Morgunblaðið - 06.03.1977, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 06.03.1977, Blaðsíða 2
MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR6.MARZ 1977 Hárfínar beittar nál- ar í asbestrykinu Meginhluti asbests notad í Alverinu MORGUNBLAÐIÐ innti Pétur Sigurjðnsson forstöðumann Rannsóknastofnunar iðnaðarins eftir þvf í gær hvort mikið væri notað af asbesti f fslenzkum iðn- aði, en eins og sagt hefur verið frá f Mbl. hafa nokkrir starfs- menn Alversins orðið fyrir óþæg- indum af völdum asbestsryks. Pétur sagði að asbestefni væru langmest notuð i Álverinu, en eitthvert magn væri einnig í notk- un utan verksmiðjunnar. Væri það m.a. í sambandi við hitaein- angrun á hitakötlum og slíkum tækjum, asbestþráður væri notað- ur til þéttingar á asbeströrum í vatnsveitum. Einnig væri asbest í svuntum á ákveðnum vinnustöð- um, hönskum og einnig hefðu as- best þilplötur verið reyndar hér á landi en útkoman var neikvæð. Pétur sagði að asbestið væri að- eins hættulegt í þeim tilvikum sem það þyrfti að saga það þannig að asbestryk myndaðist. í rykinu væru hárfínar beittar nálar og ekki væru nema örfá ár síðan þessari hættu var gaumur gefinn og aðeins tvö ár siðan málið var tekið til alvarlegrar athugunar á Norðurlöndum Nótarifrildi hjá Færeyingunum FÆREYSKU loðnubátarnir 11, sagði Agga, ,,við komum I gær- sem stundað hafa veiðar að undanförnu á tslandsmiðum, hafa veitt um 15000 tonn af loðnu, en þeir hafa sem kunn- ugt er leyfi til að veiða 25000 tonn. í gær voiu tveir Færey- ingar á miðunum, Krðnborgin og Sigmundur Brestisson. Við ræddum við Agga i Garðastofu, skipstjóra á Krón- borginni, í gær, en þeir voru þá út af Eyrarbakka. „Þetta gengur sæmilega," kvöldi og höfum fengið 700 tonn, en skipið tekur 850 tonn. Það er hins vegar allt rifið hjá okkur núna, báðar næturnar, og við erum að gera við sjálfir. Það kom allt of mikið í næturnar og allt rifnaði niður, slitnaði. Við erum með mjög stórar nætur, eina 85 faðma djúpa og 285 faðma langa og hina 60 faðma djúpa og 230 faðma langa. Annars gengur það gott." IIARÐUR árekstur varð á gatnamófum Hofsvallagötu og Hringbrautar f gærmorgun og lentu þar fjórir bflar saman. Þrennt var flutt í slysadeild Borgarspítalans, en samkvæmt upplýsingum lögreglunnar var ekki talið að fólk hefði meiðst alvarlega. Slysið varð með þeim hætti að bifreið var ekið vestur Hringbraut og annarri suður Hofsvallagötu. Lentu bflarnir saman, en sá, sem <">k vestur Hringbraut kastaðist á tvo bfla, sem biðu á ljósunum, sem eru & gatmamótunum, en voru á austurleið. Bendir því allt til þess að bfllinn sem var ð leið vestur Hringbraut hafi farið yfir gatnamótin á rauðu Ijósi. — Ljósm.: Ól.K.M. Sparilán Landsbankans 560 milljónir frá upphafi Séra Gunnþór Ingason mess- í Hafnarfjardarkirkju ar PRESTKOSNING verður í Hafnarfjarðarprestakalli sunnu- daginn 20. mars n.k. Séra Gunn- þór Ingason, sem sækir um prest- kallið messar f Hafnarfjarðar- kirkju n.k. sunnudag 6. mars kl. 2. Guðþjónustunni verður út- varpað. Senditfðni er 1412 kfló- hertz (212 metrar). Séra Gunnþór Ingason er fædd- ur á Norðfirði 9. september 1948. Foreldrar hans eru hjónin Petrina Franziska Magnúsdóttir, frá Kvívfk f Færeyjum, og Ingi Jónsson frá Seyðisfirði, sölustjóri félagsfræði um skeið. Á náms- árum slnum starfaði hann í iógregluliði Reykjavíkur, var fangavörður og gæslumaður á, geðsjúkrahúsi. Auk þess hafði hann afskipti af margvíslegum félagsmálum. Að námi loknu vann séra Gunn- þór á hæli fyrir