Fréttablaðið - 11.01.2003, Blaðsíða 13

Fréttablaðið - 11.01.2003, Blaðsíða 13
13LAUGARDAGUR 11. janúar 2003 BORGARMÁL Ingibjörg Sólrún Gísladóttir borgarstjóri seg- ir að fjárhagsstaða borgar- innar sé góð. Borgin sé með lægstar skuldir á hvern íbúa á höfuðborgarsvæðinu ef frá sé talinn Seltjarnarnesbær. „Við gætum greitt upp all- ar okkar skuldir á sjö árum, þar með taldar lífeyrisskuld- bindingar, ef við hættum að framkvæma,“ segir Ingi- björg Sólrún. „Auðvitað er þetta bara reikningsdæmi en það segir nokkuð um það hvað við værum fljót að losa okkur við skuldirnar. Ég tala nú ekki um ef við gætum selt eignar- hlut okkar í Landsvirkjun, þá gæt- um við hreinsað upp allar skuldir borgarsjóðs.“ Ingibjörg Sólrún segir að þegar talað sé um skuldir borgarinnar sé réttast að tala um fjárhagsstöðu borgarsjóðs og þær skuldir sem greiðist af skatttekjum. Eftirlits- nefnd með fjármálum sveitarfé- laga horfi fyrst og fremst á af- komu borgarsjóðs og hvað Reykjavík snerti hafi skuldastaða hans batnað undanfarin ár og skuldirnar lækkað síðan árið 1999. Borgarstjóri segir ekki rétt að taka inn í reikninginn skuldir fyr- irtækja borgarinnar, sem greiðist af þeirra eigin tekjustofnum, en ekki af skatttekjum. „Ef við ætlum til dæmis að bera Reykjavík saman við önnur sveitarfélög verðum við að horfa á borgarsjóðinn. Það eru engin önn- ur sveitarfélög á landinu með jafn umsvifamikinn rekstur og Reykjavíkurborg. Þess vegna er það rangt þegar menn taka allan rekstur Reykjavíkurborgar, fyrir- tækin og borgarsjóðinn, og nota það til að bera saman við önnur sveitarfélög.“ Borgin hefur mikla fram- kvæmdagetu að sögn Ingibjargar Sólrúnar. Hún segir að gert sé ráð fyrir að borgin skili 4 milljörðum króna í handbært fé frá rekstri. Hægt sé að nota þessa fjármuni í framkvæmdir eða til þess að greiða niður skuldir. Aðspurð segist Ingibjörg Sól- rún sannfærð um að hún sé að skila góðu búi nú þegar hún hafi ákveðið að færa sig úr stóli borg- arstjóra og í landsmálin. Það sem standi kannski helst upp úr sé upp- bygging grunn- og leikskóla. Á síð- ustu tveimur kjörtímabilum hafi borgin varið um 11 milljörðum í uppbyggingu grunnskólanna. „Þetta eru auðvitað minnis- varðar sem standa eftir og felast fyrst og fremst í því að bæta að- búnað og menntun barna í borg- inni. Það finnst mér eitthvert mik- ilvægasta verkefni sem hægt er að vinna að.“ ■ BORGARMÁL Fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar stendur á mjög veikum grunni að sögn Björns Bjarnasonar, oddvita sjálf- stæðismanna í borgarstjórn. „Það hefur komið í ljós hvað eftir annað að fjárhagsáætlunin stenst ekki,“ segir Björn. „Á árinu 2002 voru skuldirnar til dæmis 30% hærri heldur en gert var ráð fyrir. Þá átti að minnka skuldirnar en þær hækkuðu um tvo millj- arða.