Morgunblaðið - 17.07.1987, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 17.07.1987, Blaðsíða 10
10 MORGUNBLAÐIÐ, FÖSTUDAGUR 17. JÚLÍ 1987 Bandarískþing- mannanefhd íheimsókn Bandarísk þingmannanefhd, undir forsæti Neil Smith, sem situr í fjárveitinganefnd Bandaríkjaþings, var hér ný- lega á ferðinni. Þingmennirnir °S fylgdarlið þeirra sáu meðal annars málverkasýningu Jóns Baldvinssonar í Menningar- stofnun Bandaríkjanna og var þessi mynd tekin við það tæki- færi. Jón Baldvinsson er lengst til vinstri, Neil Smith fyrir miðju og Hugh Ivory, forstjóri menningarstofnunarinnar, lengst til hægri. Fljótandi vörusýning: Bátarnir lagðir af stað til Færejrja Nýtt Póst- og símahús á Blönduósi: Samið yið Fjarð- arsmiðjuna TVÖ tilboð bárust í smíði nýs póst- og símahúss á Blönduósi sem nýlega var boðin út. Lægra tilboðið var frá Fjarðarsmiðjunni hf. í Garðabæ, að fjárhæð kr. 16,8 milljónir, sem er 97,5% af kostnaðaráætlun. Hitt tilboðið var frá Trésmiðjunni Stíganda á Blönduósi, að fjárhæð 17,9 millj- ónir, sem er 104,3% af kostnaðar- áætlun. Samið hefur verið við Fjarðarsmiðjuna hf. um smíði hússins, en ráðgert er að það verði fullbúið á miðju næsta ári. Póst- og símahúsið verður 355 fermetrar á einni hæð og mun standa við Hnjúkabyggð. Aætlað er að byggja síðar við húsið í því skyni að koma þar fyrir fjarskipta- búnaði, en hann verður enn um sinn í tækjahúsi við Húnabraut. Innan skamms hefst lagning ljós- leiðarastrengs milli Blönduóss og Sauðárkróks, og fæst þá varaleið yfir Skagafjarðarsvæðið. UR HOFN í Reykjavík héldu í gær tveir íslenskir trefjaplast- bátar áleiðis til Færeyja í allný- stárlega kynningarferð. Hópur fulltrúa frá íslenskum, fram- leiðslufyrirtækjum og Útflutn- ingsráði íslands flýgur utan á föstudag. Tilgangur ferðarinnar er að kynna frændum okkar Færeyingum íslenskar vörur fyr- ir sjávariitveg og fískvinnslu. Siglt verður á milli bæja í Fær- eyjum og boðið upp á fljótandi vörukynningu, þ.e. um borð í bátunum. Á endastaðnum, Þórs- höfn, verður kynningin þó færð að hluta upp á bryggju og efnt til veislu þar sem boðið verður upp á íslenskt góðgæti í mat og drykk. Vörukynningin hefst formlega í Vestmanna í Færeyjum næstkom- andi mánudag. Alls verður komið við í 15 færeyskum bæjum og vænt- anlegum kaupendum boðið að skoða og reyna vörurnar, sem settar verða upp um borð í bátunum, en þeir eru hluti af kynningunni. Henni lýkur svo í Þórshöfn laugardaginn 25.júlí. Jens Ingólfsson markaðsstjóri tæknivara hjá Útflutningsráði er fararstjóri í ferðinni. Hann sagði á fréttamannafundi í gær að mikill áhugi væri þegar í Færeyjum á íslenskum varningi til smábátaút- gerðar. Kynning á honum hefði verið hafinn fyrir daga Útflutn- ingsráðs og nú ætti að fylgja fast eftir og vinna markvisst kynningar- starf í framtíðinni. Þessi nýstárlega vörukynning væri því ekki stakur atburður heldur upphafið að þessu markaðsstarfi. Morgunblaðið/BAR Annar trefjaplastbátanna heldur úr höfh í Reykjavík. Framundan er mikil sigling fyrir 8 metra langa báta. í fréttatilkynningu segir að í þeim 15 bæjum sem sóttir verða heim búi um 70% af íbúum