Morgunblaðið - 13.03.1988, Blaðsíða 46

Morgunblaðið - 13.03.1988, Blaðsíða 46
46 MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 13. MARZ 1988 Kosningar til Stúdentaráðs: Vettvangur þjóðmála- umræðu eða aðeins hagsmunabaráttu? Andstæður skarpari með færri framboðslistum AF INNLENDUM VETTVANGI eftir PÉTUR GUNNARSSON NÆSTKOMANÐI þriðjudag verður gengið til kosninga í Háskóla íslands. Kosið verður um helming hinna 30 fulltrúa i Stúdentaráði og tvo af fjórum f ulltrúum stúdenta í Háskólar- áði. í fyrsta skipti frá 1981 eru aðeins tveir listar í framboði; listi Vöku, félags lýðræðissinn- aðra stúdenta, og listi Röskvu, nýstofnaðra samtaka félags- hyggjufólks i Háskóla Islands. Röskva var stofnuð 12. febrúar siðastliðinn við samruna Félags vinstri manna og Félags um- bótasinnaðra stúdenta. Félögin sem sameinuðust í Röskvu hafa á liðnu ári myndað meirihluta í stúdentaráði og stofnunum þess og ráða vinstri menn 7 en um- bótasinnar 2 af þeim 15 fulltrú- um sem kosnir voru til starfa 1986 og nú verður kosið um til stúdentaráðs. Af þeim sem eftir sitja á Vaka 7, vinstri menn 6 og umbótasinnar 2 fulltrúa. Báð- ir umbótasinnarnir hafa lýst yfir stuðningi við Róskvu. Því þarf Rðskva 8 af fulítrúunum 15 til að halda meirihluta en fái Vaka þriðjung fylgis umbóta- sinna hafa fylkingarnar jafn- marga fuUtrúa og getur þá hvorugur stjórnað án samstarfs við hinn. í síðustu kosningum var kjörsókn með því mesta sem gerst hefur á þessum vettvangi hin síðari ár eða um það bil 48% og bætti Vaka þá við sig manni á kostnað vinstri manna. Vaka og Félag vinstri manna hafa jafnan skipt með sér fulltrúum stúdenta í Háskólaráði. Við lestur á útgefnum stefnu- skrám fylkinganna tveggja verður ekki ljóst hvaða málefni það eru sem helst skilja fylkingarnar að. í flestum efnum virðast markmiðin vera svipuð. Það takmarkar að vísu mögulegan samanburð á stefnu- málum að fylkingarnar virðast hafa lagt mismikla vinnu í að skil- greina stefnumál sín og markmið. Þannig setur-Röskva stefhu sína fram í mjög khöppu formi og birt- ist hún einkum í stuttum almennt orðuðum setningum, eins konar markmiðslýsingum. Stefna VÖku birtist hins vegar ítarlega útfærð og skilur það á milli, að þar er einnig getið um hugmyndir félags- manna um hvernig ná eigi þeim markmiðum sem sett eru. Sam- kvæmt stefnuskránum, eins og þær koma af skepnunni, virðast til dæmis áhersluatriði beggja hreyfinganna varðandi lánamál vera hin sömu, öll atriði sem fram eru sett í stefnuskrá Röskvu er einnig að finna, aðeins í ítarlegri útfærslu, í stefnuskrá V5ku. Þenn- an mun á stefnuskrám 'má eflaust skýra með að benda á þann stutta tíma sem Röskva hefur starfað og einnig með því að félagsmenn störfuðu áður í tveimur félögum með ólík markmið og á reynslan eftir að skera úr um hvort sam- starfið um hin almennt orðuðu markmið tekst með þeim hætti að félagsmenn og kjósendur beggja hreyfinganna telji viðunandi. Þjódmálaumræda á undanhaldien hagsmunamál í fyrirrúmi Eftir tilkomu umbótasinna sem þriðja aflsins í stúdentapólitík hef- ur minna borið á umræðu um ut- Arnar Jónsson efsti maður á lista Vöku Arnar