Morgunblaðið - 05.11.1996, Blaðsíða 6

Morgunblaðið - 05.11.1996, Blaðsíða 6
6 C ÞRIÐJUDAGUR 5. NÓVEMBER 1996 MORGUNBLAÐIÐ FOLD FASTEIGNASALA Laugavegi 170, 2. hæð, 105 Reykjavík HHHHH rsson viðskiptafræðingur, löggiltur fasteignasali Jf Opið virka daga kl 9-18. Sími 552 1400 - Fax 552 1405 Vesturbær - Framnesvegur. Vorum að fá í sölu þetta virðulega og nýstandsetta raðhús sem er teiknað af Guðjóni Samúelssyni. Húsið er sérlega glæsilegt og vandað í alla staði. í því eru 2 bamaherbergi, mjög rúmgott hjónaherbergi með sér fataher- bergi og snyrtingu, stórglæsilegt eldhús og borðstofa, sjónvarpshol og sólstofa. Sérgarður bakatil og nýbyggð útibeymsla. Þetta er vönduð eign með rómantísku ívafi í gamla góða Vesturbænum. Nú er að láta drauminn rætast. Lækkað verð. 2573. Anney Bæringsdóttir, Bjarni Sigurðsson, Finnbogi Hilmarsson, Kristín Pétursdóttir, Viðar Böðvarsson, Ævar Dungal. Einbvlishús Eskiholt Stórglæsilegt 366 fm einbýli innst í botnlanga. Rúmgóð aukaibúð á jarðhæð. Sérsmíðaðar innréttingar, parket og marmari á gólfum. Stórfenglegt útsýni. SKIPTI Á MINNA. 2254 Hverafold Mjög gott 200 fm einbýli á einni hæð í grónu hverfi. 5 svefnherb., rúm- góðar stofur og stórt eldhús. Um 60 fm sól- pallur baka til. Stór lóð i rækt. Stór og góð eign. Skipti á minni eign möguleg. V. 16,5 millj. áhv. 7,0 millj. 2439 Vatnsendablettur Þetta hús að Vatnsenda er til sölu en það stendur á 1/2 hektara lands og því fylgir litið Ibúðarhús og 7 hesta hesthús. Nýlegt hús á frábær- um stað. Miklir nýtingarmöguleikar. Ýmis skipti koma til greina. Nánari uppl. á skrif- st. 2387 Hléskógar Glæsilegt 300 fm einb. á tveimur hæðum. Stór stofa og borðst. Rúmg. herb. Suðursv. með garðstofu. Stór sólpallur og garður ásamt litlu beði til rækt- unar. Vöndu'ð eign á fallegum stað. 155 Fellsás Ca 400 fm einbýli með 2 samþ. íb. og bílskúr. Húsið stendur á friðsælum stað með fallegu útsýni. í allt eru 8 herb. ásamt stofu og borðst. Parket á gólfum. Gufubað. Eign með marga möguleika. 745 Bollagarðar Stórglæsilegt hús við hafið. 8-9 herbergja einbýlishús á einum vinsælasta stað á Seltjarnarnesi. Glæsilegt útsýni. Hátt til lofts og vítt til veggja. þessi glæsilega eign býður upp á mikinn þokka. Verð aðeins 15,5 millj. 2126 Fagrihjalli Fallegt ca 260 fm 2ja íbúða hús á 2 hæðum með innb. bílskúr. Sam- þykkt aukaíbúð á jarðhæð. Allur frágangur á innviðum hinn glæsilegasti. utsýni. Mögulog skipti. Áhv. 4,5 millj. Verð 16,7 tnillj. 976 Fýlshólar Stórglæsilegt 2ja íbúðar hús með fallegu útsýni. Góðar innr. Fallegur garður. Bflskúr með öllu. Verð 19,5 millj. öll skipti koma til greina. 2499 Unnarbraut Stórglæsilegt 9 herb. ca. 250 fm einbýlishús á besta stað á Seltjarn- arnesi. Möguleiki á 2 íbúðum. Falleg gólf- efni og innróttingar. Rúmgóður bilskúr. Ým- is skipti koma til greina. Verð aðeins 16,9 millj. 