Morgunblaðið - 16.10.1991, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 16.10.1991, Blaðsíða 10
10 MORGUNBLAÐIÐ MIÐVIKUDAGUR 16. OKTOBER 1991 FASTEIGNASALA Suðurlandsbraut 10 Ábyrgð - Reynsla - Öryggi Hilmar Valdimarsson. SÍMAR: 687828 OG 687808 Raðhus — einbyli SÆVIÐARSUND Vorum að fá í sölu stórglœsil. raðhús á einni hæð ásamt sambyggöum bílsk. samt. 160 fm. HúsiÖ skiptist í 4 svefn- herb., stofu, sjónvhol, eldhús, baðherb., þvherb. og geymslu. Húsið er m/óvenju falíegum innr. Vel ræktuð lóö. BAUGHUS Til sölu parhús á tveimur hæðurn m/innb. bílsk. samt. 187 fm. Húsin seljast fokh., frág. að utan. Til afh. strax. Fráb. útsýnisstaður. 4ra-6 herb. BOLSTAÐARHLIÐ Til söiu rúmg. 4ra-5 herb. íb. á 3. hæð. Tvær saml. stofur m. nýjum teppum. 3 rúmg. svefnherb. Flísar á holi. Góð eign á eftirsóttum stað. Bílskúrsréttur. Laus fljótlega. EIMGIHJALLI Vorum að fá í sölu mjög fallega 4ra herb. íb. á 5. hæð. Laus nú þegar. TRONUHJALLI Til söfu 4ra herb. endaíb. á 1. hæð í nýju fjölbhúsi. Suðursv. Gott útsýni. (b. selst rúml. tilb. u. trév. þ.e.a.s. fullmál. o.fl. Til afh. strax. HRÍSATEIGUR Til sölu falleg hæð í þribhúsi. Eldhús og bað nýuppg. Parket a stofu 25 fm bílskúr. Mjög áhugaverð eign. 3ja herb. HRAFNHÓLAR Glæsil. 3ja herb. íb. á 6. hæð. Áhv. 3,6 millj. Verð 6,1 millj. Laus nú þegar. KJARRHÓLMI Falleg 3ja herb. íb. Sérþvherb. í (b. Stórar suðursv. Laus nú þegar. 2ja herb. AHV. 5,0 MILLJ. Til sölu 2ja herþ. 73 fm íþ. á 2. hæð ásamt stæði i þílahúsi í nýju húsi v/Rauðarárstíg. Selst tilb. u. trév. eða fullb. Afh. i okt. nk. Áhv. 5,0 millj. frá Húsnst. til 40 ára. Hilmar Valdimarsson, Sigrnundur Böðvarsson hdl., J^m Brynjar Fransson, hs. 39558. SAMTENGÐ SÖLUSKRÁ ÁSBYRGI BEJESESEEIII 623444 2ja—3ja herb. Laugavegur — ódýrt 2ja herb. lítil íb. ísteinhúsi. Laus strax. Austurströnd — 2ja 50 fm íb. á 5. hæð. Bílskýli. Norðurmýri — 2ja Falleg íb. á 1. hæð í þríbh. Áhv. 2,8 millj. Hraunbær — 3ja Góð 84,8 fm íb. á 1. hæð. Laus 15.11. Asparfell — laus 3ja herb. íb. á 5. hæð. Víkurás — laus strax Vel skipul. 3ja herb. 85,2 fm ib. á 2. hæð. Hörgshlíð — tilb. u/trév. 3ja herb. 'ib. é jarðh. ásamt stæði i bílskýli. Til afh. strax. 4ra—5 herb. Efstaland — laus 4ra herb. 80 fm ib. á 2. hæð. Langholtsvegur — hæð Falleg 105 fm hæð í þribh. Kirkjuteigur — ris 4ra herh. góð íb. i fjórbhúsi. Stærn eignir Logaland — endaraðh. 190 fm raðh. sem stendur neðan við götu ásamt 25 fm þilsk. Grundarás raðh. 210 fm gott raðh. Tvöf. bilsk. Unufell — raðhús Gott 125 fm raðhús ásamt 21 fm bílsk. 