Morgunblaðið - 05.11.1996, Blaðsíða 25

Morgunblaðið - 05.11.1996, Blaðsíða 25
MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 5. NÓVEMBER 1996 C 25 UNHAMAR Sími 565 4511 Fax 565 3270 féUGHfasteignasala Magnús Emilsson, löggiltur fasteigna- og skipasali. Helgi Jón Harðarson, Ævar Gíslason, Hilmar Bryde, Haraldur Gíslason, söiumaður skipa, & SKIPASALA Kristján Pálmar Arnarson, Alda B. Larsen, Kolbrún S. Harðardóttir. FASTEIGNA BÆJARHRAUNl 22, HAFNARFIRÐI, SÍMI 565 4511 Ath. myndir í myndagluggum Opið virka daga kl. 9-18. Laugardaga kl. 11-14 Einbýli/raðh./parh. Vesturbær - Hf. - einbýli. Nýkomið glæsil. ca 140 fm timburtiús á þremur hæðum á þessum rótgrðna stað. Mikið endurn. eign m.a. eldhús, baðherb., gler að hluta o.fi. Frábær staðs. Hagst lán ca 6,0 millj. Vorð 9,3 millj. Merkurgata - Hf. - einb. Nýkomið eitt af þessum skemmtilegu timbumúsum I hjarta bæjarins ca 135 fm. Húsið er mikið endurn. m.a. gluggar, gler og klæðning. Góð staðs. Verð 9,6 millj. Setbergsland - Hf. - einbýli - laust strax ' Nýkomið í sölu þetta vel staðsetta 154 fm tvíl. einb. auk skríðkj. undir húsinu á þessum fráb. útsýnisstað. Mikið endurn. eign. Glæsil. verðlaunagarður m. verönd og skjólgirðingu. Ahv. húsbréf. Oldutún - raðhÚS. Nýkomið í einkasölu sérl., skemmtil. 160 fm tvíl. raðh. auk bilskúrs. 5 góð svefnh. Góðar innr. Áhv. 6,7 millj. Verð 10,9 millj. Vesturbær - Hf. - einb. Mjög skemmtil. 168 fm 5 herb. einb. auk nýl. 40 fm bflsk. Sólskáli. Sjávarútsýni. 4 svefnherb. Áhv. byggsj. ca 2,6 millj. Skipti mögul. Verð tilboð. Grenibyggð - raðh. - Mos. Nýkomið I einkasölu sérl. skemmtil. nýi. einl. 110 fm raðh. Vandaðar innr. Parket. Fráb. staðs. f jaðri byg- gðar. Ahv. 6,0 millj. Verð 9,6 millj. 45286. Sævangur - einb. Sérlega fallegt og vel staðs. 156,8 fm einb. auk 40 fm bílsk. á þes- sum eftirsótta stað. Hraunlóð, arinn. Hiti í bíla- plani. Verð tJlboö. 6159-02. Suðurgata - einb. - útsýni yfir höfnina. Mjög fallegt 120 fm einb. Mikið endurn. hús. 3 svefnh. Stækkunarmögul. Hagst lán ca 3,8 millj. 10192. Sævangur - einb. Giæsii. ca 300 fm einbhús m. innb. bflsk. á þessum vinsæla stað. Hraunlóð. Verö tilboð. 7506. HákotSVÖr - Álft. Nýkomið f einkasölu mjög fallegt og vel staðs. ca 170 fm fullb. ein- lyft einb. Arinn, sjávarútsýni. Samþ. teikn. af 57 fm tvöf. bflskúr fylgja. Mikið áhv. Hagst lán. Verðl 1,9 mlllj. 26968. Starhólmi - einb./tvíb. - Kóp. Nýi. 320 fm tvilyft einb. með innb. 60 fm bllskúr. Mögul. á 3ja herb. aukaib. á jarðhæð. Ekki fullb. eign en býður upp á mikla mögul. Verð aðeins 12 millj. SklptJ mögul. 44448. Lindarberg - parh. Nýkomið mjðg skemmtil. 