. Þarna má segja að við höfum náð lyktum í gömlu og brýnu rétt- lætismáli. Á ýmsu hefur gengið í gegnum tíð- ina í þessum málum. Stundum hef- ur okkur tekist að knýja fram aukið fjármagn til þess að létta byrðarnar af húshitunarkostnaði á svokölluð- um svæðum; þ.e. þeim svæðum sem búa við rafhitun en hafa ekki getað notið jarðvarma til húshitunar. Þeg- ar þrengst hefur um í ríkisbúskapn- um hefur hins vegar oftar en ekki slegið í bakseglin. Þetta má sjá í svari við fyrirspurn minni á Alþingi vet- urinn 2010 til 2011, http://www.alt- hingi.is/altext/pdf/139/s/0234.pdf Tillaga á Alþingi um lækkun húshitunar- kostnaðar Í framhaldi af þessu svari hafði ég forgöngu um smíði þingsályktun- artillögu, sem flutningsmenn úr fjórum stjórnmálaflokkum stóðu að. Tillagan var svohljóðandi: „Alþingi ályktar að fela iðnaðar- ráðherra að setja á laggirnar nefnd er móti tillögur um lækkun hús- hitunarkostnaðar á þeim svæðum þar sem hann er nú hæstur, marki stefnu um fyrirkomulag á niður- greiðslum vegna hitunar á íbúðar- húsnæði og skoði hvernig unnt sé að stuðla að varanlegri lækkun hús- hitunarkostnaðar á svokölluðum „köldum svæðum“. Stefnt sé að því að þessi kostnaður verði sem næst kostnaði hjá meðaldýrum hitaveit- um, eða tiltekið hlutfall af hús- hitunarkostnaði á orkuveitusvæði Orkuveitu Reykjavíkur og hjá sam- bærilegum hitaveitum. Nefndin verði skipuð fulltrúum þingflokka, sveitarfélaga og orkufyrirtækja og skili tillögum sínum fyrir 1. októ- ber 2012.“ Frumvarp lagt fram um aðgerðir til lækkunar Þó tillagan hlyti ekki afgreiðslu má segja að andi hennar hafi svifið yfir vötnum í vinnu nefndar sem þáver- andi iðnaðarráðherra skipaði m.a. með sérfræðingum og fulltrúum hinna svokölluðu „köldu svæða“. Nefndin skilaði áliti sínu 19. des- ember 2011. Það verður hins vegar að segja þá sögu eins og hún var að fátt gerðist í þessum málum í kjöl- farið og ekkert af því sem mestu máli skiptir og lagt var til í nefnd- inni. Þegar fullreynt var um að eftir þessum tillögum yrði unnið af al- vöru, vann ég frumvarp upp úr til- lögum þessarar nefndar og lagði fram á Alþingi. Í ljósi þess að hér var um að ræða mál sem ekki er í eðli sínu flokkspólitískt held- ur miklu fremur byggðapólitískt, lagði ég mig fram um að leita þver- pólitískrar samstöðu um málið, líkt ég hafði gert varðandi fyrrgreinda þingsályktunartillögu. Segja má að þetta hafi tekist; þingmenn fjögurra stjórnmálaflokka stóðu að málinu með mér. Hverjar voru tillögur nefndarinnar frá árinu 2011? Kjarni þessa frumvarps fólst í niðurstöðu nefndarinnar sem skil- aði áliti sínu í árslok 2011. Sú nefnd hafði lagt til að orkukostnaður dreifbýlis og þéttbýlis yrði jafnað- ur og í annan stað yrði kostnaður við dreifingu og flutning raforku greiddur niður að fullu í því skyni að lækka húshitunarkostnað á svæð- um sem byggju við rafhitun. Fram kom í skýrslu nefndarinnar að þessi aðferð hefði það í för með sér að húshitunarkostnaður á rafhitunar- svæðunum (köldu svæðunum) yrði álíka og hjá hinum dýrari hitaveit- um í landinu. Sannarlega er sá kostnaður meiri en til dæmis hjá ódýrustu hitaveit- unum svo sem Orkuveitu Reykja- víkur. En þó ekki hærri en hjá dýr- ari hitaveitunum. Og – það er kjarni málsins – það var viðurkennt að