Sagnir - 01.06.2013, Blaðsíða 41

Sagnir - 01.06.2013, Blaðsíða 41
42 Nýju skólarnir ensku Í Skinfaxa­skrifum sínum mærir jónas Englendinga, sem sýni hvarvetna ein- staklings framtak, dugnað og vilja til verka. Yfir burðir Englendinga lágu að hans mati einkum á hinu siðferðislega sviði.54 Í greina bálki sínum um nýju skólana ensku, eins og jónas kallaði þá, kynnti hann nýja gerð skóla. Í umfjöllun um stað setningu þessara nýju skóla í sveit inni skrifaði jónas: nú má öllum vera ljóst, hvers vegna uppeldis vísindin andmæla jafn kröftug lega bæa-upp eldi eins og heilsu fróð ir menn því að lifa í borg- um. Hvort tveggja er óholt ... af þessum ástæðum eru nýju skólarnir aldrei reistir í bæum, heldur í sveit: þar má úti loka skaðlegu fyrirmyndirnar[ ].55 Englendingar höfðu „látið sér nægja“ að staðsetja hina nýju „fyrirmyndar- skóla“ sína í sveitinni.56 Þar sýndu þeir gott for dæmi. Þeir horfðu inn á við til enskrar hefðar. samhliða sínu eigin ágæti horfðu þeir einnig víðar yfir og til þess sem nýjast var, þ.e. ábendinga upp eldis vísindanna, og tóku þau í sína þjón ustu.57 Megin markmið skólanna sam kvæmt lýs ingum jónasar má skil- greina sem almennt heil brigði nem- endanna í líkam legu og andlegu tilliti. Hið líkam lega fæst með íþróttum og líkams styrk ingu en einnig með erfiðis- vinnu við bú störf, sem styrkir sjálfs- björg í óútreiknan legum aðstæðum lífsins. andlegt heil brigði næst með hóf semd í mat og reglu semi í öllum lífs- venjum. námið sjálft, þó stutt sé dag hvern, færir þeim lykil í hendur – aðferð til könn unar og sjálfsnáms.58 Híbýlin eru heimilisleg, aðlaðandi jafnt auganu sem andanum. samskipti kennara og nemenda eru einnig á nótum feg urðar og hlýleika. Kennarar annast skjól stæðinga sína „eins og yngri bræð ur“ og leita í þeim að „hverjum góð um og lífvænlegum eiginleika“.59 sú leit hefst strax við inngöngu, þar sem „[h]ver nemandi er mældur og veginn bæði líkam lega og andlega“, til að honum megi raða til náms og leiks eftir því „sem hann og kennararnir finna að best er í samræmi við eiginleika hans“.60 Þetta er hið nýja við skólana ensku, að taka í námi og starfi mið af þörfum ein staklinganna, og það er „í fullu sam- ræmi við það, sem menn best vita um eðli og þroskalög mannsins“, ritaði jónas. Enda sýndi sig, tók hann fram, að „taugaveiklunar“, sem rannsóknir sýndu að mældist umtalsverð í unglingum, bæði í sviss og rússlandi – allt að 60– 77 prósent, hennar gæti ekki í þessum skólum, því nemendur „þrosk[i]st jafnt og heilsu samlega“. jónas tók reyndar fram að óhjákvæmi legt væri að „mestur hluti námsins verð[i] sameiginlegur fyrir nær alla nemendur“ og að einungis „þeir sérkenni legu fá[i] rúm fyrir sérkenni- leikann“.61 Ekki er laust við að þar megi greina nokkra mótsögn við hið áður róm aða fyrir komu lag