Morgunblaðið - 20.11.1973, Blaðsíða 32

Morgunblaðið - 20.11.1973, Blaðsíða 32
SfMAR: 260 60 OG 260 66 AÆTLUNARSTAÐIB AKRANES. FLATEYRI. HÓLMAVÍK, GJÖGUR, STYKKISHÓLMUR. RIF. SIGLUFJORÐUR. BLÖNDUÓS. HVAMMSTANGI. wgmðfi$Stíb nuGivsinGHR ^•22480 ÞRIÐJUDAGUR 20. NÓVEMBER 1973 Lézt á leið úr fanga- geymslu í sjúkrahús RANNSÓKN stendur nú yfir á láti manns, sem lézt á föstu- dagsmorgun á leið í slysadeild úr fangageymslum lögreglunnar við Hverfisgötu, en hann hafði skömmu áður verið fluttur ofur- ölvi í fangageymslurnar ur húsi f Breiðholti. Um kl. 10 á föstudagsmorgun tók lögreglan tvo menn í sína vörzlu, þar sem þeir voru ofurölvi i húsi í Breiðholti, og voru þeir færðir í fangageymslurnar í lögreglustöðinni við Hverfisgötu. Alvarlegt slys á Akureyri Akureyri, 19. nóv. HARÐUR árekstur strætisvagns og jeppa varð á mótum Þingvalla- strætis og Byggðavegar kl. 12.15 í dag. Ökumaður jeppans slasaðist alvarlega og liggur þungt haldinn í sjúkrahúsinu. Strætisvagninn ók austur Þing- vallastræti, sem er aðalbraut og lenti á hlið jeppans, sem kom sunnan Byggðaveg. Síðan bárust báðir bílarnir inn á hornlóðina nr. 26 við Þingvallastræti og stað- næmdust örskammt frá hús- veggnum. Einn farþegi var í strætisvagninum, auk vagnstjór- ans, og sakaði hvorugan, en í jeppanum voru piltur um tvítugs- aldur og unnasta hans. Stúlkan fékk taugaáfall, en varð ekki fyrir teljandi meiðslum. Hans vegar hlaut pilturinn mikið höfuðhögg og er talinn alvarlega slasaður. Hann missti rænu og var ekki kominn til meðvitundar síðdegis í dag. —SvjP. Nokkru ef tir að þangað var komið með þá, tók fangavörður eftir bvi. að annar maðurinn var með litlu Iífsmarki og farinn að blána. Var hann i skyndi fluttur í slysadeild Borgarspítalans, en var Iátinn, er þangað kom. Rétt á eftir varð þess vart, að hinn maðurinn var að fá sams konar sjúkdómseinkenni og var hann þá í skyndi fluttur í slysadeildina, en batnaði innan tíðar og reyndist of hár blóð- þrýstingur haf a þjakað hann. Samkvæmt upplýsingum rannsóknarlögreglunnar er ekki vitað til, að þarna hafi verið um eitrun að ræða, en beðið er niður- staða krufningar. FJARHAGSAÆTLUN ÞINGVALLAHÁTID- AR í ATHUGUN ÞJÖÐHATÍÐARNEFND lagði hinn 30. ágúst sl. fram fjárhags- áætlun sína miðað við eins dags hátiðahöld á Þingvöllum á sumri komanda, eins og þingflokkarnir ákváðu á sinum tíma. Forsætis- ráðherra hélt nýlega fund með formönnum þingflokkanna og formanni og framkvæmdastjóra þjóðhátíðarnefndar 1974, þar sem áætlunin var lögð fram. Er hún nú til athugunar hjá þingflokkun- um og er niðurstöðu þaðan að vænta fyrir lokaafgreiðslu fjár- laganna nú. I f járlagafrum- varpinu sjálfu er gert ráð fyrir 830 þúsund krónum til þjdð- hátíðarinnar, en Ijost er, að sú upphæð nægir hvergi til að standa straum af hátíðahöldunum á Þingvöllum sem ráðgert er að fari fram 28. júlí næstkomandi. Sakaruppgjöf í könnun VEGNA komu brezka togaransSt. Leger til ísafjraðar f gær hefur spurningin um sakaruppgjöf brezkra landhelgisbrjóta aftur vaknað f hugum margra lands- manna. Að sögn Baldurs Möller ráðuneytisstjóra í dómsmálaráðu- neytinu er nú verið að kanna þessa hlið málsins, og verður ekk- ert aðhafzt gegn brezku togurun- um fyrr en að lokinni þessari