Morgunblaðið - 06.03.1977, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 06.03.1977, Blaðsíða 12
12 MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 6. MARZ 1977 27650 Arahólar 77 fm Óvenjustór og glæsileg 2ja herb. ibúð á 3 (efstu) hæð. Sérþvotta- herbergi. Tverwiar svalir. Mikil og vönduð sameign m.a. leikher- bergi. Verð 7.0 millj. Útborgun 5.0 millj. Æsufell 60 fm 2p herb. Ibúð á 3. hæð. Mikil og góð sameign. Sérgeymsla á hæð. Verð 6.2 millj. Útborgun 4.5 millj. Dúfnahólar Göð 3ja herb. endaibúð á 3 (efstu) hæð. Furuinnrétting. Rýjateppi. Bilskúrsplata. Stór- kostlegt útsýni. Verð 8.5 millj. Útborgun 6.2 millj. Þjórsárgata 85 fm Skemmtileg 3ja herb. ibúð i þrí- býlishúsi. Tvöfalt gler. Ný hrein- lætistæki. Harðviðarhurðir Göð ræktuð lóð. Verð 7 millj. Útborg- un 4.5 millj. Lundarbrekka 87 fm 3ja herb. ibúð á 3. hæð. Sér- þvottaherbergi. Sérgeymsla á hæð. Suðursvalir. Verð 8.5 millj. Útborgun 6 millj. Eyjabakka 100 fm 4ra herb. ibúð á 2. hæð, ásamt innbyggðum bilskúr. Verð 11.5 millj. Útborgun 7.5 millj. Álftamýri 110fm 4ra herb. endaibúð á 3. hæð. Sérþvottur og búr inn af eldhúsi. Gestasnyrting. Bilskúrsréttur. Verð 11.5 millj. Útborgun 7.5 millj. Dvergabakki 4ra herb. ibúð á efstu hæð, ásamt herbergi i kjallara. Verð 10.5 míllj. Útborgun 7.3 millj. Holtsgata 107 fm 4ra herb. ibúð á 1. hæð. Vönd- uð teppi. Mikið skápapláss. Verð 9.8 millj. Útborgun6.8 míllj. Seljahverfi Ebh./tb.h. Sérstætt og vandað einbýlishús á 2. hæðum 344 fm. Á efri hæð eru mjög góðar, stofur, eldhús og borðstofa, hjónaherbergí, bað og búr. En á neðri hæð 3 svefn- herbergi. Þvottahús. Bað og geymslur. Selst tilbúið undír tré- verk og málningu. Fullklárað að utan. Teikningar og nánari upp- lýsingar á skrifstofunni. Verð kr. 24 millj. Akureyri — Reykjavík 140 fm. fullbúið nýtt raðhús á góðum stað á Akureyri. Húsinu fylgir fullbúinn bilskúr. Á neðri hæð er stór stofa, eldhús. bað m. sturtu og hol m. göðum fata- skápum. Á efri hæð sjónvarps- hol, 4 svefnherbegi og stórt bað- herbergi. Fæst i skiptum fyrir 130 fm. sérhæð m. bilskúr á Reykjavikursvæði. lackjartorfl IisIiíIikiIi lilurslrili 22 Opið í dag kl. 2 4 líl xjsacvsi FLÓKAGÖTU1 SÍMI24647 Hamraborg 3ja herb. Við Preyjugötu 92 fm. á neðri hæð, tréverk að 5 herb. ibúð á 2. hæð i stein- mestu komið, bilgeymsla, suður- húsi. Tvöfalt gler í gluggum, sér svalir. hiti Útb. 6.5 millj. Arnarhraun Hf. 4ra herb. Við Skipasund 102 fm. á efri hæð, stór stofa. 3ja herb. neðri hæð i tvibýlis- þvottahús i ibúðinni. húsi, nýstandsett, sér hiti. Hag- Fellsmúli 4—5 herb. kvæmir greiðsluskílmálar. 117 fm. ð 4. hæð. bilskúr i Við Langholtsveg smiðum, fallegt útsýni. 3ja herb. rúmgóð kjallaraibúð. Gaukshólar Skiptanleg útborgun. penthouse 160 fm. á 7. og 8. hæð, 3 í Mosfellssveit Einbýlishús, 7 herb. fokhelt og svefnherb.. 2 stofur, bilskúr. tilbúið undir tréverk og máln- geysifagurt útsýni. ingu. Teikningar til sýnis á skríf- Raðhús í smiðum stofunni. Reykjavik. Mosfellssveit. Iðnaðarlóðir i Mosfellssveit á góðum stað. Af~ CAJ Iðnaðarhúsnæði n \ I .Jj)y/\L við Þjöðbraut á Stór- // Ml ^II >^= Reykjavikursvæðinu, 360 fm. Fasteignaviðskipti Lóð 3800 fm. Viðbyggingarrétt- Bankastræti 6, III. hæð. ur. Sími 27500. Helgi Ólafsson Björgvin Sigurðsson. hrl. lögg. fasteignasali Þorsteinn Þorsteinsson. kvöldsimi 21155 heimasimi 75893. 