Morgunblaðið - 15.05.1993, Blaðsíða 24

Morgunblaðið - 15.05.1993, Blaðsíða 24
24 MORGUNBLAÐIÐ LAUGARDAGUR 15. MAI 1993 ^ au Amnestyfor- dæmir aftöku í Bandaríkjunum AMNESTY International fordæmir sterklega aftöku Leon- els Herrera, sem fram fór í sl. miðvikudag í Texas. Þrátt fyrir að ný sönnunargögn, sem bentu til samleysis hans hafi komið fram, voru þau aldrei birt fyrir dómstóli, segir í fréttatilkynningu frá íslandsdeild Amnestys. í bréfum til fylkisstjórnarinnar í því yfir að yrði hann tekinn af lífi Texas, Ann Richards og náðunar- nefndarinnar í Texas (Texas Board of Pardons and Paroles) sem Amn- 'esty International sendi í apríl lýstu samtökin yfir eftirfarandi: „Það væri í hæsta máta ósanngjarnt að taka Leonel Herrera af lifi meðan þessi hluti máls hans er ekki til lykta leidd- ur." Leonel Herrera var dæmdur fyrir að hafa orðið lögreglumanni að bana árið 1981. Á síðasta ári fundu lög- fræðingar hans ný sönnunargögn sem bentu til þess að bróðir hans, sem lést árið 1984, hafi framið morð- ið. í lögum Texas er þess hins vegar krafist að ný sönnunargögn séu lögð fram innan 30 daga frá sakfellingu. Leonel Herrera áfrýjaði máli sínu til Hæstaréttar Bandaríkjanna og lýsti myndi þaðstríða gegn stjórnarskrá landsins. í úrskurði Hæstaréttar, sem birtur var í janúar sl., var beiðni hans um endúrupptöku málsins hafn- að með 6 atkvæðum gegn 3. Aldrei hefur nokkur verið náðaður eftir að hafa hlotið dauðarefsingar- dóm frá því dauðarefsing var endur- innleidd í Bandaríkjunum á áttunda áratugnum. í Texas hafa farið fram 57 aftökur undir núverandi lögum. Þetta eru fleiri aftökur en í nokkru öðru fylki landsins. Amnesty Inter- national hefur af því áhyggjur að vonlaust sé að fá náðun eftir dauða- dóm í Texas, jafnvel í tilfellum þegar hægt yrði að sanna sakleysi hins dæmda. (Fréttatilkynning) Morgunblaðið/Jón H. Sigurmundsson Ny blómaverslun í Þorlákshöfn NÝLEGA var opnuð í Þorlákshöfn blóma- og gjafavöruverslun sem ber nafnið Sjafnarblóm. Eigendur verslunarinnar eru hjónin Sjöfn Halldórsdótt- ir og Eyvindur Erlendsson frá Hátúni í Ölfusi. Þau eiga aðra blómaverslun á Selfossi sem opnuð var í október í fyrra. Heimir Eyvindsson sonur þeirra mun ásamt Sólrúnu Auðu Katárínusardóttur sjá um verslunina í Þorláks- höfn. J.H.S. ALMANNATRYGGIiMGAR, helstu bótaflokkar 1. maí 1993 Mánaðargreiðslur Elli / örorkulífeyrír (grunnlífeyrir) .......................................... 12.329 '/2 hjónalífeyrir ...................................................................... 11.096 Full tekjutrygging ellilífeyrisþega.......................................... 22.684 Full tekjutrygging örorkulífeyrisþega...................................... 23.320 Heimilisuppbót ...................................................................... 7.711 Sérstök heimilisuppbót.......................................................... 5.304 Barnalífeyrir v/ 1 barns ...........................................................10.300 Meðlagv/1 barns ..................................................................10.300 Mæðralaun/feðralaun v/1 barns ..............................................1.000 Mæðralaun/feðralaun v/ 2ja barna ........................................ 5.000 Mæðralaun/feðralaun v/3jabarnaeðafleiri ......................... 10.800 Ekkjubætur/ekkilsbæturömánaða ..................................... 15.448 Ekkjubætur/ekkilsbætur 12mánaða ................................... 11.583 Fullurekkjulífeyrir ................................................................. 