Morgunblaðið - 05.11.1996, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 05.11.1996, Blaðsíða 9
MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 5. NÓVEMBER 1996 C 9 f , t i GIMLI <M I k\ ViIMIil f FASTEIGNASALA ÞÓRSGÖTU 26 RVK FAX 552 0421 OPIÐ VIRKA DAGA 9-18 SÍMI 552 5099 f ©552 5099 Ólafur B. Blöndal sblustjóri Sveinbjörn Haíldórsson sölumaður Steingrímur Ármannsson sölumaSur Erna Margrét ritari. Hafiteinn S. Hafiteinsson lögfraðingur Árni Stefánsson, viðsk.fraðingur, löggiltur fateignasali. KEILUFELL - SKIPTI Mjög gott 147 fm einbýli. Um er aö ræða hæð og ris auk 29 fm bílsk. Nýl. eldhús og parket. Ræktuð lóð. Góð eign. Áhv. 4 millj. Verð 11,5 millj. Skipti á minna, helst mið- svæðis. 3587 BERGSTAÐASTRÆTI vprum að fá í sölu mjög fallegt einbýli á fínum stað í Þingholtunum, jarðhæð, aðalhæð og ris samtals ca. 170 fm. Sér bílastæði. Auðvelt að hafa sem tvíbýli ca. 80 og 90 fm íbúðir með allt sér. Mikið endurnýjað hús. Verð 12,5 millj. 5285 FORNASTRÖND Glæsilegt einbýli 258 fm á frábærum stað með glæsilegu útsýni yfir flóann og til fjalla. Húsið er allt i mjög góðu viðhaldi með fallegri lóð og stendur efst I botnlanga. Áhv. 3,3 millj. Verð 19,6 millj. 5282 SÓLBRAUT - SELTJ.NES Glæsilegt einbýli á einni hæð á eftirsóttum stað á Nesinu, alls um 240 fm. Allar inn- réttingar eru mjög vandaðar og bæði hús og garður eru í toppstandi. Verð 19,9 millj. 4379 UNNARBRAUT - SELTJ.NES Vandað einbýli 233 fm á besta stað sunn- an megin á nesinu. Húsið mikið endurnýj- að. Suðursvalir með glæsilegu útsýni. Gott sér íbúðarherb. á neðri hæð. Verð 16,9millj. 5231 BOLLAGARÐAR - LÓÐ vorum að fá í einkasölu 710 fm byggingarióð und- ir einbýli á fallegum útsýnisstað, staðsetta innst í botnlanga í grónu hverfi. Teikningar liggja fyrir. Verð 2,5 millj. 5283 RAÐHUS-E" GEITLAND Glæsilegt188fmraðhúsá þessum eftirsótta stað í Fossvogi ásamt 27 fm bílskúr. Möguleiki á 5 svefnherb. Nýleg eldhúsinnrétting. Verð 14,3 millj 5297 ASBUÐ - GBÆ - GLÆSI- EIGN Fallegt og mikið endurnýjað 166 fm raðhús á tveimur hæðum. Parket og flísar. 4 svefnherb. Fallegur suðurgarður. Áhv. 3,5 millj. Verð 11,4 millj. SKIPTI MÖGULEG. 3453 GRAFARVOGUR - GLÆSI- HUS Glæsilegt 220 fm parhús á tveim hæðum með innb. 33 fm bilskúr. Nánast fullbúin eign. HÚS MEÐ STlL. Ýmis skipti koma til greina. Áhv. 6,0 millj. Verð 14,1 millj. 5261 BREKKUBYGGÐ - GBÆ Fallegt 90 fm raðh. á tveimur hæðum ásamt bllskúr. Parket. Glæsil. útsýni. Áhv. 5,3 millj. Verð 8,3 millj. SKIPTI Á ÓDÝRARI KOMA TIL GREINA. 4636 TJARNARMYRI - SELTJ Glæsilegt 252 fm endaraðhús með innb. bllskúr. Vandaðar innréttingar. Parket og flísar. Fallegur suðurgarður. Hiti i stétt. Fal- leg eign sem vert er að skoða. Áhv. 6,0 millj. Verð 17,8 millj. 