Morgunblaðið - 20.11.1973, Blaðsíða 4

Morgunblaðið - 20.11.1973, Blaðsíða 4
MORGUNBLAÐIÐ — ÞRIÐJUDAGUR 20. NÓVEMBER 1973 Fa iii 1.1 i.i.n, t \ JA lAit: 22*0-22- RAUÐARÁRSTI’G 31 BÍLALEIGA CAR RENTAL T2 21190 21188 14444 • 25555 min BlLALEIGA CAR RENTAL /p BÍLALEIGAN felEYSIR CAR RENTAL •3W24460 í HVERJUM BÍL PIONEER ÚTVARP OG STEREO KASETTUTÆKI SSfe ‘étms OAM-mfCTAL' LHverfisgötu 18 SENDUM I 86060 SKODA EYÐIR MINNA. SHODII LEIGAN AUÐBREKKU 44-46. SIMI 42600. HOPFERÐIR Til leigu i lengri og skemmri ferðir 8—50 far- þega bilar. KJARTAN INGIMARSSON. sími 86155 og 32716. HLUSTAVERND - HEYRNASKJOL STURLAUGUR JÓNSSON & CO. Vesturgötu 16, Reykjavfk Símar: 13280og 14680. STAKSTEINAR Kosningar undirbúnar AÐ undanförnu hefur þoss orðið sífellt nieira vart á síðum stjörnarblaðanna, einktim Þjóðviljans, að hnýtt só I sam- starfsflokkana f Rfkisstjórn- inni. Þessi hnútaköst eru auð- vitað ekki annað en búast mátti við af þessum fokk- um, eftir að færi að draga á síðari hlula kjörtfmabils. Má einnig vera, að stjórn- úr þessu og því sé ráðlegasí -aS fara að undirhúa höggin á sant- starfsflokkana. I)a-nii unt þetta getur að líta í Þjóðviljanunt sl laugardag. Þar segir nt.a. í rit stjórnargrein. sem ber yfir- skriftina „Ha-gri sókn í Fram- sókn“: „Það athyglisverða við Fratíi- sóknarflokkinn. ef.litið er lil sfðtislu 10 ára, er það. að á sama tíma sem um greinilega „vinstri" vakningu hefur verið að ræða í ísleiiskuin stjörn- málum almennt. hafa allar slfkar tilhneigingar verið miskunnarlaust barðar niður í þeim flokki. Og nú viröisl manni óðum líða að því að „vinstri" hreyfing Framsóknar- flokksins í dag. Möðruvalla- hreyfingín. verði rekin úr flokknum. — Möðruvallahreyf- ingin hefur þó ekki annað til saka unniö s.l. 2 ár en að ieitast við að taka alvarlega nokkur undirstöðuatriði málefnasamn- ings vinstri stjórnarinnar. að þvf best verður séð. Og er þá ekki annaö eftir en spyrja sjálf- an sig í alvöru. hvers konar hreyfing Framsóknarflokk- urinn sé eiginlega. ef slfkur hópur fa-r ekki þrifist innan hans nú. Ilvað hoðar þessi ha-gri sókn innan Framsóknar- flokksins og þessar opinberu ofsóknir á hendur „Möðnn alla- hreyfingunni"? Þessari spurningu hlýtur margur vinstrimaðurinn að velta fyrir sér í dag.“ Annars er það hel/.t af þess- ari Möðriivallahreyf ingu að frétta. að hún hefur fengið inni í Þjöðmálnm. hlaði Hannihals. I sfðasta töluhlaði þess blaðs var opnan liigð undir kynningu á Möðruvallahreyfingunni með mynduni af öiluin hel/tu for- kólfum hennar. Þetla er e.t.v. merki þess. að framagosarnir í þessari hreyfingu hafi nú fengið nög af þt í að reyna að koma sér áfram innaii Fram- sóknarflokksins og a-tli nú í eina sa-ng með Hannihalistum. Rétt er þó að henda þeint á. að þinglið Framsóknarflokksins er orðið enn gamlaðra en það var fyrir 5—(> áruni, þegar þeir völdu