Skessuhorn


Skessuhorn - 22.03.2016, Blaðsíða 27

Skessuhorn - 22.03.2016, Blaðsíða 27
ÞRIÐJUDAGUR 22. MARS 2016 27 Pennagrein Pennagrein Eftir brottrekstur frá Innri-Njarðvík árið 2003 vegna ólyktar kom Lauga- fiskur til Akraness með loforð um lyktarlausa verksmiðju og með leyfi frá bæjarfulltrúum Akraness. Fljót- lega kom í ljós að ekkert af því sem lofað var stóðst og miklar deilur urðu á milli bæjarfulltrúa/heibrigðisnefnd- ar/HEV, annars vegar og íbúanna sem urðu að búa við þessa ólykt. Ekkert vantaði upp á stóru loforð- in um úrbætur frá fyrirtækinu, bæjar- fulltrúum, heilbrigðisnefnd og HEV á árunum 2003 til 2008 og var með- al annars sett upp tilraunastofa í gámi fyrir utan fyrirtækið til að finna lausn á þessari fýlu sem stafaði frá starfsem- inni. Fengnir voru til verksins helstu sérfræðingar landsins á þessu sviði frá Ransóknarstofnun fiskiðnaðarins/ Matís til að finna bestu fáanlegu tækni til að vinna á fýlunni. Í stuttu máli þá var aðal töfralausnin ÓSON gas sem var blandað saman við vinnsluferlið. Niðurstaða þessara sérfræðinga var að eftir uppsetningu svona búnað- ar þá yrði þetta mjög viðunandi fyrir íbúana í nágrenni við þessa starfsemi. Þessi búnaður var settur upp hjá fyr- irtækinu og því veitt nýtt starfsleyfi árið 2008 á þeim forsendum (í óþökk við íbúana þrátt fyrir kröftug mót- mæli og kæruferli). Öll vitum við að frá þeim tíma hefur ástandið verið „óviðunandi“ eins og oft hefur komið fram á opinberum vettvangi. Núna árið 2016 er búið að setja upp annan gám fyrir utan verkunina til að gera tilraunir sem HB Grandi sér um í þetta sinn og að sögn sérfræðinga HB Granda þá lofar þetta bara góðu, gall- inn er bara sá að við sem búum við þetta höfum ekki orðið vör við betra ástand. Þetta er bara sama gamla sag- an, það á sem sé að endurtaka ferlið frá árunum 2003 - 2008 taka enn einn hring og halda því svo fram að þetta sé alveg að koma, bara smá bið á því. Laugafiskur hefur fengið að starfa nánast óáreitt í 15 ár og án nokk- urra áminningar frá eftirlitsaðil- um. Þrátt fyrir að allir séu sammála um að ástandið sé óviðunandi og að húsnæðið við Vesturgötu er og hef- ur verið óhæft til vinnslu á matvæl- um og þrátt fyrir að húsnæðið við Breiðargötu 8 uppfylli alla þá staðla um þéttleika húsnæðis sem eru fyrir svona vinnslu og er með besta fáan- legan búnað (óson) þá kemur megn fýla frá vinnslunni þar. Og hver er þá lausnin? Jú, þá er lausnin að leyfa stækkun á vinnslunni úr 170 tonnum á viku í 600 tonn á viku í áföngum. Fyrst að stækka úr 170 tonnum í 300 tonn og ef það tekst sæmilega þá á að stækka í 600 tonn. Þetta á að gera þó svo að eng- in trygging sé fyrir því að íbúar verði ekki fyrir áframhaldandi óþægind- um af völdum ólyktar. Allir aðil- ar sem hafa gefið umsögn um þessa starfsemi eru sammála því að ekki séu til lausnir sem gera þessa starf- semi lyktarlausa. Í umhverfisskýrslu HB Granda kjósa þeir frekar að kalla þessa fýlu „dauf lykt eða miðlungs óþægileg“. Er ekki einhver að djóka í okkur, hvenær getur vond lykt ver- ið dauf eða miðlungs óþægileg, er ekki vond lykt bara vond lykt alveg sama hvort hún er dauf eða miðlungs óþægileg, á það bara