Morgunblaðið - 18.08.2005, Blaðsíða 51

Morgunblaðið - 18.08.2005, Blaðsíða 51
MORGUNBLAÐIÐ FIMMTUDAGUR 18. ÁGÚST 2005 51 Arnartangi Mos. - glæsil. einbýli með 52 fm bílskúr Ingólfur G. Gissurarson, lögg. fast. www.valholl.is Opið virka daga frá kl. 9.00-17.30. Vorum að fá í einkasölu glæsilegt fullbúið steinhús á einstaklega góðum stað í lokuðum botnlanga. Ný-legt þak, nýlega málað að utan. Fjögur svefnherbergi. Glæsilega endurnýjað baðherbergi. Rúmgott fallegt eldhús. Mjög góður garður. Mögulegt er að húsið losni fljót-lega. V. 39,8 millj. Upplýsingar á Valhöll eða hjá Þórarni sölumanni í s. 899 1882 Ísland er aðili að EMBL, sameindalíffræðistofnun Evrópu. EMBL (European Molecular Biology Laboratory, www.embl.org) býður upp á doktorsnám í sameindalíffræði og geta Íslendingar nú sótt um námsdvöl við stofnunina. Nemendur, sem teknir eru inn í námið, fá framfærslustyrk á meðan á námi stendur. Stofnunin er í fremstu röð á sínu sviði og samkeppni því mikil. Þeir sem telja sig eiga erindi í doktorsnám í sameindalíffræði hjá EMBL eru hvattir til að kynna sér námið og tilhögun þess og senda inn umsókn. Umsóknarfrestur er til 1. nóvember 2005. Allar upplýsingar um námið er að finna á vefsíðunni http://www.embl.org/training/phdprog- ramme/index.html. Einungis er tekið við umsóknum á netinu. Frekari fyrirspurnir má senda til predocs@embl.de. Menntamálaráðuneytið, 17. ágúst 2005 Doktorsnám hjá EMBL, sameindalíffræðistofnun Evrópu ANIMAL PLANET 10.00 Pet Rescue 10.30 The Planet’s Funniest Animals 11.00 Monkey Bus- iness 11.30 Animals A-Z 12.00 Wild Indonesia 13.00 Pet Star 14.00 Animal Precinct 15.00 Pet Rescue 15.30 Wildlife SOS 16.00 Amazing Animal Videos 16.30 Big Cat Diary 17.00 Monkey Bus- iness 17.30 Animals A-Z 18.00 Killing for a Living 19.00 Wild South America 20.00 Crocodile Hunter 21.00 Animal Cops Houston 22.00 Monkey Business 22.30 Animals A-Z 23.00 Pet Rescue 23.30 Wildlife SOS 24.00 Wild South America 1.00 Killing for a Living 2.00 Animal Cops Houston 3.00 Crocodile Hunter BBC PRIME 10.00 Big Cat Diary Update 11.00 Keep- ing up Appearances 11.30 Yes Minister 12.00 Miss Marple 12.55 Teletubbies 13.20 Tweenies 13.40 Fimbles 14.00 Balamory 14.20 Binka 14.25 Bill and Ben 14.35 Rule the School 15.00 Anti- ques Roadshow 15.30 Vets in Practice 16.00 Animal Park 17.00 Bargain Hunt 17.30 EastEnders 18.00 One Foot in the Grave 18.30 2 point 4 Children 19.00 Cutting It 20.00 Leonardo 21.00 Dog Eat Dog 21.30 Eddie Izzard 22.00 Mersey Beat 23.00 Blue Planet - a Natural Hi- story of the Oceans 24.00 Michael Palin’s Hemingway Adventure 1.00 Mark Steel Lectures 1.30 Ever Wondered About Food 2.00 Trouble At the Top 2.40 Business Confessions 3.00 Follow Me 3.15 Look Ahead 3.30 Spelling With the Spellits 4 DISCOVERY CHANNEL 10.10 Wreck Detectives 11.05 One Step