ósanngjarnt væri að við sem búum á svæðum sem verða að nýta raf- magn til húshitunar þyrftum ekki að greiða fyrir dreifingu og flutn- ing raforkunnar. Það væri sam- félagslegt verkefni og að aðgang- ur okkar að raforkunni væri þann- ig jafnaður. Staða dreifbýlisins á landsbyggðinni var verst Höfum í huga að einvörðungu 10% landsmanna nýta rafmagn til hús- hitunar og hafa því búið við slig- andi húshitunarkostnað. Átak hefur verið gert til þess að leita að jarð- hita og byggðir hafa verið inn hvat- ar í kerfið til þess að stuðla að auk- inni jarðhitanotkun til húshitunar. Þetta hefur skilað árvissum árangri og því hefur þeim smám saman fækkað sem hafa þurft að nýta raf- orkuna til að hita hús sín. Þegar málin eru skoðuð þá blas- ir við að húshitunarkostnaðurinn hefur verið lang mestur í dreifbýl- inu í landinu. Þetta getum við séð með því að rýna í tölur um árlegan kostnað 180 fm húss frá því í októ- ber 2010 á svæði RARIK: Rafhit- un í dreifbýli: 238.196 kr. Rafhitun í þéttbýli: 200.645 kr. Kyntar hita- veitur hjá Orkubúi Vestfjarða, (fjar- varmi) 170.436. Það var því viðblasandi að sann- gjarnast var að ráðast fyrst á það óréttlæti sem gilti gagnvart dreif- býlinu og sem betur fer varð það niðurstaðan. Á þessu kjörtímabili hafa verið samþykkt tvenn lög sem taka á því hróplega óréttlæti sem hefur ríkt varðandi húshitunar- kostnaðinn á svæðum sem búa við rafhitun. Samþykkt voru lög þann 3. mars í fyrra sem fólu í sér sérstaka niður- greiðslu á dreifikostnaði í dreifbýli, þ.e. á svæðum með færri en 200 íbúa. Þarna munar miklu fyrir það fólk sem í dreifbýli býr og verður það jafnsett íbúum á þéttbýlisstöð- um sem búa við rafhitun. Og núna um áramótin tóku gildi lög sem eins og fyrr greinir tryggja að dreif- ing og flutningur á raforku. Þetta er í samræmi við tillögur fyrrgreindr- ar nefndar sérfræðinga og fulltrúa „köldu svæðanna“ og nánast orð- rétt í samræmi við frumvarpið sem ég hafði forgöngu um að flutt var af fulltrúum fjögurra stjórnmála- flokka haustið 2012. Réttlætismáli róið í höfn Nú má því segja að miklu réttlætis- máli hafi verið róið í höfn. Ánægju- legt er að vita til þess að um þessi máli ríkti í rauninni ótrúlega mikil pólitísk samstaða þegar til stykkis- ins kom. Umræða síðustu ára skil- aði því að flestir sáu að við svo búið mátti ekki lengur standa. Og und- ir lokin stóð ágreiningurinn frem- ur um fjármögnun þessarar aðgerð- ar en um það grundvallaratriði að jafna húshitunarkostnaðinn. Það er í sjálfu sér líka árangur. Nú hefur þessi aðferð verið lög- fest og fráleitt er því annað en að við getum treyst því að þetta fyr- irkomulag standi, til heilla þeim byggðum og íbúum sem hafa mátt þola sligandi kostnað á undanförn- um árum við það eitt að halda á sér hita í húsnæði sínu. Einar Kristinn Guðfinnsson. Höf. er forseti Alþingis og þing- maður Norðvesturkjördæmis. Á annarri hæð í verslanamiðstöðinni Hyrnutorgi í Borgarnesi starfrækir Halldóra Jónasdóttir frá Rauðanesi Sjúkraþjálfun Halldóru. Blaðamað- ur Skessuhorns kíkti í heimsókn til Halldóru og bað hana að segja nánar frá náminu, stofnun fyrirtækisins og rekstrinum í Borgarnesi. „Ég stofn- aði fyrirtækið haustið 2007 og byrj- aði með stofuna í litlu rými á Borgar- braut 59. Þurfti reyndar