Fréttablaðið - 11.01.2003, Blaðsíða 42

Fréttablaðið - 11.01.2003, Blaðsíða 42
Tómstundir & ferðir Ferðalög Hestamennska Bílar og farartæki Bílar til sölu VW Polo árg. ‘99, ek. 91 þ. Dökkar rúð- ur, álf. CD, sk. ‘04, mikið endurnýjaður. Listav. 850 þ. selst á 680 þ. yfirt. á lani. Uppl. í 660 2631. Mitsubishi Pajero árg. ‘91. Sk.’03, ek. 189 þ. Verð 140 þ. stgr. Uppl. í síma 862 2256. Er með til sölu Opel Vectra ‘98 lítið keyrðan, mjög vel með farin og mjög ódýran. Upplýsingar á neffangið gsk@simnet.is eða 846-2872 VW Caravelle ‘97, ekinn 84 þús. Góður bíll. Óska eftir tilboðum. Sími 896- 8012. Toyota ExCab 1989 - ekinn tæp 280 þús. km. Í góðu standi miðað við aldur og fyrri störf. S. 893 50 15 Útsala 250þ kr. afsl. Lancer ‘96. Ekinn 125þús. Sk.’04. Smá tjón á skotti. Listav.530þ. Stgr. 280þ. s.6990065. VW Bora árg.’00, silfurgrár, beinsk., ek. 63 þ., nýr geislasp., heilsársdekk, smur- bók, 2 eig., gott eintak, langkeyrsla. Áhv. lán. afb. 25 þús. Ásett v. 1.250.000. Mik- ill stgr. afsl. S.6977534, 699-2794. Ford 150 304 EFI, ek. á vél 15 þ. Micra árg. ‘02, ssk. ek. 9 þ. Fást á góðu verði. Uppl. í 821 5321. 250 þ. út + yfirtaka á láni. Polo árg. ‘00, 5 dyra, steingrár, ek. 33 þ. Uppl. í 895 0077/565 6732. Subaru Legacy outback ‘97, 2500 vél, ek. 130 þ. sjálfskiptur, tvílitur, tvær topp- lúgur, góður bíll. Áhvílandi bílalán getur fylgt, ath. skipti á ódýrari. Uppl. í síma 897 1899 eða 660 9613. Tilboð óskast. VW bjalla árg. ‘01, ek. 26 þ. 14” álf. vel með farin. Áhv. 1,0 m. Tilboð óskast í síma 660 8508 og 554 4805. Helgartilboð. Fiat Bravo árg. 09.’98, 1600 vél, 106 hö. Ek. 29 þ. Allt rafdr. 2 x airbag. Álf. Tilboðsverð 590 þ. stgr. S. 865 3698. Mazda 626 árg.’87. Ek. 185 þ. Verð 120 þ. Uppl. í síma 897 8156. ÚTSALA! Musso TDi, 33” breyttur, árg ‘98, ek. 106 þ. sjálfsk. góður bíll, bílalán 840 þ., ásett verð 1860 þ. Verð nú 1560 þ. ATH. öll skipti ódýrari eða dýrari. Uppl í S. 898 6727. Toyota Touring ‘90. Verð 130 þ. Volvo Station ‘87. Einnig Linx snjósleði ‘98. 170 hö. Ath. öll skipti. S. 692 7462. Toyota Twin Cam ‘87, ekinn 156 þús., ‘88 vél, læst drif. Bíllinn er í mjög góðu standi. Verð 150 þús., engin skipti og ekkert prútt. S. 555 0757 eða 869 7804. Daewoo Lanos SX árg. ‘99 E. 39 þ. Verð 750 þ. (Áhv. ca. 500 þ. afb. 21 þ. pr. mánuð) Uppl. í síma 825 1372. Honda CRV ‘98. Ek 97 þús. áhv. bílalán. MMC Lancer ‘90. Ek 11 þús., selst ódýrt. Uppl. Arnar, s. 698 6681. Opel Vectra station CDX V6, árg. ‘00, toppl. cruise control, kassett/sími, silf- urgr. leðurákl. Glæsilegur bíll! Aðeins 1,8. S. 893 8329. Suzuki Grand Vitara árg. ‘00, ek. 48 þ. V6 sjálfsk. Lítilsháttar upphækkaður. S. 482 2224, 482 2024 og 899 5424. Pajero árg. ‘87, stutti bíllinn, sk. ‘03, verð 180 þ. Skipti á ódýrari. Uppl. í 822 7133. Toyota Corolla árg. ‘91. Í góðu lagi. Með skoðun til ‘04. Uppl. í síma 557 4166 og 899 2760. Toyota Corolla ‘99, sk. ‘04, yfirtaka á láni + peningar. Uppl. í s. 565 4957 og 695 4957. Toyota Yaris 2000, grænn 4 dyra, sjálf- skiptur, ekinn aðeins 37 þ. Tvöfaldur dekkjagangur á