250 fm nýl. parh. á tveimur hæðum með innb. bllsk. Arinn. 4-6 svefnh. Ekki fullb. Nýkomið f einkasölu mikið endurn. og vel staðs. 193,5 fm einlyft einb. auk 42 fm bílsk. 5 svefnh. Arinn. Nýl. eldh., gólfefni, lagnir o.fI. Áhv. mikíð hagst lán. Akv. sala. Verð 11,9 millj. 45280. eign en vel Ibhæf. Frábært útsýni. Áhv. 6,0 millj. Verö 13,7 millj. 44776. Kléberg - Hf. Glæsll. vandað nýl. tvilyft parh. á þessum fráb. útsýnisstaö. 3 svefn- herb. Rúmg. stofuro.fl. Suðurgarður. Áhv. hús- br. Verð Ulb. 33927. Við Lækinn - Hf. SkemmtH. tvflyft 120 fm elnb. auk bilskúrs. Mlklð endum. hús. Fráb. staðs. Veðursæld. Verð 10,9 millj. 33821. Smyriahraun. Mjög fallegt tvll. einb. auk 53 fm góðs tvöf. bllsk. 5 svefnherb. Suðurgarður. Skipti mögul. Verð tjlboð. 31006. Lindasmári - Kóp. - raðh. Nýkomið I sölu skemmtil tvíl. raðh. m. innb. bflsk. á þes- sum vinsæla stað samt. 174 fm. Eignin er rúml. tilb. u. trév., en íbhæf. Áhv. húsbr. ca 6,5 millj. Verð 10,5 millj. 44450. Heiðvangur - einb. Sérl. fallegtvandað og vel um gengið einl. einb. m. innb. bilsk. 172 fm auk 35 fm bilsk. Arinn. Suðurgarður. Fráb. staðsetn. og veðursæld. 36837. Hnotuberg - Hf. - einb. Mjðg skemmtil. pallabyggt elnb. með innb. bilsk. Samtals 215 fm. 4 svefnherb. Heitur pottur. Sklpti mögul. Veið 14,9 millj. 16373. Birkigrund - Kóp. Séri. fallegt og vel umg. einb. með innb. bilskúr. Samt. ca 200 fm. Frábær staðsetn. Verð 15,7 millj. 12986. Öldugata - Hf. Mjög skemmtilegt 147,6 fm einb. á þessum ról. stað auk 45 fm nýl. bíl- skúrs. 5 svefnherb. Verð tilboð. 37846. Starrahólar - Rvík - 2 íb. Mjðg faii- egt og vel staðsett stórt einbhús á þessum mik- la útsýnisstað. Ósamþ. rúmg. sérlb. á jarðh. Tvöf. bflsk. Verð 14,5 millj. 40118. Öldugata - Hf. - 2 íb. skemmtn. búa & þessum vinsæla stað ca 150 fm þar af ca 50 f m aukaib. i kj. Eign f góðu standi. Áhv. 6,0 millj. hagst lán. Verð 10,7 millj. 25323. Heiðargerði - Vogum VatnsleySUStr. Nýl. glæsil. 178 fm parh. á einni hæð með bflskúr. Verð 9,3 millj. Skipti mögul. á eign á Stór-Reykjavfkursvæðinu. SviðholtsVÖr - Álft. Nýkomið í sölu vel staðsett 200 fm einl. einb. auk ca 50 frn bllsk. (jeppaskúr). Eignin er ekki alveg fullb. en býður upp á rnikla mögul. Áhv. húsbr. 6,0 millj. Skipti mðgul. á ód. eign. 44372. Suðurbær - Hf. - einb. Nýkomið ísöiu skemmtil. 120 fm endurn. einb. 4 svefnherb., fallegt, stórt, nýl. eldh. Mögui. á svölum. Áhv. húsbr. Verð 9,8 millj. 43181. Stuðlaberg - Hf. raðhús. Giæsii. ca 145 tvilyft raðh. auk 20 fm bllskúrs. Vandaðar innr. og gólfefni. Eign í sérflokki. Áhv. Byggsj. rfk. 40 ára lán, ca 5,4 millj. 