Dagblaðið Vísir - DV - 06.02.1989, Blaðsíða 37

Dagblaðið Vísir - DV - 06.02.1989, Blaðsíða 37
*- MÁNUDAGUR 6. FEBRÚAR 1989. 37 Smáauglýsingar - Sími 27022 Þverholti 11 ¦ Hreingerningar Teppahreinsun. Hreinsum teppi og húsgögn. Úrvals vélar og efni. Skjót þjónusta, vönduð vinna. Uppl. í síma 74475._____________________________ Tökum að okkur hreingerningar á lofti og veggjum, ræstingar og glugga- þvott. Vönduð vinna, vanir menn. Uppl. í síma 18121._________________ Þrif, hreingerningar, teppahreinsun, einrtig bónþjónusta. Vanir og vand- virkir menn. Uppl. í s. 33049 og 667086. Haukur og Guðmundur Vignir. ¦ Skemmtanir Diskótekió Dísa! Fyrir þorrablót, árs- hátíðir og allar aðrar skemmtanir. Komum hvert á land sem er. Fjöl- breytt dans- og leikjastjórn. Fastir viðskiptavinir, vinsaml. bókið tíman- lega. Sími 51070 (651577) virka daga kl. 13 17, hs. 50513 kvöld og helgar. Ferðadiskótekið Ó-Dollý ! Fjölbreytt tónlist, góð tæki, leikir og sprell leggja grunninn að ógleymanlegri skemmt- un. Ath. okkar lága (föstudags) verð. Diskótekið Ó-Dollý, sími 46666. Hljómsveitin Kan ásamt Herbert Guðm. leikur alhliða dansmúsik fyrir a!la aldurshópa um allt land. Verð við allra hæfi. Uppl. í síma 91-623067 (Haukur). Geymið auglýsinguna. Hin blóðheita, gullfallega austurlenska nektardansmær og söngkona vill skemmta fyrir alls kyns mannfagnaði og félagssamtök. Pantið í síma 42878. Vantar yður músik í samkvæmið, árs- hátíðina eða annað? Hringið og við leysum vandann. Karl Jónatansson, sími 39355. Bókhald Skattaframtöl/bókhald. Önnumst framtöl einstaklinga. Gerum upp fyrir fyrirtæki og rekstraraðila, færum bók- hald, sjáum um skattskil og kærur. Veitum ráðgjöf og aðstoð. Stemma sf., Nýbýlavegi 20, Kópavogi, s. 43644. Bókhald. Höí'um flutt í nýtt og stærra húsnæði og bætt við tækjakost. Get- um bætt við okkur verkefnum. Stemma sf, Nýbýlavegi 20, Kópavogi, s. 43644. Tökum að okkur bókhald fyrir allar stærðir af fyrírtækjum, einriig fram- talsaðstoð, 1. flokks tölvuvinnsla. Uppl. í síma 91-45636. Vinnum bókhald. Prentum launaseðla og tollskýrslur. Veitum aðstoð og ráð- gjöf. Bókhaldsstofan Debet, sími 670320, opið til kl. 23 alla daga. ¦ Framtalsaöstoð Framtalsaðstoð 1989. Aðstoðum ein- staklinga við framtal og uppgjör. Er- um viðskiptafræðingar, vanir skatta- framtölum. Veitum ráðgjöf vegna staðgreiðslu skatta, sækjum um frest og sjáum um skattakærur ef með þarf. Sérstök þjónusta við kaupendur og seljendur fasteigna. Pantið í símum 73977 og 42142 milli kl. 15 og 23 alla daga og fáið upplýsingar um þau gögn sem með þarf. Framtalsþjónustan. Ódýr og vönduð framtalsaðstoð. Einföld framtöl, kr. 1.850 m/sölusk. Framtöl með framreikningi, lána, kr. 3.500 m/sölusk. Framtöl með fast- eignaviðskiptum, kr. 5.500 m/sölusk. Ellilífeyrisþegar fá 20% afslátt. Kred- itkortaþjónusta. Teljum einnig fram fyrir rekstaraðila. Áætlanagerðin, Halldór Halldórsson viðskiptafræð- ingur, Jón Tryggvason, Þórsgötu 26, Reykjavík, sími 91-622649. Framtalsaðstoð. Viðskiptavinir, athugið að ég hef fengið nýtt síma- númer, 621342. Get bætt við mig ein- staklingum, með eða án reksturs. Ing- ólfur Arnarson