Morgunblaðið - 20.11.1973, Blaðsíða 31

Morgunblaðið - 20.11.1973, Blaðsíða 31
MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 20. NÓVEMBER 1973 31 — Olíukynding Framhald af bls. 32. olíu enn vera til í landinu, en tók fram i þvi sambandi, að verðlag meðalbirgða olíufélaganna i dag væri 400 milljónum krónum hærra en í fyrra, svo að olíufélög- in yrðu með einhverjum hætti að brúa þetta bil. Hann sagði að for- ráðamenn olíufélaganna mundu nú innan skamms fara fram á fund með verðlagsyfirvöldum og viðskiptaráðuneyti, þar sem fjall- að yrði um þennan vanda. Hann gat þess, að danska einkasölu- eftirlitið hefði nýverið fallið frá þeirri reglu um verðákvörðun olíu þar í landi, að gamlar birgðir skyldu seldar á gömlu verði, svo sem tiðkast hefur hérlendis fram að þessu_______» » »--------- — Deilur Framhald af bls. 2 venja er. Að sögn Jóns Hjaltason- ar veitingamanns var þetta sam- komulag gert til að létta aðeins andrúmsloftið fyrir seinni fund- inn, sem var mun mikilvægari, þar sem reyna átti að komast að bráðabirgðasamkomulagi, sem gilda myndi þartil verkfalli þjóna lyki. A þeim fundi settu eigendur Öðals fram kröfu um að verkfalls- vörzlunni yrði aflétt, en þjönar mættu eiga fulltrúa inni á staðn- um hverju sinni til að fullvissa sig um, að fólk innan ASÍ væri ekki i vinnu á staðnum og áfengis- löggjöf ekki brotin. Þjónar gerðu hins vegar kröfu um, að Öðali yrði lokað, þar til verkfallinu lyki. Eigendur Óðals höfðu á laugar- dag óskað eftir að fá sett lögbann á aðgerðir þjdnanna, en borgarfó- getaembættið synjaði þeirri ósk. Þjónar hugðust einni láta setja lögbann á starfsemi veitingahúss- ins, en af hálfu borgarfógetaemb- ættisins var gefið skyn, að sú ósk yrði ekki tekin til greina og hættu þjónar þá við að fara þá leið. — Hugmyndir voru einnig uppi um að láta Félagsdóm taka f yrir þetta deilumál um rekstur Óðals, en Félagsdómur taldi málið ekki samningamál, heldur verkfalls- mál og heyrði það því ekki undir dóminn, heldu Sakadóm. í gærkvöldi voru þjónar enn með verkfallsvörzlu fyrir utan Óðal og veitingamenn voru enn að störfum við að bera fram mat fyrir gesti. Þjónar hafa kært þrjú veitinga- hús auk Oðals, fyrir verkfallsbrot, Tjarnarbúð, Skiphól og Glæsibæ, og f jallar-Sakadómur um kærurn- ar. ---------------¦» » »-------------- — Yfirlýsing Framhald af bls. 24. nokkurra dag fyrirvara, ef það á að yera^annað en nafnið tómt. Ef unnt er að tala um einhverja niðurstöðu á fundinum, var það sérstaklega tekið fram af hálfu aðila Fiskvinnsluskólans, að þeir skyldu gera tillögu um skipan þessara mála i framtíðinni. Fisk- mat ríkisins ætlaði að gera slfkt hið sama. Af hálfu ráðuneytis var því lýst yfir, að það mundi beita sér fyrir breytingu á reglugerðum varðandi starfsréttindi. Skal að siðustu vikið að þætti sjávarútvegsráðherra i þessu máli: 1. Hann leyfði námskeiðshaldið og virti aðvaranir og óskir Fisk- vinnsluskólans að vettugi. 2. Hann fór með rangt mál í svari sinu á Alþingi þann 13. nóv. s.l., þegar hann sagði, að skóla- stjóri og formaður skólanefndar hefðu samþykkt, að námskeið þetta yrði haldið. Hið eina, sem fallist var á, var að gera tillögu um framtíðarskipan mála. 3. I frásögnum blaða 1. nóv. s.l. af fundi nemenda skólans og sjávarútvegsráðherra virðist gæta þess misskilnings, að mennta- málaráðherra beri að einhverju leyti ábyrgð á námskeiði Fisk- matsins. Títtnefnt námskeið er algerlega á ábyrgð sjávarútvegsráðherra og ákveðið í blóra við óskir skóla- stjdra og skólanefndar Fisk- vinnsluskólans. Virðingarfyllst, Sigurður B. Haraldsson Guðmundur Magnússon Guðlaugur Hannesson