áfengissjúklinga, sinnti löggæslu og starfaði vetrar- langt sem lýðháskólakennari. Séra Gunnþór hefur tekið þátt í alþjóðlegu starfi kirkjunnar. Hann dvaldist um tíma á Norður- írlandi og kynntist þar vandamál- um unglinga frá óeirðasvæðunum í Belfast. Síðan I október 1976 hefur séra Gunnþór verið settur prestur í Staðarprestakalli, Súg- andafirði. LANDSBANKI íslands hefur frá upphafi þess, er hann gaf við- skiptavinum sfnum kost á svo- kölluðum sparilánum, veitt sam- tals um 560 milljónir krðna f sparilán. Fjöldi veittra lána um sfðastliðin áramót var um 6.400, en þær sparisjððsbækur, sem stofnaðar hafa verið f tengslum við þennan lántökurétt hafa frá upphafi verið 11.485. Þessi spari- lánaþjónusta Landsbankans var tekin upp f september 1972. Samkvæmt upplýsingum, sem Morgunlbaðið fékk frá Lands- bankanum, voru innistæóur í sparisjósbókum tengdum rétti til lántöku samtals 167,4 milljónir króna, en útlán vegna sparilána á sama tíma námu 308,2 milljónum, þannig að útlán umfram innlán námu 140,8 milljónum króna. Frá þvf I október 1973, er fyrst skapaðist réttur til lántöku, hefur bankinn veitt sparilán samtals 560 milljónir, stofnaðir hafa verið 11.485 sparisjósðreikningar tengdar rétti til lántöku og fjöldi veittra Jána frá upphafi til ára- móta er um 6.400. Mismunur á fjölda stofnaðra reikninga og veittra lána orsakast af þrennu. I fyrsta lagi hafa ekki allir aðilar enn öðlast rétt til Iántóku, í öðru Iagi hafa ekki allir aóilar, sem þegar hafa hlotið lántökuheimild, nýtt hana, og í þriðja lagi hafa verið brögð að þvl að fólk hefi tekið út sparifé sitt, hvort sem það hefur öðlast rétt til lántöku eða ekki. Eins og áður segir hóf Lands- bankinn þessa þjónustu i sepstember 1972 og að sögn bank- ans hafa þessi Ián mælzt vel fyrír meðal almennings. Fyrirmyndin að þessum lánum er sótt í banka á Norðurlöndum, en þar hefur fyrirkomulag sem þetta notið mikilla vinsælda í fjölda ára. Markmið þessarar þjónustu er einkum að veita þeim, sem temja sér reglubundinn sparnað, mögu- leika á láni á einfaldan og þægi- legan hátt, enda hljóta þeir, sem temja sér reglusemi I viðskiptum, traust bankans umfram aðra — segir I plöggum, sem Morgunblað- ið fékk frá Landsbankanum. Lán- in, sem óháð eru annarri lána- fyrirgreiðslu bankans, hafa verið endurgreidd áberandi vel og telst Gunnþór Ingason. heildverslunarinnar Kristján Ó. Skagf jörð h.f. Séra Gunnþór lauk stúdents- prófi frá Menntaskólanum í Reykjavík 1968 og embættisprófi i guðfræði frá Háskóla íslands með góðri fyrstu einkunn 1974. Hafði hann jafnframt numið 5 í gæzlu RANNSÓKNARLÖGREGLU- MENN í Reykjavík og einnig í Kópavogi hafa að undanförnu haft til rannsóknar töiuvert víð- tæk þjófnaðarmál. Þótt þjófnaðir þessir og innbrot séu ekki mjög stór í sniðum, hafa þau þó reynzt töluvert snúin í rannsókn en eftir þvi sen næst verður komist er um þrjá aðskilda þjófaflokka að ræða. Nú sem stendur sitja fimm menn úr einum þessara þjófa- flokka ígæzluvarðhaldi. Guðmundur H. Garðarsson um fæðingarorlofsmálið: „Konan haldi launum sín- um sem einstaklingur" EINS OG komið hefur fram f Morgunblaðinu túlkar stjðrn Atvinnuleysistryggingasjððs svo lög um fæðingarorlof, að konur eigi ekki rétt á þessum sérstöku orlofsgreiðslum, hafi maki þeirra tekjur, sem eru umfram 1.450 þúsund krðnur á ári. Guðmundur H. Garðarson alþíngismaður, annar með- flutningsmanna að tillögunni um fæðíngarorlofið, sagði f við- tali við Mbl. ( gær, að þetta hefði aldrei verið ætlun lög- gjafans, að