Dagblaðið Vísir - DV - 18.05.2002, Blaðsíða 68

Dagblaðið Vísir - DV - 18.05.2002, Blaðsíða 68
SmáauQlysínQar X>V LAUGARDACUR 18. MAÍ2002 Mazda 323 '86, 4 dyra á 40 þús. Einnig Blazer S10 '85 á 120 þús. Sfmi 848 3840. Cherokee 2.6 túrbó dísil 33", Árg.'87. Til- boð óskast. Uppl. í s. 659 8665.________ MMC Galant GTi, 16v, árg."91, ek. 150 þ. Upplýsingar í síma 866 0870._________ 77/ sölu hvitur Peugeot 1800, árg."99, ek. 72 þ. Verð 990 þ. Sírni 847 4557________ 77/ sölu Lancer '91, mjög vel meö farinn. Ekinn 125 þús. Uppl. í síma 863 1259. Tilboö óskast í Subaru station árg. '89. Skoðaður '03.Uppl. í s. 699 3370. Chevrolet Camaro z28 85 350cc 5 gira svartur flækjur, álfelgur, millihedd 750 blönd- ungur o.fl. í góðu lagi, sk '03. Verð 410 þús.Sími 868 3873. ^^ Chrysler Dodge Grand Caravan árg.'98 til sölu. 7 manna, 3 1, 150 ha, hvítur, dráttarkr., 5 d. Gott verð. Skipti á ódýrari. Uppl. gef- ur Ólafur í síma 895 8956. Daihatsu 77/ sölu Daihatsu Applause 1,6, árg. '92, ný dekk, sjálfskiptur. Snyrtilegur bíll. Uppl. í s. 564 2723 og 893 7319. (JJ) Honda HONDA ACCORD 2,0 iLS, árg. "97, ssk., álf., dráttarkr. Toppbíll. Áhv. lán 770 þ. Verð 810 þ. Uppl. gefnar í síma 893 3040.__________________________ Honda Civic, '98, ssk, ek. abeins 30 þús. Vínrauður, 3ja dyra. Toppeintak, verð 890 þús. Uppl. í síma 899 4020. (Q) Hyundai Vel meb tarin Hyundai Sonatra til sölu. Árg. "95, dökkblá. Ekin 77 þ.km. Nýskoð- uð, ný dekk og ný tímareim. Notuð sem þjónustubifreið hjá hugbúnaðarfyrirt. Uppl. í s. 692 6306.__________________ Hyundai Accent, árg. '96, til sölu, ek. 82 þús. Asett verð 450 þús. Sjóvá bflalán ca 300 þús. Bfllinn lftur mjög vel út og er í toppstandi. Uppl. í s. 566 8587 og 699 6684._____________________________ Tilboö!TilsöluHyundaiAccent'98, ekinn 72 þús. Verð 430 þús. Uppl. í s. 866 2413 og 847 7217, stendur á bflasölu. Ath. Við tölum bara ensku. Mazda Mazda 323F, árg. '92, til sölu. Verð 300 þús. Uppl.ís. 699 6656. ® Mercedes Benz Til sölu góöur M.Benz 260E árg. '91. Sóllúga, ABS. Fæst gegn yfirtóku á láni, ca 27 þús/mán. Verð 1 millj. Uppl. í s. 8211403 og 565 3929._______ Mercedes Benz 280 SE, árg. '83, ekinn 245 þús., sk. '03. Verð 250 þús. Uppl. í síma 898 1100. JL Mitsubishi MMC GT3000 '94, Ljósgrár m. topplúgu, leðurklæddur, græjur, þjófavörn, tölvukubbur o.fl. Sumar og vetrard. á álfelgum. Verð 1.150 þús. Bflalán 350 þús. Ath. skipti á ód. S. 868 0241. 77/ sölu MMC Galant 2,4, árg. '95, 4 cyl., beinsk., sumar- og vetrard., álfelgur, CD, ekinn 145 þús. km. Skipti á ód. möguleg. Uppl. í s. 867 6008.