Morgunblaðið - 05.11.1996, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 05.11.1996, Blaðsíða 8
8 C ÞRIÐJUDAGUR 5. NÓVEMBER 1996 MORGUNBLAÐIÐ 2ja herb. AustUrStrÖnd. 2ja herb. falleg íb. á 5. hæð 63 fm. Glæsil. útsýni yf- ir Esjuna. Parket. Góðar innr. Falleg sameign. Bílskýli. Áhv. 1.860 þús. byggsj. Laus. Rauðarárstígur. 2ja herb. glæsil. íb. á 2. hæð, 45 fm. (b. er öll nýuppg. Parket. Fallegar innr. Flísal. bað. Áhv. ca 2,3 millj. húsbr. Verð 4,2 millj. Snorrabraut. 2ja herb. falleg íb. á 3. hæð. 61 fm. Gott lán áhv. 3,3 millj. Verð 5,4 millj. Grettisgata. 2ja herb. risíb. 51 fm. Verð 3,5 millj. Smárabarð - Hf. Faiieg 2ja herb. íb. á 1. hæð 57 fm með sér- inng. Fallegar innr. flísar.sérþvherb. innaf eldh. Falleg lóð. Áhv. húsbr. 2,9 millj. Verð 5,1 millj. Suðurhlíð. Falleg 2ja herb. íb. á 1. hæð 50 fm. Áhv. húsbr. 3,5 millj. Verð 5 millj. 3ja herb. Hlíðarhjalli - KÓp. 3ja herb. falleg ib. á 1. hæð 86 fm ásamt bíl- sk. Fallegar innr. Góð lán áhv. Njáisgata. 3ja herb. fall. íb. á 1. hæð með sérinng. 45 fm. Húsið mik- ið endurnýjað utan. Áhv. 2,9 húsbr. Verð 4,9 millj. Laus. Hringbraut. 3ja herb. tb. á 1. hæð 70 fm. Verð 5,3 millj. Dalsel. 3ja herb. glæsil. íb á3. hæð 89 fm ásamt stæði í bíla- geymslu. Suðursv. Fallegar innr. Parket og flísar. Áhv. ca 3,7 millj hús- br. Verð 7,3 millj. Hrísrimi. 3ja herb. falleg íb. á 1. hæð 96 fm. Sérþvottah. í íb. Mögu- leiki á stæði í bílskýli. Áhv. húsbr. ca 4,9 millj. Verð 8,5 millj. Engihjalli. 3ja herb. falleg íb. á 8. hæð, 80 fm. Parket. Fallegt útsýni. Góð lán áhv. Verð 6,0 millj. Suðurhlíð. Góð 3ja herb. íb. á 1. hæð 60 fm. Áhv. húsbr. 4,2 millj. Verð 6,2 millj. 4ra herb. og stærri Alfaland. Glæsileg ib. á 2 hæð- um 198 fm auk bflsk. Suðurgarður. Góð lán áhv. ca 5,2 millj. Hrísrimi. Ib. á tveimur hæðum auk bílsk. 250 fm. Sérinng. Furugrund. 4ra herb. falleg fb. á 2. hæð, 97 fm ásamt herb. i kj. Verð 7,4 millj. Fífusel. 4ra herb. falleg íb. á 2. hæð 97 fm ásamt stæðí í bílsk. Fal- leg sameign. Góð lán áhv. Verð 7,8 millj. Laugateigur. Giæsii. éfri sem. ca 110 fm. Glaesil. innr. parket. Stór- ar suðursv. Falleg ióð. FlÚðasel. Falleg 5 herb. íb. á 1. hæð, 104 fm ásamt 33 fm bílskýli. Sérlega fallegar innr. Ákv. sala. Laus. EiðÍStorg. 4ra herb. íb. 126 fm á tveimur hæðum. Parket. Góðar sval- ir. Mögul. á sérfb. Áhv. byggsj. og húsbr. 5,3 millj. Verð 8,9 millj. FELAG if FAST- EIGNASALA Álfaskeið - Hf. 4ra herb. fal- leg Ib. á 1. hæð 110 fm ásamt bfl- sk.rétti. Parket og flisar á gólfum. Suðursv. Góð lán áhv. Byggsj. 5,0 millj. Verð 8,6 millj. KlapparStígur. 4ra herb. glæsileg íb. á 1. hæð 117 fm ásamt stæði í bílag. Falieg sameígn. Áhv. byggsj. 5,2 millj. V. 10,9 milij. Hraunbær. Glæsileg 4-5 herb. íb. á 1. hæð f lágri blokk, 113 fm. Fal- legar Innr., parket og flísar. Sérgarð- ur fylgir íb. Verð 8,9 millj. Hraunbær. 