2498 Rað os parhús Torfufell Mjög gott ca 140 fm raðhús i grónu hverfi. Húsið nýuppgert að utan. Húsið skiptist I 4 svefnherb. og 2 stofur. Mjög góð nýting. Verð 10,5 millj. 2562 Hellisgata 57 fm parhús m. óinnr. kjallara ásamt stórri lóð sem býður uppá möguleika á stækkun eða nýbyggingu. Nýtt eldhús og bað. Skemmtileg eign. Verð aðeins 4,2 millj. 2559 ÁlfhÓISVegur Gullfallegt parhús 3-4 svefnherbergi. Parket á gólfum, sólstofa og arinn i stofu. Innb. bílskúr. Fallegur garður. Skipti á minna ath. Áhv. 2,8 millj. Verð 12,2 millj. 1000 Mururimí Rúmgott 178 fm parhús. Góð lofthæð og 2 svalir. Stutt í skóla, versl- un og aðra þjónustu. 3-4 svefnherbergi 2-3 stofur. Möguleg skipti. Verð aðeins 11,6 millj. Áhv. ca 8 millj. 2517 Hvannarimi Fallegt 170 fm parhús m. innb. bílskúr. 3 svefnherb. auk svefnlofts. Marmari á gólfum. Sérsmíðaðar innrétting- ar. Útgangur úr stofu á suðurverönd. Verð 11,9 millj. SKIPTI Á MINNA EÐA STÆRRA 819 Tungubakki Gott ca 190 fm raðhús á 2 hæðum með innb. bílskúr. Mjög snyrti- legt og gott hús. Frábært útsýni. Gott hús á góðum stað. Verð 12,3 millj. 2355 Hlíðarhjalli Mjög glæsilegt raðhús á frábærum útsýnisstað. 3 góð herb. & 2 stofur. Parket. Suðursvalir. Bílskýli. Allur frágangur er mjög vandaður. Áhv. byggsj. ca 1,9 millj. Verð 12,3 millj. 2061 Grenibyggð Fallegt 140 fm parhús ásamt bílskúr. 4 svefnherb. og 2 stofur. Vönduð gólfefni og fallegar innréttingar. Skemmtilega innréttað hús með fallegri sólstofu. 2555 SmáratÚn Raðhús á 2 hæðum með innb. bílsk. Mjög rúmg. Eldhús og stofa. Sjónv.hol og 3 svefnherb. Suðurgarður. Verð 12,5 millj. 798 Hæðir Hlíðarás 5 herbergja sérhæð ásamt bllskúrsrétti með fallegu útsýni. Parket á gólfum, suður- og vestursvalir. Nýleg eldús innr. Ahv. 4,5 millj. Verð 9,8 millj. Öll skipti möguleg. 2518 Suðurgata 172 fm neðri sérhæö í tví- býlishúsi ásamt innbyggðum bílskúr í Hfj. 3 svefnherb., rúmgóðar stofur, og ágætt útsýni. Verðlaunagaröur. Verð 10,9 millj. Skipti á minna. 2021 Drápuhlíð Skemmtileg ca 110 fm sér- hæð. Fjögur herbergi og stofa. Endurnýjað bað o.fl. Áhv. ca 4,0 millj. Verð 7,6 millj. 2043 Hraunbraut Vel skipul. sérh. í tvíbýl- ish. á friðsælum stað. Nýir ofnar, parket o.fl. Góður garður. Rúmgóður ca 32 fm bfl- sk. Áhv. ca. 5,3 byggsj o.fl. 122 Vfðihvammur Mjög falleg ca 122 fm efri sérhæð á skjólsælum stað i suðurhlíð- um Kópavogs. Sólskáli, 70 fm verönd og ca 32 fm bflskúr. Flísar og parket á gólfum, nýleg eldhúsinnr. Virkilega falleg eign. Verð 10,9 millj 2560 ÁsbÚðartrÖð Gullfalleg sérhæð á 1. hæð. Aukalb. í kj. alls ca 230 fm. Eign í toppstandi. Allt nýmálað. Suðursvalir. Innb. bílskúr. Áhv. húsbréf og byggsj. Verð 12,8 millj. 