Morgunblaðið - 13.12.1981, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 13.12.1981, Blaðsíða 10
 10 MORGUNBLADID, SUNNUDAGUR 13. DESEMBER 1981 Fasteignamarkaöur Fjárfestingarfélagsins hf SKÓLAVÖROUSTlG 11 SÍMI 28466 (HÚS SfttRISJÖÐS REYKJAVlKUR) Lögfræðmgur PéturÞórSigurdsson HVERFISGATA Nýstandsett góð einstaklings- íbúö. Allt sér. SKELJANES 2ja herbergja 65 fm 1. hæð í timburhúsi. Stór útigeymsla. Stór eignarlóö. VALLARGERÐI KÓP. 2ja herb. góö íbúö á annarri hæö í þríbýlishúsi. Herb. í kjail- ara fylgir. Bílskúrsréttur. BJARNARSTÍGUR 3ja herbergja góö ibúö á þriöju hæð. Gott ris. Gott hús á friö- sælum staö. HEIÐNABERG 3ja herbergja skemmtileg íbúö í tengihúsi. Jbúðin afhendist til- búin undir tréverk 1. jún/ 1982. SELJAVEGUR Falleg 3ja herb. íbúð í nýlegu húsi. Fæst í skiptum fyrir 2ja herb. íbúð. ASPARFELL 4ra herb. 110 fm falleg íbúö á annarri hæö. Mikiö skápapláss. Flísar á baöi. Sér þvottahús á hæð. BLÖNDUBAKKI 4ra herb. falleg íbúð á annarri hæð. Þvottaherb. innan íbúöar. Suöursvalir. Útsýni. KONGSBAKKI 4ra herb. 110 fm góö ibúö á annarri hæö. Þvottaherb. innan íbúðar. Stór geymsla. Góð sameign. KAPLASKJÓLSVEGUR 6 herb. góð íbúð á 4. hæð og í risi. Á hæöinni eru 2 svefnherb., stór sofa, eldhús og baö, en í risi eru 2 svefnherb. og sjón- varpsherb. LÆKJARFIT 4ra herb. 100 fm íbúö á 2. hæö i tvibýlishúsi í góöu standi. Laus í desember. KRUMMAHÓLAR 150 fm penthouse á 2 hæöum. Eignin er ekki fullfrágengin. Mikiö útsýni. GRÆNAKINN Hæð og ris í tvibýlishúsi ca. 140 fm. íbúöin er mikiö endurnýjuö. Stór bílskúr með gryfju. KAMBASEL 170 fm fokheit raöhús á 2 hæö- um ásamt nýtanlegu risi. Af- hendist fullfrágengiö að utan og með fullfrágenginni lóö. FRAMNESVEGUR Raðhús á tveimur hæöum að hluta til nýendurbyggt og endurnýjað. FRAMNESVEGUR Raðhús, kjallari, 2 hæöir og ris, samtals rúmir 200 fm. Þarfnast standsetningar Bakgaröur. GRETTISGATA Timburhús sem er kjallari, hæð og ris, ca. 50 fm að grunnfleti. Steinsteypt viðbygging er við húsið og hægt aö hafa þar sér íbúð eða vinnustofu. Húsið þarfnast standsetningar. BOLLAGARÐAR 230 fm pallaraöhús. Húsið er allt einangraö og pipulögn komin. Neðri hæð íbúðarhæf. Fallegt útsýni. Lóð frágengin. Skipti æskileg á sérhæð eða minni eign. DALSEL Fullbúiö glæsilegt raöhús á þremur hæðum. Á jarðhæö er hús- bóndaherb. Möguleiki á tveimur íbúöum í húsinu. Sérsmíöaöar innréttingar. Bílskýli. FOKHELD EINBÝLISHÚS OG PARHÚS Höfum til sölu fokheld einbýlishús og parhús fyrir Einhamar sf. við Kögursel í Breiöholti. Húsin veröa fullfrágengin aö utan með gleri, útihurðum og einangruö aö hluta. Bílskúrsplata fylgir. Stærð par- húsanna er 136 fm. Staðgreiðsluverð kr. 644.500. Stærð einbýlis- húsanna er 161 fm. Staðgreiðsluverð