felgum, fallegur bíll. Uppl. 861 4999. Olíubaukur til sölu, Opel Vectra 1,7 TD, árg. ‘96, ek. 155 þ. Fæst með yfir- töku láns. Uppl. í 860 3283. MMC Galant ES 3000, árg. ‘99, ek. 32 þ. Sumar- og vetrard. á álf. Toppeintak! Uppl. í 824 7194. Silfurgrár Passat 4x4 station, árg. ‘99, ek. 60 þ. Uppl. í 861 8130. MMC Lancer Station árg. ‘93 til sölu ekinn 178 þ. Verð 150 þ. Uppl í s. 565 3545 eða 695 0424. Mazda 626 ‘91 2,2 sjálfsk. ek. 140 þ. Sk. ‘03 Smá tjón á húddi. Verð 120 þ. Uppl. í s. 565 0249 og 898 0249. Til sölu Feroza árgerð ‘89. Verð 125. þús. Upplýsingar í síma 690-8109 og 554-1914. Toyota Turing árg. ‘92, sk. ‘04, mikið endurnýjaður. Uppl. í 892 3905. Einstök VW bjalla, árg. ‘70, sk. ‘03, ek. 128 þ. og aðeins 2 fyrri eigendur, verð 400 þ. Sólveig, s. 820 4004. Toyota Hilux, 2,4 dísel. árg. ‘87 Pallur ‘95. 571 hlutföll. 35” nýleg dekk á álfelgum. Sk ‘04. Ath. skipti á ódýrari. Uppl. í s. 861 7600. Til sölu Toyota Camry 2,2 LE ‘97, sjálf- skiptur o.fl. Ekinn aðeins 61 þús. Uppl. s. 899 5555. Ódýr-MAN. Til sölu MAN sendibíll árg. 1991 með kassa og lyftu. Bíllinn er ekinn 320.000 km og þarfnast aðhlynn- ingar. Verð aðeins 390 þús + Vsk. Upp- lýsingar í s. 894 1445 eða 897 9927 M. Benz vörubifreið árg. ‘93, týpa 2538, ek. 600 km. Ýmis skipti geta komið til greina (m/flutningakrana, kæli og sturtugír). Uppl. gefur Bjarni Haraldsson í síma 453 5124. Suzuki Baleno ‘98 ek. 39.500. Rafkn. rúður, samlæsingar, sumar/vetrardekk. Einn eigandi. 750 þ. 862 5920, Rann- veig. Pallbíll. MMC L200 Turbo Diesel 2500 ‘95 model. Ek. 210 þ. Staðgreitt 590 þ. Uppl. í s. 898 2265. GÓÐUR BÍLL Á GÓÐU VERÐI: Hyundai Accent árg. 2000 ekinn 40 þús., 3 dyra. Verð aðeins 600 þús. stgr. Upplýsingar í síma 868 4070. Einstök VW bjalla, árg. ‘70, sk. ‘03, ek. 128 þ. og aðeins 2 fyrri eigendur, verð 400 þ. Sólveig, s. 820 4004. Bílar óskast Óska eftir góðum og vel með förnum dísil jeppa, ekki eldri en ‘96, helst lítið ekinn, stgr. 1200-1400 þ. Uppl. í s. 860 2175. Óska eftir bíl á verðbilinu 0-50 þús- und. Uppl. í s. 690-8793. Jeppar Mjög ódýr MMC Pajero ‘90 langur til sölu. Kr. 350 þús. Vetrardekk, krókur, sóllúga, hiti í sætum o.fl. Verður að selj- ast fljótt. Uppl. í síma 849 0492. Jeep Grand Cherokee Laredo ‘97 til sölu. Ekinn aðeins 65 þ. km. Skipti möguleg á ódýrari fólksbíl. Uppl. í s. 898 3010. Vörubílar Varahlutir í Scania, Volvo, M. Benz og MAN. Útvegum vörubíla, vagna og tæki. Vélahlutir, s. 554 6005. Húsbílar Benz 309 D ‘86, vel útbúinn. Sjá: www.islandia.is/ovissuferdir og 892 5219. Nýinnfluttur Ford Transit húsbíll m/ öllu, tilvalinn f. eldri hjón. Sjá: www.is- landia.is/ovissuferdir og 892 5219. Mótorhjól Honda CR 500 óskast. Uppl. í síma 693 5705. Vélsleðar Polaris XC 700 árg. ‘00. Afmælistýpa í mjög góðu standi með bakkgír, böggla- bera og tösku. Verð 650 þ. Yamaha Ventura 600 árg. ‘97 með bakkgír og rafstart, 2 manna sleði í mjög góðu standi. Verð 530 þ. Uppl. í síma 892 9345. Bátar Bensínvél 170 HP Volvo Penta með hældrifi og er í góði lagi, verð 170 þ. Uppl. í 697 6122. Til sölu Zodiac gúmmíbátur með sæt- ishnakk, stýri, bensíngjöf og rafstarti. 