Morgunblaðið - 17.09.1983, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 17.09.1983, Blaðsíða 10
10 MORGUNBLADID, LAUGARDAGUR 17. SEPTEMBER 1983 £- t o ÖL 3 Er vogin íólagi? Ef svo er, haf ið þá samband vió vogaverkstæói okkar aÖ Smióshöfða 10. Sími 8 6970 ÖUfcfVt OÍSIASOM % c;0. MF. VOGAÞJÓNUSTA SMIDSHOFDA 10 SÍMI 86970 Strætisvagnar Akureyrar: MIWIIOLT Fasteignasala — Bankastræti Símar 29455 — 29680 — 4 línur Stærri eignir Fossvogur Fokhelt parhús á 2 hæöum viö Ánaland ca. 210 fm. Niðrl er gert ráö lyrir stol- um, eldhusi með búri og þvottahúsi inn- af og 1 herb. Uppi eru 4 stór herb. og bað. Arin i stofu. Teikn. á skrifstofu. Skilast 15okt. Verö 2,2 millj. Garöabær Ca 400 Im nær lullbúlö einbýll á mjög góöum stað. Húsió er á tveimur hæö- um. Elri hæðin byggö á pöllum. Uppi er eldhús, stofur og 4 svefnherb. Niðri 5—6 herb. og gert ráö fyrir sauna o.fl. 50 fm bilskúr. Garðurinn er mjög falleg- ur, m.a. gert ráö fyrir heitum potti. Teikningar og nánari uppl. á skriíslof- unni. Rjúpufell Laugarás Fallegt raðhus etst í Rjúpufelli. alls ca. 210 Im og stór og góður bilskúr. A hæðinni sem er ca. 140 fm, stofur, 3 svefnherb , stórt baðherb. og eldhús með búri og þvottaherb. innaf. Allar innréttingar mjög góðar. I kjallara eru 70 fm sem búið er aö pussa. Má inn- rétta fyrir sérhúsnæði eða sameina hæöinni Goð eign. Verð 2,9 millj. Neshagi Ca. 125 fm sérhæð á 1. hæö í þribýli. Saml. stofur og 2 herb. Suðursvalir. Akv. sala. Verð 2—2,1 mlll). Brekkubær Ca. 200 fm raðhús á 2 hæðum og bíl- skúr. A 1. hæð er eldhús og storar stol- ur. Gert ráð fyrir arni. Uppi eru 4 svefn- herb Góð eign. Akv. sala. Verð 3,3—3.4 millj. Vesturberg Parhús ca 130 Im, fokheldur bilskur Ibúöin er stotur og 3 svefnherb. Eldhús með þvottahúsi innaf. Vinsæl og hentug stærð. Verð 2,5—2,6 millj. Dalaland Ca. 136 fm efri hæð í blokk ásamt bíl- skúr. Stórar stofur og 4 svefnherb. Mjög góð ibúö. Akv. sala. Verö 2.6—2,7 millj. Rauðageröí Ca 220 fm einbýli á 2 hæðum plús ris og bilskúr Skilast fokhelt. Verð 2,2 millj. Laugateigur Miðhæð i þribýlishúsi ca. 117 Im og 30 tm bilskúr. Ibúðin er rúmgóð með 2 svefnherb og hægt aö gera 3. svefn- herb. úr borðstofu. Goð stofa og stórt eldhús Tvennar svalir Verð 1800— 1850 þús. Mosfellssveit Ca. 170 fm fullkláraö einbýli á emni hæð. ibúöin er ca. 135 fm, 5 svefnherb., stofur, þvottaherb. og geymsla innaf eldhúsi. Góöur 34 fm innbyggður bíl- skúr. Akv. safa. Skipti á einbyli eða rað- húsi i Austurborginni. Dalsel Fallegt raðhús á 3 hæðum ca. 230 Im. A miöhæö eru stofur, eldhús og forstofu- herb. Uppi eru 4 svetnherb. og baö. Kjallari ókláraöur. Fullbúið bílskýli. Verð 2.6 millj. Ca. 280 fm parhús á tveímur hæðum með innbyggöum bilskúr. Eignin er mjög vegleg og þar gætu búið tvær f/ölsk Auðvelt aö gera séribúð á neóh hæöinni með sérinngangi. Akveðin sala eða möguleg skipti á minni eign á góð- um stað í bænum. 3ja herb. íbúðir Eyjabakki Ca 85 fm ibúð á jarðhæð, geymsla i íbúðinni. Sérgarður. Laus strax. Verö 1300 þús. Framnesvegur Ca. 75 Im íbúö á 2. hæö. 2 stofur, herb. og baö m. sturtu. Akv. sala. Laus 1. des Verð 1200 þús. Hraunbær Ca. 95 fm íbúð á 3. hæð ásamt bilskúr á góðum stað i Hraunbæ. 