“ Björn segir með ólíkindum hvernig skuldaþróunin hafi verið í Reykjavík á undanförnum árum. Þegar skuldir borgarinnar séu metnar verði að skoða bæði borg- arsjóð og fyrirtæki borgarinnar. Það sé rangt að taka bara út borg- arsjóð eins og meirihlutinn geri, því fjármunir frá Orkuveitu Reykjavíkur hafi til dæmis verið notaðir til þess að bæta stöðu borgarsjóðs og þannig reynt að draga dul á þá staðreynd að heild- arskuldir borgarinnar séu að vaxa. Í bókun sem sjálfstæðismenn lögðu fram á borgarstjórnarfundi á fimmtudaginn segir að nettó- skuld Reykjavíkurborgar hafi á verðlagi í árslok 2002 hækkað úr 4 milljörðum króna í árslok 1993 í 48 milljarða króna í árslok 2003 samkvæmt fjárhagsáætlun. Heildarskuldir án lífeyrisskuld- bindinga hafi á sama tíma hækkað úr 14 milljörðum króna í 60 millj- arða. Skuldirnar með lífeyris- skuldbindingum stefni í 83,5 milljarða króna eða um 729 þús- und krónur á hvern borgarbúa. Sjálfstæðismenn, sem segja Reykjavík nú vera í hópi allra skuldsettustu sveitarfélaga lands- ins, vilja að við brotthvarf Ingi- bjargar Sólrúnar Gísladóttur úr stóli borgarstjóra verði gerð út- tekt á þróun fjármála Reykjavík- urborgar í hennar tíð. „Slíkt er til þess fallið að auð- velda nýjum borgarstjóra að horf- ast í augu við hina ótrúlegu skuldasöfnun borgarinnar undir forystu Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur, sem lofaði kjósendum árið 1994 að skuldir Reykjavíkur- borgar yrðu lækkaðar undir henn- ar forystu,“ segir í bókuninni. Þegar öllu er á botninn hvolft telja sjálfstæðismenn að fjár- hagsáætlun fyrir árið 2003 bygg- ist á veikum forsendum. Við gerð hennar hafi verið forðast að taka erfiðar ákvarðanir um sparnað og stöðvun á útgjaldaþenslu. Jafn- framt hafi verið lagst gegn tillög- um sjálfstæðismanna um að stór- lækka fasteignaskatta á eldri borgara og öryrkja og að lækka holræsagjald. ■ BJÖRN BJARNASON Oddviti sjálfstæðismanna segir með ólíkindum hvernig skuldaþróunin hafi verið í Reykjavík á undanförnum árum. Í bókun sem sjálfstæðis- menn lögðu fram á borg- arstjórnarfundi á fimmtu- daginn segir að nettó- skuld Reykjavíkurborgar hafi á verðlagi í árslok 2002 hækkað úr 4 millj- örðum króna í árslok 1993 í 48 milljarða króna í árslok 2003. Borgin í hópi allra skuld- settustu sveitarfélaganna Gætum greitt upp skuldirnar á sjö árum SKILAR GÓÐU BÚI Ingibjörg Sólrún Gísladóttir borgarstjóri segist sannfærð um að hún sé að skila góðu búi nú þegar hún hefur ákveðið að færa sig úr stóli borgarstjóra og í lands- málin. Það sem standi kannski helst upp úr sé uppbygging grunn- og leikskóla á undanförnum tveimur kjörtímabilum. Engin stjórn á útgjöldum BORGARMÁL Ólafur F. Magnússon, oddviti F-listans, segist hafa áhyggjur af aukinni skuldasöfnun borgarinnar. Hann segir yfirbygg- ingu borgarinnar orðna of stóra og það hafi leitt til aukins kostnaðar. Ólafur segir að þegar fjárhags- áætlun borgarinnar hafi verið end- urskoðuð síðastliðið vor hafi komið í ljós að skuldirnar hefðu aukist um 10 milljarða króna umfram það sem áætlað hafi verið. „Þetta sýnir betur en nokkuð annað að Reykjavíkurborg hefur ekki fulla stjórn á útgjöldum sínum og skuldasöfnun,“ segir Ólafur F. „Það er ljóst að R-listinn er smám saman að stækka og þenja út yfirbyggingu stjórnkerfis borgar- innar. Þannig hafa boðleiðir verið lengdar, sem leiðir til þess að við fáum óskilvirkara og dýrara stjórnkerfi. Helsti gallinn í fjár- málastjórn R-listans er einmitt skortur á aðhaldi. Þetta kemur meðal annars fram í því að fer- metri í skólahúsnæði er mun dýr- ari í Reykjavík en í nágrannasveit- arfélögunum. Ég er hlynntur þess- ari uppbyggingu grunn- og leik- skóla en myndi vilja sjá meira að- hald og eftirlit með framkvæmd- unum.