niðurröðunar nem enda á vísinda legum grunni. Deginum hér, líkt og í lýðháskólunum dönsku, var varið jafnt í nám, störf og íþrótta iðkun og kennslu hættir voru einnig nýir.62 Bók námið skipaði ekki lengur önd vegi, heldur var lögð áhersla á að „læra með því að hafa hlutina handa milli, rann saka þá, mæla, vega, bera þá saman, og mynda sér síðan skoðun um þá að þessari athugun lokinni“.63 jónas tók dæmi af kenn slu þriggja náms greina, náttúru fræði, tungu mála og stærðfræði. náttúru fræðin, hún væri, „dauð og lif- andi ... ein aðal grein nýju skólanna“. Vor2013-A5-288+4bls-BN.indd 42 6/5/2013 5:18:41 PM
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140
Blaðsíða 141
Blaðsíða 142
Blaðsíða 143
Blaðsíða 144
Blaðsíða 145
Blaðsíða 146
Blaðsíða 147
Blaðsíða 148
Blaðsíða 149
Blaðsíða 150
Blaðsíða 151
Blaðsíða 152
Blaðsíða 153
Blaðsíða 154
Blaðsíða 155
Blaðsíða 156
Blaðsíða 157
Blaðsíða 158
Blaðsíða 159
Blaðsíða 160
Blaðsíða 161
Blaðsíða 162
Blaðsíða 163
Blaðsíða 164
Blaðsíða 165
Blaðsíða 166
Blaðsíða 167
Blaðsíða 168
Blaðsíða 169
Blaðsíða 170
Blaðsíða 171
Blaðsíða 172
Blaðsíða 173
Blaðsíða 174
Blaðsíða 175
Blaðsíða 176
Blaðsíða 177
Blaðsíða 178
Blaðsíða 179
Blaðsíða 180
Blaðsíða 181
Blaðsíða 182
Blaðsíða 183
Blaðsíða 184
Blaðsíða 185
Blaðsíða 186
Blaðsíða 187
Blaðsíða 188
Blaðsíða 189
Blaðsíða 190
Blaðsíða 191
Blaðsíða 192
Blaðsíða 193
Blaðsíða 194
Blaðsíða 195
Blaðsíða 196
Blaðsíða 197
Blaðsíða 198
Blaðsíða 199
Blaðsíða 200
Blaðsíða 201
Blaðsíða 202
Blaðsíða 203
Blaðsíða 204
Blaðsíða 205
Blaðsíða 206
Blaðsíða 207
Blaðsíða 208
Blaðsíða 209
Blaðsíða 210
Blaðsíða 211
Blaðsíða 212
Blaðsíða 213
Blaðsíða 214
Blaðsíða 215
Blaðsíða 216
Blaðsíða 217
Blaðsíða 218
Blaðsíða 219
Blaðsíða 220
Blaðsíða 221
Blaðsíða 222
Blaðsíða 223
Blaðsíða 224
Blaðsíða 225
Blaðsíða 226
Blaðsíða 227
Blaðsíða 228
Blaðsíða 229
Blaðsíða 230
Blaðsíða 231
Blaðsíða 232
Blaðsíða 233
Blaðsíða 234
Blaðsíða 235
Blaðsíða 236
Blaðsíða 237
Blaðsíða 238
Blaðsíða 239
Blaðsíða 240
Blaðsíða 241
Blaðsíða 242
Blaðsíða 243
Blaðsíða 244
Blaðsíða 245
Blaðsíða 246
Blaðsíða 247
Blaðsíða 248
Blaðsíða 249
Blaðsíða 250
Blaðsíða 251
Blaðsíða 252
Blaðsíða 253
Blaðsíða 254
Blaðsíða 255
Blaðsíða 256
Blaðsíða 257
Blaðsíða 258
Blaðsíða 259
Blaðsíða 260
Blaðsíða 261
Blaðsíða 262
Blaðsíða 263
Blaðsíða 264
Blaðsíða 265
Blaðsíða 266
Blaðsíða 267
Blaðsíða 268
Blaðsíða 269
Blaðsíða 270
Blaðsíða 271
Blaðsíða 272
Blaðsíða 273
Blaðsíða 274
Blaðsíða 275
Blaðsíða 276
Blaðsíða 277
Blaðsíða 278
Blaðsíða 279
Blaðsíða 280
Blaðsíða 281
Blaðsíða 282
Blaðsíða 283
Blaðsíða 284
Blaðsíða 285
Blaðsíða 286
Blaðsíða 287
Blaðsíða 288
Blaðsíða 289
Blaðsíða 290

x

Sagnir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Sagnir
https://timarit.is/publication/1025

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.