707 Gnoðarvogur Falleg 132 fm hæð ásamt bílskúr með gryfju. 2 rúmgóðar stof- ur og 3 svefnherbergi. Utsýni. Rúmgóð íbúð á góðum stað. Verð 11,7 millj. 2363 KambSVegur Rúmgóð 182 fm sérhæð með fallegu útsýni. 3 svefnherb., 2 stofur auk sjónvarpshols. 3 svalir m.a. í suður. Innb. bílskúr og góður garður. Frábært verð, aðeins 10,2 millj. Ýmis skipti! 563 4ra - 6 herb Dalsel Björt ca 107 fm fb. á 3. hæð i nýlega klæddu fjölbýli. Þvottahús/búr inn- af eldhúsi. Stæði í bílageymslu fylgir. Frábært útsýni Verð 7,5 millj. 2556 Fálkagata Falleg 93 fm fbúð á 1. hæð. 2 barnaherb. & rúmgott hjónaherb. m. skápum. Stór stofa m. suðursvölum og eldhús m. nýlegri innréttingu á tveimur hliðum. V. 7,8 millj. Skipti á stærra eða minna koma til greina. 2225 GrettÍSgata Mjög góð ca. 110 fm íbúð á tveimur hæðum í góðu steinhúsi. 2 svefnherb. og 2 stofur. Möguleiki að útbúa 2 jafn stórar íbúöir. (búðin var tekin f gegn fyrir um 2 árum. Ca. 28 fm útihús fylgir sem gefur ýmsa möguleika. V. 9,2 millj. 2453 Sléttahraun Virkilega góð 102 fm endaíbúð á efstu hæð í góðu fjölbýli ásamt 22 fm bílskúr. Parket á gólfum, flísalagt baðherbergi m. baðkari og rúmgott eldhús. Verð 8,4 millj. Skipti á 3ja herb. 2434 StÓragerðÍ Góð rúmgóð 100 fm íbúð á 2. hæð á góðum stað. 3 svefnherb. og túm- góð stofa m. útgang út á s-svalir. Gott fjöl- býli. Verð 7,2 millj. áhv. góð langt. lán. 2708 VeSturgata Falleg 167 fm íbúð á tveimur hæðum f nýlegu húsi á besta stað í Vesturbænum. Mikil lofthæð og stórfeng- legt útsýni. 3 svefnherb. og 2 stórar stof- ur. V. 10,9 millj. 2369 Dalsel Gullfalleg endafb. á 2. hæð í snyrtilegu fjölbýli. 3 herb. og stór stofa. Yf- irbyggðar austursvalir. Gott útsýni. Bíl- geymsla. Barnvænt hverfi. Stutt f alla þjónustu. Áhv. 4,0 millj. Verð 7,7 millj. 2259 FrOStafold Falleg ca 100 fm fbúð í litlu fjölb. Parket. Suðursvalir. Fallegt út- sýni. MJög róiegt og þægilegt hverfi, upp- lagt fyrir barnafólk. Áhv. byggsj. ca 3,5 millj. Verð 8,5 millj 2062 Grandavegur Gullfalleg penthouse- ibúð á þessum vinsæla stað. Parket á gólfum. Sérlega vandaðar innréttingar. Góðar suðursvalir. 2-3 svefnherb. Topp- íbúð í vesturbæ. 2539 Hlíðarvegur Mjög skemmtileg ca 100 fm íbúð á neðri hæð í tvíbýli. Glæsi- legt baðherbergi. Parket á stofum og holi. Stór suðursólpallur. Gott útsýni. Nýviðgert hús. Verð 7,8 millj. 2538 Hverafold Sérlega skemmtilog ca 90 fm fbúð með miklu útsýni. 2 herb. og 2 stof- ur. Vönduð gólfefni og fallegt eldhús. Áhv. byggsj. ca 5,0 millj. Verð 8,3 millj. 2465 Skipholt Rúmgóð og björt 103 fm íbúð með fallegu útsýni. 3-4 svefnherb. og stofa. Nýleg eldhúsinnr. Herb. í kjallara með aðgangi að baðherb. og sturtu. Verð 7,5 millj. 