könnun. Hins vegar benti ráðu- neytisstjóri á, að brot togaranna brezku firnast ekki næsta árið. Strax og bráðabirgðasamkomu- lagið milli islenzkra og brezkra stjórnvalda tók gildi, barst hingað listi brezkra stjórnvalda yfir þá 139 togara, er heimild hafa til veiða á íslandsmiðum. Stuðzt verður við þennan lista í fyrr- greindri könnun. en Baldur kvað liklegt, að flestir þessara togara hefðu verið bókaðir af Landhelg- isgæzlunni einhvern tíma á því 14 mánaða skeiði, þegar landhelgis- deilan var í algleymingi. Baldur kvað þessa könnun vera talsvert verk, því að fara þyrfti í gegnum dagbækur allra varðskipanna þennan tíma til að sjá, hvaða tog- arar hefðu gerzt brotlegir. Meiðyrða- mál gegn Sverri Kr. DÆ7TUR Arna heitins Pálssonar prófessors hafa höfðað meiðyrða- mál gegn Sverri Kristjánssyni sagnfræðingi, vegna ummæla hans um föður þeirra í útvarps- þætti f júlf í sumar. Var gefin út stefna í málinu í borgardómi í gær og var hún samdægurs birt lögmanni Sverris. Málið verður þingfest á fimmtudaginn. í gær var haldið fram sátta- fundi í lögbannsmálinu vegna sjónvarpsviðtalsins við Sverri, sem sýna átti fyrir rúraum hálfum mánuði. Við þingfestingu málsins á fimmtudag hafði virzt sem einhver sátta- grundvöllur væri fyrir hendi og var því ákveðið að halda sáttatil- raunum áfram í gær. Sættir náðust hins vegar ekki, og mun málið þvi ganga áfram i horgar- dómi eins og önnur mál, með vitnaleiðslum og munnlegum flutningi. Margt var um skíðamanninn í Hveradölum um helgina, enda nægur skfðasnjór og veður ágætt. Var skfðalyftan óspart notuð (Ljósm. Mbl. Br. H.). 0LIA Ttt HUSAHITUNAR TVÓFALDAST í VERÐI „MIÐAÐ við verðlagsþróun oltu- vara í öðrum þjóðlöndum, getur þessi hækkun alls ekki talizt mik- il, þó að svo kunni að virðast í f Ijótu bragði," sagði Önundur As- geirsson hjá Olfuverzlun Islands f samtali við Morgunblaðið f gær um fyrirsjáanlega hækkun á olíu og bensfni. Þessi hækkun byggist að öllu leyti á heimsmarkaðsverð- hækkunum, og mun koma til framkvæmda þegar er næstu farmar olíu og bensfns koma til landsins. Forráðamenn olíufélaganna hafa nú reiknað út hugsanlegt útsöluverð á næstu förmum olíu- vara, og lagt til grundvallar skráningu á heimsmarkaði, eins og hún lá fyrir 16. þ.m. Sam- kvæmt því kemur í ljos, að gasolf- an hækkar mest, þá svartolía og síðan bensín. Að sögn Önundar Asgeirssonar mun gasolían hækka um sem næst 90% — verða um 11 krónur á hvern lítra, en er nú kr. 5,80. Svartolía til skipa mun hækka um 40—50% — er nú 3385 krónur, en mun sennilega fara upp í 4.700 kr. tonnið. Bensín mun sennilega hækka um 20% eða úr kr. 23.50 í um 28 krónur. Önundur tók þó fram, að verulegur hluti bensín- verðsins væri fólginn í skóttum, svo að hugsanlega mætti ná því verði niður með þvi að aflétta einhverjum sköttum, ef stjórn- völd treystu sér til þess. Hann sagði ennfremur, að menn skyldu allt eins vera undir það búnir, að skráningin gæti breytzt til hækk- unar. Önundur var spurður að því, hvað hann héldi, að gasolíuhækk- unin gæti haft í för með sér mikla hækkun fyrir húseigendur, sem nota olíukyndingu. Tók hann sem dæmi venjulegt einbýlishús og kvað algengt, að þau færu með 6 þúsund litra af oliu á ári til kynd- ingar. Miðað við