er kr. 872.350. Afhending í jan./feb. 82. Teikningar á skrifstofu okkar. ÁLFTANES — RAÐHÚS Höfum til sölu tvö raðhús viö Austurtún á Álftanesi. Húsin eru úr timbri og steini og eru á tveimur hæöum samtals 200 fm. Þau afhendast fullfrágengin að utan, með gleri og einangruð. Bílskúr fylgir. Afhending verður 01.05.82. Staðgreiðsluverð er kr. 750.000. Möguleg útborgun er 60% og eftirstöðvar verðtryggöar skv. láns- kjaravísitölu til allt aö 10 ára. VERSLUNAR- EDA SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI Höfum til sölu í vesturborginni. Hæð og kjallara sem eru samt. 450 fm að stærð. Húsnæðið er í góðu ástandi og hentar vel fyrir t.d. heildverslun. NESBALI Ca. 250 fm glæsilegt fokhelt raðhús með innbyggöum bíl- skúr. Húsið er til afhendingar strax. MOSFELLSSVEIT Höfum til sölu glæsilegt einbýl- ishús í Helgafellslandi. Húsiö er á tveimur hæðum, samtals 200 fm. Húsið er allt furuklætt að innan. Innbyggöur bílskúr. 1200 fm eignarland. Fallegt útsýni. HRYGGJARSEL 240 fm rúmlega fokhelt einbýl- ishús á þremur hæðum. Kjallari er íbúöarhæfur. Sökklar að 60 fm bílskúr. Bein sala eöa skipti á 3ja herb. ibúö í Seljahverfi. BRÆÐRABORGAR- STÍGUR 100 fm gott verslunarhúsnæöi við Bræöraborgarstíg. Til af- hendingar fljótlega. HLÍÐARVEGUR Fokhelt tvíbýlishús um 130 fm hvor hæð. Húsiö er pússaö aö utan. Rafmagnsinntak komið. I Til afhendingar strax. VOGAR VATNSLEYSUSTRÖND Höfum til sölu ný einbýlishús, sem eru fullfrágengin og til af- hendingar fljótlega. LÓÐ Á ÁLFTANESI 800 fm lóð ásamt 160 fm plötu fyrir einbýlishús og einnig bíl- skúrsplata. Góö staðsetning. Til afhendingar strax. Fasteignamarkaður Fjárf estingarfélagsins hf SKÓLAVÖRDUSTÍG 11 SÍMI 28466 (HÚS SPARISJÓÐS REYKJAVÍKUR) Lögfræðingur: Pétur Þór Sigurðsson ! 26933 l | Opiö frá 1—3 í| dag. Z SKIPASUND A 2ja herbergja ca 60 fm íbúö $> § i kjallara Osamþykkt. Verð g A 350000 A § HVERFISGATA RVK. £ A 2ja herbergja ca. 70 fm ibúö A § a efstu hæð i nýlegu húsi. v A Suður svalir. Verð 430.000 & £ GAUKSHÓLAR £ A 2ja herbergja ca. 60 fm íbúö A § a fyrstu hæð. Vönduð ibúö v & Verð 480.000. & | KÓPAVOGUR * A 3ja herbergja ca. 80 fm ibuð A * a jarðhæð. * A HRAUNBRAUT KÓP. A v 3ja horbergja ca. 85 fm ibuö |5? & á fyrstu hæð i tvíbyli. Bíl- & A skúrsréttur. Goð eign. A § LINDARGATA § V 3ja herbergja ca. 75 fm ibuð íj? £ á fyrstu hæð í timburhusi "$] tg Mjög góð íbuö. Verð % tf 500—550.000. g> £ ÁLFHEIMAR | j? 3ja herbergja ca. 94 fm íbúð ^ £ á fyrstu hæð í blokk. Verð ^, & 630.000. A & CVIADAITIfl A 3ja herbergja ca. 90 fm íbúð tf á fyrstu hæð í blokk. Verð 2 650.000. Bein sala. g GAUKSHÓLAR | 3ja herbergja ca. 85 fm íbúö *f á fyrstu hæð í blokk. Verö jP 600.000. £ JÖRVABAKKI 4ra herbergja ca. 105 fm 2 