2002 Hraunbær Góð ca 95 fm íbúð með góðum suðursvölum. 3 herb. og stofa. Vilja skipti á minna. 2172 Keilugrandi Rúmgóð 4ra herb. ibúð á 2 hæðum á besta stað i Vesturb. Parket á gólfum. Útsýni til Esjunnar. Áhv. ca 2,5 millj. Verð 7,5 millj. 2567 KleppSVegur ca 93 fm 4ra herb. íbúð á jarðhæð í góðu fjölbýli. Stórar suð- ursvalir og frystihólf í sameign. 2566 Eyjabakki Vel skipulögð ca 90 fm íbúð. 3 herb. og stofa. (búðin er hin boð- legasta í alla staði. Verð aðeins 7,1 mill). Góð eign. 2132 Kaplaskjólsvegur Afram kri. vei skipulögð Ibúð með parketi og nýlegum innr. Þvottahús á hæð. Gufubað og fl. Möguleg skipti á stærra f vesturbæ. Ahv. 2,8 millj. Verð 8,5 millj. 2373 Skeljatangi Nýleg 4ra herbergja fbúð í toppstandi. Allar innr. vandaðar. Stutt í golf og hestamennsku. Verð aðeins 7,4 millj. 2263 Sólheimar Glæsileg 3-4 herbergja íbúð á 4. hæð. Stórar suðursvalir, gott út- sýni. Parket og rúmgóðir skápar. Lyklar á skrifstofu. Áhv. 3,5 millj. Verð 7,9 millj. Rúmgóð íbúð. Tækifæri til að grípa! 2413 3ja herb. Fálkagata MJög góð ca 80 fm íbúð á 2. hæð f góðu húsi. Parket á gólfum, 2 svefn- herb., rúmgott eldhús og tvennar svalir. Góð íbúð á góðum stað. Verð 6,9 millj. 2702 Hamraborg Snyrtileg ca 70 fm fb. á 2. hæð. Rúmgóð stofa, 2 svefnherb. og gott eldhús. Ibúðin snýr öll f norður með útsýni til Esjunnar. Skipti á 2]a herb. ib. á svipuðum slóðum. 2035 SkÓlaVÖrðustígur Vorum að fá í sölu gullfallega 3ja herb., 90 fm ibúð á 3. hæð f góðu húsi í hjarta borgarinnar. Nán- ari upplýs. á Fold. 2705 Bogahlíð Mjög góð ca 80 fm íbúð á 3. hæð. Tvö svefnherb. og stór stofa með útgangi út á vestursvalir. Frábær staðsetn- ing. Verð 7,200 þús. Ahv. ca 3,0 millj. Möguleg skipti á minni fbúð. 668 Skulagata Sérlega góð ca 66 fm fbúð sem er mikið uppgerð. Nýtt eldhús, nýtt bað, nýtt rafmagn og endurnýjuð gólfefni. Suðursvalir. Lóð með leiktækjum. Verð 6,2 millj. 815 • _ ÁlfhÓISVegur Stór og björt ca 100 fm í þríbýli. Glæsil. útsýni. Fallegur garður. Áhv. 4,6 millj. Verð 7,0 millj. 882 Berjarimí Stórglæsileg ca 94 fm íbúð á efstu hæð (þakhæð) í góðu húsi. Glæsi- legar sérsmíðaðar innréttingar. Parket á gólfum. Stæði í bílageymslu. Verð 8,5 millj. 2546 Furugerði Gullfalleg ca 70 fm íbúð á jarðhæð. Nýlegt eldhús og tæki. Parket. Sér suðurgarður. Gott hús. 2542 Grænakinn Mjög skemmtileg ca 76 fm íb. með sér inng. Stórt og gott eldh. Björt herbergi. Nýtt rafmagn og gler. Vel Staðsett íb. í rólegu umhverfi. Verð aðeins 5,9 millj. 400 Vesturvallagata Snyrtileg ca 80 fm íbúð. Töluvert endurnýjuð. Parket á gólf- um. Fallegur garður. Möguleg skipti á stærra. Áhv. Byggsj. 2,6 millj. Verð aðeins 5,7 millj. 2484 Langholtsvegur Rúmgóð og björt ca 80 fm íbúð f þribýli. 