4994 RJUPUFELL-SKIPTI A MINNA Fallegt 133 fm endaraðhús, ásamt bílskúr. Parket og flisar á gólfi. Fallegur og skjólgóður suðurgarður. Eign sem er vel þess virði að líta á. VERÐ: TILBOÐ. SKIPTIA MINNA. 5249 í SMmUM JORFALIND 27-29 Vorum að fá í sölu þessi glæsilegu raðhús á tveimur hæð- um alls 188 fm (1 SELT). Húsin eru teiknuð af Kjartani Sveinssyni og snúa í hásuður með glæsilegu útsýni. 4 svefnherb. VÖND- UÐ HÚS Á BESTA STAÐI 5247 HVERALIND LINDIR II KOP. Vorum að fá i sölu 146 fm raðhús á einni hæð á frábærum stað í efri Lindum með fallegu útsýni til vesturs. Afhent fullbúin að utan, fokheld innan. VERÐ 8,1 - 8,4 MILU. ATH! HÚS þESSARAR TEGUND- AR ERU AÐ SELJAST UPP í þESSU HVERFI. 5214 JÖRFALIND 10-16 Erum með 158 fm raðhús á einni hæð á einum lang- besta staðnum i efri Lindum með óhindr- að útsýni til vesturs. AFHENDAST FULL- BÚIN AÐ UTAN, FOKHELD INNAN. EÐA LENGRAKOMIN. Verð 8.650-9.100 þús. 5241 DOFRABORGIR - RAÐEIN- BYLI Vorum að fá í sölu þessi glæsilegu raðeinbýli alls 169 fm með innb. bílskúr. Húsin eru á frábærum útsýnisstað og tengjast þau aðeins á skjólvegg milli hús- anna. Möguleiki að hafa séríbúð á neðri hæð. Alls 5 svefnherb. Verð 8,8 - 9,0 5215 DOFRABORGIR - EINBÝLI Nýkomið i sölu laglegt 149 fm einbýli ásamt 28 fm bílskúr. Húsið er á góðum út- sýnisstað. Til afhendingar strax fullbúið að utan og málað, fokhelt innan. VERÐ AÐ- EINS 9,6 MILLJ. 5188 SELAS - GLÆSIUTSYNI Glæsileg raðhús fullbúin að utan og máluð, að innan tilbúin til innr. Fullfrág. lóð og bílastæði. GLÆSILEGT ÚTSÝNI YFIR BORGINA. Stærð: 176 - 213 fm ásamt 22 fm bílskúr. Áhv. húsbréf ca. 5,0 millj. Verð frá 10,8 millj. 240 BREIÐAVIK vorum að fá ( SÖLU GLÆSILEGAR NÝJAR (BÚÐIR Á FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ. UM ER AÐ RÆÐA ANNARS VEGAR 11 ÍBÚÐA HÚS þAR SEM ALLAR (BÚÐIR ERU MEÐ SÉR INNG. OG HINS VEGAR 24 (BÚÐA BLOKK MEÐ STÓRUM 3JA OG 4RA HERB. IBÚÐUM. AFHENDAST FULLBÚNAR. 5180 VESTURAS - RAÐHUS mjö9 fallegt raðhús á einni hæð 164 fm alls m/innbyggðum bílskúr. Til afhendingar strax fullbúið að utan og málað, fokhelt innan. Róleg staðsetn. Verð 8,9 millj. 4703 E£g35ga% mOG5 - 6 HBRB. BARMAHLIÐ - HÆÐ Nýkomin í sölu 104 fm íbúð á 1. hæð með sér inng. Nýl. parket á gólfum, gott skipulag. Suðurgarður. ATH. SKIP- Tl Á STÆRRI HÆÐ I HLlÐUM. Verð 8,5millj. 5220 SKAFTAHLIÐ Sérlega góð 139 fm neðri sérhæð ásamt 25 fm bilskúr. Parket á gólfum, stórar stofur, njmgott endurn. eldhús. Arinn. Tvennar svalir. Aukaherb. með wc og eldhúsi í kjallara. Áhv. húsbréf 6,4 millj. Verð 11,8 millj. 