43130. Selbrekka - Kóp. - raðh. - tvær íb. Skemmtil. tvfl. raðh. m. innb. bilsk. og Iftil- li 2ja herb. fb. á jarðh., samtals 250 fm. Suðurgarður. Frábært útsýni. V. 12,3 m. 31835 Hátún - nýtt - Álftanesi. Giæsi. rúmg. einl. parh. m. innb. bflsk. samtals ca 200 fm. Afh. fljótl. fullb. utan, fokh. innan. Hagst verð 7,9-8,1 millj. 39181. Úthlíð - Hf. - raðhús - lækkað Verð. Sérf. fallegt nýtt einl. endaraðh. m. innb. bflskúr samt. 142 fm. Arinn. Nær fullb. eign. Lækkað verð 10,5 millj. 28722-03. Höfum fjölda einb., raðh. og parhúsa sem er ekki auglýstur. 5-7 herb. og sérh. Suðurhvammur - penthouse" - lækkað verð 10,9 m. Giæsii. 162 fm ib. I nýl. f|ölbhúsi auk 30 fm bflsk. Fullb. eign I sérfl. Fráb. útsýni og hagst. lán. Skipti mögul. 32251 Amarhraun - sérh. - V. aðeins 8,7 m. Mjög skemmtil. rúmg. björt 136,5 fm efri sérh. Suðursv. Sérþvottaherb. Allt sér. Góð staðs. Ahv. 6,7 milij. Verð 8,7 millj. 38902. Flókagata - Rvík. - sérh. Nýkomin i einkasölu sérl. falleg ca 95 fm neðri sérhæð I góðu þrfb. á þessum eftirsðtta stað. Suðursv. Sérinng. Mögul. á 36 fm bllsk. Verð 7,8-8,2 millj. 11048-03. Setbergshverfi - 4ra. Nýkomin giæsii. penthouse" fb. á þessum vinsæla útsýnisstað. Parket, fllsar. Vand. innr. Sérinng. Stæði I bil- skýli. Fullb. eign í sórflokki. Hagst verð 9,9 mlllj. 43316. Alfaskeið m. bíiskúr - verð aðeins 7,2 m. Mjög skemmtil. 105 fm lb. á 3ju hæð auk 22 fm bnskúrs. Hagst lán. Verð 7,2 m. 10166. Suðurgata - Hf. - sérh. Mjðg vðn- duð og falleg 195 fm efri sérh. i tvfb. m. innb. bílsk. Allt sér. Stórar suðursv. Skipti mögul. á minni eign. Verð 11,6 millj. 19963. Logafold - sérhæð - Rvík. Nýkomin I sðlu glæsll. efri hæð f nýl. tvlb. ca 180 fm auk 72 fm tvöf. innb. bilsk. 5 rúmg. svefnherb. Arinn. Glæsil. garður. Fullb. eign I sérfl. Góð ' staðsetn. Hagst lán. Verð 14,8 millj. 44534. Hraunbrún - sérhæð. Nýkomin i söiu skemmtil. rúmgóð 152,8 fm efri sérhæð auk 27 fm bílsk. Stórar suðursv. Ahv. húsbr. 43667. Sunnuvegur - Hf. - sérh. Nýkomin i sölu ca 120 fm efri hæð I góðu tvíb. auk 45 fm bílsk. Stofa, borðstofa, 3 svefnherb. Nýl. eld- húsinnr. Róleg staðsetn. Verð 9,3 milli. 42398. Herjólfsgata - Hf. Nýkomin i söíu skemmtil. ca 140 fm efri hæð og ris auk 30 fm bflsk. á þessum ról. stað f fallegu tvíb. 5 svefn- herb. Sérinng. Frábært útsýni. 42565. Breiðvangur. Nýkomin i sölu sérl. rúmg. endalb. á 3. hæð. 4 stðr svefnherb. Parket. Útsýni. Skipti mögul. á stærri eign. Áhv. 5,6 millj. langtlán. Verð 8,3 millj. 37853. Álfaskeið m. bflsk. - lítil útb. Mjög snyrtil. og rúmg. 116 fm endafb. á 1. hæö ( góðu fjölb. auk 24 fm bllsk. 4 svefnherb. Tvennar svalir. Sérþvherb. Húsbr. ca 6,4 millj. Verð 8,2 millj. 