Beyond 11.35 Kitchen Chemistry 12.00 Rex Hunt Fishing Adventures 12.30 Hoo- ked on Fishing 13.00 Super Structures 14.00 Extreme Machines 15.00 Scrap- heap Challenge 16.00 Wheeler Dealers 17.00 American Chopper 18.00 Myt- hbusters 19.00 Forensic Detectives 20.00 FBI Files 21.00 Murder Trail 22.00 Forensic Detectives 23.00 Mythbusters 24.00 Dambusters EUROSPORT 8.00 Football 11.00 Tennis 12.00 Snoo- ker 15.00 Tennis 18.30 Snooker 21.00 Football 22.00 Fight Sport HALLMARK 10.15 Touched by an Angel IV 11.00 Bri- desmaids 12.45 Dinotopia 14.30 Erich Segal’s Only Love 16.00 Touched by an Angel IV 16.45 Sandy Bottom Orchestra 18.30 Early Edition 19.15 Gunpowder, Treason & Plot 21.00 Fighting For My Daughter 22.30 Early Edition 23.15 Ru- by’s Bucket of Blood 0.45 Gunpowder, Treason & Plot MGM MOVIE CHANNEL 10.40 Secret Invasion, the 12.20 Namu, the Killer Whale 13.50 Vigilante Force 15.20 Windprints 17.00 And Your Name is Jonah 18.35 Medgar Evers Story 20.00 Triumph over Disaster 22.05 Hey, I’m Alive 23.20 War Party 0.55 Program, the 2.50 Mechanic, the 4.30 Audrey Rose NATIONAL GEOGRAPHIC 10.00 Animal Nightmares: Rats 10.30 Monkey Business 11.00 Fall of Singapore 11.30 Fall of the Philippines 12.00 Into the Lost World 13.00 The Sea Hunters: the Wreck of Arturo Prat’s Esmeralda 14.00 Ten Days to Victory 16.00 Batt- lefront 17.00 Animal Nightmares 17.30 Monkey Business 18.00 Into the Lost World *living Wild* 19.00 When Expedi- tions Go Wrong: Climber Hostages 20.00 Quest for Dragons *premiere* 21.00 Last of the Dragons 22.00 Juno Beach D- day Underwater 23.00 Quest for Dragons 24.00 Last of the Dragons TCM 19.00 Dodge City 20.45 Adventures of Don Juan 22.35 Ringo and His Golden Pi- stol 0.05 The Sheepman 1.30 Suzy 3.05 MGM: When the Lion Roars DR1 10.00 Den ægte vare 10.30 Kunstner i kirken 11.00 Et fuglefjeld ved Nordkapp 11.30 Tankens revolution - en skole for hjernen 12.00 TV Avisen 12.10 Profilen 12.40 Kvinder søges 13.10 Poetisk rejse i en brydningstid 14.05 Med kurs mod dybet 14.20 Derhjemme 14.50 For- fængelighedens marked 15.20 Hvad er det værd 15.50 Nyheder på tegnsprog 16.00 Liga DK 16.30 Ungefair 17.00 Pigebanden 17.15 Lovens vogtere 17.35 Kim Possible 18.00 Fandango - med Tina 18.30 TV Avisen med Sport og Vejret 19.00 DR-Derude i Kina (4:4) 19.30 Sjakket 20.00 Herlufsholm: Dimissionen 20.30 Schackenborg - Godset i Grænsel- andet 21.00 TV Avisen 21.25 Penge 21.50 SportNyt 22.00 Beck - Det sidste vidne 23.35 Giv mig dine fordømte DR2 16.00 Eksorcisterne 16.30 DR Friland: Nybyggerne (3) 17.00 Deadline 17.25 De uheldige helte (18) 18.15 Hollywood og holocaust 19.50 Abortskibet 20.35 Kommissær Montalbano 22.30 Deadline 23.00 Original Sin 00.55 ’Allo ’Allo! (50) NRK1 10.00 Jukeboks 15.15 Herfra til månen 16.10 Tower i London 17.00 Dagens lunsjtrav 17.20 