Morgunblaðið - 13.12.1981, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 13.12.1981, Blaðsíða 9
MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 13. DESEMBER 1981 ROFABÆR 2JA HERB. — 1. H/EÐ Mjög góð íbúð á miöhæö i tjölbýlishúsi. Suöursvalir. Verö 430 þús. VESTURBÆR 3JA HERB. — 70 FM Góð ibúö i rishæð i fjölbylishusi Ibúöin skiptist i 2 samliggiandi stofur og 1 svefnherbergi. Suðursvalir. Laus strax í SMÍOUM Fokhelt raöhús á góöum staö í Mos- fellssveit. Grunnflötur 1. hæðar 75 fm. 2. hæo 76 fm, kjallah 110 fm og bitskur 34 fm. Járn á þaki, gler i gluggum. Sér inngangur i kjallara. Til afhendingar strax. KÓPAVOGUR EINBÝLISHÚS Einbytishús þetta er á einni hæö + ris, ásamt stórum áfostum bílskúr. Qrunn- flötur hússins er um 85 fm. i husinu eru m.a. 2 stofur og 5 svefnherbergi. Stór ræktuð loð Verð ca. 1 miflj. BOLLAGARÐAR RAÐHÚS í SMÍDUM Glæsilegt endapallaraöhus aö grunn- fleti alls 250 fm, meö innbyggðum áföstum bilskúr. Húsiö er aö hluta til tilbúið undir tréverk. KÓPAVOGUR EINBÝLIÍ SKIPTUM Mjög gott einbýlishús hæö og ris. í vest- urbæ Kópavogs. Stór ræktuð lóö. VESTURBÆR 3JA HERBERGJA TIL STANDSETNINGAR 3ja herb. ca. 70 fm íbúö á 1. hæö í steinhúsi. Laus strax. IÐNAÐARHÚSNÆÐI KÓPAVOGUR Verksmiöjuhúsnæði sem er hæö og kjallari á besta staö. Hædin er 605 fm meö góöri lofthæð. Kjallari meö loft- hæö ca. 2 m. SELJENDUR FASTEIGNA Óskum eftir öllum gerðum og stærðum tasteígna á söluskra. einkanlega 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúöum. Komum og verömetum samdægurs. OPIO í DAG KL. 1—3 Atll Vuánswm lAtítr. Sudurlandsbraut 18 84433 82110 Fasteignasalan Hátúni Nóatúni 17, s: 21870,20998. Viö Bræðraborgarstig Falleg 3ja herb. 75 fm risibuð, Lítið undir súð. Nýtt eldhús. Nýtt bað. Viö Hjallabraut Glæsileg 4ra herb. 117 fm íbúð á 2. hæð. Þvottaherb. og búr inn af eldhúsi. Víð Framnesveg Steinhús meö 2 til 3 íbúöum. Húsiö er 2 hæöir, kjallari og ris. Selst í einu eöa.tvennu lagi. Viö Seljabraut Glæsilegt raöhús á 3 hæöum samtals 210 fm. Möguleiki á sér íbúö á jaröhæð. Viö Heiðnaberg Fokhelt hús á tveimur hæöum með bílskúr samt. 200 fm. Hafnarf jöröur — Atvinnuhúsnæði Mjög gott atvinnuhúsnæöi á elnni hæð, 252 fm. Tvennar inn- keyrsludyr. Lofthæö 3,30—4,30. Lóö 130 fm. Raöhús eða sérhæð í austur borginni. Raðhús eða embylishus óskast í Mosfellssveit. Einbýlishús óskast í Árbæj- arhverfi. 