2 svefnherb., stofa, gott baðherb. og eldhús með þvottahúsi innal Góð ibúð. Laus fljót- lega. Verð 1600 þús. Hamraborg Mjög góð ca. 104 fm 3ja—4ra herb. íbúö á etstu hæö í 4ra hæöa blokk. Ibúðin er vel skipulögð og með góöum viðarinnréttingum. Fallegt útsýnl. Bil- skýli. Akv. sala. Verð 1450 þús. 2ja herb. íbúdir Kópavogsbraut Ca. 55 fm íbúð á jarðhæð í nýlegu steinhúsi. Góðar innréttingar. Þvotta- hús og geymsla innaf eldhúsi. Verð 1 —1050 þús. Boöagrandi 2ja herb. íbúð á 3. hæð ca. 55 fm. Góð- ar innr. Akv. sala. Laus 1 mars 1984. Opiö 1—4. Friörik Stefántson viðskiptafræðingur Ægir Breiöf jörð sölustj. jWgygtmftlðftifr Góðanáiginn! Kvöldakstur tekinn upp — að því tilskildu að bæjarstjórn heimili kaup á nýjum vagni Akureyri, 13. septenber. UMRÆÐUR hafa staðið yfir í bæj- arráði og bæjarstjórn á Akureyri um, hvort hefja ætti kvöldakstur Stræt- isvagna Akureyrar, þ.e. á tímabilinu frá 19—24. Stjórn Strætisvagnanna hefur gefið ádrátt um að gefa tilraun til kvöldaksturs, að því tilskildu, að leyfi fáist til kaupa á einum nýjum strætisvagni. „Ekki er hægt að segja, að nein formleg beiðni hafi borist stjórn Strætisvagnanna um slíkan akst- ur, en hins vegar hefur töluvert verið spurst fyrir um hann hjá framkvæmdastjóra," sagði Ingi Þór Jóhannsson, formaður stjórn- ar SVA, þegar Mbl. leitaði frétta hjá honum varðandi þetta mál. „Þegar við tókum við rekstri strætisvagnanna voru nauðsyn- legar aðgerðir til endurnýjunar á vagnakosti og síðan höfum við keypt þrjá nýja vagna. Tveir eldri vagnar eru síðan notaðir sem varavagnar. Við erum að staðaldri með þrjá vagna í notkun, auk þess sem þrif á þeim fara fram á kvöld- in, þannig að við teljum okkur ekki geta hafið kvöldkeyrslu, nema til komi einn nýr vagn. Hafnarfjörður Nýkomiö til sölu m.a.: Hólabraut nýtt 250 tm parhús, 2 hæöir og kjallari meo ínnb. bílskúr. Mjög fallegt útsyni. Suöurvangur 3ja—4ra herb. falleg og vönduð íbúð á 3. hæð (efsta hæð). Verð 1400—1450 þús. Brattakinn 2ja herb. rúmgóð risíbúö í timb- urhúsi. Álfaskeiö 2ja herb. íbúö á 3. hæð, með bílskúr. Verö 1,2 millj. Nönnustígur Járnvarið timburhús hæö og ris. Um 100 fm alls. á rólegum staö. Mávahraun 6—7 herb. steinhús á einni hæð. 200 fm meö bílskúr. Hamarsbraut 5 herb. járnvariö timburhús. Hæð og ris á rólegum og fögr- um útsýnisstaö. Sléttahraun 2ja herb. íbúð á 3. hæð. Verð 1,1 millj. Hringbraut 4ra herb. í steinhúsi. Góöur bílskúr. Lækjargata 3ja herb. nýstands. risibuð í timburhúsi. Verö 1050 þús. Hringbraut 3ja herb. 65 fm risíbúð í stein- húsi. Fallegt útsýni. Garöavegur 3ja herb. risíbúö í timburhúsi. Álfaskeiö 3ja herb. íbúð á 1. hæð. Sér þvottahús og nýtt eldhús. Bíl- skúr fylgir. Verð 1450 þús. Holtsbúð Garðabæ 125 fm finnskt timbur-eininga- hús. 3 svefnherb., sána, bílskýli, hornlóö. Granaskjól Rvk. Glæsileg efri hæð 145 fm í tví- býlishúsi. Allt sér. Vogar Vatnsleysu- strandarhreppi 130 fm vandað timbur-eininga- hús. Skipti möguleg á eign á höfuðborgarsvæöinu. Laus 1. október. Verö 1,4 millj. Opid 1—4 í dag. FASTEIGNASALA Árna Gunnlaugssonar Austurgötu 10 — S:50764 VALGEIR KRISTIN380N, HDL. Varavagnarnir eru notaðir í skóla- aksturinn. En við hjá SVA erum allir af vilja gerðir til að gera þessa tilraun. Það má hins vegar ekki koma niður á almennri þjón- ustu okkar við bæjarbúa," sagði Ingi Þór að lokum. GBerg Meðalland: Hey eru með minna móti á milli Sanda Jlnau.surri í Meoallandi. UM SfÐUSTU mánaðamót breytti til hins betra með tíðarfar og gátu menn eftir það lokið slætti. Hey eru þó með minna móti hér á milli Sanda vegna kals og mikilla þurrka í vor. Nú líður að