Morgunblaðið - 06.03.1977, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 06.03.1977, Blaðsíða 9
MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 6. MARZ 1977 9 HJARÐARHAGI 5 HERB. — 1. HÆÐ 115 ferm. íbúð á 1. hæö í fjölbýlishúsi. 2 stofur, skiptanlegar, 2 sérlega rúm- góð svefnherbergi og ennfremur her- bergi meö sér snyrtingu innan íbúðar- innar. Stórt eldhús. Baðherbergi. Harðviðarhurðir. Sjónvarpshol með parketgólfi. Verð 13 millj. Otb. 8—8.5 millj. RAÐHÚS ALFTAMÝRI — 270 FERM. Glæsilegr raðhús er skiptist þannig: 1. hæð: Setustofa, og arinn, borðstofa, sjónvarpshol, eldhús. gestasnyrting. Efri hæð: hjónaherbergi, 2 barnaher- bergi, skáli og baðherbergi. KjaJIari: Einstaklingsíbúð, þvottaherbergi, stór tómstundaherbergi o.fl. Innbyggður bílskúr fylgir. VIÐ MÓAFLÖT ENDARAÐHUS Glæsilegt endaraðhús á einni hæð. Húsið er að grunnfleti 145 ferm. með 50 ferm. tvöföldum bílskúr. Skiptist m.a. / 4 svefnherb. tvær saml. stofur, skála, gott eldhús með borðkrók, bað- herb. og gestasnyrting. Fullfrágengin og ræktuð lóð. Mikið útsýni. EINBÝLISHÍJS 300 FM — Bf LSKCR Húsið er hæð og kjallari. Á hæðinni er stofa, stórt hol, hjónaherbergi ásamt fataherbergi, auk þess 4 svefnher- bergi með skápum. Baðherbergí, með kerlaug og sturtu. Forstofuherbergi, gestasnyrting o.fl. Allar innréttingar vandaðar og sérsmíðaðar. í kjallara er m.a. sjónvarpsherb. húsbóndaherb. þvotta- og vinnuherb. alls 150 ferm. Kjallari er eirínig undir bílskúr sem er mjíig vandaður. SKÓLAGERÐI PARHUS — 20 MILLJ. Nýlegt parhús, vandað og fallegt á 2 hæðum. Á neðri hæð er stór stofa með arni, húsbóndaherbergi, eldhús með nýlegum innréttingum og borðkrók, þvottahús og búr inn af eldhúsi. Gestasalerni. A efri hæð eru 2 svefn- herbergi, stðrt fjölskylduherbergi sem mætti breyta í 2 svefnherbergi, baðherbergi með kerlaug og sér sturtuklefa. Stór bílskúr. Fallegur garður. HLÉGERÐI EINB.HÍJS — VERD 14 MILLJ. Einbýlishús, hæð og ris, byggt 1955. Grunnflötur 90 ferm. löð 713 ferm. Á 1. hæð eru 2 svefnherbergi, stofa, hoi og baðherbergi, Eldhús stórt. Þvotta- hús og geymsta. f risi, sem er Iftið undir súð er stofa, svefnherbergi, barnaherbergi, eldhús með borðkrók, baðherbergi og geymsla. Bilskúr. SÉRHÆÐ 133 FM. VERÐ: 13.0 MILLJ. 5 herbergja efri hæð í þríbýlishúsi við Digranesveg. 1 stofa, 3 svefnherbergi öll rúmgóð, etdhús stórt með borökrók og baðherbergi, 2 falt gler. Teppi. Sér inngangur. Sérhiti. Bílskúrsréttur. 6 III:!