Fær- eyja. Til að tryggja öryggi í siglingu á staðina hafí verið haft samráð við lóðsinn Eyvind Rein, sem hafi mikla reynslu af ferðum um eyjarn- ar. Þá verði staðkunnur maður ráðinn til að fylgja hópnum. Það eru fimm íslensk fyrirtæk! sem taka beinan þátt í þessari fljót- andi vörusýningu. Bátasmiðja Guðmundar kynnir trefjaplastbát- ana, sem kallaðir eru Sómabátar. Þeir eru átta metra langir fiskibát- ar og afar hraðskreiðir, enda er áætlað að ferð þeirra frá Höfn í Hornafirði til Færeyja taki ekki nema um tíu tíma. í fréttatilkynn- ingunni segir að þeir hafi náð um 42% markaðshlutdeild hér á síðasta ári. Fyrirtækið DNG á Akureyri mun sýna tölvustýrðar handfæra- vindur. NORM-EX í Hafnarfirði kynnir plastker í allar stærðir fiski- skipa. Fyrirtækið Sjóvélar mun kynna línuspil og fleira og Iseind hf í Reykjavík býður upp á olíu- eyðslumæla og rafeindamælitæki ýmiskonar. Auk þessara fimm mun fjöldi annarra íslenskra fyrirtækja fá vörur sínar kynntar í ferðinni með því að leggja til hennar íslensk- an öryggis- og siglingabúnað, mat, drykk, fatnað og fleira. Útflutningsrað íslands átti frum- kvæðið að þessari nýstárlegu kynningarferð samkvæmt fréttatil- kynningu, en Iðnlánasjóður mun standa undir henni að verulegu leyti fjárhagslega. Pelly-ákvæðin: Forseta heimilt að mæla mfeð viðskiptaþ\ringunum BANDARISK stjórjnvóld geta beitt önnur ríki yiðskiptaþviflg- iiiiuiii telji þáu áð-brotið sé gfegn alþjóðlegum samþykktum um fískveiðar og verndun dýra- stofha í útrýmingarhættu, með tilvísun til svonefndra Pelly- ákvæða. Á yertíðinni í fyrra voru hvalveiðar stöðvaðar eftir að við- ræðunefnd bandaríska viðskipta- ráðuneytisins hafði gert íslenskum sendifulltrúum í Was- hington grein fyrir því að viðskiptaráðherra myndi ekki eiga annarra kosta völ, á grund- velli þessara laga, en að láta Bandaríkjaforseta fá staðfest- ingu (ens.: certifícation) þess að íslendingar færu ekki eftir sam- þykktum Alþjóða hvalveiðiráðs- ins. f Pelly-ákvæðunum eru forseta lagðar ákveðnar skyldur á herðar berisf honum slík stað- festing. Akvæðin eru birt hér í íslenskri þýðingu til glöggvunar, eins og þau hljóða eftir endur- skoðun í september árið 1978: 22. gr. 1978. Erlend samskipti Takmörkun innflutnings fisk- afurða eða villibráðar frá löndum, sem brjóta í bág við áætlanir um alþjóðlegar fiskveiðar eða dýrateg- undir, sem eru í útrýmingarhættu. Staðfesting til forseta (a) (1) Þegar viðskiptaráðherrann ályktar, að erlendir ríkisborgar- ar fáist beinlínis eða óbeinlínis við fiskveiðar á þann hátt eða við þær aðstæður, sem draga úr gildi áætlunar um alþjóðlega vernd fiskveiða, ber viðskipta- ráðherra að staðfesta það við forsetann. (2) Þegar viðskipta- eða inn- anríkisráðherra kemst að raun um að erlendir ríkisborgarar fáist beinlínis við verslun eða veiðár, sem dragi úr gildi al- Arnarnes Einbýlishús, 340 fm á tveimur hæðum. Innbyggður tvö- faldur bílsk. á neðri hæð. 6 svefnherb. Fallegt útsýni. Eignaskipti koma til greina. Kóngsbakki Rúmgóð 5 herb. íb., með góðum suðursvölum. Skipti á minni íb. æskileg. 