Guðmundsson ef sti maður á lista Röskvu leikinn á starfi ráðsins að umbjóð- endurnir fylgjast illa með því sem þar fer fram, þannig að þeir sem um stjórnartaumana halda geta sagt hvað sem þeim sýnist án þess að stúdentar geti greint rétt frá rðngu. Breyta þarf um starfshætti í nefndum og ráðinu, með því að gera fundi bæði styttri og mark- vissari. Það mundi auka virðingu stúdenta fyrir stúdentaráði og þar með fengi ráðið aukið aðhald," sagði Arnar Jónsson, efsti maður á lista Vöku. Röskva grund vallast á félagshyggju „Eins og alltaf snúast þessar kosningar til Stúdenta- og Háskól- aráðs um hagsmunamál stúdenta," sagði Arnar Guðmundsson, nem- andi í almennum bókmenntafræð- um, sem skipar efsta sætið á lista Röskvu. „Félagið hefur samþykkt að bróðurparturinn af forystusveit Vöku síðastliðin ár er starfandi in'nan SUS. Ég verð að segja það að mér fíntist afar skrítið að náms- maður sem hefur áhuga á hags- niunum námsmanna starfi innan hreyfingar sem hefur meðal annars ályktað um töku vaxta og lántöku- gjalda af námslánum," sagði Arn- ar. „Þróunin hefur verið í þá átt á undanförnum árum að Stúdenta- ráð einskorði sig við þau þjóðmál sem snerta stúdenta. Eitt af hlut- verkum Stúdentaráðs er að meta hvað teljist til hagsmuna náms- manna. I mörgum tilfellum fara kjarahagsmunir hópa eins og fóstra og kennara alveg saman við hagsmuni námsmanna. Það er hagur námsmanna að það haldist í störfum hæfír kennarar og að barnaheimili séu mönnuð. Stúdent- ar geta ekki verið í turni hafnir II II III ilf Hí III ir ir iií rr nr w r iir' nr lf ll' Jíl II lli III ll! Ilf ; anríkis- og þjóðmál en var meðan fylkingarnar voru aðeins tvær. Á þeim tíma er Félag vinstri manna fór eitt með meirihluta í ráðinu var fjallað þar og ályktað um flest þau mál sem umdeildust voru í þjóð- félaginu. Umræður og ályktanir um ástand mála í Suður-Afríku, Chile, El Salvador, vinnudeilur, verkföll og skylda hluti tóku jafnan drjúgan skerf af fundartíma ráðs- ins á kostnað hagsmunamálanna, með þeim afleiðingum að náms- menn, umbjóðendurnir, gáfu störf- um ráðsins sífellt minni gaum. 1981, þegar umbótasinnar buðu fyrst fram misstu vinstri menn rúmlega þriðjung fylgis síns og meirihlutann en Vaka og umbóta- sinnarnir tóku við stjórntaumum. Síðan hafa hagsmunamálin verið í öndvegi í Stúdentaráði og bæði frambjóðendur Vöku og Röskvu segjast vilja að svo verði áfram. Þarf að færa Stú dentarád nær stúdentum „Kosningarnar standa í rauninni um það hvort menn vilja að Stúd- entaráð starf. sem hagsmunafélagf stúdenta á félagsmálalínunni eða hvort það á að vera ályktandi um heimsmál ogþjóðmál," sagði Arnar Jónsson stjórnmálafræðinemi sem skipar efsta sætið á framboðslista Vöku. „Það er þó ekki vegna þess að við teljum heims- og þjóðmá- laumræðu ekki koma stúdentum við heldur vegna þess að við teljum okkur ekki hafa umboð til að álykta fyrir stúdenta sem hóp. Stúdentar geta haft jafnmargar skoðanir á þessum málum og þeir eru margir." Aðspurður um eigin stjórnmálaskoðanir kvaðst Amar vera óflokksbundinn en á lista Vöku væri að fínna fólk sem væri flokksbundið í öilum öðrum stjórn- málaflokkum