fæðingarorlof væri bundið tekjumarki — tilgang- ur laganna væri að konur héldu launum sfnum sem einstakling- ar. Flutningsmaður tillögunnar var Ragnhildur Helgadóttir al- þingismaður, en meðflutnings- menn voru Pétur Sigurðsson og Guðmundur H. Garðarsson. Morgunblaðið spurði Guðmund f gær, hvert álit hans væri á þessari ákvörðun stjðrnar At- vinnuleysistryggingasjóðs. Hann sagði: ,,Ég er undrandi yfir þessum vinnubrögðum stjórnar At- vinnuleysistryggingasjóðs og Guðmundur H. Garðarsson alþingismaður. tel, að þessi ákvörðun stjórnar- innar standist ekkí þrátt fyrir það að þeir segist haf a leitað til prófessors og byggt ákvórðun sfna á niðurstöðum hans og túlkun. Ég hlýt að halda því fram, sem aðili löggjafarþings- ins, að túlkun einstakra próf- essora geti ekki orðið þyngri á metunum en túlkun þeirra, sem setja lögin. Það fór ekkert á milli mála, þegar þetta mál var f meðferð Alþingis að hér var verið að setja lög um einstakl- ingsbundinn rétt, rétt konunn- ar til þess að hljóta fæðingaror- lof. Um er að ræða að konan haldi launum sínum sem ein- staklingur." Þar sem Guðmundur er for- maður Verzlunarmannafélags Reykjavíkur var hann spurður að því, hvort félagið hygðist héfja einhverjar aðgerðir til þess að fá þetta leiðrétt eða hvað hann myndi persónulega gera sem meðflutningsmaður tillögunnar i upphafi. Guð- mundur sagði að annað hvort myndi hann taka málið upp á Alþingi ef ekki yrði breyting á þessu eða Verzlunarmannafé- lag Reykjavíkur mundi leita réttar kvenna i þessu máli. Þetta mál varðar allar útivinn- andi konur I landinu — ekki aðeins félagsmenn í VR, heldur mikinn fjölda kvenna í öðrum atvinnugreinum, t.d. í fiskiðn- aði víðs vegar á landinu og á hinum ýmsu stóðum. það til algjórra undantekninga, að lán fari I vanskil. Innstæður á sparisjóðsbókum tengdum rétti til lántöku njóta sömu kjara og fé á almennum sparisjóðsbókum. Spörun verður að vera regluleg í minnst 12, 18 eða 24 mánuði til að hún gefi rétt til lána, sem hér greinir: Eftir 12 mánaða sparnað, sömu upphæð og svöruð var, hámarks- lán 96 þúsund krónur, sem endur- greiðist á 12 mánuðum. Eftir 18 mánaða sparnað, hálfa aðra hina spöruðu upphæð, há- markslán 216 þúsund krónur, sem endurgreiðist á 27 mánuðum. Eftir 24 mánaða sparnað, tvö- falda hina spöruðu upphæð, há- markslán 384 þúsund krónur, sem endurgreiðist á 48 mánuðum. Lánin ber að endurgreiða með jöfnum mánaðarlegum greiðslum afborgana og vaxta — annuitetslán. Skákeinvígið: Fjórda skák- in tef ld í dag t DAG kl. 14.00 setjast þeir Boris Spasskys og Vlastimil Hort f 4. sinn að skákborðinu f áskorendaeinvfgi þeirra í keppninni um heimsmeistara- tiltilinn f skák. Að þremur um- íerðum loknum hefur Spassky hlotið 2 vinninga, en Hort 1. Jafntefli varð I tveimur fyrstu skákum þeirra, en sfðan vann Spassky þá þriðju eftir að Hort hafði fallið á tfma. Teflt er f Kristalsal Hótel Loftleiða. Mun Spassky f dag styra svörtu mönnunum en Hort þeim hvftu. Háskólakosningar: r Utvarpad f rá frambodsfundi KOSNINGAR til stúdentaráðs og háskólaráðs munu fara fram fimmtudaginn 10. mars næstkom- andi. Á miðvikudagskvöldið verður haldinn framboðsfundur f Hátlðarsal Háskóla íslands. Hefst hann kl. 20. Verður nú bryddað upp á nýjung í því sambandi og verður fundinum útvarpað á mið- bylgju 1412 kHz, 212 metrum. Gefst því stúdentum sem ekki eiga heimangengt kostur á að hlýða á málflutning af fundinum svo og öðrum þeim sem kunna vilja hlýða á.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.