2 svefnherbergi og stofa. Góður garður. Parket og endurnýj- að rafmagn. Verð 6,2 millj. 743 Ránargata Falleg, mikið endurn. og vel skipulögð 3-4ra herb. íb. á 4. hæð í hjar- ta borgarinnar. Nýl. eldhús- og baðinnr. Parket. Stórar svalir. Verð 6,9 millj. 342 Miðbraut Stór 2ja herb. m. btlskúr íbúð fyrir vandláta. Falleg 65 fm íbúö á jarð- hæð m. öllu sér. Gengið beint út í fallegan afgirtan garð. Ca 25 fm bílskúr fylgir. Góð eign á góðum stað. Allar frekari upplýs. á Fold. 828 EfstaSUnd 2ja-3ja herb. ib. I tvíb. m. stórum kvistum. Parket. Panell á stofulofti. Áhv. 3,0 millj. byggsj. Skipti mögul. á 3ja- 4ra herb. íb. Verð 5,0 millj. 796 Kleppsvegur Björt og rúmg. 65 fm fb. á vinsælum stað. Nýl. gólfefni. þvhús í íbúðinni. Suðursv. Hús og þak nýviðgert. Tvöf. gler o.fl. 757 UgluhÓlar Rúmgóð og björt 34 fm einstaklingsíb. á jarðhæð. Fallegar innrétt- ingar. Parket. Austurverönd. ÞESSIÍBÚÐ KEMUR þÉR Á ÓVART. 2001 VíkuráS MJög björt ca 59 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli ásamt stæði í bfla- geymslu. Parket á gólfum, fallegar innrétt- ingar og skjólgóðar suðursvalir. Sameign öll mjög snyrtileg. Áhv. ca 3,4 millj. Verð aðeins 5,5 millj. 2474 Frostafold 2ja herbergja fb.f verð- launablokk m. fallegri suðurverönd. Park- et og innr. nýlegt. Húsvörður. Gervihnatta- sjónvarp 9 stöðvar. Áhv. Byggsj. 4,5 millj. Verð 6,3 millj. Möguleg skipti. 2533 Laugavegur 2ja herbergja íbúð á jarðhæð ásamt rúmgóðum bflskúr, góð vinnuaðstaða. Nýuppgerð ibúð miðsvæð- is. Öll skipti möguleg. Áhv. 2,5 millj. Verð 4,8 millj. 2509 Gullmoli á Skólavörðuholti. Virkilega falleg 4ra herbergja íbúð á þríbýli. Allt nýlega uppgert. Parket á gólfum. Nýtt eldhús og nýtt bað. All- ar innréttingar sérsmíðaðar. Búið er að endurnýja rafmagn og hita. Ef þú vilt góða íbúð í miðbænum er þetta rétta eignin. Verð 7,9 millj. 2705. """""\ M * ftTíIilTii m\ * *•- ¦p ri Vesturberg viltu borga rúmar 22 þÚS. Á MÁNUÐI? GETUR þÚ BORGAÐ 1,7 MILLJ. Á RÚMLEGAÁRI? EF SVO ER, þÁ ER þETTA EIGN FYRIR þlG. Rúmg. og björt 73 fm ib. með fallegu útsýni. 2 svefnherb. og góð stofa. þvhús á hæðinni. Áhv. 4,3 millj. byggsj. o.fl 859 Laufrimi MJög snyrtileg ca 90 fm Permaformíbúð á jarðhæð með sérgarði, björt og rúmgóð. Þvottahús innan íbúðar. Verð aðeins 6,9 millj. 2551 Hraunbær Mjög skemmtilega skipu- lögð ibúð í fjölb. Parket. Vestursvalir Ör- stutt f verslun, þjónustu og sundlaug. Áhv. byggsj. Verð 6,0 millj. Skipti á ód. 306 KrummahÓlar Mjög góð og björt 68 fm íb. í nýviðg. og nýmáluðu lyftuh. Stórar SA-rsvalir. Áhv. 3,2 byggsj. Verð 5,9 millj. 760 SÖrlaskjÓI MJög góð kjallaraíb. i þríb-7 húsi við sjóinn. Stofa og hol m. fallegum flísum. 2 svefnherb. og eldhús m. góðu parketi. Sérinngangur. Húsið nýlega klætt. Verð 6,1 millj. 