íbúð á annarri hæö auk *p herbergis í kjallara. Sér ^ þvottahús. Suðursvalir. Fal- § leg ibúð. Verð um 720.000. ¥ Bein sala. 2 HRAFNHÓLAR « 9 4ra—5 herbergja ca. 115 & fm íbúð á 3ju hæð í háhýsi. $ Falleg íbúð. Bilskúr. Verð X 780.000. T DALSEL % Raöhús, tvær hæðir og Vz íP kjallari um 180 fm alls. ? Skiptist m.a. í 3—4 svefn- & herbergi. Tvær stofur og A stort herbergi í kjallara. $ Fullgert vandað hús. Verð & 1.400.000. A HRYGGJARSEL % Keðjuhús, sem er tvær & hæðir og jarðhæð samtais § um 280 fm. Ekki fullfrágeng- A ið. Nánari upplýsingar á & skrifstofunni. "£" LÆKJARSEL A Fokhelt einbýlishús. 330 fm v ásamt 54 fm bílskúr. Húsið & er fokhelt. Glæsileg eign á 'í góðum stað. 5? SÍÐÚMÚLI 366 fm skrifstofu- eða iön- X aðarhæð. Um er að ræða *$ hæð a einum besta stað í 9 götunni. ]5P SOLUTURN <£ Góður söluturn í austur- 2 borginni. Er í eigin húsnæöi *$ VANTAR I 4ra herbergja íbúð í Breiö- V holti eða Kópavogi. Utborg- 2 un 550—600 þúsund fyrir <£ rétta eign. Þarf aö losna í W april. S VANTAR I 3ja herbergja íbúð helst *$ með bilskúr í Reykjavík eða V Kópavogi. 5? VANTAR $ Sérhæð í austurbæ gjarnan iy i Vogahverfi. Góð útborgun. V Krist|án 74647 Daníel 35417 Sfnlíkl | LSJmarkaðurinn I V Hafnarstr 20. «. 26933. 5 linur. 2 V (Nýja husinu við Læk|arlorg) X V Jön Magnússon hdl., 2, j* Sigurður Sigurjónsson hdl 2, SIMAR 21150-21370 S0LUSTJ LARUS Þ VALDIMARS L0GM J0H Þ0ROARS0N HOL Til sölu og sýnis auk annarra eigna: 3ja herb. íbúö í gamla bænum Laus strax. Stærö rúmir 70 fm á aöalhæö í járnklæddu timburhúsi, þríbýli. Sér inngangur. Eignarlóð. ibúðin er vel meö farin. Verð aðeins kr. 480 þús. 4ra herb. íbúöir við Laugarnesveg Á jarðhæð um 95 fm. Sér inngangur, sér hiti. Eitt herb. er rúmgott meö sér inngangi og sér snyrtingu. Á þriöju hæd um 100 fm vel meö farin. Suðuribuö. Danfosskerfi, svalir, rúmgóö geymsla. Frágengin sameign. Á úrvalsstað á Högunum 3ja herb. íbuð í kjallara viö Lynghaga. Um 83 fm. Sér hitaveita. Sér inngangur. Nokkuö endumýjuó. Efri hæö og rishæð á Högunum Efri hæð 4ra herb. góð ibúö um 110 fm. Svalir, bílskúrsrétt- ur. Rishæð 3ja herb. stór suðuríbúö, svalir. Seljast saman eða sín í hvoru lagi. Teikning á skrifst. Steínhús í gamla Vesturbænum Húsiö er rúmir 65 fm aö grunnfleti. Kjallari, 2 hæöir og ris. Nú tvær til þrjár íbúöir. Þarfnast endurnýjunar. Tilvalið fyrir t.d. 2 laghenta kaupendur eöa húsasmiöi. Teikning og nán- ari uppl. á skrifstofunni. Lokum á næstunni Opiö í dag sunnudag frá kl. 13.00 til kl. 15.00. (1—3). Opiö mánudag og þriöjudag á venjulegum tima. Lokum a mið- vikudaginn, opnum aftur mánudaginn 28. desember. Sérhæö eða raðhús óskast, helst á Seltjarnarnesi eöa í Vesturborginni. Mikil útborgun. AtMENNA fasteignasaTmI