__________________ Sérhæfð j ^ínnubrögö Víðgerdir og viðhald fasteigna er okkar fag! 3USAKLÆPN>NGF € 555 1947 Til sólu MMC Galant '91, ssk. sk. '03. MMC Galant '89, sk. '03. Nissan Sunny '93, sk. '03. Einnig varahlutir í MMC Galant'88-'92.S. 868 3069.___________ Ljósbrúnn MMC Galant árg. '89. Þarfnast handlagins eiganda. Uppl. í s. 699 1749.__________________ MMC Lancer '92, þarfhast smá lagfær- ingar. Uppl. í síma 567 3121 eða 893 7900. EE2Ja Nissan / Datsun Svartur Nissan Almera '00, ek. 49 þ. km. Sjálfskiptur, litað gler, spoilerkitt, 17" álfelgur. Uppl. í síma 898 2893 / 847 5334._____________________________ Nissan Terrano II '99, dísil, sjálfskiptur, 31" dekk, dráttarkrókur, skíðabógar. Lúxusbfll. Verð 2,2 millj. Uppl. í s. 893 6519 eða arnihe@simnet.is___________ Nissan Primera, árg. '93, ekin 150 þús., sjálfsk., rafdr. rúður. Toppbfll. Uppl. í síma 849 1439. Nissan Sunny SLX 1,6, árg. '91,4 d., ek. aðeins 138 þ. Mjög vel með farinn. Selst á 180 þ. S. 898 5446/587 7521. H^ Opel OpelAstra st, árg. '95, ek. 119 þ. km, skoðaður '03. Tilboð. Uppl. í síma 898 7902. ¦^! Peugeot Gullmoli! Peugeot 306 style árg. '97. Ekinn 52 þús. 1600 vél. 90 hö, blár, gott lakk. Innklæði sem nýtt. Fjarstýring, saml. Uppl. í s. 869 6371, Brynjar Örn. Renault Renault Megane árg. '99, ek. 31 þús., 5 gfra: Bflalán getur fylgt upp á 350 þús. Verð 890 þús. stgr. Uppl. í s. 897 8605. (^gj5) Subaru Subaru Legacy 2,0 4x4 árg. '97 ssk, vínrauður, álfelgur. Ek. 60 þús.km. Verð 1,2 millj. Næstum 100% lán áhv. Uppl. í s. 822 0223. Suzuki Suzuki Baleno, árg.05/"96, ssk., sumar/vetrard., krókur, cd. Bfllinn er í mjög góðu standi. Ásett verð 490 þ. fæst á 300 þ. Uppl. í síma 898 8494. f*g) Toyota 77/ sólu blá Toyota MR árg. '88 (2 manna). Ekinn 145 þús. T-toppur, leðursæti, raf- dr. rúður og central læsingar. Verð 550 þ, 400 þ.stgr. Skipti möguleg. Uppl. í s. 896 3232._____________________________ Til sölu Toyota Corolla árg. '92, 5 dyra,rúður rafdr., lítur ágætlega vel út. Verð 150 þús. Uppl. í síma 694 7789. Til sölu tveir Toyota Yaris, árg. '99. Og Toyota Corolla '96 og Toyota Corolla '98. Uppl. í síma 567 3121 eða 893 7900. (K§) Volkswagen VWGolfárg. '88,1600. 5 dyra, 5 gíra. Ekinn 174.929 km. Verð kr. 120.000. Uppl. í s. 846 0993.__________________ Passat 1.6 Trendline, árg. 2000, 01 sölu. Álfelgur og geislaspilari. Ásett verð 1.650 þús. Uppl. í s. 864 6632 og 554 4787, Margrét._____________________ Passat árg. '00 til sölu. Ek. 73 þús.km. Mögul. á yfirtöku. Uppl. í s. 896 9986. Bílaróskast • Afsöl og sölutilkynningar. • Ertu að kaupa eða selja bfl? Þá höfum við handa þér ókeypis af- söl og sölutflkynningar á smáauglýs- ingadeild DV, Skaftahlíð 24. Síminn er 550 5000. •Opið: Mánudaga-fimmtudaga, kl. 9-20. Föstudaga, kl. 9-18:30 Sunnudaga, kl. 16-20.