<B., BÍLSKÍJR 130 FERM. — 14.5 MILLJ. Við Tjarnarból, Seltjarnarnesi, falleg nýleg íbiið á 4. hæð í fjölbýlishúsi. íbOðin skiptist í 4 svefnherbergi 2 samíiggjandi stofur, flfsaiagt baðher- bergi, eldhús með góðum innrétting- um. Suðursvalir. Þvottahús á hæðinni. ÞYKKVIBÆR EINBVLISHCS MEÐ BlLSKÚR Hús á einni hæð, grunnflötur ca. 158 ferm. Stofa, borðstofa, 4 svefnher- bergi, skápar í þreimur, húsbóndaher- bergi, elshúd með góðum innrétting- um og baðherbergi. Þvottahús, búr og geymsla inn af eldhúsi. Verð ca. 25 millj. Laust eftir samkomuiagi. SPORÐAGRUNN 2— ;í fBÚÐIR Sérlega vönduð 130 ferm. sérhæð á 1. hæð. Ibúðin er m.a. 2 stofur, 3 svefn- herbergi, eidhús og baðherbergi. Ailt fyrsta flokks. f kjaltara geta fylgt 1 eða eftir atvikum 2 góðar 2ja herb. íbúðir með sér inngbngum. OPIÐ í DAG, SUNNUDAG, FRÁ KL. 1—3. Vagn E.Jónsson MAIflutnings og innheimtu- skrifstofa — Fasteignasala Atli Vagnsson lögfræðingur Suðurlandsbraut 18 (Hús Oliufélagsins h/f) Simar: 84433 82110 Einbýlishús Sérhæð Erlend hjón óska effír að taka á leigu einbýlishús eða sér hæð ! 2 ár frá júni n.k. Tilboð sendist Mbl. fyrir 12. marz n.k. merkt: Leiga — 1546. Sjá einnig fasteignir á bls. 10, 11, 12 og 13. 26600 IMÝ SÖLUSKRÁ ER KOMIN ÚT. KOMIÐOG FÁIÐ EINTAKEÐA HRINGIÐ OG VIÐ PÓSTSEND- UM YÐUR SKRÁNA. Fasteignaþjónustan Austurstræti 17 (Sílli&Valdi) simi 26600 Ragnar Tómasson hdl. Til sölu Safamýri 4ra herb. óvenjuglæsileg enda- íbúð á 4. hæð við Safamýri. Mjög vandaðar innréttingar. Tvennar svalir. Uppsteyptur bil- skúr. Smáibúðarhverfi 4ra herb. mjög vönduð og falleg ibúð efri hæð í þribýlishúsi við Heiðargerði. Tvöfallt verksmiðju- gler i gluggum. Sér hiti. Njálsgata 4ra herb. ca 110 fm mjög vönduð og góð ibúð á 3. hæð i nýlegu steinhúsi við Njálsgötu. Tvöfallt verksmiðjugler 1 gluggum. Svalir. Vesturberg 4ra herb. 100 fm mjög vönduð ibúð á 3. hæð við Vesturberg. Gott útsýni. Eyjabakki 4ra herb. mjög góð ibúð á 2. hæð við Eyjabakka. Bilskúr fylgir. Sameign fullfrágengin. Meistaravellir 5 herb. 135 fm góð íbúð á 4. hæð við Meistaravelli. Þvotta- herb. og búr í íbúðinni. Sér hiti. Bilskúrsréttur. Sér hæð 5 herb. 120 fm mjög góð sér hæð við Lindarbraut Seltjarnar- nesi. Sér inngangur. Sér hiti. Glæsilegt raðhús 210 fm glæsilegt raðhús með innbyggðum bilskúr við Núpa- bakka. Húsið er að mestu full- bínð. Möguleiki á að taka 4ra til 5 herb. íbúð upp i. Einbýlishús 160 fm 6 herb. glæsilegt einbýlishús við Þykkvabæ í Ár- bæjarhverfi. Bilskúr fylgir. í smlðum 3ja og 4ra herb. ibúðir á mjög góðum stað i vesturbænum. Tvennar