4ra herb. fb. á 2. hæð, 100 fm. Suðursv. Áhv. byggsj. ca 3,0 millj. Verð 7,8 millj. ÞÍngholtSStræt'l. Falleg 4ra herb. endaib. á 2. hæð ca 100 fm. Góðar innr. Parket. Lyfta. Áhv. Bygg- sj. 3,7 millj. Rekagrandi. góö 5 herb. endaib. 116 fm. 27 fm stæði í bílskýli. Falleg sameign. Góð lán áhv. Verð 9,2 millj. Raðhús/einb. Birkigrund. Raðhus 197 fm ásamt 25 fm bílskúr. Mögul. á séríb. Góð lán áhv. Verð 13,5 millj. Brekkubyggð - Gb. Raðhús á tveimur hæðum, 90 fm. Fallegar innr. Fallegt útsýni. Áhv. Byggsj. og húsbr. 5,2 millj. Verð 8,9 millj. Eyjasel - Stokkseyri. Fai- legt einbhús á einni hæð, 127 fm. Fallegar innr. Parket. Fallegur garður. Verð 6,5 millj. Heiðarbrún - Hvera- gerðí. Glæsil. einbhús á tveimur hæðum, 145 fm. Falleg lóð. Áhv. byggsj. ca 5,0 millj. Iragerði - Stokkseyri. Glæsil. einbh. á tveimur hæðum, 90 fm. Glæsil. innr. Fallegur garður. Áhv. húsbr. 3,9 millj. Verð 5,9 millj. Akrasel. Glæsil. einbh. á tveim- ur hæðum, 275 fm. 33 fm bílsk. Fal- legar innr. Gott útsýni. Æskileg makaskipti á rúmgóöri íb. í lyftu- blokk. Verð17,9millj. Klyfjasel. Fallegt einb. sem er kj., hæð og ris 185 fm. Mögul. á sér- íb. í kj. Fallegt útsýni. Miklir mögul. Makaskípti á minni eign í sama hverfi. Amartangi. Einbhús á einni hæö, ca 139 fm ásamt 36 fm bilskúr. Parket á gólfum. Góð lán áhv. Maka- skipti mögul. á minni eign. Verð 13,5 millj. Bröndukvísl. Glæsil. einb.hús á tveimur hæðum á fráb. útsýnisstað, ca 320 fm auk bíl- sk. Mögul. á sérib. á jarðh. Bein sala eða skipti á minni eign. MÍðhÚS. Glæsil. einb.hús á tveimur hæðum, 235 fm m. innb. bíl- sk. Mögul. á að útbúa tvær íb. í hús- inu. Stórar suðursv. Húsið selst fokh. að innan. Teikn. á skrifst. Fráb. út- sýni. Vantar 3ja herb. fb. f Laugarnesi, Vesturbæ og Hlíðum. 4ra herb. íb. í Laugarnesi og Vestur- bæ. Einbýlishús ca 150 fm á einni hæð. Gunnar Gunnarsson, lögg. fasteignasali, hs. 557 7410. FASTEIGNASALAN Safamýri/Háaleiti. óskum sér- staklega eftir 3 til 4ra herb. íbúð í þessu hverfi fyrir fjölskyldu sem er búin að selja. FINNBOGI KRISTJANSSON LOGG. FASTEIGNASALI Félag (f fasteignasala Opið frá kl. 9-18 virka daga. Netfang: fron@mmedia.is Atvínnuhúsnéfiði SíðumÚH Um 200 fm salur í risi óinn- réttaður, hentar sem vinnustofa. Góð kjör. Skrifstofuhúsnæði óskast. Höfum veríð beðnir að útvega til kaups eða leigu 150-200 fm húsnæði með 3-5 herbergjum, afgreiðslu og eldhúsi. Háholt Gb. Um 300 fm hús á tveim- ur hæðum og sér svefnherbergisálma. Geta verið tvær íbúðir. 