4690 FISKAKVISL ÁRTÚNSHOLT Nýkomin í einkasölu glæsileg 127 fm 5 herb. íbúð á 1. hæð ásamt innangengu rými á neðri hæð. Laglegt hús á eftirsóttum stað. Vandaðar Innr. og frágangur, afgirt verönd og vestursvalir með glæsilegu útsýni. Verð 10,4 millj. 5217 MELÁS - GBÆ M/BILSKUR Falleg 89,8 fm neðri sérhæð I tvíbýli á fal- legum og rólegum stað í Garðabæ, ásamt 24 fm bílskúr. Gegnheilar fulningahurðir og innréttingar. Fallegt útsýni úr stofu. Áhv. 4,4 millj. Verð 8,95 millj. 5266 HRAUNBÆR - TOPPEIGN 5 herb. töluvert endurnýjuð 115 fm íbúð á 1. hæð i nýstandsettu húsi. 4 svefnherb. góðar stofur. Tvennar svalir. ATH. SKIPTIÁ 3JA HERB. IBÚÐ í HRAUNBÆ! Verð 7,8 millj. 5255 SKÓGARÁS Falleg 5-6 herbergja íbúð á 2 hæðum með bilskúr. 4. rúmgóð svefnherb. Parket, skipti möguleg á 4ra herb t.d.í Hraunbæ. Áhv. 4,6 millj. Verð 9,95millj. 5299 BOLSTAÐARHLIÐ -SKIPTI Falleg 5 herb 120 fm mikið endurn. íbúð á efstu hæð í fjölb. ásamt bílskúr. Fjögur svefnherb. Parket á gólfi. suðursvalir með fallegu útsýni. Ahv. 4,7 millj. Verð 8,3 millj. SKIPTI Á ÓDÝRARI EIGN KOMA STERKLEGA TIL GREINA. 5271 ESPIGERÐI Mjög falleg 5 herb. 148 fm íbúð á 2. hæð i eftirstóttu húsi. Massívt nýlegt parket á neðri hæð. Verð 9,7 millj. 5143 HÁALEITISBRAUT Mjög góð 6 herb. 132 fm íbúð á 1. hæð í enda i góðu fjölbýli. 3-4. svefnherb. parket. Tvennar svalir suður og vestur. Verð 8.950 þús. 2305 HJARÐARHAGI - SER- TILBOÐ Glæsileg 132 fm efri hæð. Óvenju stór stofa með suöursvölum. Rúmgóð herbergi og stórt eldhús með eikarinnr. Glæsil. baðherb. Pvottahús á hæðinni. Möguleiki að fá keyptan bíl- skúr. Áhv. húsbréf 4,6 millj. Verð 10,9 millj. 5181 SKOGARAS - M/BILSKUR Falleg og rúmgóð 180 fm íbúð á efstu hæð ásamt risi og bílskúr á góðum stað. Glæsilegt útsýni. Möguleiki á 2-3 herb. í viðbót. Eign sem gefur mikla möguleika. Sjón er sögu ríkari. 5172 RAUÐALÆKUR - BILSKUR Vorum að fá í sölu 122 fm sérhæð, ásamt bílskúr í reisulegu húsi á mjög eflirsóttum stað. 3 svefnherb. og tvennar stofur, falleg og rúmgóð eign. Verð 10,1 millj. LAUS STRAX. 5121 MIÐBÆR - RIS - ÚTSÝNI vor- um að fá í einkasölu 126 fm efstu hæð í nýju lyftuhúsi ásamt suðvestursvölum og glæsilegu útsýni. Stæði í bílskýli fylgir. Til afhendingar strax tilbúin til innréttinga. Verð aðeins 7,9 millj. 5296 BRÆÐRABORGARSTÍGUR 5 herb. íbúð 130 fm hæð og ris. Glæsil. út- sýni. Hentar vel hjónum með stálpaða unglinga. Laus strax. Verð 7,9 millj. 5257 HRAUNBÆR - GOTT VERÐ. Góð 5 herb. 113 fm íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýli. 4 rúmgóð herb. Stór stofa með suðursvölum. Ath. skipti á ód. Verð 7,4 millj. Áhvfl. húsbréf 2,9 millj. 