Fréttablaðið - 11.01.2003, Blaðsíða 8

Fréttablaðið - 11.01.2003, Blaðsíða 8
8 11. janúar 2003 LAUGARDAGUR Útgáfufélag: Frétt ehf. Ritstjóri: Gunnar Smári Egilsson Fréttastjóri: Sigurjón M. Egilsson Ritstjórnarfulltrúar: Reynir Traustason og Steinunn Stefánsdóttir Auglýsingastjóri: Þórmundur Bergsson Ritstjórn, auglýsingar og dreifing: Þverholti 9, 105 Reykjavík Aðalsími: 515 75 00 Símbréf á fréttadeild: 515 75 06 Rafpóstur: ritstjorn@frettabladid.is Símbréf á auglýsingadeild: 515 75 16 Rafpóstur: auglysingar@frettabladid.is Setning og umbrot: Frétt ehf. Prentvinnsla: Ísafoldarprentsmiðja ehf. Fréttablaðinu er dreift ókeypis á heimili á höfuð- borgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fyrirtæki geta fengið blaðið gegn greiðslu sendingarkostnaðar; kr. 1.100 á mánuði. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds. BRÉF TIL BLAÐSINS Stjórn Eddu miðlunar hefursent Fréttablaðinu athuga- semd vegna skrifa í blaðinu í gær. Stjórnin ítrekar að stjórn- skipulag Eddu miðlunar sé óbreytt þar sem Páll Bragi Krist- jónsson annist fjármál og rekstur og Halldór Guðmundsson sé út- gáfustjóri. Beðist er afsökunar á mistökunum. VILHJÁLMUR EGILSSON Stjórn kjördæmisráðs sér ekki ástæðu til aðgerða vegna kvartana Vilhjálms. Sjálfstæðisflokkur: Próf- kjörið gilt PRÓFKJÖR Stjórn kjördæmisráðs Sjálfstæðisflokksins í Norðvest- urkjördæmi sér ekki forsendu til að ógilda prófkjör flokksins í kjördæminu í haust en harmar ágalla á framkvæmd þess. Stjórn- in fjallaði fyrir helgi um bréf Vil- hjálms Egilssonar alþingismanns sem hafnaði í 5. sæti í prófkjörinu en hann fór fram á ógildingu þess. Vilhjálmur hefur sjálfur sagt að nú sé hann ekki lengur aðili að málinu þar sem hann hætti þing- mennsku og hverfi til starfa fyrir Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. ■ Það fer ekki á milli mála að umþessar mundir eru miklar hræringar í íslenskum stjórnmál- um en samkvæmt tveimur skoð- anakönnunum mælist Samfylk- ingin stærst stjórnmálaflokka, með tæplega 40 % fylgi. Skoðana- könnunum ber alltaf að taka með fullum fyrirvara og það er full- komnlega óraunsætt að gera ráð fyrir því nú, fimm mánuðum fyrir kosningar, að sömu tölur komi upp úr kjörkössunum og sjást í þessum könnunum. Þær eru tekn- ar á sama tíma og borgarstjórinn í Reykjavík ákveður að taka sæti á lista flokksins og neyðist í kjölfar- ið til að segja af sér embætti sínu. Viðbrögð samstarfsflokka borgar- stjórans urðu mjög hörð þegar hún ákvað að taka sæti á lista Samfylkingarinnar, þrátt fyrir að litlar líkur séu á því að fimmta sætið feli í sér þingsæti. En borg- arstjóri lét ekki hafa af sér þau sjálfsögðu mannréttindi að taka sæti á lista og átti því ekki ann- arra kosta völ en að segja af sér sem borgarstjóri. Hin hörðu við- brögð við ákvörðun hennar segja hins vegar allt um það hversu óhemju sterkur stjórnmálamaður hún er og um leið mikilvægur liðs- auki fyrir jafnaðarmenn í stjórn- málabaráttunni á landsvísu. En þótt þeim tölum sem við sjáum í könnunum síðustu daga beri að taka með fullum fyrirvara er þó athyglisvert að skoða fylgis- þróun Samfylkingarinnar á síð- asta ári. Í upphafi ársins 2002 tek- ur fylgi flokksins að reisa sig við í könnunum Gallup og undir haust- ið benda fylgiskannanir til þess að flokkurinn njóti stuðnings um þriðjungs landsmanna. Þetta ger- ist áður en umræðan um innkomu Ingibjargar fer á skrið og því má segja að flokkurinn hafi undir styrkri stjórn Össurar Skarphéð- inssonar þegar á