12.329 Dánarbæturí8ár(v/slysa) ................................................... 15.448 Fæðingarstyrkur .................................................................. 25.090 Vasapeningarvistmanna .......................................................10.170 Vasapeningarv/sjúkratrygginga ............................................10.170 Daggreiðslur Fullirfæðingardagpeningar ............................................... 1.052,00 Sjúkradagpeningareinstaklings ........................................... 526,20 Sjúkradagpeningarfyrirhvertbarnáframfæri ...................... 142,80 Slysadagpeningareinstaklings ............................................ 665,70 Slysadagpeningarfyrir hvert barn áframfæri ....................... 142,80 Olíuverð á Rotterdam-markaöi, 3. mars til 12. maí BENSIN, dollarar/tonn 200,0/ 199,0 Blýlaust 160-- 5-H-------1------1-------1------1------1-------1------1------1 | | 5.M 12. 19. 26. 2.A 9. 16. 23. 30. 7.M ÞOTUELDSNEYTI, dollarar/tonn 189,0/ .187,5 175 150 5 4)—|—|—(—1—|—|—|—|—h-f- 5.M 12. 19. 26. 2.A 9. 16. 23. 30. 7.M Morgunblaðið/Árni Helgason Minnisvarði LÍKAN af minnisvarðanum Á heimleið eftir listamanninn Grím Marinó. Minnisvarði um látna sjómenn Stykkíshólmi. ÞAÐ eru nokkur ár liðin síðan umræða hófst í Hólminum um hversu vel það væri við hæfi að reisa minnisvarða um látna sjómenn því hér hafa margir sjómenn varið ævi sinni sem nú eru látnir. Á sjómannadeginum hefur þetta aftur og aftur verið ámálgað og nú er svo komið að búið er að gera líkan af slíku minnismerki. Þá má geta þess að nú hefur ver- ið valinn staður þessúm minnis- varða og er þá á svonefndu Flæði- skeri hér við höfnina. Listaverkið sem þar mun koma heitir Á heimleið og er eftir Grím Marinó. Það er seglbátur úr ryðfr- íu og sýruheldu stáli og verður smíðað í Vélsmiðjunni Orra í Mos- fellsbæ. Efnið í seglbátinn er kom- ið til landsins og nú er söfnun í gangi til að greiða kröfuna úr tolli. Sjómannadagurinn í ár verður tileinkaður fjáröflun til þessa minnismerkis og meðal fjáröflun- ar er ákveðið að efna til happ- drættis og hefur nefndinni sem að þessu vinnur borist fjölmargir góðir vinningar til að keppa um og allir gefins. Þá má geta þess að Verkalýðsfélag Stykkishólms hefur þegar gefið til minnismerk- isins 75 þúsund kr. Nefndina sem sér um fjársöfn- unina og að hrinda verkinu í fram- kvæmd skipa Guðrún Marta Ár- sælsdóttir, Sigurborg Leifsdóttir og' Guðbrandur Björgvinsson. Reynt verður að koma minnis- merkinu upp í sumar. - Árni. Lánasj .ísl.námsmanna Nemendur beggja deilda Samvinnuhá- skólans fá lán STJÓRN Lánasjóðs ísl. náms- manna hefur ákveðið að nemend- ur í frumgreinadeild Samvinnuhá- skólans á Bifröst fái áfram lán frá LÍN. Þar með verða báðar deildir Samvinnuháskólans framvegis lánshæfar, en auk frumgreina- deildar býður skólinn upp á tveggja ára rekstrarfræðanám á háskólastigi. í frumgreinadeild Samvinnuhá- skólans fá inngöngu þeir sem hafa lokið lánshæfu sérskólanámi, þ.e. námi í iðnskólum, stýrimannaskól- um, vélskólum og Fiskvinnsluskól- anum. Einnig þeir sem hafa lokið öðru lánshæfu námi samkvæmt 20 ára reglu s.s. í bændaskólum, Hótel- og veitingaskólanum og Garðyrkju- skólanum. Forgang við inngöngu njóta þeir sem hafa aflað sér starfs- reynslu í atvinnulífinu. Þar sem ákvörðun stjórnar LÍN hefur skýrt forsendur fyrir umsókn- um í Samvinnuháskólann, verður áfram tekið við umsóknum í skólann. Opið hús verður í Samvinnuháskó- lanum þann 23. maí nk. þar sem umsækjendur og aðrir geta kynnt