réttum, verður Heiðarrétt núna á laugardag. Ferðafólk hefur verið hér mikið í sumar, öllu meira en venjulega. Hefur eflaust átt þátt í því, að betri veðrátta var hér en um vest- anvert landið. fTH FASTEIGNA LuJ HÖLLIN FASTEIGNAVIÐSKIPTI MIÐBÆR-HÁALEITISBRAUT 58-60 SÍMAR 35300&35301 Við Karlagötu 2ja herb. kjallaraíb. Laus nú þegar. Við Skálagerði 3ja herb. ibúö á fyrstu hæö. Viö Lindargötu 3ja herb. risíb. Laus nú þegar. Við Sólvallagötu 3ja herb. íb. á annarri hæö ásamt 2ja herb. i risi. Laus fljótlega. Við Ásbraut í Kóp. 3ja herb. íb. á þriöju hæð Við Hamraborg 3|a herb. glæsileg íb. á 4. hæö. Frábært útsýni. Suöursvalir. Við Flyörugranda 5 herb. glæsileg endaíb. á annarri hæð. Sérinngangur. Laus fl/óllega. Stórar suöursvalir. Við Kambasel 4—5 herb. ib. á annarri hæð. Rúmlega tilb. undir tréverk. Mögulelkar á bilskúr. Verslun Vorum aö fá sölu vefnaöar- og gjafavöruverslun í verslunarmlöstÖÖ í Austurborginni. Frekari uppl. á skrif- stofunni. Viö Akurholt Einbýllshús, hæö og kjallari ásamt bílskúr. Fullfrágengið að mestu. Við Skeiðarvog Endaraðhús, hæð, ris og kjallarl. Laust i desember. í byggingu Viö Víðihlíð Fokheld hæð og ris með bílskúr í skipt- um fyrir 3ja til 4ra herb. ib. í Fossvogl. Við Leirutanga Fokhelt einbýlishús á einni hæð m/bilskúr. Teikningar á skrifstofunnl. Við Reykás í Selárhverfi Nokkrar 3ja og 4ra herb. íb. i glæsilegu sambýllsh. vlð Reykás. Húslð veröur fullfrágengiö aö utan, sameign frágeng- in, hitalogn komln í húslð. En ibúöirnar aö öðru leyti i fokheldu ástandi. Af- hendast í maí. Góö greiðslukjör. Ath. opiö í dag frá kl. 10—4. Fasteignaviöskipti: Agnar Ólafsson, Hafþor Ingi Jónsson hdl. Heimasími sðlum.: 78954. Flugvöllur var opnaður á Kirkjubæjarklaustri í sumar. Er hann á sunnanverðum Stjórnar- sandi. Nokkur vegagerð var á Fjallabaksleið syðri, sem liggur norðan Mýrdalsjökuls. Sá vegur var lagður yfir heiðina hjá Snæ- býli í Skaftártungu. Styttir þetta leiðina úr Skaftártungu út í Fljótshlíð mjög mikið. Gæti hún orðið fær öllum bílum að sumar- lagi, þegar Hólmsá hefur verið brúuð. Þarna var allmikil umferð í sumar og hlýtur þetta að verða mjög eftirsótt ferðamannaleið. Vegurinn í Laka var lagfærður nú í sumar. Þegar lítið er í ánum á þeirri leið, er hann fær fólksbílum, sem eru ekki mjög lágir. Nú er hér norðanátt og orðið frekar haustlegt. Frosið hefur í hverjum mánuði í sumar, örugg- lega tvisvar og liklega oftar í júlí, hlýjasta mánuði ársins. — Vilhjálmur Umdæmis- ráðstefna hjá Mormóna- kirkjunni Umdæmisráðstefna verður haldin á vegum Kirkju Jesú Krists hinna síðari daga heilögu að Skólavörðu- stíg 46, laugardagskvbldið 17. sept. kl. 20.00. Gestir ráðstefnunnar og aðal- ræðumenn verða að þessu sinni David B. Haight, einn af postulum kirkjunnar, og kona hans, Ruby Olsen Haight. Er þetta í fyrsta sinn sem postuli Drottins heim- sækir þetta land síðan kirkjan var stofnuð hér. Postularnir tólf ásamt æðsta forsætisráðinu ann- ast yfirstjórn kirkjunnar um allan heim, líkt og Pétur, Jakob og J6- hannes stjórnuðu kirkju Drottins eftir krossfestingu hans. David B. Haight postuli og kona hans munu einnig tala á samkomu kirkjunnar á sunnudagsmorgun- inn kl. 10.30, og er samkoman haldin á sama stað. Ráðstefnan er öllum opin, endurgjaldslaust og án nokkurra skuldbindinga. Sama gildir um samkomur kirkjunnar almennt.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.