haustdögum náð að reisa sig úr öldudal. Tilkoma Ingibjargar Sólrúnar eykur síðan enn á styrk flokksins enda ein- stakur liðsauki sem með henni berst. Jafnaðarmenn og þeir sem vilja sjá einokun Sjálfstæðis- manna á myndun tveggja flokka stjórnar rofna ættu allir að geta glaðst yfir þessum tíðindum. En hver sem úrslit kosninganna í vor verða þegar tölur koma upp úr kjörkössunum, þá er allt sem bendir til þess að Sjálfstæðis- flokkurinn hafi loksins eignast verðugan keppinaut í stjórnmál- um, keppinaut sem getur veitt honum eðlilegt viðnám. Samfylk- ingin er þessi keppinautur og um leið eiga landsmenn val um það hvort þeir velji áherslur jafnaðar- manna við landstjórnina eða áherslur sjálfstæðisstefnunnar. Hingað til hefur Sjálfstæðisflokk- urinn einn getað myndað tveggja flokka stjórn, en án tilkomu hans að landsstjórninni hefur valið staðið um samsteypustjórn þriggja flokka. Ekki leikur vafi á því að þessi þróun er ánægjuleg, enda var Samfylkingin stofnuð til þess að breyta landslagi stjórn- málanna hér á landi í þessa veru. Það hefur augljóslega tekist. ■ skrifar um stjórnmál dagsins. BRYNDÍS HLÖÐVERS- DÓTTIR Um daginn og veginn Spennandi tímar í stjórnmálum STJÓRNMÁL „Í meginatriðum verða það Miklabraut og Vesturlands- vegur sem skipta Reykjavíkur- kjördæmunum tveimur í norður og suður. En við munum færa ein- hverjar götur til að ná fram sem jöfnustum kjósendafjölda,“ segir Þorvaldur Lúðvíksson, formaður Landskjörstjórnar, um það hvern- ig Reykjavík verði skipt upp í tvö kjördæmi á endanum. Samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofunnar frá 1. desember síðastliðnum munar aðeins 507 íbúum á borgar- hlutunum tveimur þar sem norð- urkjördæmið hefur vinninginn. Þorvaldur segir að endanlegrar ákvörðunar um það hvort ein- hverjir Reykvíkingar verði fluttir á milli kjördæma sé að vænta fimm vikum fyrir kjördag. Meðal þess sem rætt hefur verið er að íbúar á Grafarholti verði þrátt fyrir landfræðilega legu sunnan Vesturlandsvegar dregnir í dilk með íbúum norðurkjördæmisins. Þetta er þó með öllu óljóst enda eru Grafarholtsbúar þegar orðnir um þúsund, sem myndi þýða mið- að við núverandi íbúafjölda að við flutning þá hallaði á suðurkjör- dæmið. Þeir sem kjósa í norðri fá að velja á milli helstu stjórnmálaleið- toga landsins, sem hafa skipað sér á norðurbekkinn. Davíð Oddsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, Halldór Ásgrímsson, formaður Framsóknarflokksins, og tvíeykið Össur Skarphéðinsson og Ingi- björg Sólrún Gísladóttir eru öll að norðanverðu. Í suðri verða Geir Haarde, varaformaður Sjálfstæð- isflokksins, Jóhanna Sigurðardótt- ir, alþingismaður Samfylkingar, og líklega Jónína Bjartmarz þingkona Framsóknarflokksins. Íbúar suð- urkjördæmisins verða því í flest- um tilvikum að sætta sig við að kjósa fólk sem er á hælum leiðtog- anna. Því er vaxandi spenna meðal þeirra sem hugsanlega verða færðir úr suðri í kjördæmi leiðtog- anna. Þorvaldur vill ekki staðfesta að hugmyndir séu um að færa ein- hverja sérstaka borgarhluta en segir að til að ná fram 100 atkvæða mismun verði einhverjar götur færðar en vill ekki tilgreina hvaða hugmyndir séu þar uppi. „Við munum lögum samkvæmt ákveða þetta fimm vikum fyrir kjördag,“ segir Þorvaldur. ■ Færum kannski nokkrar götur Endanleg ákvörðun um það hverjir verða í Reykjavík norður og hverjir í suður verður tek- in sex vikum fyrir kjördag. GRAFARHOLT Íbúar bíða þess að fá að vita í hvaða kjördæmi þeir kjósa í vor. LEIÐRÉTTING