sér Frsóknarflokkinn til framahröltsins. Ilitt kann svo að vera rétt nietið hjá þeim, að þeir séu nú búnir að koma sér svo út úr húsi hjá gamla liðinu í Framsókn, að þeir eigi sér ekki viðreisnar von þar og því sé réttast að leita nú á önnur mið. Brosleg skrif Sumir pisllar framsóknar- blaðanna uni sf jórnmál eru þaö broslegasta, sem hér á landi birtist um þau efni. I þessum pistlum er hrúgað saman lýs- ingarorðum til að lýsa, hversu eindæma garpar forustumenn Framsóknarflokksins séu í ölliim greinum. og minna þess- ar lýsingar helzt á lýsingar fornbókmennta okkar á görp- um landnánisaldarinnar. Hei/t er það Olafur .lóhannesson, sem fa-r þessa meðferð hjá undirsátum sfnum, enda hefui hann líklega livað mesta þörf fyrir hana. 1 Tfnianum sl. laug- ardag getur að Ifta eftirfarandi í forystugrein: „Dirfska, stefnufesla og har- áttuþrek Ólafs Jóhannessonar forsætisráðherra í landhelgis- málinu. hefur aukið virðingu hans og vinsældir með þjöð- inni, og mun rfkisstjórn hans nú njóta meira fylgis en rokkru sinni áður“. Ut af fvrir sig er ekkert við því að segja, þó að Tfmaritstjór- arnír hafi þetta álit á yfir- manni sínum. Hitt ersvo annað mál, að Ólafur Jóhannesson er hvorki djarfur né stefnufastur st jórnmálamaður, það hcfur Ijöslega komið fram í stjórnar- tfð hans sem forsætisráðherra. Hann hefur látið undan Al- þýðubandalagsmönnum í hverju stjórmálinu á fa-lur öðru. Ásta-ðan fyrir þvf, að hann tók á sig rögg í land- hclgismálinu og fylgdi eftir til- liigunum, sem hann kom með heim frá fundi sfnum við brezka forsætisráðherr- ann, var fyrst og fremst sú, að mælirinn fylltist og hann varð reiður, þegar Alþýöuhandalagiö braut á honum trúnað. I ljós kom, að jafnvel hinn silalega forsætis- ráðherra var hægt að reita til reiði, þö að menn hefðu verið farnir að halda. að svo va*ri ekki. Eina lýsingarorðið, sent hægt er að viðhafa um Ólaf. í tilefni af frammistöðu hans i landhclgismálinu, er. að hann geti verið þrózkur, eftir að hann loksins hefur bitið eitt- hvað í sig. ■Jlir spurt og svarað Lesendaþjónusta MORGUNBLAÐSINS Hringið í sfma 10100 kl. 10—11 frá mánudegi til föstudags og biðjið um Lesendaþjónustu Morg- unblaðsins. Olga Guðrún Árnadóttir í „Morg- unstund barnanna“. Bjiirg Stefánsdóttir. Böl- staðarhlíð 13. spyr: „1. Er Olga (iuðrún Arnadött- ir ekki sú umsjönarkona liarna- tima. sem vikið var úr starfi l'yrir að nota barnatimana í póiit ískti áróðursskyni? 