The Tribe 17.45 Skipper’n 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Barne-tv 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 19.30 Dødsvirus 19.55 Auto- fil 20.25 Valg 05: RedaksjonEN 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 21.30 Kriminalsjef Foyle: Fransk drop 23.00 Kveldsnytt 23.10 Skipsrederen, arkitekten og operaen 00.10 Monicas all- er beste 00.40 Drømmehjemmet NRK2 14.05 Svisj 18.45 MAD tv 19.30 Den verste uka i mitt liv 20.00 Siste nytt 20.10 David Letterman- 20.55 På fisk- etur med Bård og Lars 21.25 Niern: 24.00 Dagens Dobbel 00.05 Ungkars- reiret 00.25 Nattønsket 02.00 Svisj SVT1 12.00 Rapport 12.05 Bård Owe i närbild 15.00 Livet i Pello 15.30 Arlanda 16.00 Rapport 16.05 Vet hut! 16.55 Blom- sterspråk 17.00 100 år med en fraktsegl- are 17.30 Det går som en dans 18.00 Första klass 18.30 Karlsson på taket 18.55 Go 19.00 Guppy 19.15 Kent Agent och de hemliga ställena 19.30 Rapport 20.00 Solens mat 20.30 Äls- kade dumburk 21.00 Graven 22.00 Sommardebatt 23.00 Rapport 23.10 Drömmarnas tid 23.55 Karl för sin kilt 00.50 Sändning från SVT24 SVT2 17.40 Nyhetstecken 17.45 Uutiset 17.55 Regionala nyheter 18.00 Aktuellt 18.15 Den blå planeten 19.05 Stockholmsp- ärlor 19.15 Läkeväxter 19.20 Regionala nyheter 19.30 Formel 1 för nybörjare 19.55 Alla tiders ting 20.00 The newsro- om 20.25 Seriestart 20.30 The Voice 21.00 Aktuellt 21.25 A-ekonomi 21.30 Musikbussen 22.00 Nyhetssammanfattn- ing 22.03 Sportnytt 22.15 Regionala nyheter 22.25 Väder 22.30 Lost Highway - countryns historia 23.20 Sophia Loren 07.15 Korter 18.15 Korter 19.15 Korter 20.15 Korter 20.30 Vatnaskil - Filadelfia 21.00 Níubíó – Adam & Eva 23.15 Korter ÝMSAR STÖÐVAR AKSJÓN           -  .    / 0111 2 0113 2  .   4 .                ! "#$ % ! !  &  ' ( #$!! ! ! )*!! ( ! ! $  ' &+ ( !!   , !  ' ! ! $! ' !# !,-  ( , ! !  . / # 0 1,   & !2 1 !3(   !1   5 67 8      4 60970: ;  7  -  00 01 4 . 67     6      4 -7   7   <  09 0 4 . 7 67     4 / 7              =8 . -   ! "# ! "# ! "# $#% &' () ' * #% +  &,& ' - %# . 012 3 2 0> 0> 0? 0@ 0? 1 3 0 9 0 /  .   /  2 . . . . / .  . ) 21 4# 5, 6 )7 ) ) 8 *# 4,) (# 8 " 9 01 0 01 ? @ 9 0 9 9 /  . 2 . 2 . 2 . .  . .   * '#  (9#) )9 $1 *:# ;# )# .#7 ) !29 ) < ) ? > 1 3 1 >> 0@ 03 > 01 1    . 2 . 2 . 2 . 2 . .    2 . $+ -*"= =*->$?@$ A6@->$?@$ 5-B8A"<6@$ C D & 0 0 > : 94? 94> 1 :91 10? 3:@ 09 & 0001 0> : 0:>1 0@ 1 01>> 03>: 0:0 0?:9 1E # : : 9 :9> ?:? 0>> 0:9 0>? 09: & >:@ 09@ >4? 49 04> 04 941 94? 94: 94: ?49 4: 04: 4 94? 94:    !  !  ;A       Jón Ásgeir Jóhannesson og Jó-hannes Jónsson hafa borið þungar sakir á stjórnvöld, einkum Davíð Oddsson utanríkisráðherra; að hann hafi beitt valdi sínu sem forsætisráðherra til að hrinda rannsókninni á Baugsmálinu af stað.   