að fá undan- þágu hjá Sjúkratryggingum Íslands til að fá að opna stofu í Borgarnesi bæði vegna þess að húsnæðið var of lítið og svo vildu þeir einnig meina að ekki þyrfti annan sjúkraþjálfara í Borgarnes. Ég benti þeim „pent“ á að það væri líf fyrir utan þéttbýliskjarn- ann. Ég byrjaði ein á stofunni en sá mjög fljótt að ég myndi engan veg- inn anna eftirspurn. Þess vegna fór ég af stað að leita að hentugra hús- næði svo ég gæti bætt við mig sjúkra- þjálfara í vinnu. Haustið 2008 flutti ég svo yfir götuna að Borgarbraut 58-60 þar sem fyrirtækið er staðsett í dag.“ Halldóra segist vera með BS próf í sjúkraþjálfun frá Háskóla Íslands. „Ég útskrifaðist árið 2005 og vann eftir það í tvö ár á stofunni TÁP í Kópavogi. Hef svo verið að bæta við mig námi í Osteopractic physical therapy og kláraði það nám núna í desember. Fékk mitt diploma afhent í Suður Karolinu fylki í Bandaríkj- unum í nýliðnum mánuði. Við erum fimm íslenskir sjúkraþjálfarar sem höfum sótt þetta nám út til Ameríku og útskrifumst saman. Þar á meðal er samstarfskona mín Hildur Aðalbjörg Ingadóttir. Í þessu námi höfum við lært hnykkingar, nálastungur og sér- stæðar bandvefslosanir og mismuna- greiningar á stoðkerfisvandamálum.“ Vel tækjum búin Sjúkraþjálfun Halldóra er ágætlega tækjum búin stofa en þar er að finna sal með hlaupabrettum, æfingahjól- um, fótapressum, trissum, hnéréttu, bakæfingatæki, róðrartæki og fleiru ásamt æfingahjóli fyrir fólk í hjóla- stól. „Tækjasalurinn er vinsæll og mikið sóttur af skjólstæðingum okk- ar,“ segir Halldóra. Hún segir að sjúkraþjálfunarstofa eins og henn- ar úti á landi þurfi að geta veitt allar helstu meðferðir sem falla undir fag- grein sjúkraþjálfunar. „Greinin þarf að hjálpa öllum sem glíma við stoð- kerfisverki, gigt, taugasjúkdóma eða eru í endurhæfingu eftir slys eða að- gerðir. Skjólstæðingarnir eru fólk á öllum aldri og eftir því sem sjúkra- þjálfari vinnur lengur á sama stað, bætist við fasta skjólstæðingahóp- inn. Til okkar leitar fólk með tauga- sjúkdóma, slæma gigtarsjúkdóma og glímir við erfið veikindi, fólk sem þarf aðstoð til að bæta heilsufar sitt til lengri tíma eða jafnvel alla ævi. Þar af leiðandi fækkar lausum pláss- um í sjúkraþjálfun. Fyrirtækið hefur vaxið mikið og skjólstæðingahópur- inn stækkað. Fólk kemur allsstaðar að úr héraðinu. Einnig fáum við fólk úr Dalabyggð, m.a. af Fellsstönd og Skarðsströnd, fólk sunnan Skarðs- heiðar, vestan af Snæfellsnesi og fólk kemur meira að segja til okkar alla leið frá Hólmavík,“ segir Halldóra. Hún kveðst hafa þurft að bæta við starfsfólki til að mæta eftirspurn og í dag eru þær þrjár sem starfa hjá Sjúkraþjálfun Halldóru. „Auk mín er Hildur Aðalbjörg Ingadóttir útskrif- uð frá Danmörku í fullu stöðugildi og Rakel Guðjónsdóttir í 60% starfs- hlutfalli en hún er útskrifuð frá HÍ. Þótt við höfum bætt við okkur starfs- fólki dugar það samt ekki til því hér er biðlisti. Þetta er svo stórt hérað. þg Næg verkefni hjá Sjúkraþjálfun Halldóru Starfsmenn Sjúkraþjálfunar Halldóru, f.v. Hildur, Rakel og Halldóra. Svipmynd úr tækjasalnum.

x

Skessuhorn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Skessuhorn
https://timarit.is/publication/1096

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.