4572 MK3JL3. i'WWWW FORNHAGI I nágrenni Háskólans, góð 4ra herb. íbúð á 4. hæð í nýl. gegnum- teknu fjölbýli. Góð herb. rúmgóð stofa. Suðursvalir. Sameign vel við haldið. Kæli- og frystigeymsla I sameign. Hafðu sam- band, líttu á. 5248 GAUTLAND Góð 4ra herb. 80 fm íbúð á 2. hæð. Stórar svalir í suður, fallegt útsýni. 3 svefnherb. Áhv. húsbréf 4,7 millj. Verð 7,2 millj. 4226 ALFHEIMAR Mjög góð 99 fm 4ra herb. endaíbúð á 2. hæð í nýstand- settu fjölbýli. Hiti í stéttum, suðursvalir. Mjög góð staðsetning. Verð7,8 5144 SOLVALLAGATA UTB.1,5 MILL Skemmtileg 4ra herb. íbúð á þessum yndislega stað í nágr. Háskóla Islands. Mikið áhv. Lftil útborgun. 5258 FIFUSEL + 2 AUKAHERB Mjög falleg 4ra herb. 117 fm íbúð á 1. hæð með stæði í bllskýli og tveimur aukaherbergjum í kjallara, 12 og 16 fm möguleiki á einstaklingsíbúð. Áhvíl. ca 6,1 millj. Verð kr. 7,9 millj. 4491 HRAUNBÆR Falleg 4ra herb. 91 fm fbúð á 1. hæð í fallegu fjöl- býlishúsi. Eignin er mikið endurnýjuð. Parket og flísar. Nýl. innréttingar. Suðursvalir. Falleg eign sem enginn ætti að missa af. Áhv. 3,6 millj. Verð 7,5 millj. 4804 ÁLFHEIMAR Falleg 4ra herb. ibúð í nýstandsettu fjölbýli. Parket á allri íbúð, ásamt nýl. innr. Suðursvalir. Toppeign á góðum stað. Áhv. ca 3,0 millj. byggsj. + Iffsj. Verð 7,5 millj. 4952 DALALAND - FOSSVOGUR Glæsileg 4ra herb. 79 fm íbúð á annarri hæð í fallegu fjölbýli. Búið er að taka hús- ið í gegn að utan sem innan. Parket og flísar. Ahv. 4,2 millj. Verð 7,7 5204 LEIRUBAKKi Mjög góð 96 fm 4ra herb. horníbúð á besta stað í suður í Bökkunum. Vandað eldhús og nýstand- sett baðherbergi. Gott skipulag, suð- ursvalir og fallegt útsýni. Áhvíl. húsbr. 2,6 millj. Verð 7,1 millj. 5046 SPÓAHÓLAR - M/BÍLSKÚR Falleg 4ra herb. 86 fm íbúð á 3. hæð ásamt 22 fm bllskúr, næst inngangi. Fal- legt eldhús og baðherb. Vestursvalir. Áhv. byggsj. rík. 3,4 millj. Verð 7,8 millj. 5227 SKÓGARÁS Mjög falleg 4ra herb. 111 fm íbúð á 2. hæð í nýmáluðu fallegu fjölbýli. Parket á gólfum, suðursvalir, skjól- góður staður. Ahv. byggsj. og húsbréf 4,2 millj. Verð 9,4 millj. 5071 JÖRFABAKKI Góð 93 fm 4ra herb. íbúð á 1. hæð. Húsið viðgert utan. Suður- svalir. Áhv. húsbréf 3,9 millj. Verð 7,0 millj. 5124 3JA HERB. JJSUÐIR MARIUBAKKI - BYGGSJ Góð 3ja herb. 67 fm íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýli. Parket og flísar. Fallegt útsýni af vestursvölum. Sér þvottahús með glugga í íbúð. Stutt í alla þjónustu. Áhv. 3,6 millj. byggsj. Verð 6,2 millj. 5246 BOÐAGRANDI Glæsileg 3ja her- bergja ibúð í fallegu fjölbýli á góðum stað f vesturbæ. Rúmgóðar suð-austursvalir. Nýlegt Ijóst parket. Áhv. 1,2 millj. Verð 7,9 millj. Skipti á stærra nýlegu sérbýli. 