“ Ólafur F. segir tvö mál standa upp úr þegar komi að fjármála- stjórn borgarinnar. Annars vegar málefni Orkuveitu Reykjavíkur og hins vegar ábyrgð borgarinnar vegna Kárahnjúkavirkjunar, sem tengist 45% eignarhlut hennar í Landsvirkjun. Hann segir R-list- ann hafa farið óvarlega með fé Orkuveitunnar, sem sé langmikil- vægasta fyrirtæki borgarinnar. Fjármunir fyrirtækisins hafi verið nýttir í alls konar pólitísk tilrauna- verkefni, sem hafi veikt fjárhag þess. Ef Kárahnjúkavirkjun verður að veruleika þýðir það að hver ein- asti Reykvíkingur er í að minnsta kosti 650 þúsund króna ábyrgð, að sögn Ólafs F. Hann segir þetta grafalvarlegt mál því ekkert bendi til þess að virkjunin skili umtals- verðum hagnaði, jafnvel þó vel gengi. ■ ÓLAFUR F. MAGNÚSSON Oddviti F-listans segir að helsti gallinn í fjármálastjórn R-listans sé skortur á aðhaldi. SVEITARFÉLÖG Íbúar Akranesbæjar borga hæsta útsvarið og hæstu fasteignagjöldin fyrir íbúðarhús- næði þegar tíu stærstu sveitarfé- lög landsins eru borin saman. Hafnarfjörður, Árborg og Ak- ureyri eru með jafnhátt útsvar, eða 13,03%, og í Hafnarfirði eru fast- eignagjöld fyrir atvinnuhúsnæði hæst eða 1,68%. Vatnsgjaldið er hæst á Akureyri og íbúar Reykja- nesbæjar borga hæstu lóðaleig- una. Íbúar Seltjarnarnesbæjar borga lægsta útsvarið eða 12,46% og Garðbæingar borga lægstu fasteignagjöldin bæði fyrir íbúðar- og atvinnuhúsnæði. Vatnsgjaldið er lægst í Hafnarfirði og Reykvík- ingar borga lægstu lóðaleiguna. Þegar borin eru saman leik- skólagjöld stærstu sveitarfélag- anna á höfuðborgarsvæðinu kem- ur í ljós að Reykvíkingar borga hæsta gjaldið eða 27 þúsund krón- ur. Hafnfirðingar borga lægstu leikskólagjöldin og íbúar Mosfells- bæjar þau næstlægstu. ■ Dýrast að vera með börn í leikskóla í Reykjavík: Akurnesingar greiða hæstu skattana ÁLÖGUR TÍU STÆRSTU SVEITARFÉLAGA LANDSINS (í prósentum) Reykjavík Kópav. Garðab. Hafnarfj. Seltj.nes Mosfellsb. Reykjanesb. Akranes Árborg Akureyri Meðaltal Útsvar 12,70% 12,70% 12,48% 13,03% 12,46% 12,94% 12,70% 13,03% 13,03% 13,03% 12,808% Fasteignagjöld A (1) 0,320% 0,345% 0,310% 0,360% 0,360% 0,360% 0,360% 0,431% 0,400% 0,350% 0,360% Fasteignagjöld B (2) 1,650% 1,628% 1,120% 1,680% 1,120% 1,200% 1,650% 1,275% 1,450% 1,550% 1,432% Vatnsgjald * 0,190% 0,150% 0,120% 0,150% 0,150% 0,130% 0,200% 0,160% 0,210% 0,146% Lóðaleiga 0,080% * 0,500% 0,500% 1,000% 0,400% 2,000% * 0,860% 0,500% 0,730% (1) Íbúðarhúsnæði (2) Annað húsnæði * Á fermetra lóðar Seltjarnarnesbær Íbúar Seltjarnarnesbæjar borga lægsta útsvarið eða 12,46% og Garðbæingar borga lægstu fasteignagjöldin bæði fyrir íbúðar- og atvinnuhúsnæði. Byggt á gjaldskrá sveitarfélaga 1. janúar árið 2003. LEIKSKÓLAGJÖLD SVEITARFÉLAGA Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU (í krónum) Reykjavík Kópav, Garðab. Hafnarfj. Seltj.nes Mosfellsb. Meðaltal Leikskólagjald 27.000 26.400 25.340 23.840 25.555 24.000 25.356 Lengd viðvera * 190 238 283 150 200 150 202 Skólamáltíð 220 230 325 220 230 220 241 * Miðað við 1 klst. á dag (verð á klst.) Heimild: Bæjarskrifstofur Mosfellsbæjar AKRANES Íbúar Akranesbæjar borga hæsta útsvarið og hæstu fasteignagjöldin.

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.