Morgunblaðið - 03.06.1993, Blaðsíða 30

Morgunblaðið - 03.06.1993, Blaðsíða 30
30 MORGUNBLAÐIÐ FIMMTUDAGUR 3. JUNI 1993 Sfoi^tiiiÞIafrife Útgefandi Framkvæmdastjóri Ritstjórar Fulltrúar ritstjóra Fréttastjórar Ritstjórnarfulltrúi Árvakur h.f., Reykjavík Haraldur Sveinsson. Matthías Johannessen, Styrmir Gunnarsson. Bjöm Jóhannsson, Árni Jörgensen. Freysteinn Jóhannsson, Magnús Finnsson, Sigtryggur Sigtryggsson, Ágúst Ingi Jónsson. Björn Vignir Sigurpálsson. Kringlan 1, 103 Reykjavík. Símar: Skiptiborð 691100. Auglýsingar: 691111. Áskriftir 691122. Áskriftargjald 1200 kr. á mánuði innan- lands. í lausasölu 110 kr. eintakið. Þekkingiii er markaðsvara I CJamdráttur í þorskafla og Ö lækkandi^ verð fiskafurða |hefur minnt íslendinga óþyrmi- lega á það hversu sveiflukennt efnahagslíf þeirra er. Við höfum um áratuga skeið verið háð einni auðlind, fiskimiðunum, um af- komu okkar. Nú skreppur af- raksturinn af þessari auðlind saman og áhrifm á efriahag þjóð- íarinnar eru gífurleg. Kreppur hafa áður dunið yfir, ; en viðbrögð stjórnvalda og at- vinnulífs hafa löngum miðað að • því að halda út þar til afli ykist að nýju eða verð hækkaði á er- lendum mörkuðum. Hagvöxtur var sóttur með sífellt meiri sókn í fiskimiðin. Nú sjáum við hins 'vegar fram á að hún verður ekki aukin. Fiskistofnarnir þola ekki að sótt sé í þá í jafnmiklum mæli og gert hefur verið. Við gætum þurft að sætta okkur við að afrakstur af fiskimiðunum minnki, að minnsta kosti á næstu árum. Við slíkar kringumstæður hljóta menn hins vegar að beina sjónum að þeirri auðlind, sem lík- legust er til að skila okkur hags- bótum til langs tíma, en það er þekkingin, sem býr í þjóðinni, mannauðurinn sjálfur. íslending- ar hafa stórbætt menntun þjóð- arinnar á undanförnum áratug- um. Rannsóknir og þróunarstarf hafa skilað mikilsverðum árangri ¦ í atvinnulífinu, ekki sízt í því að auka verðmæti þeirra vara, sem unnar eru úr hráefnurn okkar. Á sumum sviðum standa íslending- ,ar öðrum þjóðum framar, sér- staklega á sviði sjávarútvegs. I Hér hefur safnazt saman gífur- •:Ieg sérþekking á rekstri, veiði- og vinnslutækni og markaðssetn- ingu sjávarafurða. íslenzkur sjávarútvegur er einn sá tækni- væddasti í heimi, og — þrátt fyr- ir of stóran flota og of mörg vinnsluhús — betur rekinn en sjávarútvegur í mörgum sam- keppnislöndum okkar og hefur komizt að mestu leyti af án ríkis- styrkja. Yfirburðaþekking íslendinga á sjávarútvegi er sú markaðsvara, sem getur hækkað mest í verði og skilað okkur mestum tekjum á næstu árum, sé rétt haldið á spilunum, auk nýtingar orkunn- ar. A undanförnum árum hafa erlendir aðilar í auknum mæli leitað til íslendinga og óskað samstarfs á sviði sjávarútvegs. Umleitanir af þessu tagi hafa meðal annars komið fra Chile, Þýzkalandi, Indlandi, Mexíkó og arabaríkjunum. Fiskimið sumra þessara ríkja, til dæmis Chile, Mexíkó og Indlands, eru að miklu leyti ókönnuð og ónýtt og þar eru gífurlegir vaxtarmöguleikar fyrir sjávarútveg. Við uppbygg- ingu sjávarútvegs í þessum ríkj- um þarf markaðsþekkingu, verk- kunnáttu og góð tæki. Þetta allt geta íslendingar lagt til. Miklir möguleikar eru jafnframt í því fólgnir að fara með íslenzk sírip til veiða á fjarlægum miðum, sem þjónar því hlutverki um leið að minnka fiskiskipaflotann sem veiðir á íslandsmiðum. Forsenda þess að þetta sé hægt, er að hægt sé að fara með íslenzk skip á veiðar á fjarlægum slóðum tímabundið, á meðan reynsla er að komast á veiðarn- ar. Tvíhöfðanefndin