svalir. Sér hiti. íbúð- irnar seljast t.b. undir tréverk og málningu. Verð 9.9 millj. Afhending nóv. — des. Teikn- ingar i skrifstofunni. Einbýlishús í smiðum fokhelt einbýlishús 150 fm ásamt 50 fm bilskúr á Seltjarnar- nesi. Húsið verður fokhelt i apríl. Möguleiki á að taka íbúð upp i. Seljendur ath. höfum fjársterka kaupendur að 2ja til 6 herb. íbúðum, rað- húsum, sérhæðum og einbýlis- húsum. Málflutnings & L fasteíg n astof a Aonar eústateson. ttt, Halnarstrætl 11 Stmar12600, 21750 Utan skrifstofutima: — 41028. SIMIMER 24300 Til sölu og sýnis 6. Húseignir af ýmsum stærðum i Garðabæ, Álftanesi, Hafnarfirði, Kópavogs- kaupstað og i Borginni. 4RA, 5 OG 6 HERB. SÉRHÆÐIR sumar með bílskúr og sumar lausar. LAUS4RAHERB. ÍBÚÐ um 95 fm á 1. hæð í steinhúsi við Njálsgötu. Tvöfalt gler í gluggum. Ekkert áhvilandi. NOKKRAR 3JA OG 4RA HERB. ÍBÚÐIR á ýmsum stöðum i borginni m.a. nýlegar i Breiðholtshverfi og lausar i eldri borgarhlutanum. 2JA HERB. ÍBÚÐIR í steinhúsum í eldri borgar- hlutanurri. EIGNIR ÚTI Á LANDI í Hveragerði, Selfossi, og einbýlishús á hagstæðu verði i Vogum á Vatnsleysuströnd og víðar. u .öfum . aupanda að góðri 4ra herb. ibúðarhæð sem væri með sér þvottaherbergi við Haaleitisbraut, Espigerði eða Furugerði. HÖFUM KAUPENDUR að nýlegum 2ja herb. ibúðum i Borginni. Xvja fasteignasalan Laugaveg 1 2 Suni 24300 Umi iMoliratmMum, tafl . MjUln'is l>i'>r;innv.<ili fi'njnk.v sl) utan skrifstofutíma 18546. rein FASTEIGNASALA, AÐALSTRÆTI 9 SÍMAR 28233-28733 HJARÐARHAGI 2ja herb. 65 fm. ibúð. Herb. i risi fylgir. Sér hiti. Verð kr. 7.0 millj. útb. kr. 4.5 millj. ASPARFELL 3ja herb. 102 fm. ibúð á sjöttu hæð. Vélaþvottahús á hæð. Suðursyalir. Verð kr. 8.5 millj. útb. kr. 6.0 millj. FURUGRUND 3ja herb. 85 fm. íbúð. Véla- þvottahús i kjallara, mikil sam- eign. Verð kr. 8.2 millj. útb. kr. 5.5 millj. RAUÐARÁRSTÍGUR 3ja herb. 75 fm. jarðhæð. Teppi á öllu. Skipti á ibúð í Vogunum. Verð kr. 6.5 millj. útb. kr. 4.7 millj'. RÁNARGATA 145 fm. efri hæð og ris. 4 svefnherb. og tvær stofur. Verð kr. 10.5 millj. útb. kr. 6.5 millj. SÉRHÆÐIR GUÐRÚNARGATA 116 fm. efrihæð. Teppi á öllu. Suðursvalir. Geymsla og þvottah. i kjall. Verð kr. 11.5 millj. útb. kr. 7.5 millj MIÐBRAUT 140 fm. sérhæð. Tvöfalt gler. Lóð frág. Verð kr. 12.5 millj. útb. kr. 8.5 millj. RAUÐALÆKUR 140 fm. rúmgóð ibúð á fyrstu hæð. Skipti á minni eign í vesturbæ. Verð kr. 15.0 millj. útb. kr, 10.0 millj. ÚTIÁ LANDI Einbýlishús á Selfossi Einbýlishús i Keflavik Fokhelt einbylishús i Þorláks- höfn. Raðhús á Skagaströnd. Einbýlishús i Hveragerði. Einbýlishús á Stokkseyri Einbýlishús í Grindavík. Gislí Baldur Garðarsson, lögfr. 