______________ Díseljeppi óskast, yngri en árg. '97, vel með farinn og í góðu ástandi, sem greiða má með fasteignatryggðu skulda- bréfi. Yfirtaka á bflal. að hluta kemur til greina. S. 846 5970/846 5971. M.BenzDÍSIL 250-300 eða stærri óskast fyrir allt að 500 þús. stgr. Einungis gott eintak kemur til greina. Uppl. í sima 896 6730 eða ingi- mundur@tmhf.is___________________ Vantar skipti á jeppa. Er með Renualt Scenic, 1,6, árg. ^99, ek. 40 þ., saml. stuðarar, álf. V. 1.450 þ. Vantar jeppa á svipuðu verði eða ód.,má vera breyttur. S. 690 2577.___________ Óska eftir 4-5 dyra fólksbíl, helst sjálfskiptri Toyotu, 700-750 í stað- greiðslu. Uppl. í síma 864 6318 eða 586 1800. bilasolur.is Óska eftir Toyota Corollu eða sambærilegum bfl. Má vera með lélegt lakk eða eftir tjón. Verð 0-50 þús. Sími 869 4379.__________________________ Óska eftir ódýrum bil á verðbilinu 0-60 þús. Má þarfnast við- gerðar. Margt kemur til greina. Hafið samband í síma 896 6744.____________ Óska eftir litlum pallbíl, helst Mözdu, eða skutbfl með krók. Uppl. í s. 698 1215.__________________ Óska eftirgóöum og lítiö eknum bíl ekki eldri en "93 árg. Staðgreiðsla allt að 300 þús. Sími 823 6411._________________ Vantar vélavana gamlan Camaro Trans am eða Mustang. Upplýsingar í síma 862 8489._____________________________ Óska eftir fólksbil á veröbilinu 20-40 þ. Helst skoðaðan "03. Uppl. í síma 861 4343._____________________________ Óska eftir VW Corrado eba varahlutum árg. '91. Uppl. í s. 6914052 og 555 4052. &» Bílaþjónninn ehf. Smiðjuvegi 4a, græn gata, 200 Kóp. Bensíntankar, púst, þvottur, hjólbarða-, bón- og smurþjónusta. S. 567 0660, 567 0670 og 691 2684. Fjórhjó! Gott fjórhjól. Kawasaki 300, árg. '87, til sölu, svart á litinn, vel með farið, aðeins 2 eigendur. Verð 120 þús. Uppl. í síma 867 8024 og 862 6012. 77/ sölu Honda Bigred þrihiól árg. '84. Gott ástand, hátt og lágt drif, bakkgír. Uppl. í síma 855 3535 / 564 5459. Fornbílar 77/ sölu Pontiac Boneville, '69,2ja dyra, harðtopp, vél 400, skk, flott eintak sem þarfnast smá andlitslyfting- ar. Uppl. í s. 865 6660.____________ Willys, árg. 1955, skoöaður '02, ýmsir fylgi- hlutir. Uppl. í síma 862 5441. Stórlækkaöveröá Sava, nýjum sumardekkjum: 155 R 13, kr. 3990 175/70 R 13, kr. 4490 175/65 R14, kr. 5300 175/70 R 14, kr. 5070 185/65 R 15, kr. 6600 195/65 R15, kr. 7400 205/60 R 15, kr. 8200 Kaldasel ehf., Dalvegi 16b, Kópavogi, s. 544 4333 og Grensásvegi 7 (Skeifumegin), s. 561 0200.___________ Úrval af lítiö notuöum sumard. og notaðar stálf., einnig mikið úrval af Low Profile-dekkjum 15, 16, 17 og 18". Vaka, dekkjaþjónusta, s. 567 7850 og 567 6860._________________________ Tilsölu 17"álfelgur, sem nýjar, passa á Subaru Avensis og Carinu, gatastærð 5x100. Upplýsingar í síma 699 8526.