Heimatilbúinn vandi? „Ímyndið ykkur að fjöldi glæpa þar sem skotvopn eru not- uð hefði fallið gríðarlega eftir að skammbyssueign almennings var bönnuð. Stjórnmálamenn í öllum flokkum sem voru fylgjandi bann- inu sem þáverandi innanríkisráð- herra, Michael Howard, lagði til eftir fjöldamorðið í Dunblane, væru í dag að hrósa sjálfum sér fyrir framsýni sína,“ segir í leið- ara The Daily Telegraph daginn eftir að opinberar tölur sýna að glæpum þar sem skotvopn eru notuð hefur fjölgað um 46% á einu ári og tvöfaldast frá gildistöku laganna. Leiðarahöfundur segir reynsl- una sýna að ef löggjöfin um að banna almenningseign á skamm- byssum hafi haft einhver áhrif þá hafi þau verið neikvæð. „Þingið kann jafnvel að hafa aukið á vand- ann með þeirri harkalegu aðgerð að banna skammbyssueign,“ segir leiðarahöfundur og tiltekur þau rök að meðan bannið hafi valdið heiðarlegu fólki vanda hafi það orðið til þess að gera byssur að stöðutákni glæpamanna og svartamarkaðsbrask með þær út- breiddara. Ruglandi talnaleikir Nýjar tölur um glæpatíðni eru ruglingslegar og mótsagnakennd- ar, segir leiðarahöfundur The Times, og breiða því yfir alvar- lega þróun sem taka þarf á. The Times hefur þungar áhyggjur af fjölgun rána, innbrota á heimili og glæpa tengdum fíkniefnum og hvetur til aðgerða. „Langt tímabil samdráttar í glæpum í kjölfar þess að Michael Howard tók upp harðari stefnu virðist vera liðið. Kenna má fjölgun ungra karl- manna, ófullnægjandi löggæslu og slappri refsistefnu um þessa uggvænlegu breytingu.“ Stefnufesta í stað hræðslu Það bregður við annan tón á leiðarasíðu The Independent. „Það er viðgengin regla í lífi fólks að glæpum fjölgi, rétt eins og allt var betra í gamla daga og það er of mikið um endursýningar í sjón- varpi,“ byrjar leiðari þar sem bent er á að verulega hafi dregið úr glæpum frá 1995 eftir að þeim hafði fjölgað jafnt og þétt í tvo áratugi. Mikil fjölgun glæpa með skotvopnum sé vissulega áhyggjuefni en það gleymist að þeir eru einungis 0,18% allra skráðra afbrota. Blaðið skýtur þó á Tony Blair forsætisráðherra og segir hann skorta kjark til að fylgja sannfær- ingu sinni. Í stjórnarandstöðu hafi hann varað við neikvæðum áhrif- um fangelsunar en nú segi hann fleiri fangelsisdóma til marks um bættan árangur. ■ Nýjar tölur um glæpatíðni í Bretlandi valda sumum leiðarahöfundum áhyggjum meðan einstaka rödd bendir á að ástandið hafi batnað verulega undanfarin ár. LeiðararGlæpur og refsing Niðrandi orðalag þjóðernis- sinna Katrín Jónsdóttir og Elsa M. Sigurðardóttir skrifa: Okkur þótti áhugavert að lesagreinina um framboð þjóð- ernissinna sem var birt í Frétta- blaðinu 8. janúar. Í henni var fjallað um „innflutning á lituðu fólki“. Þótti okkur þetta orðalag niðurlægjandi og óviðeigandi, þar sem um er að ræða mann- eskjur, ekki varning. Við gerum ráð fyrir að þjóðernissinnum þætti miður að heyra talað um innflutning á Íslendingum til Spánar eða Englands. Auk þess finnst okkur ótrúlegt að þeir ferðist aldrei sjálfir til útlanda, bragði aldrei austurlenskan mat né horfi á bandarískar bíómynd- ir, t.d með Eddie Murphy í aðal- hlutverki. Þessi hugsunarháttur um „innflutning á lituðu fólki“ er gamaldags og niðrandi og viljum við minna þjóðernissinna á að koma skal fram við náungann eins og maður vill að komið sé fram við sig. ■ Ú t s a l a Undirfataverslun Síðurmúla 3-5 Sími 553 7355 Opið mán-fös. frá kl. 11-18 lau. frá kl. 11-15

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.