66 fm tvöfaldur bíl- skúr. Fimm svefnherbergi, tvær stofur og arinn. Feikimikið útsýni, frá „jökli" og suð- ur með sjó. Óbyggt svæði í austur. Skipti möguleg á minni eign. Oskum sérstaklega eftir einbýlishúsi fyrir fjársterka aðilla í austurbænum, Sunda- eða Vogahverfi. Hafðu samband. Raö- og parhús Brekkubær Um 255 fm vandað rað- hús á þessum rólega stað. Sex svefnher- bergi, rúmgóðar stofur og tvö böð. Auð- velt að breyta f tveggja fbúða hús. 23 fm sér bílskúr fylgir. Skipti á minni eign möguleg. .DalhÚS Fallegt parhús á rólegum stað með sérlega vönduðum innréttingum og innbyggðum bílskúr. Stutt í alla þjónustu. Góður sólskáli og rúmgóð svefnherbergi. Útb. 4,3 millj. Hagstæð lán Ásgarður Um 130 fm raðhús með 4- 5 svefnherbergjum. Nýr sólpallur og garð- ur afgirtur i suður. Áhv. 5,7 góð lán. Skipti óskast á stærri eign. Seljahverfi Um 190 fm vel um geng- ið raðhús. Nýlegar innr. Sex svefnherbergi og tvær stofur. Stæði (bilskýli. Áhv. hag- stæð lán. Skipti á minni eign. Fossvogur, raðhús/parhús. Höfum verið beðnir að útvega raðhús eða parhús í Fossvogi fyrir viðskiptamenn okkar. Hafðu samband. Kvíslar 131 fm íbúð á efri hæðí litlu fjölbýli. 3 svefnherb. og tvær stofur. Þvottahús innan íbúðar. Skipti helst á raðhúsi í Fossvogi. Birkimelur Falleg 3-4 herb. íb.í góðu fjölb.Parket, suðursvalir, verðlaunalóð. Hús og sameign nýtekið í gegn. verð 7,0 milllj GrafaiVOgur Glæsileg 88 fm íbúð á 3ju hæð, efstu hæð, góðar innréttingar. Besta stæði í bílskýli. Utsýni yfir sundin. Útb. 2 millj. Skipti á bíl eða minni eign. Gamli vesturbærinn 88 fm íbúð á 3ju hæð í nýlegu húsi í gamla góða vest- urbænum. Vandaðar innréttingar. Bílskúr tylgir með. Áhv. 4,3 afb. 30 þús á mán. Skipasund Góð 61 fm notaleg kjall- arafbúð í þríbýli. Parket og flísar. Sér inn- gangur, Innangengt í þvottahús. Stór garður. Áhvílandi 2,6 millj. Verð 5,2 millj. 2ja herfo. Hlíðar Skemmtileg 139 fm sérhæð með bílskúr á þessum vinsæla stað , parket, flisar, arinnHerbergi í kj. m. sérinn- gangi. Verð 11,8 millj. Safamýri Um 136 fm sérhæð með 28 fm bílskúr. Vel byggt hús. 4 svefnherbergi, rúmgóð stofa og þvottahús á hæð. Verð 10,9 millj. 4ra herfo. Háaleitisbraut 122 fm fb. & 3]u haeð með þvottahúsi og geymslu innan íbúðar. Tvennar svalir, fallegt parket, fjög- ur svefnherbergi og vel standsett hús. Góð lán áhvilandi. Skipti á sérhæð í sama hvcrfi. ÁlfhÓISVegur 95fmfbúðá1.hæð, lítil sameign. Aukaherbergi á jarðhæð með snyrtingu sem er leigt út. Útsýni yfir Fossv. Nýtt parket og lítið viðhald á húsi. Gamli Vesturbærinn 63 fm faiieg risíbúð á þessum sivinsæla stað. Útb. 1,6 millj. og afb. 23 þús. á mán. Suðurhlíðar Kópavogi um 70 fm stórglæsileg íbúð á 3ju hæð. Ibúðin er með sérsmíðuðum innréttingum og munsturmáluð. Handgerðar flísar. Þvotta- hús og geymsla innaf eldhúsi. Verðlauna lóð og sameign sérlega snyrtileg. Skipti á sérhæð. Við Brekkulæk. 