15430. Austurgata - Hf. Skemmtil. 113fm hæð og ris (steinh. Risið er ekki fullkl. en býður upp á mikla mögul. Verð 6,9 mlllj. 11555. Alfholt - Hf. - Sérh. Glæsil. 180fm nýl. efri hæð og ris (litlu samb. Sérinng. 4 svefn- hert). Eign i sérfl. Áhv. húsbr. ca 5,6 millj. Verð 10,9 millj. 16770. Höfum fjölda sérh. og 5 herb. íb. sem ekki er auglýstur. 4ra herb. Vesturgata - Rvík - laus strax. Glæsil. 105 fm endaib. á 3. hæð auk bílskýlis ( nýl. 5-íb. húsi. Ein ib. á hæð m. sérinng. Svalir. Otsýni. Lækkað verð 8,7 millj. Vesturgata - sérhæð - Rvík. I einkasölu glæsil. ca 110 fm ib. á 3. hæð (nýl. fjórb. (ein íb. á hæð). Sérinng. Bílskýli. Fráb. útsýni. Laus. Verð 8,8 m. 39579. Hlíðarhjalli - Kóp. - m. bílsk. Nýkomin I einkasölu sérl. falleg 105 fm 4ra-5 herb. Ib. á 3. hæð (efstu) f nýl. glæsil. fjðlb. auk ca 24 fm bílsk. Rúmg. svefnherb. Sérþvherb. Suðursv. Fráb. útsýni. Áhv. Byggsj. rik. ca 3,6 millj. Verð 9,8 milli. 27441-02. Hringbraut - Hf. - m/bflsk. seri. skemmtil. og vel staðsett fb. á 2. hæð (efstu) f 4ra Ib. húsi, m/innb. bflsk. Samt. 120 fm. Nýl. eldh. Svalir. Verð 8,3 millj. 34496. Háholt - Hf. Nýkomin mjög rúmg. og skemmtil. 130 frn fb. á 2. hasð i nýl. fjölb. Rúmg. svefnh. Sérþvottaherb. Suðursv. Ahv. húsbr. 6,1 millj. Verð 9,0 millj. 44847. FrOStafold - Rvík. Nýkomin mjög fall- eg, skemmtileg björt 105 fm fb. á 4. hæð f góðu lyftuh. Sérþvottah. Suöursv. Frábært útsýni. Ahv. Byggsj. rík. 40 ára lán, ca 5,1 millj. Verð 8,5 millj. 44875. Stelkshólar - Rvík með bflskúr. Nýkomin mjög skemmtil. 90 fm fb. á 3. hæð f nýmáluðu litlu fjölb. auk 23 fm bilsk. Suðursv. Útsýni. Áhv. Byggsj. rik. 40 ára lán ca 3,1 millj. Verð 7,8 millj. 40681. Bæjarholt - Hf. Sérl. falleg ný 120 fm endaíb. á 3. hæð (efstu) í góðu fjölb. Sérþvherb. Svalir. Ahv. 6,7 millj. Verð 8,9 millj. 34573. Höf um fjölda 4ra herb. íb. á skrá sem ekki er auglýstur, m.a. í norðurbæ Hfj. 3ja herb. Tinnuberg - Hf. - 3ja herb. sérfb. Nýkomin I sölu f litlu fjölb. sem nú er að rlsa nokkrar 3ja herb. ib. m. sérinng. Allt sér. Garður með sumum ib. Afh. fullb. Verö frá 7,6 millj. Öldutún m. bílskúr. Nýkomin f einkasölu sérlega falleg íb. á efri hæð i góðu fjórb. auk góðs bHskúrs. Hagstæð lán 4,1 millj. Hagstætt verð 6,6 millj. 45138. Lauftfangur. Mjðg skemmtil. ca 85 fm ib. f fjölb. Sérþvherb. svalir, nýl. eldhinnr. Áhv. Byggsj. rik. ca 3,8 m. 11085-02. Herjólfsgata - Hf. m. bílsk. Nýkomin I einkasölu skemmtil. ca 80 fm neðri hæð I tvlb. auk 30 fm bflsk. Sérinng. Sjávarútsýni. Verð 6,7 millj. Öldutún - með bílskúr. Nýkomin í einkasölu skemmtil. og mikið endurn. Ib. á 2. hæð I fjórb. auk bllskúrs. Góðar innr. Stutt f skóla.Hagst lán 4 millj. Verð 6,6 millj. 