25 hö Mercury motor. Einnig hífingarplatta. Er á ágætis vagni. Selst á góðu verði gegn staðgreiðslu. Uppl. í s. 586 1640 og 699 6667. Bílaþjónusta Aukahlutir í bíla Flækjur og opin pústkerfi (kraftpúst) í flestar gerðir bíla. Pústviðgerðir hjá Ein- ari, Smiðjuvegi 50. S. 564 0950. KRAFTKUBBAR Kraftmeiri og hag- kvæmari bíll með Superchips eða Kueberl. Aflaukning 10-40% www.superchips.is S:5678575 Hjólbarðar Til sölu 15” álfelgur 7 1/2” breiðar 5 gata og einnig 15” álf. og 30” dekk, eru af Jeep Rangler. Uppl. í 896 4888. Varahlutir Subaru. Er að rífa Subaru Impresa ‘96 Station og 1800 Station ‘86. Og Opel Vectra ‘93. Uppl. í síma 692 7462. Varahlutir til sölu í Opel Astra 2000. 1200 vél, 2000 dísilvél og sjálfsk., bod- díhl. o.fl. Suzuki Grand Vitara 4 cyl. vél með öllu rafkerfi, gírkassi, kúpling, hás- ing, boddíhl. o.fl. Camaro ‘95 vél LT1, sjálfsk., boddíhl. o.fl. S. 482 2224, 482 2024 og 899 5424. Nissan Primera SLX ‘91. Er að rífa hann í varahluti. Nýir knastásar og rokkerar. Uppl. í s. 863 8686 e. kl. 18. ÓDÝR DEKK OG FELGUR FYRIR VET- URINN. Nýjar kveikjur, MMC, Mazda, Honda. Nissan o.fl. Rafmagnsupphalara í Toyota Carina og Suzuki Vitara o.fl. Gír- kassa í L 300 d. 4x4, Mözdu E 2200 4x4 o.fl. Einnig Toyota 2,5 turbo dísel. Vaka Varahlutasala 567 6860. Húsnæði Húsnæði í boði Björt einstaklingsíbúð með sérinn- gangi í Hlíðarhj. í Kóp. Leigist reykl. og reglus. einstakl. (25+) á 38þkr. m. hita og rafm. Uppl. í s: 664-4425 Einstaklingsíbúð til leigu í Hfj. Laus strax. Leiga 37 þ. á mán. Einungis traustir aðilar koma til greina. S. 892 4624. R 101 HERBERGI 16 fm m/aðst. + STÚDÍÓ/útsýnisíbúð. 52-55 fm. Mögul. að leigja 107 fm. hæð. S. 551 6527. 20 fm herb. m/ sérinng. og sameiginl. WC og baðaðstöðu til leigu í Kóp. V. 35 þ. á mán. S. 820 4390. 83 fm 3 herbergja íbúð í Breiðholti til leigu, laus strax. Uppl. í síma 557 9490 og 861 9490. 2 íbúðir til leigu. Svæði 108 og 101. Svör sendist Fréttablaðinu, Þverholti 9, merkt “108 og 101”. Íbúð til leigu á Holtinu Hfj., 70 fm. Sérinngangur. Allur húsbúnaður. S. 895 6594. 2 herbergja einst.íbúð með eldhús- krók, ca 45 fm, við Langholtsveg til leigu. Laus nú þegar. Leiga ca. 55-60 á mán. Fyrirframgreiðsla. S. 553 2171. Stúdíóíbúðir og herbergi, til leigu full- búnar stúdíóíb. og herb., með húsg. o.s. frv. S. 696 9699. Leigjum út og seljum færanleg hús sem geta nýst á fjölmargan hátt. Notkunarmöguleikar þessara litlu húsa eru nánast ótæmandi. Hafnarbakki hf., www.hafnarbakki.is Sími 565- 2733 LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR! Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu inn á www.leigulistinn.is. Eða hafðu samb. í s. 511 1600. Húsnæði óskast Hjón m/tvö börn óska eftir 3ja herb. íbúð í vestur/austurbæ. Greiðum 2-3 mán. fyrirf. ef þess er óskað. Uppl. í 868 0146. 2 herb. eða einstakl.íbúð óskast í Rvk. Góðri umgengni og skilvísum greiðslum heitið. S. 863 0456. Ung kona ósk. e. eins manns stúdíóí- búð í miðbæ Reykjav. 