en Alþýðubandalagi og Kvennalista, en flestir á lista Vöku væru þar einvörðungu af áhuga á félagsmálum. „Okkur sýnist að stefnuskrá Röskvu sé lítið annað en beina- grindin af stefnuskrá Félags vinstri manna nema það að orðinu „félagshyggja" er slett hist og her án skilgreininga á þvi hvað við sé átt. Maður hefur á tilfinningunni að þetta sé gert til að slá ryki í augu stúdenta. Þótt stefnuskrá Röskvu um þjóðmál og utanríkis- mál sé veikt orðuð, þá er hún til staðar og býður upp á umræðu sem tekur tíma og orku frá umfjöllun um mál stúdenta og dregur jafnvel enn frekar úr áhuga á starfínu," sagði Arnar. „Einnig viljum við breyta skipu- lagi stúdentaráðs, færa það nær stúdentum og miða að því að ráðið endurspegli betur vilja deildarfé- laganna. Það er einn helsti veik- á stofnfundi grundvallarstefnu þar sem fram kemur að það byggi á félagshyggju. Síðan leggur félagið fram fyrir þessar kosningar fram- kvæmdaáætlun um þau- verkefni sem lögð er áhersla á næsta árið. í grundvallarstefnuskrá eru ekki útfærslupunktar, viðbrögð af því tagi hljóta að verða ákveðin ár frá ári. RÖskva býður fram ákveðna lífsskoðun. Samtökin grundvallast á félagshyggju og við teljum ljóst að öll meginbaráttumál náms- manna _grundvallist á félags- hyggju. í samtökunum er fólk úr ýmsum pólitískum hreyfingum sem hefur sameinast í þessari baráttu." „Ég dreg ekki dul á það að ég tel Vöku standa fyrir ákveðin pólitísk öfl í þjóðfélaginu," sagði Arnar Guðmundsson. „Þær leiðir sem þeir vilja fara í að ná fram hagsmunamálum stúdenta mark- ast mjög af því. Reynslan kennir okkur að Vaka tekur afstöðu til hagsmunamála stúdenta á flokk- spótitískum grunni. Undanfarfn ár hefui' Vaka, sem upphaflega var stofnuð sem pólitískur félagsskap- ur verið að setja upp ópólitíska grímu og setja þetta þannig upp að á framboðslistum þeirra sé aðal- lega fólk sem er komið til að starfa að féiagsmálum en i mínum huga er þetta kosningabrella, sem sett er í gang á hverju ári. Eg fullyrði yfír þjóðfélagið. En þegar fólk fer að starfa að hagsmunum náins- manna í Stúdentaráði þá fer það ekki að standa í þrasi um hluti sem koma til með að spilla fyrir eða tefja störf ráðsins," sagði Arnar Guðmundsson, efsti maður á lista Röskvu. Áratugi umbótasinna er lokið . Kosningarnar á þriðjudaginn marka endalok tímabils í stúdenta- pólitíkinni sem hðfst með framboði umbótasinna árið 1981. Alla tíð síðan hafa ýmist Vöku- eða vinstri- menn myndað meirihluta í sam- starfí við umbótasinna en 1986 var Vaka í meirihluta með Stíganda, klofningsframboði úr Félagi um- bótasinna. Engin námsmanna- hreyfínganna hefur náð hreinum meirihluta á tímabilinu. Sú staða er ekki lengur fyrir hendi og fái Röskva svipað atkvæðahlutfall og Félög vinstri manna og umbóta- sinna náðu samanlagt í fyrra, mun féiagið stíórna Stúdentaráði næsta árið. Nái Vaka að bæta við sig um það bil þriðjungi þess fylgis sem umbótasinnar hlutu í síðustu kosn- ingum verður jöfn staða í Stúd- entaráði og þá þurfa fylkingarnar að vinna saman eigi ráðið að verða virkt í hagsmunabaráttu náms- manna.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.