26600 allir þuría þak yfír höfudid /jv^i Fasteignaþjónustan *&& Austurstrmti 17, s. 26600 Þorsteirm Stelngrimsson lögg. fasteiqnasali þjóðlegra áætlana um dýrateg- undir, sem eru í útrýmingar- hættu, ber honum að staðfesta það við forseta. (3) Eftir móttöku hverskyns staðfestingar samkvæmt tölulið (1) eða (2) getur forseti gefið fjármálaráðherra fyrirmæli um að banna innflutning til Banda- ríkjanna á fiskafurðum (ef staðfestingin er samkvæmt tölulið (1)) eða villibráðarafurð- um (ef staðfestingin er sam- kvæmt tölulið (2)) frá hinu brotlega landi jafn lengi og for- seti telur viðeigandi og að því leyti er slíkt bann er viðurkennt í GATT-samkomulaginu. Tilkynning til Bandaríkjaþings (b) Innan sextíu daga frá stað- festingu af hálfu viðskipta- og innanríkisráðherra ber forseta að tilkynna Bandaríkjaþingi hverskyns aðgerð af hans hálfu samkvæmt staðfestingunni. Fari svo, að forseti láti undir höfuð leggjast að gefa fjármálaráðherra fyrirmæli um að banna innflutning fiskafurða eða villibráðarafurða brotlegs lands, eða ef bannið nær ekki til allra fiskafurða eða villibráðarafurða brotlegs lands, ber forseta að til- kynna Bandaríkjaþingi ástæðurnar fyrir því. Innflutningur fiskafurða frá brotlegu landi bannaður (c) Olöglegt er að nokkrir þeirra, sem lúta bandarískri lögsögu, komi vitandi vits með eða flytji inn eða láti flytja inn til Bandaríkjanna neinar fiskafurðir eða villibráðaraf- urðir, sem fjármálaráðherra hefur bannað samkvæmt þessum kafla. j^. IÉÉ "0%$¥~ * 'i Ifcl' ¦y. | - -II Wi m u 1 hSÉH^K: 3B ¦ fl 9 m " 4 'i '¦:' ¥: ' E' *'¦ ts ~'4H ^» i 1«Msb bMHttrT. Meðfylgjandi mynd var tekin við afhendingu fyrsta eintaksins af kortinu. Til vinstri eru ritari og formaður ferðamálanefndar Hafhar- fjarðar, þeir Þórarinn Jón Magnússon og Páll Pálsson. Til hægri eru JC-félagarnir Guðni Gunnarsson fráfarandi formaður JCH, Svava H. Svavarsdóttir og Ægir Björgvinsson. Ferðaþjónusta í Hafiiarfirði: Opnað gistihús og tjaldstæði HAFNFIRDINGAR eru þeirrar skoðunar, að bærinn þeirra eigi framtíð fyrir sér sem ferða- mannabær. Til að stuðla að því að svo megi verða komu bæjar- yfírvöld á laggirnar fímm manna ferðamálanefnd á síðasta ári og vinnur hún nú að æætlanagerð, segir í fréttatilkynningu frá nefhdinni. Fyrir fáeinum dögum var tjald- stæði tekið í notkun á Víðistaða- svæðinu þar sem unnið er að miklu útivistarsvæði samkvæmt nýsam- þykktu skipulagi. Við opnun tjald- stæðisins notaði JC-Hafnarfjörður tækifærið og afhenti fulltrúum ferðamálanefndar fyrsta kortið af Hafnarfirði sem prentað er fyrir ferðamenn. Er það á ensku, en næsta sumar verður einnig prentuð íslen^k útgáfa af kortinu. Þá má geta þess, að blómabúðin Burkni við Linnetstíg hefur tekið að sér að starfrækja upplýsingamið- stöð fyrir ferð'amenn og er það í fyrsta skipti, sem slík þjónusta er í Hafnarfírði. Einnig er vert að geta þess, að nýtt gistihús er að opna í Hafnarfirði, en gistihús hef- ur ekki verið í bænum í áratugi. Þá liggur einnig fyrir bæjaryfirvöld- um ósk um leyfi til að reisa mótel við Reykjanesbraut í tengslum við veitingahús, sem á að fara að reisa þar innan skamms.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.