4ra herb. íbúo óskast í Breiöholti. Hilmar Valdimarsson. Ólafur R. Gunnarsson. viöskiplalr. Brynjar Fransson. solust|ón. heimasimi 53803. 26600 Allir þurfa þak vfir höfuóid DALSEL Ftaðhús sem er 165 fm á tveim hæðum auk kjallara. Gott hús. Góö teppi. Vandaöar innrétt- ingar. Tvennar svalir. Verð 1.400 þús. EYJABAKKI 3ja herb. ca. 90—95 fm íbúð á 1. hæö í 3ja hæöa blokk. Frág. lóð. Góð íbúö. Verð: 600—650 þús. FERJUVOGUR 3ja herb. ca. 100 fm kjallara- íbúö í tvíbýlishúsi. Teppi og parket. Sér hiti. 28 fm nýr bíl- skúr fylgir. Verö: 680 þús. FURUGERÐI 3ja herb. ca. 75 fm jaröhasö í sex íbúöa blokk. Sér hiti. Sér lóö. Ágætar innréttingar. Verö 650 þús. KJARRHOLMI 4ra herb. ca. 100 fm íbúö á 4. hæð í blokk. Þvottahús í ibúð- inni. Góðar innréttingar. Suöur svalir. Verð: 690 þús. KRUMMAHÓLAR 5 herb. ca. 120—130 fm íbúð á 7. og 8. hæö í háhýsi. Rúmgóö íbúö meö suður svölum. Bíl- skúrsréttur. Verð: 850 þús. MOSGERÐI 3ja herb. ca. 60 fm ósamþykkt kjallaraíbúö í steinhúsi. Ný teppi. Verð: 350 þús. SELJABRAUT Raöhús sem er 3x70 fm. í hús- inu eru 5—6 svefnherb. stofur o.fl. Jaröhæðin er tilb. undir tréverk og málningu, en efri hæöirnar fullgeröar. Bíla- geymsluréttur. Verð 1.250 þús. SELJAVEGUR 2ja herb. ca. 65 fm íbuð á 2. hæð í 5 íbúöa steinhúsi. Dan- fosskerfi. Ný rýateppi. Verð 450 þús. STÓRAGERDI 3ja herb. ca. 80 fm kjallaraíbúö í 9 íbúða blokk. Ágæt teppi. Góðar innréttingar. Verð: 490 þús. VATNSENDABLETTUR 5 herb. einbýlishús á einni hæö, ca. 135—140 fm. Leigulóö 5.400 fm. Parket á öllu. Stórar svalir. Fururinnréttingar. Á lóð- inni er hesthús fyrir 5 hesta og hlaða. Verð: 900—950 þús. VESTURBERG 4ra herb. ca. 114 fm íbúð á 2. hæð í 7 íbúöa blokk. Vönduð íbúö. Vestur svalir. Góö teppi. Verð 730 þús. Fasteignaþjónustan Austurstraati 17.** Ragnar Tómassöo hdl. Til sölu Til sölu Þingholt. Einbýlishús á 2 hæð- um sem er 33 fm að grunnfleti við Bergstaöastræti. Húsið er allt ný standsett. Möguleiki aö þaö geti losnað fljólega, eöa eftir samkomulagi. Breiöholt Ca. 75—80 fm 3ja herb. íbúö á 1. hæð við Eyjabakka. Hveragerði Einbýlishús meö bílskur og 1200 fm ræktaðri lóð. Húsið er allt nýstandsett. Laust strax. Keflavik Ca. 80 fm 3ja herb. ibúð á 1. hæö viö Faxabraut. Laus strax. Tískuvöruverslun við Laugaveg Höfum fengiö til sölu tískuvöru- verslun í fullum rekstri á góöum staö viö Laugaveg. Verslunarhúsnæði í Miðbænum Höfum fengið til sölu ca. 100 fm verslunarhúsnæði í Miöbænum. Elnar Sígurðsson. hrl. Laugavegi 66, sími 16767. Kvöldsími 77182. 