að vera ásætt- anlegt (viðunandi) að það verði allt- af einhver óþolandi daunn heima hjá okkur frá Laugafiski? Hvað er 15 ára saga Laugafisks á Akranesi búin að kenna okkur? Jú, það er nefnilega þannig að ef þetta tekst ekki þá er ekkert í lögum eða reglugerðum sem getur komið í veg fyrir að fyrirtækið starfi áfram í óþökk íbúana á svæðinu, eða með öðrum orðum þá getur enginn stöðvað svona starfsemi. Þá erum við komin að kjarna málsins en hann er sá að ef fyr- irtækið fær að byggja upp nýja stækk- aða vinnslu fyrir tugi eða hundruð- ir milljóna þá segir mér sagan að því verður ekki lokað með pennastriki á einum degi eða á einu ári. Ætlar ein- hver að reyna að halda því fram að hluthafar HB Granda fari í slíkar fjárfestingar bara til þess að loka einu ári síðar. Það er ekki að gerast jafn- vel þó fyrirtækið heitir HB Grandi og er einstaklega gott fyrirtæki alveg eins og Brim (sem átti Laugafisk til loka ársins 2013) og Lýsi sem á sam- bærilega verksmiðju í Þorlákshöfn og hefur núna eftir 20 ára starfsemi inni í íbúabyggðini ákveðið að ekki sé íbúunum bjóðandi upp á slíkt lengur og hefur í samráði við bæjaryfirvöld ákveðið að færa starfsemi Lýsis þrjá kílómetra út fyrir íbúabyggðina. Hver er lausnin sem þetta fólk býður okkur íbúum á Akranesi upp á núna? Jú, hún er aftur sú sama: Gamla góða „óson“ aðferðin með einhverri tilfallandi tilraunastarfsemi sem sérfræðingar HB Granda eiga að framkvæma og finna út úr. Óson En hvað er óson? Hér er lýsing á skað- semi ósons sem er að finna á vef Um- hverfisstofnunar: „Óson veldur plöntuskaða og áhrif þess á öndunarveg fólks eru tal- in óheilnæm. Þannig er talið að óson auki tíðni astmatilfella, orsaki ert- ingu í nefi og augum, valdi óþægind- um fyrir brjósti, höfuðverkjum, velgju og hósti ágerist. Einnig er talið að það dragi úr öndunarvirkni hjá heilbrigð- um einstaklingum auk þess sem við- nám lungna við sjúkdómum minnkar og geti undir langvarandi álagi valdið varanlegum lungnaskemmdum.” Það á sem sé að bjóða okkur íbúun- um upp á viðvarandi ólykt (miðlungs óþægilega eða daufa) og heilsuskaða í komandi framtíð. Takk fyrir. Eitthvað hefur verið ritað um það að við íbúar eigum að bera traust til fyrirtækja og treysta því að þetta verði bara lagað, en í ljósi reynslunnar hér á Akranesi og annars staðar í þessu máli þá held ég að engin geti farið fram á slíkt af einhverri sanngirni. Þessu er jú búið að lofa okkur í yfir 15 ár og núna af því að það er komið nýtt félag sem á þessa starfsemi þá er því haldið fram að þetta verði bara í lagi jafnvel þó svo að engar vísindalegar rannsóknir liggi fyrir um það og enginn sem framleið- ir mengunarvarnabúnað fyrir svona starfsemi vilji skrifa undir það að eng- in ólykt komi frá honum. Fyrir mér lítur þetta bara út fyrir að vera sama græðgisvæðingin og hjá bankastofnunum í landinu. Þetta snýst fyrst og fremst um hagsmuni þeirra sem mögulega geta gert sér pen- inga úr þessari stækkun og þess vegna er allt í lagi að taka áhættu á því að þetta bara redd- ist og ef ekki þá er þetta „money in the pocket“ fyrir suma. Á lang flestum stöðum í landinu þar sem svona starfsemi er þá er mik- ill óánægja