4 svefnherb. stór stofa. Laust strax. Rituhólar - 2 íb. Til sölu hús sem er 207 fm hæð og 2ja herb. 59 fm samþ. íb. á jarðh. 40 fm tvöf. bílsk. Góðar innr. Falleg lóð. Útsýni. Atvinnuhusnæði Smiðjuvegur — Kóp. 209 fm glæsil. iðnhúsn. m. góðum innk- dyrum. Húsið er allt fullfrág. og innrétt- að á mjog vandaðan hátt. Hentar vel fyrir heildsölu eða léttan iðnað. Ti! afh. strax. ÁSBYRGI INGILEIFUR EINARSSON, jm íögg. fastsali, j| Borgartúni 33. SÖLUMAÐUR: Örn Stefánsson. Höfðar til .fólksíöllum starfsgreinum! Laugavegur Til leigu ca 30 fm versl.húsn. á besta stað við Lauga- veg. Stór og góður sýningargluggi. Laust fljótlega. Nánari upplýsingar á skrifstofu. ^HÚSAKAUP ^621600 Bergur Guðnason hdl., Brynjar Harðarson viðskfr., Guðrún Árnadóttír viðskfr., Haukur Geir Garðarsson viðskfr. 21150-21370 LARUS Þ, VALDiMARSSON framkvæmdastjóri KRISTINN SIGURJONSSON. HRL. loggiltur fasteignasali Til sýnis og sölu m.a. eigna: Á vinsælum stað í Austurborginni Góð húseign þrjár íbúðir, 2ja, 3ja og 4ra. Ennfremur fylgir verkstæði um 45 fm. Teikning og nánari upplýsingar á skrifstofunni. Góð íbúð með sérinngangi 2ja-3ja herb. íbúð við Hraunbæ á neðri hæð. Nýtt gott bað. Góð inn- rétting. Verönd. Ágæt sameign. Laus strax. Verð aðeins kr. 5,3 millj. Á vinsælum stað í Skerjafirði Parhús á tveimur hæðum með 5 herb. íbúð, 106,9 fm nettó auk úti- geymslu. Eignarlóð. Húsnæðislán kr. 3,0 millj. Tilboð óskast. Norðanmegin á Nesinu Nýlegt steinhús við sjávarsíðuna með 5 herb. íbúð um 135 fm á hæð og í risi. Góður bilskúr 31,5 fm. Laust strax. Eignaskipti möguleg. Góð eign - eignaskipti möguleg Nýstækkað og endurbyggt einbýlishús við Háabarö i Hf. með glæsi- legri 5 herb. íb. 130 fm. Góður bílskúr 36 fm. Ræktuð lóð 630 fm. Skipti á sérbýli í borginni eða Kóp. æskileg. í gamla góða Vesturbænum Nýlega endurbyggð 2ja herb. íbúð á 2. hæð í reisulegu steinhúsi við Ránargötu. 40 ára húsnæðislán kr. 2,7 millj. Tilboð óskast. Ný úrvalsíbúð með bílskúr við Sporhamra á 1. hæð, 118,3 fm. Sérþvottahús. Vestursvalir. Sér- lóð. Frágengin sameign. 40 ára húsnæðislán kr. 5,0 millj._________ • • • Húseign - tvær íbúðir óskast í borginni eða Kóp. Opið á laugardaginn. AIMENNA FASTEIGNASAtAN LAUGAVEG118 SÍMAR 21150-21370 ^11540 Einbylis- og raðhus Byggðarendi. Glæsil. 360 fm einbh. með 3ja herb. séríb. á neðri hæð. Stórar stofur. Arinn. 50 fm garðstofa. 