__________________________ 77/ sölu 4stk.5 gata 17" álfelgur, passa undir BMW, 3 línuna og er á Lo Profile dekkjum. Verð 65 þús. Uppl. í síma 660 1303._____________________________ Óska eftir 1 til2.36"x16.5dekki. Til sölu 4 stk.l5"low profile dekk á álfFord Econoline 80 4x4 innr. v. 300 þ. Uppl j síma 694 9538/554 3289. Til sölu 4 nýleg Bridgestone sumardekk á álfelgum. St. 255/70-R15. Uppl. í s. 891 7046 og 554 3725._______________ Óska eftir 14" álf. undir Nissan Sunny. Uppl. i síma 861 1566, Gunnar.________ Flottar álfelgur til sölu 17" PWC Low Profile álfelgur, Tilboð óskast. Uppl. í sima 899-6174 m Hjólhýsi 77/ sölu mjög vandab 17 feta hjólhýsi. Hjólhýsið er mjög vel einangrað (fjalla- hjólhýsi). Fortjald fylgir. I mjög góðu ásigkomulagi. Uppl. í s. 566 6236, 892 0005 eða 467 1329.__________________ 14 feta hjólhýsi meö fortjaldi til sölu árg. '84. Lítur mjög vel út. Verð 450 þús. Áhvfl. 180 þús. Uppl. í s. 898 3956, Ósk- ar._______________________________ 77/ sölu Palomino Pony fellihýsi '00 með fortjaldi og fl. Sem nýtt. Einnig til sölu útlitsgallaður heitur pott- ur. Uppl. í s: 586-1986 og 693-8515 Sterkman hjólhýsi til sölu. Árg. '87, 4,70 á lengd, nýtt fortjald. Sem nýtt. Uppl. í síma 003 1651 7488 97, Óskar. 77/ sölu Ahús „A-iiner", árg. "00, toppeintak, tekur aðeins 30 sek. að tjalda. Uppl. í síma 453 6775/899 1175. Jeppar Húsbílar Ford Econoline árg. '876cyl., 4x4. Innréttaður húsbfll, gaseldavél og mið- stöð, svefnpláss fyrir 2. Uppl. í síma 698 9974._____________________________ Húsbíll óskast - á verðbilinu 600 til 1.500 þúsund. Uppl. í síma 892 5867, eftir kl. 17. Óska eftir Camper fellihýsi á Dodge Ram 1500. Uppl.ís. 8982642. 3111 sðlu. Corolla 1600 árg. "97, ek. 112 þús. á 580 þús. Suzuki Baleno 4x4 ek. 43 þús. árg. '97 á 740 þús., og Toyota LandCruiser VX80 árg. '92, ek. 246 þús. á 1.640 þús. Uppl. í s. 892 4559. ________________ Blazer S10, árg.'86, sjálfskiptur, rafdr. rúður, dráttarkúla, nýjar felgur, á 31" dekkjum. Verð 300 þús. Til sýnis í Hátúni 4. Uppl. í s. 892 2054._____________________________ 77/ sölu Toyota Hilux extracap árg. '88 38" breyttur, brettakantar, loítdæla, 5.71 hlutfóll ofl. Ekinn 117 þús. mflur. Ath skipti á sjálfskiptum fólksbfl. Uppl. í síma 893 0211 eða 895 8476.__________ Flottasta gerb af brettaköntum o.fl. jeppa- dót á frábæru verði fyrir algenga jeppa, t.d. Hilux/4Runner. Sendi myndir og verð. Uppl. í s. 868 0377._____________ Glæsilegur Grand Cherokee Limited 4,0 árg. "94. Ekinn 160 þús. Ssk, leðursæti, allt rafdr., cruise control o.fl. ofl. Uppl. í s. 8614332.