svokallaða lagði til í skýrslu sinni að lögum yrði breytt þannig að fara mætti með skip til veiða erlendis t>g skrá þau að nýju hérlendis án þess að þau misstu veiðileyfi. Jafnframt þurfa þeir, sem hyggja á samstarf við útlendinga, að eiga aðgang að lánsfé, en það er oft af skornum skammti. Ákveðin hugarfarsbreyting hjá bönkum og sjóðum er nauðsynleg í þessu tilliti. Dæmi um árangursríkt starf á sviði samstarfs við erlenda aðila í sjávarútvegi eru kaup Granda á hlut í Friosur í Chile og kaup Útgerðarfélags Akur- eyringa á meirihluta í Mecklen- burger Hochseefischerei í Rostock í Þýzkalandi. Þar er þó þrátt fyrir allt um hlutfallslega litlar fjárfestingar að ræða, mið- að við þá gífurlegu möguleika, sem eru fyrir hendi. Ólafur Ragnar Grímsson alþingismaður benti á það í viðtali við Morgun- blaðið síðastliðinn laugardag að ef til vill hugsuðu íslendingar of smátt í þessum efnum. A Ind- landi væru fjármálamenn tilbúnir að leggja fé í sjávarútvegsfyrir- tæki, sem gæti rúmað allan sjáv- arútveg íslendinga, ef á annað borð væri sýnt fram á að veiðar og vinnsla fisktegunda úr Ind- landshafi væri arðbær starfsemi. Þótt fara beri ' að öllu með gát, er óþarfi að hafa asklok fyrir himin. Athafnamenn í ís- lenzkum sjávarútvegi vita að þekkingin, sem þeir búa yfir, er gulls ígildi. Eftirspurn eftir henni er vaxandi á svæðum, sem kunna að verða mestu hagvaxtarsvæði heíms næstu áratugina. Með því að flytja út þekkinguna og allt sem henni fylgir; tæki, skip og þjálfaðan mannafla, geta íslend- ingar náð til sín talsverðum skerf af þeirri verðmætasköpun, sem mun eiga sér stað í sjávarútvegi um allan heim. Við ættum ekki að einblína á náttúruauðlindirnar í íslenzkri efnahagslögsögu sem okkar eina lifibrauð. Vaxtar- broddur íslenzks sjávarútvegs er ekki aðeins á íslandsmiðum. Hann er alls staðar þar sem þekkingar og fagmennsku er þörf í sjávarútvegi. Löglegar uppsagnir Bankastjórn Lands- bankans mótmælir áliti SÍB BANKASTJORN Lands- banka íslands mótmælír því að hafa brotið lög um hóp- uppsagnir þegar tilkynnt var um uppsagnir 74 starfs- manna um mánaðamótin. Jafnframt mótmælir banka- stjórnin skýringum Sam- bands íslenskra banka- manna á efni laganna. í bréfi bankastjórnar til Sam- bands bankamanna í gær kemur meðal annars fram að afstaða bankans sé í samræmi við túlkun Vinnumálaskrifstofu félagsmála- ráðuneytisins. Því verði ekki fall- ist á að uppsagnir verði afturkall- aðar. ítrekuð eru mótmæli vegna fullyrðingar um að bankinn hafi brotið gegn lögum. Uppsagnirnar hafi verið framkvæmdar í sam- ræmi við lög og kjarasamninga starfsmanna bankanna. Náði með naumindum á fæðinj Rétt slapp til hja okkur „FÆÐINGUNA bar nokkuð brátt að, ég var búin að eiga 20 mínút- um eftir að ég fékk fyrst verk," segir Ingibjörg Haraldsdóttir frá Patreksfirði, en hún eignaðist dreng í fyrradag eftir að hafa verið flutt með neyðarbíl slökkviliðsins á fæðingardeild Landspítalans. Drengurinn fæddist um leið og Ingibjörg var komin á deildina. Ingibjörg er búsett á Patreks- firði og kom hún til Reykjavíkur nýlega til að fæða sitt fjórða barn. Hún dvaldi hjá mágkonu sinni í Breiðholti og þegar stundin rann upp óku þær af stað áleiðis á fæð- ingardeildina. Þegar þær voru komnar inn á aðrennslisbraut milli Miklubrautar og Reykjanesbrautar leist mágkonunni ekki meir en svo á blikuna, að hún snaraðist út úr bifreið sinni og fékk ökumann að- vífandi bifreiðar til að hringja á sjúkrabíl. » „Þetta rétt slapp til