45138. Hverf isgata - Hf. Mjög falleg 85 fm neðri hæð I tvfb. auk rúmg. herb. I kj. Innangengt. Parket. Suðursv. Endurn. bað og sameign. Laus strax. Ákv. sala. Áhv. langtfmalán 4,2 millj. Verð 5,9 millj. 4364. Hjallabraut. Skemmtil. 90 fm íb. á 1. hæð I góðu fjðlb. Stutt i alla þjónustu. Sérþvottaherb. Suðursv. Verð 6,8 millj. 43471. KjatrhÓlmÍ - KÓp. I sölu sért. skemmtil. ib. á 1. hæð (göðu fjölb. Suðursv. Áhv. Byggsj. ca 3,5 m. V. 6,4 m. 20037-07. Kaldakinn - með bílskúr. Nýkomin i einkasðlu sérl. skemmtil. ca 70 fm neðri sérhæð f góðu tvlb. auk ca 40 fm bilsk. Góð vinnuaðstaða. Ahv. ca 3,5 mlllj. Byggsj. rik- isins. Verð 7,4 millj. 41607. Höfum fjölda 3ja herb. íb. á skrá sem ekki er auglýstur. 2ja herb. Hólmgarður - sérh. - Rvík. Nýkomin i elnkasölu mikið endurn. björt og falleg ca 65 fm neðri haeð í tvíb. á þessum vin- sæla stað. Parket. Hiti I stéttum. Hús nýviðgert. Sðrinng. Laus strax. Verð 5,9 millj. Mýrargata - sérh. - Hf. - laus Strax. Mjög rúmg. og skemmtil. 2ja-3ja herb. lítið niðurgr. 87 fm fb. í góðu þrfb. Sérinng. Ahv. byggsj. rik. ca 2,5 millj. Lækkað verð 5,9 millj. Smárabarð m. sérinng. Mjðg skemmtil. n'yl. 57 fm ib. á 1. hæö með sérin- ng. og sérgarði. Laus strax. Ahv. húsbr. m. 5% vöxtum ca 2,9 millj. Verð 5,2 millj. 45369. Ölduslóð með sérinngangi. Mjðg falleg 72 fm neöri hæð í góöu húsi. íb. er nýl endurn. m.a. innr., gólfefni, rafm. o.fl. Allt sér. Ahv. ca 2,5 millj. Verð 5,9 millj. 30886-02. Mikil sala - Garðabær - Vantar eignir Sigurhæð - einbýli einkasðlu þetta glæsil. einb. m. bilskúr sam- tals 292 fm. 5 svefnh. Vðnduð eign. Teikn. á skrifst. 18596. Bæjargil. Fallegt 185 fm tvilyft einb. auk 32 fm bítskúr. Nýí. eldhinnr. Ekki fullb. eign. Áhv. 7 millj. húsbr. Verð 12,9 millj. 31566. Garðabær - einb./tvíb. Faiiegt 200 fm einb. auk 35 fm bilsk. Parket. Aukalb. á jarðhæð. Ræktaður garður. Fráb. útsýni. Verö 14,9 millj. 39766. Bæjargil - einb. Nýkomið i einkasölu sérlega fallegt tvíl. einb. m. innb. bflskúr, sam- tals 215 fm. 4 svefnh. Parket. Fllsar. Góður ræktaður garður. Ahv. 3,7 millj. Byggsj. rik. Verð 16,9 millj. 44653. ÁsbÚð - raðhÚS. Skemmtilegt tvilyft raðhús með innb. bílskúr, samtals ca 170 fm. Fallegur suðurgarður. 4 svefnh. Áhv. 3,5 millj. hagst lán. Gott verð 11,4 millj. 44909. Birkihæð - einb. I einkasölu glæsil. stórt tvíí. einb. meö innb. bílsk. og sér lítilli aukaib. á jarðhæð, samtals 306 frn. Frábær staðsetn. og útsýni. Verð 21,8 millj. 42627. Móaflöt - raðh. - 2 ib. Nýkomið i einkasölu séri. skemmtil. einl. 190 fm raðh. m. aukalb. auk 45 fm bflsk. Mikið endurn. eign m.a. klædd aö utan, þak, baöherb. o.fl. Parket. Ræktaðurgarður. Áhv. 4,6 millj. Verð 14,5 millj. 