__________________ Patrol, árg. '91-93, „má þarfnast lagfær- ingar", óskast í skiptum fyrir MMC L- 300, árg.'93 minibus, mjög góður bfll. Uppl. í síma 899 5442._______________ Til sölu Jeep Willys 1985, breyttur fyrir 38" með '91 árgerð af 4.31 Cheyy. Tekinn í gegn að innan 2002, allt nýtt í framhás- ingu. Er í góðu standi. S.899 4824. 77/ sölu Toyota Hilux árg. '90, breyttur fyrir 38". Þarfnast viðgerðar á boddíi, vara- hlutir fylgja. Ný vél. Uppl. í síma 866 1751._____________________________ Til sölu Toyota Landcruiser 90LX '00 með nýju vélinni. Breyttur á 35" dekk,toppgr., dráttarb., viðarkl., sjálf- skiptur ek. 28 þ. S. 586-1986 og 693- 8515._____________________________ Til sölu varahlutir. Er að fara að rífa Toyota doubleCab dísel árg'91. Uppl. í s. 472 1116 og 892 7314.________ Toyota 4Runner '87, SR5,4 cyl., ssk., 35" dekk, þarfnast smáfrágangs. Verð 250 þús. Uppl. í síma 893 7204.___________ Nissan double cab disil, árg. '90, meb mæli til sölu. Verð 200 þús. Uppl. i s. 659 6303. Patrol 3,3 árg. '84. Heill eða í pörtum. Uppl. í s. 437 1656 eða 898 9256. 77/ sölu Toyota doublecap disil, 35" breyttur, læsingar, spil og fleira. Uppl. í s. 863 4580 í dag og næstu daga._________ Toyota Land Crusier árg.'85, ekinn 230 þús. Sjálfssk., 33" dekk, 38" dekk seljast með. Uppl. í síma 898 9165. Jóhann. Óska eftirjeppa ískiptum fyrir Skidoo formula SS 670, árg. '95. Uppl. í s. 869 8156.__________________ 77/ sölu Toyota Landcruiser, high roof, árg. '86, breyttur fyrir 38", sími 698 1667. Kerrur Daxara-kerrur á hreint frábæru tilboösveröi meöan birgbir endast: Seldar á tveimur stöðum: Rvík og Akureyri. Verðdæmi: Daxara 107, 42 þús., okkar verð 34.900, burður 350 kg! Daxara 157,89.900, okk- ar verð 76.900!, burður 650 kg. Alls 7 st. á lager. Allar kerrur með sturtub., gal- vaníseraðar, læsanlegar o.fl. Uppl. á www.evro.is undir kerrur. Sendum um land allt ósamsett, þú sparar fragtkostn- að og setur sjálfur saman, 5% lægra verð fyrir vikið. EVRO, Skeifunni, s. 533 1414, og Bílasala Akureyrar, s. 461- 2533._____________________________ Jeppakerra Ein með öllu. Stór, vönduð kerra (3,05), mikið burðarþol, sturtu- búnaður o.fl. Verðtilb. Á sama stað leig- ist stúdíóíbúð, 25 fm. Reglusemi og góð umgengi áskilin. Uppl. í s. 588 3422 eða 898 9636. Mikiö úrval af vönduöum vel smíbubum þýskum kerrum. Frábærar kerrur fyrir heimilið, sumarbústaðinn og fyrirtækið. Leigjum einnig út kerrur. Til sýnis og sölu að Bæjardekki, Mosf. S. 566 8188. Kerruöxlar fyrir allar burbargetur með og án hemla, fjaðrir og úrval hluta tií kermsmíða. Fjallabflar, Stál og stansar, Vagnhöfða 7, Rvflt, s. 567 1412.________ Kerruöxlar fyrjr allar burbargetur með og án hemla, fjaðrir og úrval hluta tfl kerrusmíða. Fjallabflar, Stál og stansar, Vagnhöfða 7, Rvík, s. 567 1412.