hjá okkur, drengurinn fæddist um leið og við komum inn úr dyrunum. Þetta er fjórða barnið mitt og fæðing allra hefur borið nokkuð brátt að, en þessi tók þó skemmstan tíma, ekki nema um 20 mínútur," sagði Ingi- björg, en drengurinn var 10 merk- ur og 47 sentímetrar. Ingibjörg verður á fæðingar- heimilinu fram að helgi og sagði luín að þau mæðgin væru stálsleg- in. Þau ætla að vera nokkra daga í borginn áður en haldið verður heim á Patreksfjörð. II Járnblendið STARFSMÖNNUM Járnblendifélagsins he'fur tekist að lækka fram- leiðslukostnaðinn um 20%. Skipulagsbreytingar t Starfs uppsöí SÚ ákvörðun framkvæmdasrjórnar í Sveini Kjartanssyni forstöðumanni upr son, fyrrum forstöðumann, í nýtt starf gagnrýnd í ályktun fundar starfsmai 8.1. Framkvæmdastjórnin hefur sent : málsins og segir í henni að nauðsynle fólki heimilisins upp störfum til að grt við nýja skipulagsskrá. Pétur Sveinbjai srjórnar, segist ekki sjá ástæðu til þt stakra starfsmanna að svo komnu má son vegna málsins í gær. Fundur starfsmannafélags Sól- heima harmar að framkvæmda- 567 milljóna tap af járnblendiverksmiðjunni í fyrra Hagnaður á fyrstu 5 mánuðum ársins HAGNAÐUR varð af rekstri íslenska járnblendifélagsins hf. á Grundartanga fyrstu fimm mánuði þessa árs og er það í fyrsta sinn sem afkoman er jákvæð frá árinu 1990. Hins vegar var 567 milljóna króna tap á rekstrinum á síðasta ári. Þetta kom fram í ræðu Stefáns Olafssonar stjórnarformanns á aðalfundi félagsins sem haldinn var í Reykjavík í gær. Fram kom hjá Stefáni að hluti neyðaráætlunar til bjargar járn- blendiverksmiðjunni hefur þegar komið til framkvæmda og haft í för með sér nærri 20% lækkun fram- leiðslukostnaðar. Einnig kom fram hjá honum að eigendur félagsins hafi nú nálgast mjög samkomulag um aukningu hlutafjár í fyrirtækinu og væri þess vænst að aðilarnir allir tækju fullan þátt í endurfjár- mögnun þess. Enn á eftir að fjár- magna uppsafnaðan vanda liðinna tapára en leitað hefur verið til banka um framlengingu lána og frestun á endurgreiðslu þeirra. í fréttatilkynningu frá íslenska járnblendifélaginu segir að á fund- inum hafi komið fram að ýmis teikn væru á lofti um að verðlag á ein- stökum mörkuðum muni skána eft- ir því sem á árið líður. Þá kom það fram að fyrirtækið fær á næstu dögum vottun fyrir gæðastjórnun- arkefi sitt samkvæmt hinum alþjóð- lega staðli ISO 9001. Eftirsóknarverðar aðstæður Stefán Ólafsson vakti á fund- inum athygli á því að á Grundart- anga væru aðstæður á margan veg hagstæðar fyrir frekari þróun iðju- rekstrar, sem verið gætu eftirsókn- arverðar fyrir aðila, sem Ieggja vilja út í nýja fjárfestingu. Sérstaklega vakti hann athygli á gagnkvæmum ávinningi járnblendifélagsins og nýrra aðila, sem væri fólgin í sam- eiginlegri nýtingu þeirrar aðstöðu, sem þegar er á staðnum. Þá minnti Stefán á að jarðgöng undir Hval- fjörð myndu enn styrkja þessa stöðu svæðisins. Stjórn félagsins var að mestu endurkjörin á aðalfundinum í gær. í henni eiga sæti dr. Stefán Ólafs- son prófessor, formaður, Sturla Böðvarsson alþingismaður, Jón Sveinsson lögfræðingur og Tryggvi Sigurbjarnarson verkfræðingur, sem fulltrúar íslenska ríkisins, Mar- ius Grönningsæter og Arnfínn Holás, sem kom inn í stjórnina í stað Isak JLauvás, fulltrúar Elkem a/s, og Ko Kurimoto, fulltrúi Sumi- tomo Corporation. st < f(. fr m F le þi ui Ji m st fc st ni st V( fr fí fí hi hi m s> st hi S. 1! n; i st vi Si á m rí hi
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.