27711 EINBÝLISHÚS TVÍBÝLISHÚS í KÓPAVOGI Á efri hæðinni er stofa, hol 4 svefnherb. baðherb. og eldhús. Á neðri hæð er innbyggður bil- skúr 2 herb., þvottaherb., w.c. Að auki 2ja herb. ibúð með sér inng. nánast u. trév. og máln. Húsíð er samtals að grunnfleti 270 fm Útb. 12 — 14 millj. RAÐHÚS í FOSSVOGI 200 fm vandað raðhús. Bilskúr. Allar nánari upplýsingar á skrif- stofunni. SÉRHÆÐ VIÐ RAUÐALÆK Höfum til sölu 6 herb. vandaða efri hæð i tvibýlishúsi við Rauða- læk. íbúðín skiptist i 2 samliggj- andi stórar stórar stofur, hol 4 svefnherb. o.fl. Gott skáparými. Bilskúr fylgir. Allar nánari upp- lýsingar á skrifstofunni. SÉRHÆÐ f VESTURBORGINNI 1 10 fm. 4ra herb. góð sérhæð (1. hæð). Útb. 8,5 millj. LÍTIÐ HÚS VIÐ SUÐURGÖTU HF. Litið járnklætt timburhús á stein- kjallara á 1. hæð: baðherb., þvottaherb. og herb. Uppi: eld- hús 2 herb. Geymsluris. Laust nú þegar. Utb. 2.5—3 millj. HÆÐ VIÐ ÁLFHEIMA 110 fm ibúðarhæð (3. hæð) i fjórbýlishúsi, sem skiptist i saml. stofur, svefnherb. hol, eldhús, baðherb. þvottaherb, geymslu o.fl. Stórar svalir. Útsýni Útb. 7.5— 8 millj. LÚXUSHÆÐ VIÐ TÓMASARHAGA Höfum til sölu 100 fm lúxushæð við Tómasarhaga, sem skiptlst i stðra stofu, stórt herb., eldhús með vandaðri innréttingu, litla borðstofu, flisalagt baðherb. geymslu o.fl. Teppi. Stórar svalir m. góðu útsýni. Góð sameign. Útb. 8 millj. VIÐVESTURBERG 4ra herb. g6ð ibúð á 2. hæð. Útb. 6.5 millj. HÆÐ VIÐ MELABRAUT 1 10 fm 4ra herb. sérhæð. Útb. 5—5.5 millj. VIÐ RAUÐAGERÐI 3ja herb. 100 fm vönduð ibúð á jarðhæð i þribýlishúsi. Þvorta- herb.,i ibúðinni. Sér inng. og sér hiti. Útb. 7 millj. VIÐ SUÐURVANG 3ja herb. ibúð á 1. hæð. Útb. 5 millj. VIÐÆSUFELL 2ja herb. góð ibúð á 7. hæð. Laus strax. Utb. 4.5 millj VIÐ LUNDARBREKKU 3ja herb. vönduð íbúð á 3. hæð. Þvottaherb. á hæðinni. Utb. 5.5 millj VIÐ EYJABAKKA 3ja herb. vönduð íbúð á 2. hæð. Þvottaherb. innaf eldhúsi. Útb. 6.5 millj. VIÐ BÓLSTAÐARHLÍÐ 3ja herb. 90 fm góð kjaMaraibúð sér inng. og sér hiti. Utb. 5 milli. BYGGINGALÓÐIRÁ SELTJARNARNESI Höfum fengið i sölu nokkrar samliggjandi byggingalóðir á góðum stað á Seltjarnarnesi. Uppdráttur og nánari upplýsing- ar á skrifstofunni. EiGnflmioLunin VOIMARSTRÆTI 12 simi 27711 SöhistjAri. Sverrir Kristinsson Sigurður Ólason hrl. EIGIMASALAIM REYKJAVÍK Ingólfsstræti 8 ÍSMÍÐUM SÉR HÆÐ I Heimahverfi. Hæðin er um 164 ferm. ogskiptisti rúmgóðar sam- liggjandi stofur, húsbóndaher- bergi. 