rekstrarhagfræðingur. Tveir viðskiptafræðingar, með víðtæka reynslu og þekkingu í skattamálum, aðstoða einstaklinga og smærri fyrir- tæki við skattskýrslugerð 1989. Kred- itkortaþj. Símar 91-44069 og 54877. Aðstoða einstaklinga og smærri fyrir- tæki við skattuppgjör. Hagstætt verð. Uppl. í síma 72291 um helgar og eftir kl. 18 virka daga. Hagbót sf., Ármúla 21, Rvik. Framtöl frá kr. 2520 m/sölusk. Uppgjör. Ráð- gjöf. Kærur. Frestir. Lögleg þjónusta. (S. Wiium). S. 687088 & 77166 kl. 15 23. Skattframtöl 1989. Sigfinnur Sigurðs- son hagfræðingur. Lögg. skjalþ. og dómtúlkur, Austurströnd 3, Reykja- vík-Seltj. Sími 91-622352, hs. 91-686326. Skattframtöl fyrir einstaklinga og smærri fyrirtæki. Jón Sigfyis Sigur- jónsson lögfræðingur, sími 91-11003 og 91-46167. Skattframtöl fyrir einstaklinga og fyrir- tæki. Frestir. Kærumeðferð. Bókhalds- og skattaþjónustan, Hamraborg 12, sími 46654 og 675245. Viðskiptafræðingur tekur að sér skatt- framtöl fyrir einstaklinga og minni fyrirtæki. Góð og örugg þjónusta. Uppl. í síma 37179. Þorlákshöfn, Eyrarbakki, Stokkseyri. Lögmaður aðstoðar við einstaklings- framtöl. Tímapantanir .í s. (98)-33718, Heinabergi 17, Þorlákshöfn. Skattframtöl fyrir einstaklinga. Lögfræðiskrifstofan, Bankastræti 6, sími 26675 eða 30973. Veitum: bókhaldsaðstoð, framtalsað- stoð og rekstrarráðgjöf. Sími 656460 (Kjartan). Ódýr og góð framtalsaðstoð, viðskipta- fræðingur. Sími 91-23931 milli kl. 13 Qg22._____________________________ Framtalsaðstoð. Lögfræðiþjónustan hf., Engjateigi 9, sími 91-689940. Þjónusta Verktak hf., s. 67.04.46 - 985-2.12.70. Örugg viðskipti góð þjónusta. Steypuviðgerðir, múrverk, sprungu- þéttingar. - Háþrýstiþvottur með kraftmiklum dælum. - Sílanhúðun til varnar steypuskemmdum. - Utanhúss- klæðningar. - Þakviðgerðir gler- skipti móðuhreinsun glerja. - Þor- grímur Ólafsson, húsasmíðam. Athugið!! Vandvirkur trésmiður getur tekið að sér alla alhliða trésmíða- vinnu, t.d. innréttingar, hurða-, glugga- og glerísetningar, parketlagn- ir, panelklæðningar o.fl. Hafið sam- band við DV í síma 27022. H-2627. Tökum að okkur arinhleðslu ' flísa- lagnir, sandspasl og alhliða múrvinnu. Einnig erum við með tilbúna arna í sumarb. og önnumst uppsetningu. Gerum föst verðtilb. Fagmenn. Leitið uppl. í s. 91-667419/675254 og 985-20207. Húseigendur, húsfélög, fyrirtæki. Mál- arameistari getur bætt við sig verk-- efnum, jafnt stórum sem smáum. Vönduð vinna. Vanir menn. Uppl. hjá Verkpöllum, s. 673399 og 674344. Tek að mér uppsetningu á hurðum, skápum, innréttingum, milliveggjum, parketlagnir, skipti um glugga og annast glerísetningar. Tíma- eða til- boðsvinna. Fagmenn. Sími 621467. Veislumiðstöð Árbæjar auglýsir! Við bjóðum í dag úrvals kalt borð á til- boðsverði, aðeins kr. 1280 á mann, 6 teg. kjöt, 4 teg. fiskur. Uppl. í síma 82491 og 42067 eftir kl. 19. Þarftu að láta breyta eða bæta? Tökum að okkur allar húsaviðgerðir jafnt utan sem innan, málun, smíðar o.m.fl. Vanir menn, vönduð vinna. Uppl. í síma 91-19196. Lækkið hitakostnaðinn. Þéttum opnan- lega glugga og hurðir með original Slottlista. Fast verð. Hringið. við komum. Starri, sími 72502. Málarar geta bætt við sig verkefnum, úti og inni. Einnig flísalögn. Uppl. í síma 623106 á daginn og 77806 á kvöld- in. Raflagnateikningar - simi 680048. Raf- magnstæknifræðingur hannar og teiknar raflagnakerfi í íbúðarhús, verslanir o.fl. Trésmiður. Nýsmiði, uppsetningar. Setjum upp innréttingar, milliveggi. skilrúm og sólbekki, inni- og útihurð- ir. Gerum upp gamlar íbúðir. S. 18241. Trésmiðavinna. 