15035. Aratún - einb. Mikið endurn. ca 140 fm einlyft einb. auk 38 fm bflsk. Parket. Sólstofa. Fall. rækt. garður.Áhv. byggsj. og húsbr. ca 7,2 millj. Verð 13,2 millj. 42453. Espilundur - einb. f einkasölufall. 150 fm einlyft einb. auk 46 fm bflsk. 4 svefnherb. Rækt. garður. Ahv. húsbr. 5 miilj. Verð 14,9 millj. 22761. Kjarrmóar - raðh. Nýkomið i einkasölu vandað ca 165 tvflyft endaraðh. m. innb. bflsk. Frábært útsýni. Verö 12,5 millj. 44012. Langamýri - raðh. stórgiæsii. raðh. með innb. tvöf. bílsk. á þessum frábæra stað, samt. 300 fm. Fullb. sér Iftil aukaib. á jarðh. Arinn. 4 svefnherb. Fullb. eign i algjörum sérfl. Akv. sala. 29139. Krókamýri - einb. Mjog skemmtii. 275 fm einb. m. steyptri bflskplötu. Mögul. á góðri séríb. f kj. m. sérinng. Ahv. 5,7 millj. Verð 13,9 millj. SkiptJ mögul. 10658. ÁsbÚð - raðh. Nýkomiö i einkasðiu mjög fallegt og vel um gengið 167 fm tvll. raðh. með innb. bilsk. Suðurgarður. Útsýni. Góð eign. 43069. Holtsbúð - sérh. með aukafb. Glæsil. stör efri sérh. með tvöf. bflsk. og lltil- li aukalb. á jarðh. Fráb. útsýni. Arinn. Mikið áhv. af hagst. lánum. Lækkað verð. 13411. Eskiholt - 2 (b. Nýkomið i einkasölu sérlega stórt og skemmtil. einb^tvfb. með tvöf. innb. bflsk. Góð 3ja herb. sérib. á jarðh. Fráb. útsýni. Áhv. langtimalón ca 6,8 millj. Verð 193 míllj. 42822. HoltsbÚð - einbýlí. Fallegt og vel staðs. 120 fm einl. einb. auk bilsk. Góður garður. Hornlóö. Verö 11,9 millj. 30314. Sérh. m. bilskúr - tvær fb. Nýkomin I einkasölu 151 fm efri sérh. og ris f tvfb. auk 60 fm bflskúrs sem nýttur er sem ib. f dag. Miklir mögul. Ahv. ca 5 millj. Skipti mðgul. Verö 10,4 millj. 40440. Þrastariundur - raðh. sériega faii- egt 235 fm raðh. með innb. bflsk. Arinn. Útsýni. Skipti mögul. Verð 13,9 millj. 33543. Þrastarnes - einb. Nýkomið i einkasölu séri. fallegt og nimg. tvfl. einb. m. innb. bílsk. samtals ca 300 fm. G6ð staðs. og ræktaður garður. Verð 17,9 millj. 40500. Efstilundur - einb. Fallegt einl. einb. m. innb. bílskúr ca 200 fm. Útsýni. Verð 13,9 millj. 33685. Hrísmóar - m. bílsk. Nýkomin f sðiu stórglæsil. 100 fm 3ja herb. fb. f nýviðgerðu litlu fjölb. auk bflsk. Parket. Vönduð eign. Ahv. Byggsj. rfk. 2,5 millj. Verð 9,9 millj. 43891 HríSmÓar - m. bflsk. Sért. glæsileg ca 150 fm 4ra-5 herb. Ib. á tveimur hæðum auk bflsk. Arinstofa. Fráb. útsýni. Ahv. ca 5 millj. hagst lán. Verð 11,5 millj. 32237. HoltsbÚð - einb. Glæsil. stórt tvíl. einb. á þessum vinsæla stað auk tvöf. bílsk. Arinn. Útsýni. Góð staðsetn. Verð: Tilboð. 