sér starfsemi og aðstöðu skólahs. (Fréttatilkynning) ? ? ? Áfyllingar þjónusta í BodyShop VIÐSKIPTAVINIR alþjóðu versl- unarkeðjunnar Body Shop geta komið með hreina og þurra brúsa frá Body Shop og fengið áfyllingu á þá með sömu vöru og var fyrir í honum með 20% afslætti. Body Shop hefur lagt áherslu end- urnýtingu, endurnotkun og end- urvinnslu. Verslunarkeðjan hefur um langt skeið lagt áherslu á mikilvægi hreins umhverfis og beitt sér fyrir kynningu á umhverfismálum með margvíslegum hætti. Einfaldar og hentugar umbúðir, sem eru end- urnýtanlegar einkenna vörur fyrir- tækisins. (Úr fréttatilkynninjru) Ályktun viðskipta- og neytendanefndar Sjálfstæðisflokksins Opna þarf fyrir samkeppni að utan Á FUNDI viðskipta- og neytenda- nefndar Sjálfstæðisflokksins 11. maí sl. var eftirfarandi ályktun samþykkt: „Viðskipta- og neytendanefnd Sjálfstæðisflokksins skorar á hæstv- irta ríkisstjórn og þingmenn flokks- ins vegna þeirrar umræðu sem orðið hefur um breytingu á búvörulögum að beita sér fyrir framgangi eðlilegra viðskiptahátta þannig að eðlileg sam- keppni iðnaðarvara sem nota land- búnaðarafurðir, fái notið sín. Verðjöfnunarkerfið hefur tryggt _að innlendir framleiðendur iðnaðar- vara hafa keppt á jafnréttisgrunni við erlenda framleiðendur hvað varð- ar hráefnisverð á landbúnaðarafurð- um. EES-samningurinn tryggir^að svo verði áfram. Forræði verðjöfnun- arkerfisins hefur verið í höndum fjár- málaráðuneytisins í samræmi við lög um tolla. Engar lagalegar eða ha- grænar forsendur eru til að breyta þessu fyrirkomulagi og fráleitt að auka völd landbúnaðarins á þessu sviði. Til að ná fram bættum lífskjörum er nauðsynlegt að leita allra leiða við að ná árangri í hagræðingu í ís- lenskum þjóðarbúskap og er EES- samningurinn mikilvægt skref í þá átt. Ef ná á fram aukinni hagsæld neytenda og innlendra framleiðenda, bænda sem annarra, verður að opna fyrir erlenda samkeppni við innlenda framleiðendur, byggðri á jafnréttis- grunni og stuðla þannig að lækkuðu vöruverði og hagræðingu í rekstri. Hátt verðlag innlendra landbúnaðar- vara má rekja til mikils milliliða- kostnaðar, á kostnað bænda og neyt- enda. Nefndin skorar á sjálfstæðismenn í forystu flokksins að standa vörð um stefnu flokksins, hagsmuni neyt- enda og eðlilega samkeppnisstöðu GASOLÍA, dollarar/tonn 175,0/ 174,5 150- 125^-----1-----1-----1-----1-----1-----1-----1-----1-----1—f- 5.M 12. 19. 26. 2.A 9. 16. 23. 30. 7.M SVARTOLÍA, dollarar/tonn 71,5/ 71,0 25-H----1----r—I----1----1----1----1----1----h-f- 5.M 12. 19. 26. 2.A 9. 16. 23. 30. 7.M GENGISSKRANING Nr. 90. 14. iiiuí 1993. Kr. Kr. Eln.kl.9.16 Kaup Sal Dollari Sterlp. Kan. dollari Dönsk kr. Norsk kr. Sænsk kr. Finn, rnark Fr. franki Belg.franki Sv. franki Holl. gyllmi . Þýskt mark it. Ilra Austurr. sch Port.oSCudo Sp peseti Jap.jon irskl pund SDRISérst.) ECU. evr.m 63.4000.0 97,06600 49,89200 10,22020 9,26830 8,62680 11.41990 11,68020 1.91710 43.63390 35,12270 39,42300 0,04273 5,60440 0,409B0 0.61760 0,56950 95,76600 89.45B70 76,89470 63,54000 97,27000 50,00200 10,24280 9,28880 8,64590 11,44510 11,70600 1,92140 43,73020 35.20030 39,51000 0,04282 5,61680 0,41070 0,51880 0.57076 95,97700 89,65620 77,06450 Toll- Gangl 62,97000 98,95700 49,32100 10,26090 9,35450 8,62690 11,68480 11,70610 1.91980 43,82500 36.14440 39,49820 0,04245 5,61360 0,42740 0.54090 0,66299 96.33200 89,21530 77.24530 Tollgengi lynr mai er sólugengi 28, april, Sjálfvirkur simsvan gengisskráningar er 623270

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.