2. Kf s\'o er. hvers vcgna ei' hcnni þá mi trcyst til áð vclja. þýða og lcsa siigu í „Mórgun- sIuikI hariuinna '? ' Hjiirtur Pálsson, dagskrár- stjóri hljóðvarps. svarar: „I. Jú. 2. Það ei' sití hvað. að scmja að cínln'crjti leytí cðti vclja efni i harnalinia og stjórna honum. og að þýða og lcsa siigu cftir cinÍTvern tiitckinn hiifund. Þar að iiuki annast Olga Guðrtin Arnadóttir ckki val ef'nis í „Morgunstund harnanna": það gora aðrir fyrir hiind útvarps- ins. " Geislahitun rakastig og Svava Yaldimarsdöttir. Kleppsvegi 30. spyr: „1. Þarf að hafa rakatæki í húsuin. sem hituð eru incð gcislahitun? Sc svo. hvcr scr |)á uni. að slíktun tækjuni sc komið fyrir l.d. á barnaheinnlutn?" Gunnar Kristinsson, yfir- verkffa-ðingur Ilitaveitu Reykjai íkur svarar: „1. Yfirlcitt er raki i húsum hcr nægilcgúr. cða 50—70%. scm mælt or mcð að sc i hý- hýluni ntanna. Annars koina mörg atriði 1 i 1 grcina i þcssu ofni. svo scili loftræsting og niismunandi óskirum hitastig. 2. Hugsað or fyrir því. að rakastig í húsutn verði hæl'ilcgt þegar þau cru hönnuð. cn gcislahitun cr ckki heppileg i slíkti húsnæði. sem hér um ræð- ir." BREIÐHOLTSVEGUR IBLESUGRÓF Alda Berg Óskarsdóttir, C- götu 1, Blesugróf, spyr: „Hvenær má búast við, að Breiðholtsvegur verði breikk- aður þar sem hann liggur um Blesugróf?“ Már Gunnarsson, skrifstofu- stjóri borgarverkfræðings, svarar: „Á fjárhags- og framkvæmda áætlun er gert ráð fyrir að ráð- izt verði í að leggja Breiðholts- braut (Reykjanesbraut) áréttri breidd og á réttum stað um Blesugróf vorið 1974.“ Félag dönskukenn- ara fimm ára UM þessar mundir eru fimm ár liðin frá stofnun Félags dönskukennara og mun verða haldið upp á afmælið að lokn- um aðalfundi 30. nóv. n.k. Stofnendur félagsins voru um 30 og eru féiagsmenn nú rúmlega 140 talsins. Tilgangur félagáns hefur Orð í eyra automas: gaungugata undir nóvembersól — ex truntusól — ganga ferðaskrifstofubfsar aftur og framm norðuráttavitinn kastar snæl jósastaurum uppf auglýsingarorð hrollkuldinn koll- ste.vpir sér yfir útvegsbánkabygg og smýgur niður hryggdýrtfðina ásmundarjárnið hélar um miðnæturgagn meðan sigurjónosferan kveikir eldspýtala yfir blómakeröidum nóttin rennur gegnum kaldar greipar trfmukailanna hvað varð um yður austurstrætisdæiur sem ókuð hér með gæjum frammá nætur? meðal annars verið að efla sam- starf dönskukennara og bæta aðstöðu til dönskukennslu á ís- landi. Félagið hefur haft milli- göngu um úthlutun margra styrkja handa dönskukennur- um til endurhæfingar og fram- haldsnáms í Danmörku. Enn- fremur hefur það fengið inn- lenda og erlenda fyrirlesara til þess að halda erindi um nýj- ungarog brc.vtt viðhorf í tungu- málakennslu. Síðastliðið vor gekkst félagið fyrir námsferð til Svfþjóðar og Danmerkur. Nú í haust hélt félagið framburðar- og talnámskeið, sem tókst mjög vel og er i vændum annað slíkt námskeið. Félagið hefur notið góðrar fyrirgreiðslu Norræna hússins. Fondet for dansk-islandsk samarbejde. Sáttmálasjóðs, svo og danska sendiráðsins og menntamálaráðuneyta Dan- merkur og Islands. Formaður félagsins er Guðrún Halldórsdóttir og aðrir í stjórn: Ölafía Sveinsdóttir, Stína Glsladóttir, Gizur Helga- son og Hjálmar Ólafsson.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.