81066 Leitib ekki langt yfir skammt STÓRAGEROI 2ja herb. 45 fm (búð á jarðhæð (litið niðurgrafin). Nýtt eldhus Útb. 250 þús. KLEPPSVEGUR - SKIPTI 2ja herb. góö 65 fm íbúð á 5. haeö. Skipti á 3—4ra herb. íbúð t sama hverfi æskilegt. ASPARFELL 4ra herb. mjög falleg 105 fm íbúö á 2. hæð. Suðursvalir. Utb. 420* þÚS. ÁLFASKEID HF 4ra—5 nerb. góð 138 fm enda- íbúð á 3. hæð. HEIDNABERG 3ja—4ra herb. 113 fm ibúð á 1. hæð með bílskúr. Ibúðin selst tilbúin undir tréverk og afhend- ist 1. júlí nk. ALFTANES 200 fm einbýlishús á einni hæð ásamt bitskúr. Húslð er því sem næst tilbúið undir tréverk. Til athendingar strax. SKRIFSTOFU- OG IDNADARHUSN/EOI í VESTURBÆNUM Höfum i einkasölu ca 1000 fm husnæöi á 4 hæðum. Husið stendur á eignarloö sem er ca. 1900 fm að stærð. Umtalsverö- ur byggingarréttur fylgir. Hægt væri að byggja 2000—3000 fm húsnæði. Uppl. aðeins á skrif- stofunni. ekki i síma. VANTAR 2J A HERB. Höfum kaupendur að 2|a herb. ibúðum ( Breiðholti, Hraunbæ og viðsvegar um Reykjavík VANTAR 3JA HERB. Höfum kaupendur að 3ja herb. ibúðum i Breiðholti, Hraunbæ, Hafnarfirði, Háaleitishverfi og Heimahverfl. VANTAR 4RA—5 HERB. Höfum kaupendur að 4ra—5 herb. íbúöum ( Hraunbæ, Fossvogi, Neðra-Breiöhotti, Seljahverfi og Kópavogi. VANTAR SÉRHÆDIR, RAÐHUS OG EINBÝL' Höfum kaupendur að sérhæö- um, raðhusum og einbylishús- um víðs vegar um borgina, einnig i Kópavogi og Hafnar- firöi. Húsafell FAST&GNASALA Langhollsvegt 115 (Bæjarteibahúsinu > simi: 810 66 Aöalstemn Pétursson BergurCwönason hdl Símar 20424 14120 Austurstrœti 7 H#éfn«Miniar: Hékon Antonuon 45170. Sig. SigfÚMon 30006. Opiö í dag frá 1—3 Holtagerði 2ja herbergja 75 fm ibúö á fyrstu hæð. Leirubakki 3ja herbergja 80 fm íbúö á fyrstu hæð með 30 fm aukaher- bergi í kjallara með sér inn- gangi. Háaleitisbraut 4ra—5 herbergja 135 fm íbúð á sjöttu hæð. Tvennar svalir Góð sameign. Lyngbrekka 3ja—4ra herbergja 110 fm neðri sórhæð með 40 fm bíl- skúr. Kópavogsbraut 4ra herbergja 126 fm parhús á tveimur hæðum meö 50 fm bíl- skúr. Hryggjarsel 290 fm fokhelt raðhús, sem er tvær hæðir og kjallari. Kjallari íbúðarhæfur. Ath.: Erum með fjölda góðra eigna á söluskrá. Lögfræöingur: Björn Baldursson EINBYLISHUS I SELASI Vorum aö fá til sölu fokhelt 235 fm ein- bylsihus viö Heiöarás m. 30 fm bilskúr Hustó er til afh. nú begar Teikn. og upplysmgar á sknfstofunni RAÐHÚS VIÐ BOLLAGARÐA Til sölu raðhus á tveimur hæöum. Húsiö er ekki tullbúið /Eskileg útb. 800—850 þús. RAÐHÚSVIÐ ÁLFHÓLSVEG 120 fm endaraðhús m. bilskur. Húsiö er til afh. nú þegar. fullfrág. aö utan, en ófrág. aö innan. Teikn. á skrifstofunni. VID BARÓNSSTÍG 3ja herb. 80 fm góö ibúö á 3. haeö. Laus tljótlega. Útb. 360 þús. í SMÁÍBÚÐAHVERFI 3ja herb. 75 fm nýleg vönduö ibuö á 1. hæö Útb. 460 þús. VIÐ TÓMASARHAGA 3ja herb. rúmgóö kjallaraíbúö. Sér hita- lögn Æskileg útb. 370 þús. VIÐ VESTURBERG 2ja herb. 60 Im góö ibuð á 5. hæð Þvottaaðslaða á hæðinni Útb. 320—330 þús. VIÐ HRAUNBÆ Snotur litil samþykkt einstaklingsibúö. Otb. 240 þús. RAÐHÚS OSKAST VIÐ VESTURBERG. TIL GREINA KOMA SKIPTI Á GLÆSILEGU EIN- LYFTU RAÐHÚSI VIÐ SÆVIÐARSUND. 130—150 FM SÉRHÆÐ ÓSKAST í HLÍÐUM EÐA VESTURBÆ. 3JA—4RA HERB. ÍBÚÐ OSKAST VIÐ ESPI- GERDI EÐA NÁGRENNI. GÓÐ ÚTB. í BODI. 2JA HERB. ÍBÚÐ Á HÆÐ ÓSKAST í LAUGAR- NESI EDA KLEPPS- HOLTINU. EiGnnmiDLumn ÞINGHOLTSSTRÆTI 3 SÍMI 27711 Sölustjóri Sverrir Kristinsson Unnsteinn Beck hrl. Sími 12320 EIGIMASALAIM REYKJAVIK Ingólfsstræti 8 STIGAHLIÐ Vorum að fá til sölu 5 herbergja íbúö á 3. (efstu) hæð i fjórbýlishúsi viö Stiga- hliö. fbúöin skiptist / rúmgóöar sanv Hggjandi stofur og 3 svefnherb. m.m. tvennar svalir. Ibúöin er i beinni sölu og laus til afhendmgar nú þegar TJARNARGATA Serstæö og skemmtileg íbuö i stemhusi. A hæðinni eru samliggjandi stofur, rúmgott svefnherb., eldhus. baö og litið þvottahús. í risi er rúmgott og skemmti- legt herbergi meö skarsúö. Mjög gott utsyni Ibuöin gæti orðið laus fljotlega Bem sala eöa skipti a minni ibuö i Vest- urborginni eöa á Seltjarnarnesi. VIÐ MIÐBORGINA 4ra herbergja ibúö á 2. hæö i steinhúsi. tbúöin er ný standsett, með nýjum teppum og hreinlætistækjum og öll ný maluö Laus til afhendingar nú þegar. HRAUNTUNGA 3ja herbergja ibuö á 1. hæö i tvibylis- húsi. Ibuö i goöu ástandi, sér lóo. NJÁLSGATA 3ja herbergja ibuö a 2. hæö i steinhúsi. Ibúóin gæti losnaö fljótlega. KEÐJUHÚS i Seljahverfi (endahús) í smiöum. A 1. hæö eru rúmgóöar stofur, fjölskyldu- herbergi, eldhus. hol og snyrting. Á 2. hæö eru 4 svefnherb. og bað. Á jarö- hæö sem hefur veriö ætluö fyrir föndur- herb. o.fl. hefur veriö gerð 4ra herb. íbúö og er hún oröin ibúöarhæf. en hús- iö aö ööru leyti i fokheldu ástandi. BOÐAGRANDI Ný og vönduö 3ja herbergja ibúð á 2. hæö i fjölbýlishúsi. Mikit og góö sam- eign meö gufubaöi m.a. Bílskýli fylgir. VIÐ MIÐBORGINA Litil 2ja herbergja ibúð i steinhusi. Ibúö- in er ný standsett