4 svefnherbergi og bað á sér gangi, eldhús með borðkrðk og þvottahúsi og búri innaf því og gestasnyrtingu. Bilskúr fylgir. Hæðin selst tilbúin undir tréverk og máln ingu, með idregnu raf- magni og allri sameign inn- anhúss og utan fullfrágenginni þ.m.t. bilskúr og lóð. Malbikuð bilastæði. skemmtileg teikning. Beðið eftn lánum húsnæðismála- stj. Teikningar og allar nánari upplýsíngar á skrifstofunni. Ath: aðeins ein ibúð óseld. SELJAHVERFI Rúmgóð og skemmtileg 4ra herbergja enda-ibúð á 2. hæð. Sér þvottahús og búr á hæðinni. Stórar svalir. Bilskýlisréttur. (búðin selst tilbúin undir tréverk og málningu með frágenginni sameign. Beðið eftir lánum hús- næðismálastjórnar. Ath: fast verð. engin visitöluhækkun. EINBÝLISHÚS ( Mosfellssveit. Húsið ér á einni hæð um 1 40 ferm. auk bilskúrs. Selst fokhelt með gleri. Hagstætt verð. ENDARAÐHÚS í Mosfellssveit Húsið er á einni hæð um 147 ferm. með bilskúr. og skiftist i stofu og 4 svefnherb. m.m. Selst tilbúið undir tréverk og málningu með öllum úti og svalahurðum. Sala eða skifti á 3 — 4ra herb. ibúð. BREIÐVANGUR 105 ferm. 3 —4ra herbergja ibúð. Bilskúr fylgir. íbúðin selst tilbúin undir tréverk og máln- ingu með fullfrágenginni sam- eign. RAÐHUS I Seljahverfi. Gert er ráð fyrir að hægt sé að útbúa sér íbúð á jarðhæð. Húsið selst fokhelt. GLJÚFRASEL Glæsilegt einbýlishús. Húsið er hæð og jarðhæð, alls um 30 ferm. Selst fokhelt. EIGNASALAN REYKJAVÍK ÞórðurG. Halldórsson sími 19540 og 19191 Ingólfsstræti 8 Opið í dag frákl. 1—4. Akurgerði 2ja herb. litil góð kjallaraíbúð, skiptanleg útb. 3 millj. Krummahólar 4ra herb. ibúð ekki alveg fullgerð. en vel ibúðarhæf verð aðeins 7,7 millj. Sðlvallagata 3ja herb. ibúð á efstu hæð i nýju sambýlishúsi verð 9—9,5 millj. Skipholt 4ra — 5 herb. glæsileg íbúð á 2. hæð i góðu sambýlishúsi aukaherb. fylgir í kjallara. Verð 12,5 millj. Þinghólsbraut 111 ferm mjög falleg jarðhæð i tvibýlis- húsi, sér inngangur. Krummahólar 2ja herb. ibúð með bilskýli, verð 6.2 millj. Melhagi 3ja herb. mjög góð ibúð á jarðhæð, sér hiti, sér inngangur, verð 9 — 9,5 millj. Hjallavegur 3ja herb. góð risibúð, skiptanleg útb. aðeins 4—4,5 m. Hæð og ris í tvíbýlis- húsi við Óðinsgötu góð ibúð, skiptanleg útb. aðeins 5,5 millj. Auk þess íbúðir, raðhús og einbýlishús i smiðum. EIGNAVALa^ Suðurlandsbraut 10 85740 Grétar Haraldsson, hrl. Sigurjón Ari Sigurjónsson, heimasimi 81 561.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.