2 vandvirkir trésmiðir. öll alm. trésmíðav.: glerjun, gluggar. nvsmíði. viðhald og brevtingar. jafnt úti sem inni. S. 91-671623. 91-624005. Trésmiðavinna. Getum bætt við okkur verkefn. í allri almennri trésmíðav.. nýbyggingar og viðhald. Tilboð. Þór og Þorsteinn sf.. s. 76560/30547. Tökum að okkur alhliða breytingavinnu, flísalagnir o.fl. (Múrarameistari). Bergholt hf.. sími 671934. Húsasmiðameistari getur bætt við sig verkefnum. Uppl. í síma 91-45487. Málarameistari getur bætt við sig verk- efnum. Uppl. í síma 91-45380. ¦ Ökukennsla Aðgætið! Gylfi K. Sigurðsson, löggiltur ökukennari. kennir á Mazda GLX 88. ökuskóli, öll prófgögn. kenn- ir allan daginn, engin bið. Heimas. 689898 og 83825, bílas. 985-20002. Eggert Garðarsson. Kenni á Nissan Sunny SLX 4x4 '88. útvega öll náms- og prófgögn eða ökuskóla. Tek þá sem hafa ökuréttindi til endurþjálfunar. Símar 78199 og 985-24612. R-860. Sigurður Sn. Gunnarsson, lög- giltur ökukennari. kennir 'allan dag- inn á Mercedes Benz. La»rið fljótt. bvrjið strax. Öll prófgögn og öku- skóli. Bílasími 985-24151 og hs. 675152. Ath. Magnús Helgason, ökukennsla. bifhjólapróf, kenni á Mercedes Benz. R-4411. Ökuskóli og öll prófgögn ef óskað er. S. 687666, bílas. 985-20006 Gylfi Guðjónsson ökukennari, kennir á Rocky turbo. Örugg kennslubifreið í vetraraksturinn. Okuskóli og próf- gögn. Vinnus. 985-20042 og hs. 666442. Kenni á Mercedes Benz. Ökuskóli, öll prófgögn. Æfingatímar fyrir þá sem eru að byrja aftur. Vagn Gunnarsson, sími 52877. Skarphéðinn Sigurbergsson kennir á Mazda 626 GLX '88, ökuskóli og öll prófgögn. Kenni allan daginn, engin bið. Greiðslukjör. Sími 40594. Sverrir Björnsson. Kenni á Galant 2000 EXE '87, hjálpa til við endurnýjunar- próf, útvega öll prófgögn. Engin bið. Sími 91-72940. Ævar Friðriksson kennir allan daginn á Mazda 626 GLX '88, útvegar próf- gögn, hjálpar við endurtökupróf, eng- in bið. Sími 72493 og 985-20929. ¦ Klukkuvidgerðir Geri upp allar gerðir af klukkum og úrum, sæki heim ef óskað er. Raf- hlöður settar í á meðan beðið er. Úr- smiður, Ingvar Benjamínss., Ármúla 19, 2. hæð, s. 30720 og hs. 33230. ¦ Husaviðgerðir Endurnýjum hús utan sem innan. At- vinnu og íbúðarhúsnæði, innréttingar. á hálfvirði. Uppl. í símum 91-671147 og 44168. ¦ Sveit Ráðskona óskast i sveit strax, má hafa með sér barn. Uppl. í síma 96-24874. Nudd Nuddnámskeið fyrir almenning laug- ard. 4. febr. kl. 10-17 í Dansstúdíói Sóleyjar að Engjateigi 1, Rvk, verð 3000 kr. Kennari: Rafn Geirdal nuddfr. Uppl. og skráningar hjá Gulu h'nunni í síma 623388. Heilsumiðstöðin. Tilsölu PARKE BWSvissneska parketiö erlímtágólfiöoger auðvelt að leggja það Parketið er full lakkað með fullkominni tækni Svissneska parketið er ódýrt gæðaparket og fæst í helstu byggingavöruverslun- um landsins. Burstafell hf., Bíldshöfða 14, 112 Reykjavík, sími 91-38840 og 672545. 