með nýjum teppum og hreinlætistækjum og öll ný maluð Laus til afhendingar nú þegar. Verö kr. 320 þus IDNAÐARHÚSNÆÐI 252 fm rðnaöarhusnæði á jaröhæð við Hjallabraut. Stór lóð fylgir. Húsnæðiö fullfrágengiö og gæti að hluta verið laust nú þegar. EIGIMASALAIM REYKJAVIK Ingólfsstræti 8 Sími 19540 og 19191 Magnús Einarsson, Eggerl Elíasson i^FJSVANC^jR", M FASTEIGNASALA LAUGAVEGI 24, 2. HÆD. SÍMI 21919 — 22940. Opið í dag kl. 1—3 EINBYLISHUS — ARNARNESI 200 fm nettó, tokhelt einbýlishús á tveimur hæðum. Möguleiki á 2ja—3ja herb ibúð í kjallara. Tvöfaldur bilskúr. Skipti möguleg. Teikningar á skritstotunni. KRUMMAHÓLAR — 7 HERB. Ca. 130 fm á 2 haaðum er skiptast i 4—5 herb., tvennar stofur, fallegt eldhús, hol. bað og gestasnyrtingu. Suðursvalir. Bílskúrsréttur Verö 800—850 þús. KAPLASKJÓLSVEGUR — 5 HERB. Ca. 140 fm endaíbúð á 4. hæö og risi i tjölbýlishúsi. Ibúöin skiptist í stolu, 2 herb., eldhús, baö og hol á hæðinni. I risi eru 2 herb., geymsla og hol. Suðursvalir. Frábært útsýni. Veðbandalaus eign. Verö 750 þús ESKIHLÍÐ — 5 HERB. HLÍÐAHVERFI Ca. 110 tm + 40 Im risloft. lalleg íbúð á 4. hæð í fjölbýlishúsi. Nýtt gler. Fallegt útsýni Verð 850 þús. 4RA HERB. ÍBÚÐ HVERFISGÖTU — LAUS STRAX Ca. 105 fm falleg ibúö á 2. hæö neðarlega á Hverfisgötu Mikið endurnýjuö íbúö og sameign. Bein sala. Verð 600 þús. KAUPENDUR ATHUGIÐ Næsti eindagi umsókna vegna G-lána til kaupa á eldra húsnæöi er til 1. januar 1982. SKIPHOLT — 3JA HERB. Ca. 105 fm jarðhæð (ekki kjallan) á góðum stað. Sér inng. Sér hiti. Sér geymsla i ibúð Sér þvottahús i ibúö. Verð 620 þús Skipti æskileg á 4ra herb. ibúð. ÆGISÍÐA — 2JA HERB. LAUS STRAX Ca 60 fm litiö niöurgrafin kjallaraíbúö í þribýlishúsi. Sér inng. Sér hiti. Utb. 250 þús. EINSTAKLINGSÍBÚÐ — 2JA HERB. — STORAGERDI Ca. 45 fm litiö niöurgrafin falteg ibúö á eftirsóttum stað. Nýjar innréttingar i eldhusi Verð 350 þús., útb. 250 þús. EINSTAKLINGSÍBÚÐ HVERFISGÖTU — LAUS STRAX Ca. 35—40 fm falleg 2ja herb einstaklingsibuð á 3ju hæö (efstu). Mikiö endurnýjuð ibúð og sameign. Bein sala. Verö 320 þús. ATVINNUHÚSNÆÐI — HÁALEITISBR AUT Ca 50 Im sem skiptist i tvö herbergi með sér snyrtingu á 2 haað Sór hiti. Gæti hentaö sem aðstaöa fyrir malara eða teiknara Verð 380—400 þús. LKvöld- og helgarsímar: Guðmundur Tómasson sölustjóri. heimasimi 20941. B ^^^ ^^^ V'ðar Böðvarsson, viðsk. Iræöingur, heimasimi 29818. %

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.