1. febr. Uppl. í síma 848 9099. Reyklaus og reglusöm hjón með 3 börn óska eftir rað/par eða einbýli á eða við svæði 109. Leiga til 2 ára. Einnig kæmi til greina stór neðri hæð í einbýli. Fyrirframgreiðsla. Helga 869 3835, Jó- hannes 893 0818. Tvær 20 ára stelpur vantar 2 herb. íbúð, miðsvæðis eða í Breiðh. Með- mæli fylgja. Uppl. í s. 661 2853 eða 695 9886 e. kl. 17. Atvinnuhúsnæði Smiðjuvegur til leigu við fjölfarna umferðaræð, atvinnu- eða verslunar- húsnæði 213 fm. Salur með góðri loft- hæð og innkeyrsludyrum. 27 fm snyrt- ing og herbergi. 40 fm. geymsla, sam- tals 280 fm. Gott bílaplan. Vs. 557 7773. Hs. 567 5559. MOSFELLSBÆR-RAÐHÚS 5 herbergja raðhús í langtímaleigu í Reykjarhverfi Mosfellsbæ, mjög barnvænt umhverfi, einungis traustir langtímaleigendur koma til greina, uppl. í s. 896 8926. Til leigu húsnæði í Kóp. 90 fm. Inn- keyrsludyr. Uppl. í 892 8820. Snyrtilegt og bjart iðnaðar/lagerhús- næði, 81,5 fm við Dalshraun í Hfj., til leigu. Uppl. í síma 893 9777. Geymsluhúsnæði Geymsla fyrir bíla, fellihýsi, tjald- vagna, búslóðir o.fl. Loftræst og hitað. Uppl. í s. 897 1731 og 486 5653. Búslóða-vörugeymsla. Pökkum, sækj- um og sendum ef óskað er. Vöru- geymslan sími. 5557200. www.voru- geymslan.is Gámur getur verið hentug lausn á geymsluvandamáli. Höfum til sölu og leigu flestar gerðir gáma notaða og nýja. Afgreiðum um land allt. Hafnar- bakki hf www.hafnarbakki.is, Sími 565-2733 BÚSLÓÐAGEYMSLA. Geymum búslóð- ir, lagera og aðra muni, getum einnig tekið nokkra tjaldvagna. Uppl. í síma 555 6066 og 894 6633. Geymsluvörð- ur, Eyrartröð 2, Hf. Búslóðageymsla - Vörugeymsla. Fyrsta flokks upphitað og vaktað hús- næði. Pökkunarþjónusta - umbúðasala. Sækjum og sendum. Bakkabraut 2, 200 Kópavogur. Sími: 588-0090 www.geymsla.is Bílskúr Bílskúr til leigu. Uppl. í síma 565 7283. Atvinna Atvinna í boði Vantar röska stráka í niðurrif á timb- urstillans. Uppl. í síma 691 4314. Sölustarf. Úti á markaðnum til versl- ana og fyrirtækja, 50% starf, aðeins manneskja með reynslu af sölustörfum kemur til greina. adam@adam.is Rauða Torgið vill kaupa djarfar upp- tökur kvenna. Uppl. og hljóðritun í s. 535 9969. 100% trúnaður. Góðar tekjur. Frjáls vinnutími, hluta- starf, aðalstarf, mjög góð kennsla og þjálfun, sæmileg ensku og tölvukunn- átta nauðsýnleg. Nánari upplýsingar hjá Bjarna í síma 899 1188 Óskum eftir að ráða samviskusama konu til ræstinga, þarf að vera vön og geta hafið störf strax. Vinna hefst snem- ma að morgni. Uppl. í Síma 898 9993 Atvinna óskast Gullsmiðir um land allt. 25 ára kona leitar eftir samningi hjá gullsmiði, var í námi í ár í Kaupm.höfn. Uppl. í 868 3827, Nanna. Viðskiptatækifæri KENNARI!!! Nýttu kennsluhæfileika þína til að vinna þér inn góðar auka- tekjur. Fáðu upplýsingar á www.heilsu- frettir.is/sigmar HEFUR ÞÚ... fundið tækifærið sem tryggir framtíð þína og fjölsk. þinnar? Lykillinn: www.fortuneyes.com Tilkynningar Einkamál 1/4 allra fullorðinna er einhleypur og á lausu. Hringdu í 595 5500 (án auka- gjalds) og rabbaðu við aðra einstak- linga. Flestir rabba á kvöldin. 