________ Jeppa- eba fólksbílakerra til sölu meb ljós- um. Burðargeta 750 kg. Uppl. í síma 896 2103._____________________________ Kerra óskast meb 700-2000 kg. buröargetu sem greiða má með VN. Uppl. í síma 898 3420. öN& Hjólafólk athugibl! Nokkur mjög góð bif- hjól til sölu: Yamaha R-l '01, ek. 4500 km. Yamaha Fazer 600 '00, ek. 6500 km Yamaha V-Max 1200 '00, ek. 16 þ. km Yamaha Drag Star 1100 "99, ek. 5500 Yamaha Drag Star 650 '01, ek. 1900 þ. YamahaYZ125'02 YamahaWR4 26F'01. Honda CBR900RR '95, ek 25 þ. Polaris fjórhjól 4x4, ód. Mikið af nýjum hjólum á staðnum. Hófum einnig gott úrval fatnaðar og hjálma. Verið velkomin - akið varlega. Merkúrhf., Skútuvogi 12a, s. 594 6000. Óska eftir götuhjóli eöa racer í skiptum fyr- ir Econoline. Er með Econoline 4x4, árg. '85, 6,9 dísil, nýl. 35" dekk, nýl. felgur, þokkalegt kram, lélegt boddí, kapteinsst. og svefnb. Uppl. í s. 897 0474, Ingvar._______________________ Óska eftir götuhjóli eba racer í skiptum f. Econoline. Er með Econoline 4x4, árg. '85, 6,9 dísil, nýl. 35" dekk, nýl. felgur, þokkalegt kram, lél. boddí, kapteinsst. og svefnb. S. 897 0474, Ingvar. Honda CBR900RR„Urban Tiger", árg.'95, ek. 25.300 km. Hjólið er ír frábæru ástandi. Til sýnis í Merkúr hf. Ásett verð 750 þ. Sími 899 5732/8916816.________ 77/ sölu Honda Super Magna 750 cc. árg. '88, ekinn 27 þ.mflur. Svart og krómað. Flott hjól. Verð 380 þ.kr. Uppl. í síma 692 1433._____________________________ Vélhjól & slebar. Við hjálpum þér með hjólið, sleðann, fjórhjóhð eða skellinöðr- una. Demparar lagaðir á 24 tímum. Verslun 587 1135, Verkstæði 587 0066. Óska eftir bilubu Harley Davidson hjóli eða hlutum í H.D. s.s. mótor, grind o.fl. Ástand og árgerð skiptir ekki máli. Einnig óskast ódýrt herb. S. 867 5182. Óska eftir hljóbkútum á Suzuki Intruder, VS700GL, árg."86. Uppl. gefur Siggi í síma 8641628 eða senda á kosmos@sim- net.is.____________________________ Husabergárg. '97meb '99 véltilsölu. Ný- tekið upp. Verð 380 þús. Uppl. í s. 557 7372 og 897 4367, Óli._______________ Suzuki GSX1100 F, árg. '89, ekið 55 þús. km. Toppeintak. Nýyfirfarið. Verðtilboð 320 þús. Uppl. í síma 694 1134.________ Tilsölu Yamaha Virago 250 árg. '00. Vel með farið og gott hjóí. Auka bak. Gott verð. Uppl. í s. 694 8523, Jói.__________ 77/ sölu Gas Gas 300EC, Enduro hjól, árg.'Ol. Gott eintak, verð 500 þús. Uppl. í síma 897 6592.____________________ Til sölu Kawasaki ZX600 '90, Skemmteft- ir óhapp. Einnig galli, hjálmur og fl. Uppl. í síma 564 5857 og 896 4328. 77/ sölu rautt Yamaha XJ 600 árg. '91, sk. '03. Ekið 39 þús.Verð 240.000. Uppl. í s. 893 0471.__________________________ 77/sölu Suzuki vespa, árg.'98. 