Hjalti Einarsson Ibúðarhús brann ÍBUÐARHUS að Sdluholti í Villingarholtshreppi skemm- dist mikið af eldi á sunnudagsmorgun. Húsið er ein hæð og ris og brann risið gjörsamlega og allt, sem þar var innanstokks. Talsverðar skemmdir urðu einnig á mn- búi á neðri hæð af völdum vatns og reyks. Slökkvistarfi var lokið rúmum þrem timum eftir að eldsins varð fyrst vart. Eldsupptök eru ekki kunn, en gætu hafa verið út frá raf- magni. — Aþena Framhald af bls. 1 stofn þjóðareiningarstjórn til að ryðja leiðina fyrir eðlilegu aftur- hvarfi til lýðræðis. Talsmaður grisku stjórnarinnar sagði i kvöld, að hér gætu menn séð, hvernig óábyrgir stjórnmálamenn töluðu. öllum háskólum í Aþenu hefur verið lokað um óákveðinn tíma. — Allsherjar samtök Framhaldaf bls.2 þess, að ríkisvaldið snúi sér að málum þess af einhug, og ekki verði látið sitja við orðin tóm i þeim efnum". Síðan segir: „Orð eins og „jöfnun námsaðstöðu", „fleiri ríkisstofnanir út á land", eiga ekki bara að vera kosninga- loforð, heldur blákaldur veru- leiki. Að visu verður þessu ekki breytt nema með afnámi alræðis borgarastéttarinnar." i ályktun um þjdðkirkjuna og trúmálin segir m.a.: „Kirkjan er þannig stuðningsaðili borgara- stéttarinnar og byrjar hún að ala fólk upp i trúnni á kirkju og kerfi strax i barnæsku, með trúar- bragðakennslunni. Börnin eru svipt sjálfsákvörðunarréttinum þegar í reifum, þegar foreldrar ákveða, hvað barnið skuli trúa á. Skírnin: Að vísu verður barnið að staðfesta skírnina með fermingu, en þeim er mútað með gjöfum og góðum veizlum. LÍM krefst þess, að þjdðkirkjan verði lögð niður." Þingið lýsir yfir fullum stuðn- ingi við baráttu nemenda í Fisk- vinnsluskólanum og krefst þess, að þegar verði bætt ur því dfremdarástandi, að þriggja vikna námskeið veiti sömu rétt- indi og þriggja ára strangt nám. Ennfremur er þess krafizt, að námslaunum verði komið á, þannig að grundvelli launamis- réttis verði kippt brott. Þingið sendi menntamálaráð- herra skeyti, sem hljöðaði svo: „Landsþing LÍM skorar á Magnús Torfa Olafsson menntamálaráð- herra að vakna upp áf tveggja ára dásvefni sinum og taka til við hraustlegar endurbætur á menntakerfinu." Ennfremur var samþykkt að senda skeyti á 1. des. samkomu stúdenta svohljóðandi: „Lýsum yfir stuðningi og ánægju með á- kvörðun stúdenta um að helga fullveldisdaginn 1. des. barátt- unni gegn heimsvaldastefnunni undir kjörorðunum: ísland úr NATO! Herinn burt! - Niður með heimsvaldastefnuna! Lifi alþjóða- hyggja öreiganna!". Þess má geta, að á þinginu kröfðust fulltrúar Menntaskólans f Reykjavík sérbókunar, sem er þessi: „Fulltrúar MR álíta, að þing LÍM sé ekki vettvangur fyrir pólitíska starfsemi stjórnmála samtaka, og þar eð þeir geta ekki talið þingfulltrúa skoðanafulltrúa nemenda, sitja þeir hjá umræðum og atkvæðagreiðslu um ályktanir þjdðmáladeildar." Formaður Landssambands fslenzkra menntaskólanema er Guðbrandur Magnússon, nem- andi f Menntaskólanum við Hamrahlíð. Sýningu Örlygs lýkur í kvöld SÝNINGU Örlygs Sigurðssonar listmálara, í Norræna húsinu, lýkur í kvöld og hefur verið ákveðið að hafa opið frá kl. 14 til kl. 24. Sýningin verður ekki f ram- lengd. Örlygur sagði i viðtali við Mbl. í gær, að sýningin hefði gengið mjög vel og geysilega margt fólk skoðað hana og vissi hann ekki tölu á því. Myndina tdk ljdsmyndari Mbl., Br. H. í sýningarsalnum. Margar myndir haf a selzt. — Sjómenn Framhaldaf bls. 15. in sem Norðmenn gátu sótt dáreittir. En í haust hafa þeir heldur ekki fengið að veiða þar í friði og ætla má að stefna erlenda togaraflotans sé að hrekja sjó- mennina eeinnig af af þessum