að gasolían hækkaði nú um kr. 5.20 lítrinn þýddi þetta um 32 þúsund króna hækkun á ári, og væri þetta því sem næst tvöfóldun á kostnaði við húsahitun með olíu. Qnundur kvað nokkrar birgðir Framhald á bls. 31 Flokksráðsfundur Sjálfstæðisflokksins: Eftirlitsstöð án varnarliðs nægir ekki hagsmunum Islands I stjórnmálayfirlýsingu flokks- ráðsfundar Sjálfstæðisflokksins, sem laiik sl. laugardag, er lögð jherzla á eftirfarandi atriði, sem Sjálfstæðisflokkurinn mun ein- beitasér aðá næstunni: ^J að varnir verði áfram á íslandi 'l að fiskveiðilögsagan verði færð út f 200 sjómílur fyrir árslokl974 Q að algjör stefnubreyting verði f efnahagsmálum Q að sérstakt átak verði gert í byggðamálum Flokksráðsfundinum lauk um kl. 19.00 á laugardagskvöld eftir miklar umræður. Eftir hádegi á laugardag gerði Magnús Jónsson varaformaður Sjálfstæðisflokks- ins grein fyrir áliti stjórnmála- nefndar. Síðan ræddu Valgarð Briem og Albert Guðmundsson um byggingu nýja Sjálfstæðis- hússins, en í almennum umræð- um eftir hádegi á laugardag tóku þátt: Björn Þórhallsson, Benedikt Guðmundsson, Staðarbakka, Ingólfur Jónsson, Gunnar Thoroddsen, Þór Vilhjálmsson, Friðjón Þórðarson, Þorvaldur Moby, Albert Kemp, Páll Daníels- son, Sigurlaug Bjarnadóttir, Guðlaugur Gfslason, Hjörtur Hjartarson, Guðmundur H. Garðarsson og Magnús Jónsson. Er stjórnmálayfirlýsing hafði verið samþykkt, sleit Geir Hall- grímsson formaður Sjálfstæðis- flokksins fundinum með stuttri ræðu. í stjórnmálayfirlýsingunni segir m.a., að „þar til samkomulag næst milli ríkja austurs og vesturs um afvopnun og viðunandi öryggi í Evrópu er það nauðsynlegt vegna öryggis íslands og hagsmuna bandalags- þjóða okkar, einkum Norður- landa, að áfram verði um sinn varnir í landinu, þar sem ástand i alþjóðamálum er svo ótryggt sem raun ber vitni um... Því fullnægir það ekki hagsmunum íslendinga nú, að í landinu sé aðeins eftirlitsstöð án nokkurs varnarliðs." Lögðer áherzla á, að fylgt verði þeirri stefnu Sjálfstæðisflokks- ins, að fiskveiðilandhelgin verði færð út í 200 sjómflur í árslok 1974 og að þjóðareining megi takast um þá útfærslu. Stjórn- málayfirlýsing flokksráðs- fundarins er birt f heild á bls. 19 í Morgunblaðinu i dag. Losnaði af sjálfs- dáðum VÉLBATURINN Gylfi Öm GK 303 strandaði rétt vestan við innsiglineuna i Grinda- vfkurhöfn uin k). 19:15 f gær- kvöldi í slæmu veðri, ofanbyl og hvassvirði. Fjórir menn voru á bátnum. Björgunarsveit SVFI f Grindavfk var kölluð út og l'ór hún á strandstaðinn og var við öllu búin. Ekki var þó gerð tilraun til að bjarga mönnunum í land, þar sem þeir voru ekki taldir f Iffs- hættu. A aðfallinu losnaði bát- urinn svo af sjálfsdáðum, en vegna stýrisbilunar aðstoðaði báturinn Vörðunes hann inn að bryggju, og var klukkan þá að nálgast tfu. Gylfi Örn er 56 lesta eikar- bátur og hefur yerið á lfnu- veiðum. Var hann að koma ur róðri, en í innsiglingunni mun skrúfan hafa rekizt f og vélin stöðvazt og bátinn siðan rekið upp að klöppinni, niður undan elztu bryggjunni íGrindavfk. Einhver leki kom að bátnum við strandið, þó ekki umtals- verður, að sögn fréttaritara Mbl. f Grindavík, en um i.jón á bátnum er ekki fullkunnugt.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.