33322. Hrísmóar - 2ja-3ja. Nýkomin í einkasölu falleg og björt ca 60 fm Ib. á þes- sum vinsæla stað. Stutt f alla þjón. Ib. er öll nýstandsett. Goðar innr. Verð 5,6 millj. 37251. HrísmÓar - 3ja. Mjög falleg ca 85 fm fb. á 4. hæð f lyftuhúsi auk bflskýlis. Nýleg eld- húsinnr. Stðrar suðursv. Útsýni. Áhv. Byggsj. ríkisins. Verð 7,9 millj. 15715. Hrísmóar - 3ja. Séríega falleg 90 fm íb. í gððu lyftuh. Parket. Flisar. Sérþvottaherb. Glæsil. útsýni. Ahv. Byggsj. rik. 44699. Hrísmóar - 3ja - ákv. sala. Nýkomin f einkasölu séri. falleg ca 90 fm fb. i góðu fjölb. Parket. Suðursv. Sérþvherb. Ahv. Byggsj. rfk. og húsbr. 4,5 millj. Verð 7,7 millj. Skipti mögut. á sérb. f Garðabæ á verðbilinu 10-14 millj. 33003. Hrísmóar - laus - 3ja-4ra herb. Séri. falleg 130 fm fb. á tveimur hæðum I góðu fjölb. Parket, fllsar. Vönduð eign. Ahv. Byggsj. rik. 4,6 millj. Lækkað verð 9,4 mlllj. 36551. Breiðás - einb. Fallegt 145 fm tvfl. einb. auk 28 fm bilsk. 4 svefnh. Parket. Róleg staðs. Ahv. 3,8 millj. Verð 11,8 millj. 29417. Hrísmóar - 3ja-4ra herb. Mjðg falleg 103 fm fb. með sérinng. Störarsuðursv. Útsýni. Stutt f alla þjónustu. Ahv. byggsj. 1,9 millj. Verð 7,5 millj. 38893. Brekkubyggð - raðh. - 2ja- 3ja. Mjög fallegt ca 80 fm einl. raöh. á þessum vinsæla stað. Allt sér. Laus strax. Ahv. Byggsj. rik. ca 1,4 millj. Verð aðefns 7,3 millj. 23548. HrísmÓar - 3ja. Nýkomin f sölu mjog falleg ca 85 fm Ib. (nýviðg. fjölb. auk bflskýlis. Stórar suðursv. Ahv. 4,2 millj. hagst. lán. Verð 8,2 millj. 39536. HrfsmÓar - 4ra. Mjög falleg 1301m íb. I nýviðg. fjölb. auk bflskúrs. 40 fm svalir. Þvottaherb. i fb. Útsýni. Ahv. byggsj. 2,4 millj. Verð 10,8 millj. Skipti möguleg. 35256. HrfsmÓar - 3ja. Mjög falleg, rúmg. fb. með sólskála, samtals ca 118 fm a 3. hæð i vlðhaldsfrfu lyftuhúsi. Parket. Bílskýli. 28486. Langafit - 3ja herb. - laus. Faiieg 85 fm 3ja herb. fb. f kj. Endurn. baðherb., nýl. flisar á góffum. Bílskplata. Áhv. 2,7 millj. Verð 5,3 millj. 18236. Lyngmóar 2ja m. bílskúr. Nýkomin i einkasölu mjög falleg 68 fm ib. i góðu nýviðg. fjölb. auk bflskúrs. Yfirbyggðar suðursv. Parket. Frábært útsýni. Ahv. 3,8 miltj. húsbr. Verð 6,8 millj. 7088. Ennfremur f jöldi efgna f Qarðabæ á skrá, Kaupendur athugið! Yfir 100 eignir á skrá f Garðahænum, m.a. yfir 40 einbýiishús. Leitið upplýsinga á skrifstofu. Bugðutangi - Mos. - parh. I einkasölu mjög skemmtil. 60 fm einlyft parh. Suðurgarður. Altt sér. Ahv. Byggsj. rík. ca 3,5 millj. Verð 6,2 millj. 43544. Vesturbraut - laus. Falleg 2ja-3ja herb. ca 60 fm risib. f góðu þríb. Útsýni yfir hðfnina. Nýtt gler og póstar. Ahv. byggsj. og húsbr. 2,8 millj. Gott verð 4,5 millj. 34437. Sléttahraun. Skemmtil. 