miðum. Því er eðlilegt, að sjó- menn í Norður-Noregi hafi áhyggjur af framvindu mála, þar sem löggæzla á miðunum hefur ekki fengið við neitt ráðið og í fjárlögum fyrir næsta ár er ekki veitt aukið fé til gæzlu. Stordjupta liggur 15—30 sjd- mílur út af Senja, sem er næst stærsta eyja Noregs. ibúar Senja eiga afkomu sína eingöngu undir^ fiskveiðum og segja þeir, að ef þeir verði hraktir af Stordjupta sé fdturium þar með kippt undan tilveru þeirra. Sjömannafélögin á staðnum og víða annars staðar í Norður-Noregi hafa haldið fjölda funda að undanförnu og rætt hið alvarlega ástand. Krefjast þeir, að gæzlan á miðunum verði aukin verulega og flotaeiningar sendar þangað og siðast en ekki sfzt krefjast þeir að stjdrnin færi út landhelgina sem fyrst. Láti stjdrnin ekki til skarar skríða hóta sjdmenn að taka málin í sín- ar hendur. Hafa þeir lýst yfir í fjölmiðlum, að þeir ætli að taka skotvopn og togvíraklippur með á miðin og byrja eigið þorskastríð í anda islendinga ef kröfur þeirra verða ekki virtar. Því ætti að verða frdðlegt að fylgjast með þvf, sem gerist á fundinum í Finsnes með sjávarút- vegsráðherranum og sjómónnum f Norður-Noregi. — Skorið á landfestar Framhald af bls. 2 stöðina. Var strax farið á stað- inn, en þá var búið að losa eina landfestina. Þeir, sem að þessu stóðu, voru allir ölvaðir. Eins og fyrr segir, þá lá St. Leger utan á Lagarfossi og voru allir mennirnir reknir í land, en ákveðið var að hafa tvo lög- regluþjdna á verði um borð í Lagarfossi og varna dvið- komandi uppgöngu um borð í skipið. Var það gert i samráði við bæjarfdgeta. Allt var svo með kyrrum kjör- um þangað til kl. 01, sagði Jd- hann, en þá komu fjörar bif- reiðar samtimis niður á hafnar- bakkann. Út úr þeim komu menn, sem réðust til uppgöngu um borð í Lagarfoss, og réðust þeir á lögreglumennina með höggum og hdtunum. Einnig gerðu þeir atlögu að landfest- um togarans og tdkst að losa hann frá Lagarfossi. Allt lög- reglulið staðarins, en iþví eru 5 menn, var kallað á staðinn og skipsmenn á Lagarfossi aðstoð- uðu lögreglumennina við að komadeirðaseggjunum í land. Ekki hættu mennirnir látun- um eftir að búið var að koma þeim upp á bryggjuna, þvf þeim tdkst að losa eina af landfestum Lagarfoss tvívegis. Eftir það voru 8 mannanna teknir og farið með þá í fangageymslu Iögreglunnar, þar sem þeir voru yfirheyrðir f gær. Hafa þeir allir komið við sögu lög- reglunnar á isafirði áður. HEFUR ENGIN AHRIF í GRIMSBY Þeir voru margir, sem töldu i gær að atburðurinn á isafirði gæti spillt fyrir sölum íslenzkra skipa I Grimsby og Hull, en sölurnar hefjast væntanlega i næstu viku. Mbl. hafði sam- band við Jón Olgeirsson ræðis- mann í Grimsby í gær og spurði hann, hvort hann teldi, að svo gæti farið. Hann sagði, að þessi atburður hefði ekki verið það alvarlegur, að hann myndi hafa áhrif á landanir islenzkra skipa f Bret- landi á næstunni. Menn þar teldu þennan atburð einhver „strákapör", en ekki almenn mdtmæli. Verð á f iski hef ur verið mjög gott siðustu daga, og i gær fengust 25 pund að meðaltali fyrir kitið af þorski (1 kit er 63.5 kílö), eða kr. 85 fyrir hvert kíló Ysan seldist á um 27 pund og koli af Islandsmiðum fdr á 30 pund kitið. Jdn sagði, að hann byggist við, að fyrsti íslenzki báturinn kæmi til Grimsby í næstu viku. Það yrði gaman að sjá, hve hátt verð fengist fyrir fiskinn, þvi islendingar kæmu oft með betri fisk á markaðinn en Bret- ar. Ekki er enn vitað, hvaða fslenzki bátur verður fyrstur til að selja f Grimsby. SIGLDI A ÞOR Togarinn St. Leger H-178 kom oft við sögu í nýafstöðnu þorskastríði. 