25 fm bílsk. Fallegur garður. Útsýni. Hofgarðar. Afar vandað 170 fm einlyft einbhús auk 50 fm bílsk. Saml. stofur, 3 svefnherb. Gróinn garður. Hringbraut. Gott 145 fm parhús tvær hæðir og kj. Saml. stofur, 5 herb. Verð 10,5 miilj. Skerjafjörður. Mjög gott 170 fm einbhús. Saml. stofur, 3 svefnherb. Gott rými í kj. Bílsk. Gróinn garður. Verð 14,0 millj. Steinagerði. Vandað, tvíl. 150fm einbhús. 4-6 svefnh. Stór bílsk. Upphit- að plan. Laust fljótl. Eignaskipi koma til greina. Túngata. Mjög fallegt 190 fm parh. tvær hæðir og kj. sem er allt endurn. Áhv. 4,5 millj. hagst. langtímal. þar af 3,5 millj. byggsj. Jökulgrunn. Eigum ennþá örfá óseld 85 fm raðh. (tengslum við þjón- ustukjarna og heilsugæslu Hrafnistu. Bílsk. fylgir húsunum sem afh. fullb. utan sem innan 1. des. nk. 4ra, 5 og 6 herb. Hávallagata. Afarfalleg 110fm efri sérhæð í þríbh. á þessum eftirsótta stað. Saml. stofur, 3 svefnh. Nýtt gler og þak. Glæsil. útsýni. Laus strax. Ljósheimar. Mjög góð 112 fm íb. á 3. hæð. Saml. stofur, 2-3 svefnherb. Tvennar svalir. Bílsk. gæti fylgt. Valshólar. Mjög góð 113 fm íb, á 1. hæð. 4 svefnh. Þvhús í íb. Suðursv. Bergstaðastræti. Mjög góð 190 fm miðhæð og jarðh. m/sérinng. i fallegu timburh. Eignin er mikið endurn. Ofanleiti. Mjög falleg 100 fm endaíb. á 2. hæð. Saml. stofur, 3 svefnh. Bilsk. Áhv. 2,4 rnillj. hagst. langtlán. Njarðargata. Mjög góð 115 fm efri hæð og ris í þríbhúsi. Saml. stofur, 3 svefnherb. Verð 8,0 inillj. Grænahlíð. Mjög góð I20fmefri hæð f. fjörbhúsi. Saml. stofur, 3 svefn- herb. Tvennar svalir. Álfheimar. Björt og góð 100 fm íb. á efstu hæð í fjölbhúsi. Suðursv. Laus fljótl. Verð: Tilboð. Góð grelðslukj. i boði. Kaplaskjólsvegur. Góð 120 fm íb. á 4. hæð m. óinnr. risi yfir. 3 svefnherb. Parket. Suðvestursv. Áhv. 3,5 millj. byggsj. Háaleitisbraut. Mjög góð 100 fm íb. á 4. hæð. Suðvestursv. Laus. Lyklar á skrifst. Smáragata. Höfum í sölu tvær 115 fm hæðir í sama húsinu. Lausar strax. Lyklar á skrifst. Blönduhlíð. Góð 100 fm efri hæð í fjórbh. 2 svefnh., saml. stofur, nýl. eld- hinnr. Suðursv. Verð 8,5 millj. 3ia herb. Lyngmóar. 2ja-4ra herb. „lúx- us"íb. á 3. hæð (efstu). Saml. stofur, 2 svefnherb. Vandaðar innr. Bílsk. Áhv.2 millj. Byggsj. Víkurás. Glæsil. innr. 85 fm íb. á 3. hæð (efstu). Útsýni. Stæði í bílskýli. Áhv. 2,8 milti. byggsj. Verð 7,7 millj. Bólstaðarhlíð. Mjög góð 80 fm íb. á 4. hæð. Suðursv. m. sólhýsi. Hús og sameign nýendurn. í miðborginni. Glæsil. 