4f |( INNRÉTTINGAR Dugguvogi 23 — sími 35609 Eldhúsinnréttingar/baðinnréttingar. Vönduð vinna, hagstætt verð. Leitið tilboða. Nú kaupum við íslenskt og spörum gjaldeyri! Verslun EP-stigar hf. Framleiðum allar teg. tré- stiga og handriða, teiknum og gerum föst verðtilboð. EP-stigar hf, Smiðju- vegi 20D, Kóp., sími 71640. Veljum íslenskt. Htaveitur - vatnsveitur. Vestur-þýskir rennslismælar fyrir heitt og kalt vatn. Boltís s/f, símar 91-671130 og 667418. , "^» ¦ \ 'Mw fyeðju. Stimplagerð, oll prentun. Nú er tíminn til að færa úr nafnnúmerum í kenni- tölu. Tökum að okkur alla prentun og höfum auglýsingavöru í þúsunda- tali, merkta þér. Sjón er sögu ríkari. Stimplar, nafnspjöld, límmiðar, bréfs- efni, umslög o.fl. Athugaðu okkar lága verð. Textamerkingar, Hamraborg 1, sími 641101. % Fyrir öskudaginn. Trúða-, rauðhettu-,- hjúkrunar-, zorró-, töfra-, sjóræn- ingja-, superman-, kanínu- og katta- búningar. Hattar, sverð, hárkollur, skallar, trúðalitir. Takmarkaðar birgðir. Pantið eða komið tímanl. Póstsend. Leikfangahúsjð, Skólavörð- ust. 10, s. 14806. Fyrir öskudaginn: í miklu úrvali: búningar, grímur, glimmerhárkollur, andlitsfarði. Póstsendum. Tómstunda- húsið hf.. Laugavegi 164. Revkjavík, sími 91-21901. Otto Versand pöntunarlistinn eí kom- in. Nýjasta-tískan. Stórkostlegt úrval af fatnaði. skóm o.fl. Mikið af yfir- stærðum. Verð kr. 250 + burðargj. Til afgreiðslu á Tunguvegi 18 og Helg- alandi 3, sími 91-666375 og 33249. fi ¦:.:;.: Ililp Nýi vor- og sumarlistinn kominn, nýjasta franska tískan. Verð kr. 300 + burðargjald. Pöntunarsími 652699 eða 652655. Afgreiðsla opin að Hjallahrauni 8, Hafnarfirði. Bílar til sölu 1982 GMC pickup 4x4 20 seria, 6,2 litra, dísilvél, sjálfskiptur. Verð 650.000. 4x4 Ford Econoline E-250 árg. 1985 með gluggum og fullklæddur að inn- an, hábakstólar með snúningi, 2 mið- stöðvar, veltistýri og sjálfvirkur hraðastillir, 2 eldsneytistankar, út- varp, 6 cyl., 300 cc, sjálfsk. með overdrive. Verð 1.150.000. Nánari uppl. í síma 92-46641. Nissan Pathfinder '88 til sölu ög sýnis í Bílabankanum, Hamarshöfða 1, sími 999991-673232. M.Benz 230 1980 til sölu, 4ra dyra, hvítur. beinskiptur, 4ra gíra m/toppl- úgu og lituðu gleri. vökvastýri. Mjög fallegur að utan sem innan. Uppl. í síma 91-72212 eftir kl. 16. Chevrolet Caprice Classic, árg. '82, til sölu, ekinn 65 þús. mílur, fallegur bíll. Til sýnis og sölu á bílasölunni Bílás, Akranesi, s. 93-12622, sunnudag í síma 93-11024. BMW 318i '86 til sölu. 5 gíra, rauður. ekinn 44 þús„ sumar- og vetrardekk. dráttarkúla. sílsalistar. h'tur mjög vel út. Uppl. í síma 91-32527 eftir kl. 18. Ymislegt Við Gullinbrú. Hressingarleikfimi með músík hefst 7. febr. nk. Ókeypis kynningartímar nk. laugardag kl. 10.15 og 11.00. Boðið er upp á leikfimi, tækjasal og gufu- bað. Nokkrir tímar eru lausir í íþróttasölum okkar um helgar fyrir allar tegundir íþrótta. Uppl. á daginn í síma 91-641144 og kvöldin og um helgar í síma 91-672270.

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.