23. apríl sl. sigldi togarinn á varðskipið Þór og laskaði það. Sjálfur skemmdist togarinn nokkuð mikið við það. Þór skaut þá þremur kúlu- skotum yfir togarann og lagði hann þá á fldtta á leiðis til Fær- eyja. Varðskip hafa tvisvar skorið á báða togvira St. Legers. í fyrra skiptið 26. marz suður af Sutrsey og í leið siðara 3, apríl, en þá var togarinn á veiðum á Selvogsbanka. Togarinn er 746 rúmlestir að stærð, byggður 1951. Mikill fjöldi brezkra togara er nú á veiðum út af Vestfjörð- um. Slæmt veður var á miðum togaranna í fyrrindtt og þá lágu á milli 40 til 50 brezkir togarar undir Grænuhlíð. Guðmundur Karlsson um- boðsmaður brezkra togara á ísafirði sagði i samtali við Morgunblaðið i gærkvöldi, að viðgerð á St. Leger lyki að líkindum í dag, en togarinn kemst ekki til veiða fyrr en á miðvikudagskvöld eða fimmtudag, því hátt i tvo sdlar- hringa tekur að hita ketil skipsins upp. Helmingur af áhöfn togarans býr nú á Htítel Mánakaffi, en hinn helmingur- inn býr um borð i togaranum. — Nútíminn Framhald af bls. 10 strika út úr henni margt hvert orðið. Til að mynda er bágborin íslenzka að tala um ,,að bita þá f afturenda þeirra". Annars er Ömar varkár án þess að láta mikið á því bera, kafar hvergi djúpt, heldur varpar Ijdsi á yfirborðið, og verður svo hver að virða það, eins og það kemur fyrir sjdnir. I stuttu máli sagt: ekkért stór- verk, siður en svo, en læsilegt, hressilegt á köflum, ekki laust við að vera ungæðislegt, en ferskt og hrokalaust. — Varnir íslands Framhald af bls. 17 knúnir kafbátar búnir kjarnaeld- flaugum hljöðlaust á skotstöðvar sinar. sem nú eru taldar vera á línu, sem dregin er frá Grænlandi um Ísland yfir Færeyjar til Skot- lands. Sunnan þessarar línu eru kafbátar Bandarikjanna og norðan hennar þeir sovézku. Ofansjávar og neðan er siðan beitt fullkomnustu tækni. sem mannshugurinn hefur getað fundið upp til að staðset.ja þessa kafbáta. I Genf sitja fulltrúar risaveldanna á nær stöðugum fundum og semja um leiðir til að draga úr gjöreyðingarmætti hvor annars (SALT-viðræðurnar). A þessum fundum er m.a. fjallað um þessa banvænu kafbáta. sem nú eru með hættulegustu vigdrek- um samningsaðilanna. Raskist á einhvern hátt sú heildarmynd. sem gengið er út frá í viðræðun- um, en innan he'nnar er Island, kann það að breyta svo samnings- aðstöðu annars hvors aðilans. að hann telji sig nauðbeygðan til að breyta afstöðu sinni til við- ræðnanna i heild. í Vinarborg sitja nú fulltrúar 7 Varsjárbandalagslanda og 12 Atlantshafsbandalagsrikja og ræða samdrátt horafla í Mið- Evrópu. Þótt Ísland tilheyri ekki þeim hluta álfunnar. kemur staða landsins að sjálfsögðu til álita. þegar á heildina erlitið. Ef þessar viðræður leiða til þess einhvern tima i framtiðinni. að l)andarisk- ur herafli verður fluttur frá stöðvum í Mið-Evrópu til Banda- rikjanna. verður það gert - með þerm fyrirvara. að þessi herafli komi aftur til Evröpu. ef hættu- ástand skapast. Þess vegna verður þá enn mikilvægara en áður. að samgönguleiðir yfir Atlantshaf séu öruggar og hættulausar. Koma þá orð Ake Sparring í hugann. „að Island... í rússnesk- uni hönduni. yrði.. . bænvæn hótun gegn öllu vestræna banda- laginu". Hér verður ekki frekar fjölyrt um, hvaða áhrif það gæti haft ;i næstu nágrannalönd Íslands og þróun alþjóðamála almennt. ef islenzk stjórnvöld gripu til óvitur- legra ráðstafana i varnarmálum landsins. Engin pólitísk ákvörðun íslendinga gæti haft jafn örlaga- rikar afleiðingar. og þeir. sem að henni stæðu. tækju vissulega á sig mikla ábyrgð bæði gagnvart þjóð sinni og næstu nágrönnum.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.