100 fm íb. á 2. hæð í nýju húsi. Stórar stofur, hátt til lofts. Parket. Laus. Góð greiðslukj. Langahifð. Góð 91 fm ib. i kj m. sérinng. 2 svefnherb. Verð 5,8. mlllj. Kelduhvammur. Skemmtil. 90 fm íb. í risi. 2 svefnherb., rúmg. stofa. Útsýni. Áhv. 1,8 millj. byggsj. Verð 5,5-6 millj. 2ja herb. Þórsgata. Björt og falleg 2ja herb. 60 fb. á miðhæð. Nýtt þak, nýl. innr. á baði og i eldh. Áhv. 1 millj. byggsj. Verð 4,9 mlllj. Austurbrún. Góð 56 fm lb. á 3. hæð. Austursv. Áhv. 1 millj. byggsj. Verð 4,5 millj. Kaplaskjólsvegur. Falleg 2ja herb. íb. á 3. hæð. Parket. Vestursv. Þvhús á hæðinni. Laus. Lyklar. Vesturberg. Mjög góð 60 fm íb á 2. hæð. Parket. Suðvestursv. Hagst. áhv. liin. Verð 5,4 millj. Hraunbær. Góð 67 fm ib. á 1. hæð ásamt aukaherb. í kj. Laus fljótl. VerA 5,5 millj. Hvassaleiti. Mjög góð mikið end- urn. 60 fm ib. í kj. Parket. Verð 5,5 mlllj. Smáragata. 60 fm ib. i kj. i góðu steinhúsi. Laus. Lyklar á skrifst. Verð 5,5 millj. Eiðistorg. Falleg 60 fm íb. á 3. hæð. Parket suðursv. Laus strax. Lyklar. f^, FASTEIGNA JJJ1 MARKAÐURINN Óðinsgötu 4 11540 - 21700 Jón Guftmundsson, sólustj., lögg. fast.- og skipasali, Leó E. Löve, lögfr. Ól.ifur Stefánsson, viðskiptafr. m BREKKUSEL - RAÐHÚS Vorum að fá einkar glæsil. ca 240 fm raðhús ásamt 25 fm bílskúr. Húsið er mjög vel staðsett m/fráb. út- sýni. Sér 2ja herb. íb. á jarðhæð. Verð 14,0 millj. VANTAR-SKIPTI VOGAR Okkur vantar raðhús eða einb. á bessu svæði. Verð ca 11,0-13,0 millj. VESTURBÆR Höfum traustan kaupanda að ca 80 fm íb. á 1. eða 2. hæð á góðum stað í Vesturbæ. BREIÐHOLT Við leitum að góðri 2ja herbergja íbúð. FOSSVOGUR - SMÁÍBÚÐAHVERFI Höfum kaupanda að ca 80-100-fm íb. á 1. eða 2. hæð. Verð upp að 8,5-9,0 millj. FOSSVOGUR - ÁRTÚIMSHOLT Okkur vantar stórt einbýii með 5 svefnherb. á þessu svæði. Möguleg skipti á raðhúsi í Fossvogi. ÞINGHOLT ' Suðuríandsbraut 4A, fpl simi 680666 ríTT^nPTííiwi Þórsgata 26, sími 25099 jz\ Þórsgata 26, sími 25099 ^f VAJNJTAR NÝUEGAR EIGNIR 2JA OG 3JA HERBERGJA Höfum kaupendur að góðum 2ja og 3ja herb. nýl. íbúðum íReykjavík. Þeirsemeru í söluhugleiðingum hafi samband strax. Leggjum áfíérslu á góða og örugga bjónustu. Einbýli - raðhús LOGAFOLD-RAÐH. Stórgl. 200 fm raðhús á tveimur hæðum með innb. bflsk. Húsið er nær fullb. með vönduðum innr. Fallegur frég. garður. Eign ísérfl. Hagst. áhv. lén ca 4,4 millj. Skipti mögul. á 5-6 herb. íb. í sama hverfi. 1406. LÆKJARAS - EINB. Glæsil. fullb. 307 fm einb. Eign í sérfl. Verð 18,8 millj. 