4399 FROSTAFOLD - BYGGSJ. Glæsileg 91 fm 3ja herb. íbúð á annarri hæð í litlu fjölbýli. Þar af er 6 fm geymsla. Þvottahús í íbúð. Frábært útsýni. Stutt ( alla þjónustu. Parket á allri (búðinni. Áhv. 5,2 millj f byggsj. Verð 7,950. Þús. 5289 HALLVEIGARSTÍGUR Falleg3ja herb. 67 fm íbúð á fyrstu hæð. Parket á gólfi. Hús nýmálað. Stór og rúrngóð herb. Verð 6,1 millj. 5278 AUSTURSTROND LYFTUHÚS Falleg 3ja herb. 80 fm íbúð á fjórðu hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í bilskýli. Fallegt útsýni yfir sundin blá. Falleg eign á góðum stað. Áhv. 2,2 millj. verð 7,9 millj. 5233 LAUGAVEGUR + RIS 3ja herb. 78 fm íbúð ásamt risi í góðu bakhúsi í mið- bænum. Mikið endurnýjað. Góðar innr. og falleg gólfefni. Risloft fallega innr. Sér bíla- stæði. Góð eign í hjarta bæjarins. Verð 6,9 millj. 5267 FURUGRUND + AUKA- HERB Góð 3ja herb. 85 fm (búð á 1. hæð ásamt aukaherb. í sameign. Flísar og parket. Suðursvalir. Baðherb. með glugga. Falleg sameign. Áhv. 3 millj. Verð. 6,7 millj. 5245 NYTT - LAUTASMARI - NYTT Góð 3ja herb. 81 fm (búð í nýju fjölbýli. Rúmgóð herb. og stofa. Suðursvalir. Rúmgott eldhús. Sameign og lóð afhendast fullfrágengin. Ibúðin afhendist tilb. til innréttingar. Verð 6,7 millj. 5081 EIRIKSGATA - BILSKUR Fai leg og mikið endurn. 93 fm (búð á 1. hæð ásamt 38 fm bílskúr á þessum frábæra stað. Suðursv. Mögul. að hafa 4 svefn- herb. Verð 7,6 millj. 5238 KÓNGSBAKKI Sérlega góö og vel skipulögð 3ja herb. 82 fm íbúð á fyrstu hæð í nýstandsettu húsi. Innan íbúðar er þvortahús. Sérgarður. Áhv. byggsj. 3,5 millj. Verð 6,4 millj. 4747 SEILUGRANDI Falleg 86 fm ibúð á tveimur hæðum. Parket á gólfi. Suðursval- ir. Stæði ( bílskýli. Góð staðsetning, fallegt útsýni. Verö 7,9 millj. Ahv. 4,2 millj. 5094 FLÉTTURIMI Lækkað verð! Mjög falleg ca 90 fm 3ja herb. ibúð með stæði ( bílskýli. Hátt til lofts, innr. sérsmíðaðar, eign ( toppstandi. Mikið áhv. Hentar vel barnafólki. Áhv. ca. 6,0 millj. Verð 8,1 millj. 4508 KARSNESBRAUT ÚTSÝNI Falleg og björt 3ja herb. ibúð á fyrstu hæð í góðu fjórbýli. Glæsilegt útsýni. Eign sem er vel þess virði að kikja á. Áhv. 3,8 millj. Verð 5,8 millj. 5112 SELAS - UTSYNI Mjög smekklega innréttuð 3ja herb. 83 fm íbúð í nýklæddu fjölbýli. Eikarparket á gólfum, suðursvalir með útsýni. Áhv. Byggsj. rík. 3.650 þús. Verð 7,1 millj. 5221 REKAGRANDI Falleg 3ja herb íbúð á annarri hæð ásamt bílskýli. Parket á allri íbúðinni. Tvennar svalir. Rúmgóð og björt eign. Hús tekið í gegn 1995. Áhv. 4,3 millj. Verð 7,9 millj. 