LAUGAVEG118 SIMAR 21150-21370 85988—85009 Símatími frá 1—3 Einbýlishús — Garðabær Vandað einbýlishús á einni haaö ca. 140 fm. Rúmgóður bílskúr. Gott fyrirkomulag og innróttingar sérstaklega vandaðar. Lóð gróin og fullfrágengin. Sömu eigendur frá upphafi. Húsiö er ákveöiö í sölu. Hlaðbrekka — Raðhús Nýlegt parhús viö Hlaöbrekku, gr.fl. 109 fm. Á efri hæð eru stofur, eldhús, herb. og snyrting. Á neöri hæö eru 3 herb , baöherb., þvottahus og geymslur. Sér lóö og bilskúrssökklar Verð aöeins 1300 þús Raðhús — Seljahverfi Vandaö raöhús á tveimur hæðum og kjallari aö hluta, sérsmíöað og vandaöar innréttingar, gott fyrirkomulag. Fullfrágengið, sameigin- legt bílskyli (tveir bílar). Raðhús — Kambasel Endaraðhús á góðum stað með innbyggöum bílskúr stærð ca. 200 fm fyrir utan ris. Vandað nýtt hús, svo til fullbúið. Samkomulag með afhendingu. Seljahverfi — Lúxusíbúö íbúð á tveimur hæðum, neðri hæð ca. 108 fm og efri hæð ca. 80 fm. Tvennar svalir. Fullfrágengin, vönduð íbúð. Öll sameign og bílskýli frágengið. Spóahólar 3ja herb. vönduö íbúð á 3. hæö (efstu) í nýlegu sambýlishúsi. Öll sameign fullfrágengin. Ak v. í sölu. Vesturberg Rúmgóð 3ja herb. íbúð á 3. hæð. Þvottahús innaf eldhúsi, útsýni yfir bæinn. Langabrekka 3ja herb. íbúð á jarðhæð ca. 85 fm. íbúöin er í góðu ástandi. Sér hiti. Gamli bærinn Rúmgóð 3ja herb. íbúð á hæð. Sér inng. og sór hiti. Laus fljótlega (ákv. í sölu). Hamraborg 3ja herb. vönduð ibúð á 1. hæð. Bílskýli. Snæland Einstaklingsíbúö á jarðhæö. Asparfell 3ja til 4ra herb. íbúö í lyftuhúsi. Vel með farin. Barnaherbergi sérstak- lega rúmgott. Kaplaskjólsvegur Miöborgin — ódýr eign 3ja herb. íbúð á 1. hæð í járn- klæddu timburhúsi. Sér inng. Af- hendist um áramót. Arnarhraun Efri sórhæö í tvíbýlishúsi ca. 120 fm. I kjallara fylgja 2 stór íbúðar- herb. ásamt snyrtingu. Rúmgóð svefnherb. Bílskúrsróttur. Sérhæö — Smáíbúðahverfi Neðri sérhæð í tvíbýlishúsi við Byggðarenda. Húsið er byggt 1972. Stærð ca. 130 fm. Sór inng. og sér hiti. Vandaðar innréttingar. Arinn í stofu. Stór útigeymsla. Ásbúð — í smíðum Einbýlishús á tveimur hæðum í fokheldu ástandi. Fallegt hús og haganleg teikning. Tvöfaldur bíl- skúr á jaröhæð. Útihurð og bíl- skúrshurð fylgja. Afh. í jan 1982. Bújörð Gnúpverjahreppi 120 hektara jörð þar af ræktaö íbúð á tveimur hæðum. Snyrtileg ,anc' 3n hektarar. Agætt ibúöarhús. eign á góðum staö. íbúöin er samþ. 30 kúa fjós, lítið fjárhús, vélar og og til afhendingar strax. Tilvaliö ánöld fylgja. Skipulagsuppdráttur fyrir þá sem eru að kaupa í fyrsta a* 1^ sumarbústaðalöndum fylgir. sinn. Verð 1 millj. Kjöreign 85009—85988 I Dan V.S. Wiium lögfræöingur Armúla 21 Ölatur Gudmundsson, sölumaftur

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.