Gunnar Helgi Kristinsson, pró-fessor í stjórnmálafræði, ræddi þessar ásakanir í Spegli Ríkisútvarpsins á mánudag og setti í samhengi við tvö mál á seinni árum, þar sem ráðherra hefur orðið að segja af sér. „Ég myndi nú telja að ef einhverjar ásakanir af þessu tagi reyndust réttar, þá væru það ekki minna alvarlegar ávirðingar og ég man satt að segja ekki eftir ásökunum í alllangan tíma í íslenzkri pólitík sem eru jafnalvarlegar eins og þetta, fyrir utan auðvitað þessi dæmi, sem ég var að nefna,“ sagði Gunnar Helgi.   Prófessorinn tók reyndar framað ásakanirnar væru byggðar á frásögnum fólks, sem „auðvitað á hagsmuna að gæta“ og erfitt væri að styðja þær gögnum, og þar af leiðandi að rannsaka þær – en hann virtist ekki sjá ástæðu til að draga í efa að ásakanirnar ættu við rök að styðjast.   Í leiðara Viðskiptablaðsins, semGunnlaugur Árnason ritstýrir, sagði í gær: „Með þessum ásök- unum líkja sakborningarnir Ís- landi við spillt einræðisríki þar sem stjórnvöld skipa lögreglu fyr- ir verkum. En hvaða áhrif hafa þessar ásakanir, þá sérstaklega á erlenda fjárfesta og banka sem hafa áhuga á að fjárfesta á Íslandi og styðja við íslenzk fyrirtæki í út- rás? … Það er því nauðsynlegt að stjórnvöld og viðskiptaráð landsins skýri málið fyrir fjárfestum. Baug- ur hefur réttilega farið af stað með herferð til þess að koma sjón- armiðum sínum á framfæri. Það ættu íslenzk stjórnvöld einnig að gera.“   Er nóg að menn setji fram órök-studdar samsæriskenningar í viðtölum til að prófessorar fari í „fræðilegan“ samanburð við göm- ul hneykslismál og blöð fari að heimta að stjórnvöld geri hreint fyrir sínum dyrum? Er ekki fyrsta krafan, áður byrjað er á slíku, að fara fram á að þeir sem setja slík- ar ásakanir fram, sýni minnsta snefil af sönnunum fyrir máli sínu? STAKSTEINAR Gunnar Helgi Kristinsson Þarf engar sannanir? 08.00 Barnaefni 09.00 Blönduð dagskrá 12.00 Ísrael í dag 18.30 Times of Refreshing 19.00 CBN fréttastofan - 700 Club 20.00 Kvöldljós 21.00 Robert Schuller 22.00 Joyce Meyer 22.30 Benny Hinn 23.00 T.D. Jakes 23.30 The Awakening Hour 24.00 The Way of the Master 00.30 CBN fréttastofan - 700 Club 01.30 Nætursjónvarp OMEGA Bill Clinton,fyrrverandi Bandaríkja- forseti, ætlar að gefa út safnplötu með uppáhalds lögunum sínum. Á plötunni, The Bill Clinton Coll- ection: Selections from the Clinton Music Room, eru lög með tónlistarmönnum á borð við Miles Davis, Nina Simone og Judy Collins sem flytur lagið „Chelsea Morning“, en Clinton skírði dóttur sína Chelsea vegna hrifningar sinn- ar á laginu. Ágóði af sölu plötunnar fer til ým- issa góðgerðarmála, svo sem alnæm- issamtaka. Jordan Johnson, hjá Clinton-stofnuninni sem gefur plöt- una út, telur að hún sýni hvers konar leiðtogi Clinton var. „Ólíkt sumum forverum hans veitti tónlist honum mikinn innblástur.“ Fólk folk@mbl.is

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.