52 fm fb. á 1. hæð f góðu fjölb. Suðursv. Ahv. Byggsj. rik. 2,7 millj. Verð 4,8 millj.44677. Fagrakinn - laus. Nýkomin i einkasölu snotur 2-3 herb. risfb. f góöu steinh. (gótfflötur ca 80 fm) Nýl. gler og póstar. Parket. Laus strax. Ahv. Byggsj. rfk. og húsbr. ca 2,7 millj.Verð4,8millj.44153. Álfaskeið - hagst. verð. Bjðrt og skemmtil. 56 fm Ib. á 2. hæð f góðu fjölb. Suöursv. V. 4,9 m.36210. Hörgsholt - Hf. - sérh. Giæsii. 70 fm neðri hæð I nýl. fjórb. Parket. Sérinng. Svalir. Áhv. húsbr. ca 4,1 millj. Verð 6,2 miilj. 30857. Álfholt - Hf. Séri. falleg rúmgóð 70 fm Ib. á 2. hæð (efstu) I nýmáluðu fjðlb. Sérþvottaherb. Svalir. Sérinng. Áhv. húsbr. ca 3,3 millj. Verð 6,2 milij. 26937. AUSturgata - Hf. Nýkomin í sölu snotur og rúmg. ca 80 fm íb. á jarðh. I góðu tvtb. 1 hjar- ta bæjarins. Sérinng. V. 5,2 m. 42213. Álfholt - Hf. Mjög falleg ca 70 fm fb. á 2. hæð i nýl. fjölb. Parket. Góðar innr. Suðursv. Fráb. útsýni. Ahv. húsbr. ca 3,7 millj. Verð 5,9 millj. Laus strax. 13684-02. Hjallabraut. Nýkomin i sölu mjog falleg ca 70 fm ib. á 2. hæð f göðu fjðlb. Stórar svalir. Sérþvherb. Laus fljótl. Verð 5,7 millj. 40668. Lækjarberg - Hf. - sérh. Nýkomin i sölu sért. falleg 60 fm neðri serh. í nýl. tvibýli á þessum vinsæla stað. Allt sér. Garöur með verönd. Áhv. húsbr. 31699. SelVOgsgata - Hf. Mjög skemmtil. 45 fm litið niðurgr. Ib. f tvfbýli. Sérinng. Ahv. hús- br. ca 1,9 millj. Verð 3,7 millj. 31514. Öldutún - Hf. - sérhæð. I einkasðiu skemmtil. ca 70 fm jarðhæð I góðu þrfb. Hús klætt að utan. Allt sér. Verð 5,4 millj. 11559. Suðurvangur - laus. Nýkomin f einkasölu falleg ib. á efstu hæð i góðu fjölb. Góðar innr. Parket. Verð 5,9 millj. 41754. Arnarhraun 11 - laus strax. Mjog falleg ca 60 fm Iftið niðurgr. ib. f goðu 5-íb. húsl. Parket. Ahv. hagst langtfmalán ca 3,0 millj. Verð 5,3 millj. 26859. Hverfisgata - Hf. gós ca so fm miðh. f tvib. Góð staðs. f hjarta bæjarins. Ahv. langtf- mal. ca 2,2 millj. Verð 3,7 millj. 22449-02. Garðavegur - Hf. Nýkomln I sölu mjög falleg 52 fm neðri sérhæð f tvlb. Parket. Göður garður m. verönd. Áhv. 2,6 mfllj. hagst lán. Verð 4,6 millj. 40204. Miðvangur 41 - Hf. Falleg ca 60 fm íb. á 5. hæð f lyftuh. Sérinng. af svölum. Frábært útsýni. Laus strax. Verð 5,2 millj. Ath: Hðfum einnlg fleiri fb. á skrá f húsinu. 27991-02. Álfaskeið - m. bflskúr. míwö endum. 45 fm ib. á 2. hæð auk 25 fm bllsk. Nýl. eld- hinnr., skápar, parket o.fl. Ahv. byggsj. ca 1,5 millj. Verð 5,4 millj. 26350. Miðvangur. M|ög falleg 65 fm ib. á 3. hæð ifjölb. Sérþvherb. Suðursv. Glæsil. útsýni. Hraunlóð. Verð 5,6 millj. 36214.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.