50cc.Uppl. í síma 847 7087.____________________ Til sölu Kawazki KX250, árg."96. Verð 230 þ. Uppl. í súna 4811744, á kvöldin. 77/ sölu Yamaha R1, árg.'98, áhv. bílalán Uppl. í síma 899 2700._______________ YZ 250 árg. '99 til sölu. Verð 350 þús. Uppl. í s. 698 7994 og 587 1121. Óska eftir 600 cc hjóli á c. 200 þús. Verð- ur að vera í lagi. S. 896 9986. Pallbílar Ford Ranger 2,9 I, árg. '91, 5 g., beinsk., 32" dekk, ek. 140 þ. Verð 300 þ. Uppl. í sima 897 3654._____________________ 77/ sólu MMC L-200 '91 dísil double cab pickup. Verð 250 þús. kr. Upplýsingar í síma 893 6736 og 554 4736. Sendibílar • Stór sendibíll óskast.'.'.' Óska eftir sendibfl með 8-10 tonna heildarþyngd (með kassa og lyftu) í skiptum fynr VW Transporter '00, disel, ek. 60 þ. Uppl. í síma 893 3950.________ 77/ sölu Benz Sprinter árg.'97, ek. 180 þús., sjálfssk. 18 rúmm. kassi, 1 1/2 tonna lyfta, talst., gjaldm. og tvær trillur fylgja. Einnig fylgir vinna. VW Tran- sporter árg.'98, ek. 190 þús. S. 821 7505. Izuzu NPR, árg. '98, ek. 129 þús. Kassi b. = 220 x 500 x 216= 23 m 3 1,5 tonna lyfta, mælir + stöð + hlutabréf getur fylgt. Uppl. í s. 896 4002._____________ 77/ sölu Toyota Hi-ace, árg. "94, ek. 110 þ. km. Mjög gott eintak. Verð aðeins 480 þ. Uppl. í síma 565 4946/897 7949. Tjaldvagnar A www.evro.is færbu flestallar upplýsing- ar um nýjustu tjaldvagnana, fellihýsin, notuðu vagnana, aukahlutina og nýj- ustu fréttir úr heimi ferðavagna og ferðalaga á íslandi og jafhvel víðar. Evró ehf., Skeifunni, og á Akureyri Bílasala Akureyrar, s. 461-2533 www.evro.is Sprellhfandi vefur íslensku ferðafjöl- skyldunnar.________________________ Sólarrafhlöbur! Eigum fyrirliggjandiþuim- ar Epoxy-húðaðar sólarrafnlöður í. felli- hýsi. Límast á þak; Stærð: 61 W. Verð m/stjórnstöð 58 þ. Einnig harðar sellur fýrir sumarhús. Rafgeymasalan, Dals- hrauni 17, Hafnarf., s. 565 4060. Sólarrafhlöbur, hvitasunnutilbob. Pólar býður 20% afslátt á sólarrafhlöð- um og fylgihl. Verðdæmi: 50 W sella og stjórnstöð á aðeins 44.640 kr. Einnig höf- um við fleiri stærðir og gerðir. Pólar, Ein- holti 6, s. 561 8401._________________ 77/ sölu CONWAY CLUBMAN fellihýsi '01. Jlollsinn" í fellihýsunum. Miðstöð, wc, eldavél o.fl. Aðeins notaður í 14 daga. Verð kr. 1.385.000- www.sportbud.is Ath. skipti á ódýrum bfl. Uppl. í s. 483 1020.__________________ Comanche Montana tialdvagn árg.'98 rdl sólu. Vagninn er á biaðööðnim og með fortjaldi. Vel með farinn og lítið notaður vagn. Uppl. í síma 564 2451 og 896 4924. StarcraftStarflyer Starcraft Starflyer-fellihýsi til sölu, árg. '00, glæsilegt hús með öllum búnaði. Upplýsingar í síma 893 6044._________
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.