27500 Við Hrafnhóla 4ra herb. íbúð á 7. hæð. íbúðin er m.a. stofa, herb. o.fl. Laus strax. Útb. 5.8 millj. Eignamiðlunin, Vonarstræti 12 Sigurður Ólason hdl. sími 27711 Einbýlishús í Neskaupstað Höfum verið beðnir að selja nýtt einbýlishús í Neskaupstað. Húsið er samtals að grunnfleti 197 fm. Á hæðinni, sem er 132 fm. eru 4 svefnherb., eldhús, baðherb, þvottaherb. gestasnyrting, o.fl. Fokheldur 65 fm. kjallari, þar sem gert er ráð fyrir vinnuherb. föndurherb. sauna, w.c. geymslu o.fl. Bilskúrsréttur. Teikn og allar nánari upplýsingar á skrifstofunni. Eignamiðlunin Vonarstræti 12, Sími27711 Sigurður Ólason hrl. r '4 27150 27750 1 I FASTEIGISr^LHtrSIÐ Ingólfsstræti 18, Sölustjóri Benedikt Halldórssoir. I1 I I I i I IBilskúrsréttur. Laus eftir samkomulagi. NÝTÍZKULEGT PALLARAÐHÚS í AUSTURBORGINNll sérlega skemmtilegt raðhús. Innbyggður bilskúr fylgir. Húsið skiptist— Bþannig: 4 svefnherb. bað, húsbóndaherb, gestasnyrting, stofur, eld-H Ihús. þvottahús o.fl. Fyrsta flokks eign. Verð 20 millj. Útb. 13.5 millj (Möguleiki að taka ibúð upp i kaupverð). ¦ Hjalti Steinþórsson hdl. Gústaf Þór Tryggvason hdl. ^ IGLÆSILEGAR 2JA HERB. ÍBÚÐIR á hæðum í Breiðholti. Útb. 4.2 til 5 millj. Þvottahús á hæðunum Isameign. GLÆSILEG ÍBÚÐ VIÐ STÓRAGERÐI Ivorum að fá i einkasölu sérlega glæsilega 4ra til 5 herb. endaibúð ;'i| hæð i blokk ásamt einu herb. i kjallara. íbúðin skiptist þannig 31 svefnherb. setustofa, borðstofa, bað, eldhús m.m.. Suður svalir. ¦ Bilskúrsréttur. Laus eftir samkomulagi. I ffi S HI3&ANAUST? SKIPA-FASTEIGNA OG VERÐBRÉFASALA VESTURGÖTU 16 - REYKJAVIK 28333 Til sölu 30 tonna eikarbátur Byggður 1964. Ný Caterpillarvél. Ný raflögn. Nýr lúkar. Báturinn er í úrvals ástandi. Til afhendingar strax. Til greina kemur að taka 1 0— 1 2 tonna bát upp í söluverðið. HUSANAUST? SKIPA-FASTEIGNA OG VEROBKEFASALA Lögm : Þorfinnur Egilsson, hdl. Sðlusfjóri: Þorfinnur Júlíusson Heimasími 24945. HOGUN FASTEIGNAMIDLUN Grettisgata 2ja herb. 2ja herb risíbúð (litil súð) í steinhúsi um 70 fm. Sér hiti. Rúmgóð geymsla á hæðinni. Mikið standsett íbúð. Útb. 3.7 til 4 millj. Asparfell 3ja herb. 3ja herb glæsileg ibúð á 6. hæð ca 90 fm. Vandaðar innréttingar. Þvottaherb. á hæðinni. Mikil sameign fylgir. Útb. 6 millj. Laufvangur 3ja herb. 3ja herb. endaíbúð á 3. hæð ca 95 fm. Þvottaherb. og búr í íbúðinni. Suður svalir. Mikið útsýni. Útb. 5.5 millj. Efstihjalli 3ja herb. ný 3ja herb. íbúð á 1. hæð ca 87 fm. Gert er ráð fyrir gufubaði íkjallara hússins. Útb. 5.5 millj. Vesturberg 4ra herb. 4ra herb. íbúð á 1. hæð um 1 1 5 fm. (Einhamarsblokk) stofa, borðstofa, 3 svefnherb. þvottaherb. á hæðinni. Sér lóð. Verð 9 5 millj. Útb. 6.5 millj. Norðurbær Hf. 5 herb. íbúð á 3. hæð ca 1 25 fm. Vandaðar innréttingar. Þvottaherb. í íbúðinni. Tvennar svalir. Mikið útsýni. Verð 12 millj. Útb. 8 til 8.5 millj. Grundargerði sérhæð góð 4ra herb. sér hæð á um 1 10 fm á 1. hæð Góður bílskúr fylgir. Verð 1 1 millj. Útb. 7.5 millj. Einstaklingsíbúð einstaklingsíbúð i Norðurmýrinni. Stofa, eldhús og bað- herb. Sér inngangur. Verð 4 millj. Útb. 3 millj. Opið í dag frá kl. 1 — 6 TEMPLARASUNDI 3(2.hæö) SÍMAR 15522,12920 Óskar Mikaelsson sölustjóri , heimasími 44800 Arni Stefánsson vióskf r. Byggingafélag Suðurlands auglýsir Húsbyggjendur — framkvæmdafólk. Sparið áhyggjur og fyrirhöfn. Látið okkur sjá um bygginguna. Tökum að okkur alla þætti húsbygginga. Gerum ákveðin verðtilboð í hvert byggingarstig hússins. Sjáum um efnisútvegun, ef óskað er. Tryg9Jum vandaða vinnu. Eftirtaldir meistarar starfa hjá Byggingarfélagi Suðurlands: Byggingarmeistari Björn Pálsson, Múrarameistari Helgi Þorsteinsson, Pípulagn- ingameistari Bjarni Kristinsson, Rafverkstæði RafmagnsverkstæSi Suðurlands. BYGGINGAFÉLAG SUÐURLANDS, Hvera9Qear8^onx 654,n^ ' simar 99-4300 og 4305.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.