1225. REYKJABYGGÐ-MOS. - HÚSNLÁN 4,6 M. Nýtt 125 fm timbur einingahús á einni hæð. ásamt 38 fm bílsk. Afh. fokh. að innan en frág. að utan. Verð 8 millj. 17. VANTAR EINBÝLI Vegna mikillar eftirspurnar vantar okkar einbhús á skrá. Hafið samband við sölu- menn. 4ra-6 herb. íbúðir VEGHUS - 5 HERB. - HÚSNLÁN 5 M. Ný glæsil. ca 130 fm íb. á tveimur hæðum. Fallegar innr. Suðursv. Áhv. nýtt húsnlán ca 5 millj. til 40 ára. Verð 0,0 millj. 1404. GARÐHÚS - BÍLSK. - ÁHV. CA 5,8 M. Ný glæsil. 107 fm íb. á 2. hæð í nýju fullb. fjölbhúsi. Innb. bílsk. Áhv. ca 5,8 millj., þar af ca 5,1 millj. við húsnstjórn. Verð 9,8 mlllj. 1412. MELABRAUT - SELTJ. Falleg 130 fm íb. á 2 hæðum, 4 svefn- herb. 45 fm nýl. bílsk. Verð 9,5 millj. LJÓSHEIMAR - 4RA - ÁHV. 4,4 M. Góð 107 fm íb. á 1. hæð. Allt ný við- gert og málað. Sérþvhús. Verð 6,9 mlllj. 1053. ' ENGIHJALLI - 4RA Falleg 4ra herb. suðuríb. í vönduðu lyftuhúsi. Suður- og vestursv. Parket. Fallegt útsýni. Verð 6,8 millj. 1371. FURUGRUND - LAUS Falleg 4ra herb. íb. á 5. hæð í lyftuh. Suðursv. Verð 6,9 millj. 76. REYKÁS - BÍLSK. Glæsil. nær fullb. 152 fm ib., hæð og ris, ásamt fullb. 26 fm bílsk. Parket. Frág. lóð. Áhv. 3,5 millj. 1252. GLAÐHEIMAR-BÍLSK. Góð 5 herb. efri sérhæð í steinhúsi ésamt bilsk. Endurn. bað. Mjög góð staðsetn. Verð 9,4-9,5 mill|. 1375. 3ia herb. íbúðir VESTURBÆR - KOP. Gullfalleg 88 fm nettó íb. á 3. hæð. Suðursv. Verð 5,9 millj. 1401. HRAUNBÆR - ÁHV. 3,1 MILLJ. Falleg 3ja herb. íb. á 1. hæð. Áhv. húsnl- án ca 3,1 millj. Verð 5950 þús. 1408. GRAFARVOGUR - 3JA - HÚSNLÁN 4,3 M. Stórgl. ca 90 fm nettó 3ja-4ra herb. ib. á 3. hæð í nýju glæsil. fjölbhúsi. Sérþv- hús. Parket. Eign i sérfl. Verð 8,4 millj. 1384. ENGIHJALLI - 3JA Mjög glæsil. ca 90 fm ib. á 6. hæð f lyftuhúsi. Parket. 1413. ÆSUFELL - 3JA Gullfalleg nýstands. 3ja herb. 87 fm íb. á 3. hæð í lyftuh. Hús nýviðgert utan og málað. Suðursv. Mjög hagst. verð. Verð 5,7 millj. 1256. UÓSVALLAG. - 3JA - HÚSNLÁN 2,8 M. Falleg 3ja herb. íb. i kj. á eftirsóttum stað. Áhv. lán v/húsnstj. 2,8 millj. 2ia herb. íbuðir HAFNARBORG - LAUS Gullfalleg 2ja herb. íb. á 2. hæð. Nýjar innr. Laus strax. Verð 5,3 millj. FRAMNESVEGUR Góð samþ. 33 fm einstaklib. V. 2,6 m. HRAFNHÓLAR - LAUS Glæsil. íb. á 8. hæð. Verð 4,5 millj. ÖLDUGRANDI - NÝL. Glæsil. 2ja herb. íb. á 2. hæð í litlu fjölb- húsi. Parket. Áhv. 2,2 millj. húsnlán. 1362. Árni Stefánsson, viðskiptafr.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.