5170 ÞINGHOLTSSTRÆTI Góð 3ja herb. 81 fm ibúð i fallegu tvíbýlishúsi á eft- irsóttum stað í miðborginni. Ibúðinni fylgir risloft. Norðvestursvalir. Verð 5,8 millj. Laus fljótlega. 5234 KAMBASEL Vorum að fá i sölu mjög fallega 3ja - 4ra 84 fm íbúð á 2. hæð (efri) í litlu fjölbýli. Parket og suðursvalir. Verð 7,2millj. 5228 GAUKSHOLAR Vorum að fá ( sölu mjög góða 3ja herb. suöuribúð á 7. hæð i nýstandsettu húsi að utan sem innan. Parket á gólfum, gott skipulag. Áhv. 2,0 millj. Verð 6,1 millj. 5284 BALDURSGATA Falleg 76 fm íbúð á fyrstu hæð. fbúðin var öll stand- sett 1996 og er I toppstandi. Spónaparket á gólfi. Áhv. 3,4 millj. Verð 6,5 millj. 5239 HVERFISGATA - FRAB. VERÐ Góð 3ja herb. 63 fm íbúð á jarð- hæð. Rúmgóð herb. og stofa. Góðar inn- réttingar. Eign sem þú ættir að líta á. Verð aðeins 4,4 millj.. 3244 2JA HERB. IBUÐIR **s§l 10'^VS MIÐSTRÆTI Vorum að fá ( sölu 2ja herb. íbúð í risi í þessu reisulega húsi á besta stað í miðbænum. Hús endurnýjað utan og íbúðin í toppstandi með fallegu útsýni yfir Tjörnina. Áhv. húsbréf 1.560 þús. Verð 3,9 millj. 5286 SOGAVEGUR Skemmtileg 2ja-3ja herb. 61 fm endaíbúð uppí lóð með sér bílastæði og sérgarði með verönd í suður. Skjólgóður staður. Áhv. ca. 3,0 millj. Verð 5,4 millj. 5067 BJARNASTÍGUR Góð 2ja herb. 50 fm íbúð á 1 .hæð í steinhúsi. Endurn. lagnir og eldhús. Rólegur staður. Áhv. Verð 4,1 millj. 5287 MAVAHLIÐ - GLÆSILEG STÓRGLÆSILEG og algjörlega endur- nýjuð 72 fm 2ja herb. (búð á jarðhæð ( standsettu húsi með suðurgarði. Allar innr. og parket nýtt, lagnir gler og fl. ÞÚ VERÐUR AÐ SJÁ þESSA! LYKLAR Á GIMLI! 5288 DVERGABAKKI Góð 2ja herb. 65 fm íbúð á 1. hæð. Vel staðsett og vel skipulögð íbúð. Lyklar á Gimli. Áhv. 2,7 millj. byggsj. Verð aðeins 4.950 þús millj. 4178 HRAFNHÓLAR Góð 2ja herb. 65 fm íbúð á 8. hæð í góðu lyftuhúsi. Suður- svalir með glæsilegu útsýni. Áhv. húsbréf 3,0 millj. Verð 4,8 millj. 5229 BALDURSGATA Mjög falleg og al- gjörlega standsett 2ja herb. 33 fm efri hæð (bakhúsi með sér inngangi. Róleg og góð staðsetning. Samþykkt Ibúð. Verð 3,3 millj. 5216 SKÓGARÁS Sérlega skemmtileg 65 fm 2ja herb. íbúð á fyrstu hæð. Parket. Geymsla í (búð. Sérlega gott hverfl fyrir börn. Suðurverönd. Áhv. 3,7 millj. Verð 5,8 millj. 5012 MIÐBORGIN Mjög góð 2ja herb. ca 50 fm íb. á 2. hæð í þribýli. Endurn. Þak, klæðning og fl. LYKLAR A GIMLI. Verð 4.800 þús. 4945 HRAUNBÆR Góð 2ja herb. 53 fm íbúð á 2. hæð f nýstandsettu húsi. Áhvíl. Byggsj. rfk. 3.080 þús. Verð 4,8 millj. 4520 ATVWNUHOSMÆ&I VIÐARHOFÐI Nýlegt 195 fm at- vinnuhúsn. á 1. hæð (beint inn). Góðar innkeyrsludyr, malbikuð bílastæði, góð aðkoma. Hentar vel undir margskonar starfsemi. 5183

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.