595 5500. Aukin orka - Betri heilsa - Þyngdar- stjórnun. Frí sýnishorn, heilsuskýrsla og ráðgjöf. Hafðu samband. Ragga - 864 7647 - www.heilsufrettir.is/ragga Kona: Spennandi karlmenn bíða eftir þér! Auglýstu frítt núna!Stefnumótalína R.T. í síma 555 4321. Tapað - Fundið Litill drengur saknar sárt úlpunnar sinnar, hún týndist á Þorláksm. úlpan er ljósgrá með gráflísfóðri og hettu. Vonandi hefur einhv. skilvís fundið hana. S. 565 1032 / 862 4681. Úlpan er merkt Sölvi Freyr. Tilkynningar Staðurinn þar sem fólk skemmtir sér sjálft. Karaoke fyrir alla, einnig glym- skratti. Kaldur á krana á vægu verði. Íþróttir sýndar í beinni á stórum skjá. Ármúli 7, efri hæð við hliðina á Hótel Ís- landi. Á andlegum nótum Er lífið dapurt og snautt? Viltu kynn- ast nýju fólki og sinna þínum innri manni? Fræðslukvöld, Alfa-nám- skeið, námskeið um lífsiðfræði: Hafið samband og spyrjið, fáið bækling sendan, sími 588 8899, eða skoðið síðuna www.bibliuskoli.krist.is. Alfakynning þriðjudaginn 14. janúar kl. 20 í húsi KFUM og KFUK, á horni Holtavegar og Sunnuvegar. Ókeypis agangur. Hugsar þú um bílinn eins og þig? Alþrif - djúphreinsun - mössun Höfðabón ehf - Hyrjarhöfða 2 S. 577 2250 opið mán föst 08-18 laugardaga 10-16 STANGAVEIÐIMENN ATH! Flugukastkennslan í TBR-húsinu Gnoðarvogi 1, hefst sunnudaginn 12. janúar kl. 20. Kennt verður 12., 19. og 26. jan. og 2. og 9. feb. Við leggjum til stangir. Skráning á staðnum gegn greiðslu (ekki kort). Mætið tímanlega, muna eftir inni- skóm (íþróttaskór). KKR, SVFR og SVH. Sunnudagur 12. janúar 2003 Dagsferð í Herdísarvík Ferð á slóðir Einars Benediktssonar í Herdísarvík og nágrenni undir leið- sögn Páls Sigurðssonar. Einnig verða skoðaðar gamlar verbúðarminjar og aðrar fornar mannaminjar á svæðinu. Mikilvægt er að ferðalangar klæðist vel og hafi með sér gott nesti. Lagt verður af stað kl. 11:00 frá BSÍ með viðkomu í Mörkinni 6. Heim- koma um kl. 17:00. Verð er kr. 2.000,- fyrir félagsmenn og kr. 2.500,- fyrir aðra. Ferðafélag Íslands FERÐALÖG: UNDRA-THAILAND Gegnum bestukjör Heimsklúbbsins- Príma kynnist þú heillandi fegurð og sérstakri menningu hins fagra Thai- lands og sparar þér allt að helming kostnaðar. Einnig hin rómaða Stóra- Thailandsferð 29. jan. UPPSELT! Næst 12. feb. Pantið núna! Nokkur sæti laus í páskaferðir til Thailands/Malasíu - Balí. Munið ótrúlega hagstæð samningsfargjöld Heimsklúbbsins á fjarlæga staði. Sérfræðingar í ódýrum ferðum út í heiminn. K AR ÍBAHAF Viðurkenndar vandaðar ferðir með ísl. þjónustu á lægra verði en annars þekkist vegna 10 ára umboðs á Íslandi fyrir Carnival og Princess skemmti-skipin, þau allra vinsælustu. Nokkur pláss laus í hópsiglingar 21. feb. og 11. apr. - páskar. Einstaklingsbrottf. beint til Orlando alla föstud. Pöntunarsími: 56 20 400 Heimsklúbbur Ingólfs - Prima Austurstræti 17, 3. hæð www.heimsklubbur.is 42 11. janúar 2002 LAUGARDAGUR ■ Keypt og selt ■ Þjónusta ■ Heilsasmáauglýsingar ■ Skólar & námskeið ■ Tómstundir & ferðalög■ Heimilið■ Bílar & farartæki ■ Húsnæði ■ Atvinna ■ Tilkynningarsími 515 7500

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.