frá íbúunum sem búa við slíkt ástand og fjöldinn allur að kvört- unum hefur verið lagður fram í við- komandi sveitafélögum. Dæmi er um að svona starfsemi er færð fjær íbúða- byggð vegna þess að engin lausn er til sem gerir þessar vinnslur lyktarlausar. Við íbúar sem höfum mátt búa við skerðingu á lífsgæðum vegna lyktar- mengunar í 15 ár erum búin að marg- benda á það að skynsamlegast í stöð- unni sé að færa þessa starfsemi fjær íbúabyggð á Akranesi. Það verður að segjast eins og er að það kemur mér virkilega á óvart að fólk hér á Akra- nesi sé tilbúið að taka séns á því að hafa þessa ólykt í íbúabyggðinni langt inn í framtíðina. Ég átti ekki von á því að í þessu litla samfélagi okkar væri til fólk sem telji peningahagsmuni ör- fárra atvinnurekanda hærri en velferð íbúanna sem þurfa að búa við þessi ósköp. Langar að lokum að biðja alla íbúa á Akranesi sem er sammála okkur að fara á vef http://betraakranes.org og skrifa á undirskriftalistan, þinn stuðn- ingur hjálpar í þessu máli. Með bestu kveðju, Guðmundur Sigurðsson, f.h. íbúa á Bakkatúni 4 á Akranesi. Að velja á milli velferðar íbúanna og hagsmunaafla peninganna Akranesbær á stórt landsvæði fyrir ofan byggðina sem oft er kallað einu nafni Flóinn. Þar má t.d. finna iðn- aðarhverfið við Höfðasel og rusla- haugana. Ég fékk Guðna Hannes- son kortagerðarmann til að reikna út hversu stór hluti af þessu svæði væri byggilegt land. Eftir að hafa dregið frá svæði þar sem hann taldi ýmist lík- legt eða öruggt að ekki yrði byggt, þá stóðu eftir 1,86 ferkílómetrar (dreg- inn var 1 km „buffer” í kringum aðal- byggðina og hann dreginn frá. Frið- landið við Innstavogsnes var einnig dregið frá). Til að setja það landflæmi í eitthvað samhengi þá samsvarar það 291 fótboltavöllum. Náum sátt Ef við eigum óbyggt svæði sem sam- svarar tæplega þrjú hundruð fót- boltavöllum, liggur þá ekki beint við að spyrja hvers vegna ekki megi koma hausaþurrkunarverksmiðju þar fyrir? Það er ekkert sem segir að hausa- þurrkun þurfi að vera við höfn, enda eru þær oft hafðar vel inni í landi. Ef áætlun HB Granda mun standast, þá á lyktarmengun frá henni ekki að ná lengra en 500 metra. Á meðfylgj- andi mynd má sjá þetta áhrifasvæði mengunarinnar teiknað annars veg- ar á Breiðinni, þar sem fyrirhugað er að reisa verksmiðjuna, og hins veg- ar á Höfðaseli. Eins og sést er feyk- inóg pláss í Flóanum og auðvelt að finna henni stað í öruggri fjarlægð frá allri íbúðabyggð. Það er heldur ekk- ert sem segir að verksmiðjan þurfi að vera á Höfðaseli. Það er úr nógu plássi að velja í Flóanum. Hins vegar er alveg klárt að fjöldamörg íbúðar- hús verða fyrir mengun, verði verk- smiðjan ennþá staðsett á Breiðinni. Með því að koma verksmiðjunni fyrir í Flóanum þá væri Akranesbær kannski ekki að svara ítrustu ósk HB Granda um staðarval. En á móti væri bærinn að finna verksmiðjunni stað sem allir hagsmunaaðilar gætu sætt sig við, bæði HB Grandi og nágrann- ar fyrirtækisins. Hér skortir aðeins framtak og kjark. Girðum okkur í brók Skagamenn hafa hingað til ekki verið þekktir fyrir kjarkleysi. Horfum því bjartsýn fram á veginn. Ef við gefum okkur að skipulagstillaga HB Granda um