55 fm góð íbúð á 3ju hæð. Svalir í suðvestur. Fallegt útsýni yfir borgina. Útb. 1,6 millj. og afb. 19 þús. á mánuði. HÚSIÐ stendur við Þjóttusel 1. í því eru fjögur svefhherbergi og þrjár stofur og það er með rúm- góðri 2-3ja herb. aukaíbúð á jarðhæð og tvöföld- um innbyggðum bílskúr. Ásett verð er 18,7 millj. kr., en húsið er til sölu hjá Húsakaupum. Einbýlishús við SELJAHVERFIÐ hefur yfir sér heillegt og gróið yfír- bragð og útsýni, landslag og veðurskilyrði setja sitt mark á hverfíð. Grænu svæðin eru mörg og áherzla hefur verið lögð á skjólmyndanir á útivistarsvæðum, bæði við hús og á opnum svæðum. Gróðursetning hefur verið töluverð og víða hefur trjágróður náð sé vel á strik, þrátt fyrir það að byggðin liggi hátt. Hjá fasteignasölunni Húsakaup er nú til sölu fallegt einbýlishús við Þjóttusel 1. í húsinu eru fj'ögur svefnher- bergi og þrjár stofur og það er með rúmgóðri 2-3ja herb. aukaíbúð á jarðhæð og tvöföldum innbyggðum bílskúr. Á húsinu eru stór suðurverönd og vestursvalir með fallegu útsýni. Ásett verð er 18,7 millj. kr. — Húsið er á rólegum stað, en við Þjóttusel eru að- eins fá hús og umferð því sáralítil, segir Sigrún Þorgríms- dóttir hjá Húsakaupum. — Húsið er samt með góðri vegtengingu við aðal umferðaræðarnir í kring, en þær eru Breiðholtsbraut og Reykjanesbraut. Húsið er í mjög góðu ástandi enda vel byggt og í kringum það er rækt- uð lóð. — Þessi hluti Seljahverfísins hefur verið mjög vinsæll og ásókn er í eignir þar, sagði Sigrún ennfremur. — Sala á eignum á þessu svæði hefur því yfirleitt gengið vel. Gott verzlunarhús- næði við Laugaveg GOTT verzlunarhúsnæði við Laugaveg vekur ávallt at- hygli, þegar það kemur í sölu. Hjá Fasteignamarkaðnum er nú til sölu verzlunarhúsnæði á fjölförnu horni við Laugaveg 81. Samtals er húsnæðið 248,5 ferm. að gólf- fleti og skiptist í góða verzlunarhæð með lageraðstöðu í kjallara, þar sem bæði er innangengt og aðkoma að utan. Gott skrifstofuherbergi á annarri hæð fylgir. Ásett verð er um 30 millj. kr. Húsið er byggt 1929, en er að sögn Jóns Guðmunds- sonar hjá Fasteignamarkaðnum í góðu ástandi. — Það er ekki á hverjum degi, sem maður fær í sölu verzlun- arhúsnæði af þessu tagi á eins frábærum stað við Lauga- veginn, sagði Jón. — Húsnæðið hefur um langt skeið verið nýtt af eiganda þess undir verzlunarrekstur og nú er þar rekin verzlunin Jack & Jones. — Það hafa borizt margar fyrirspurnir og þó nokkr- ir aðilar eru að kanna fyrir sér með kaup á þessu hús- næði, sagði Jón ennfremur. — Af eftirspurn eftir verzlun- arhúsnæði við Laugaveg að dæma er Laugavegurinn í verulegri sókn og eignir þar, sem komið hafa í sölu hjá okkur, hafa selzt mjög fljótt og vél. HÚSIÐ stendur á fjölförnu horni við Laugaveg 81. Samtals er húsnæðið 248,5 ferm. að gólffleti og skiptist í góða verzlunarhæð með lageraðstöðu í kjallara, þar sem bæði er innangengt og aðkoma að utan. Gott skrifstofuherbergi á annarri hæð fylgir. Ásett verð er um 30 millj. kr., en hús- næðið er til sölu hjá Fasteignamarkaðnum. » ! » í í I A-

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.