554 Fumgrund Falleg ca 75 fm íbúð á 7. hæð í góðu fjölbýli. Ljósar flísar. Rúmgóð stofa og nýleg eldhúsinnrétting. Stæði f bílgeymslu. Áhv. byggsj. Verð 7,0 milij. Skipti á minni eign. 2045 VeghÚS Rúmgóð íbúð ásamt bílskúr í nýlegu húsi. þvottahús og geymsla innan fbúðar..Góð verönd með möguleika á sól- skála. Möguleg skipti á stærra í Grafarvogi ca 130-140 fm Verð 9,5 millj. Áhv. byggsj 5,0 millj. 2151 Vindás Rúmgóð og vel skipulögð ca. 86 fm 3ja herb. íbúð. Parket á gólfum. Ný- leg eldhús innrétting. Sér garður með ver- önd. Bflskýli. Áhv. byggsj. 3,5 millj. Verð aðeins 6,9 millj. Möguleg skipti á stærra f vesturbæ. 2519 2ja - herh. Engihjalli Gullfalleg 53 fm íbúð á jarð- hæð í 2ja hæða litlu fjölbýli. 6 íbúðir f stigagangi. Parket á gólfum. Fallegar inn- réttingar. Gengið úr stofu í sérgarð. Fallegt útsýni. Verð 5,1 millj. áhv. 2,6 millj. 2450 Vatnsholt Vatnsholt einstaklingsíbúð Sérlega vel staðsett ca. 45 fm björt ein- staklingsíbúö í kjallara. Eignin þarfnast standsetningar. Verð 2,7 millj. 2570 Gljúfrasel Sterk 2ja herbergja íbúð í tvíbýli. Allt sér. 20 fm svefnherbergi. Fal- leg verönd. Áhv. 1,1 millj. Verð. 6,3 millj. 2334 LjÓSheímar Falleg 2ja herbergja 62 fm fbúð á 1. hæð. Rúmgóð herbergi með nýlegu parketi. Góðir skápar. Verð aðeins 5,5 millj. 2515 Skipholt Ljúf (búð á góðum stað. Rúmgóð og björt stofa með parketi. Áhv. 3 millj. byggsj. Verð 4,9 millj. 2291 HÓImgarður Björt og rúmgóð ca. 63 fm íbúð á neðri hæð. Sérinng. og geymsla innan íbúðar. Rúmgóð stofa m. teppi á gólfi. Eldhús rúmgott m. borðkrók. Svefn- herb. stórt m. skápum. Vel skipulögð íbúð á góðum stað. V. 4,9 millj. 2451 í smíðum Reyrengi Fokh. ca 164 fm enda og mílliraðh. m. bílsk. Verð frá 7,3 millj. Einnig er hægt að fá húsin afh. á öðrum bygg- stigum. Teikn. á skrifstofu. 507 Hringbraut jarðhæð. ca 130 fm 4ra herb. fbúð. Þrjú svefnherb. og tvær stofur. Teikningar og frekari upplýsingar fást á skrifstofu. Verð 7,5 millj. MÖGU- LEIKA AÐ FÁ ALLT KAUPVERÐ LÁNAÐ EÐASKIPTI.2212 Hringbraut sérhæð ca 248 fm sérhæð + ris i grónu hverfi. Á hæðinni eru 4 svefnh., 2 stofur, baðh. eldhús og þv- hús. Rislð er 57 fm. Bllskúr fylgir. Húsið af- hendist tilbúið að utan og fokhelt að inn- an. Verð 9,9 millj. ALLT KAUPVERÐ LÁN- AÐ. 2213 Atvinnuhúsnæði Grettisgata Gott atvinnu- eða iðnað- arhúsnæði á fyrstu hæð alls um 305 fm Góð aðkoma. Eign sem bíður upp á ýmsa möguleika. 2480 Bolholt Rúmgott og bjart 344 fm hús- næði á jaröhæð á góðum stað. Innkeyrslu- hurð ásamt öðrum möguleikum á vöru- móttöku. Nýlegt rafmagn. þrennar inn- göngu hurðar að framan. Næg bílastæði. Mögulegt er að kaupa einungis hluta af húsnæðinu. 864

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.