staðsetn- ingu verksmiðj- unnar á Breið verði ekki sam- þykkt, hvað gerist þá? Það er alveg dag- ljóst að hags- munir Akranes- bæjar og HB Granda verða áfram sam- eiginlegir. HB Grandi vill hafa verksmiðjuna sem næst höfn- inni. Bærinn vill að hún hald- ist innan bæjar- landsins. Því er nánast ómögu- legt annað en að í gang fari vinna beggja aðila með þetta tvennt að leið- arljósi. Það sem gerist þá líka, er að hagsmunir íbúa Akraness fá þá einnig að njóta sín. Þetta slítandi þrætuefni verður þá úr sögunni. Það er lausn sem allir geta verið sáttir við. Ef tillagan verður hins vegar sam- þykkt, þá er verið að taka mikla áhættu með framtíð miðbæjarins og Neðri-Skaga. Það er alveg klárt að ekki er hægt að koma í veg fyr- ir lyktarmengun frá hausaþurrk- un. HB Grandi hefur ekki lagt fram neina þá tækninýjung sem ekki hef- ur verið reynd annars staðar til að draga úr lyktinni. Samt hefur eng- um tekist að draga svo mikið úr henni að hún finnist ekki greinilega í mörg hundruð metra fjarlægð. Innan þess svæðis sem fyrirtæk- ið setur sér um mörk lyktarmeng- unar er íbúðabyggð. Um það fyrir- komulag mun aldrei ríkja sátt. Tím- arnir og kröfurnar hvað þetta varð- ar hafa breyst til batnaðar. Akranes- bær gæti í framtíðinni orðið þekkt- ur fyrir það helst að leyfa mengandi iðnað í miklu nágrenni við íbúða- byggð. Höfum þessar staðreynd- ir málsins á hreinu Ég vil að lokum koma þessum stað- reyndum málsins á framfæri: 1. Það er enginn á móti uppbygg- ingu á Akranesi. Hópurinn sem stendur að baki framtakinu Betra Akranes er að mótmæla mengun í íbúðabyggð. Það er ekki nokk- ur maður að mótmæla fiskiðnaði. Við viljum aðeins að lyktarmeng- andi hluta hans verði fundinn stað- ur þar sem mengunin skerðir ekki lífsgæði fólks. 2. HB Grandi hefur engin áform um að hætta við uppbyggingu á Akranesi þótt þessi fyrsta tillaga þeirra um staðsetningu hausa- þurrkunarinnar á Breið verði ekki samþykkt. Það hefur forstjóri fyrir- tækisins staðfest opinberlega. Orð- rétt sagði hann „fráleitt að slíkt hafi verið rætt í stjórn HB Granda.“ Ég skora á þig, lesandi góður, að hvetja bæjaryfirvöld Akraness til að hafna þessu fyrsta boði HB Granda í viðræðunum og ganga frekar til samninga við fyrirtækið um að finna verksmiðjunni annan stað, innan bæjarfélagsins en fjarri íbúabyggð. Ef þú gerir það ekki, þá verður þögn þinni tekið sem samþykki. Þú þarft ekki að berja potta og pönnur á Akratorgi nema þig langi til. Allt sem þarf er stutt og kurteisisleg lína á skipulag@akranes.is, eða á pappír sem þú skilar í þjónustuver bæjarins að Stillholti 16-18, fyrir 30. mars. Þú getur að auki lagt málstaðnum lið með því að skrifa nafn þitt á vefn- um www.betraakranes.org. Kjartan S. Þorsteinsson Höfundur er íbúi á Neðri-Skaga Uppbygging fyrir alla Myndin sýnir áhrifasvæði lyktarmengunar, eins og HB Grandi fullyrðir að það verði eftir betrumbætur á verk- smiðjunni. Sama áhrifasvæði er hér sýnt bæði á Breiðinni og í iðnaðarhverfinu við Höfðasel. Ljósm. GH.

x

Skessuhorn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Skessuhorn
https://timarit.is/publication/1096

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.