Morgunblaðið - 11.05.1978, Blaðsíða 27

Morgunblaðið - 11.05.1978, Blaðsíða 27
MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 11. MAÍ 1978 27 — Agreiningur Framhald af bls. 3. þinglok, að flokkarnir kæmu á fót samstarfsnefnd, sem skilaöi tillög- um í þessum málum. Niðurstaöan hafi orðið að valin var sú leið að endurkjósa stjórnarskrárnefndina eftir kosningar og fela henni að skila tillögum innan tveggja ára. „Við munum þess vegna taka þessi mál að sjálfsögðu til meðferðar innan flokksins og marka ákveðna stefnu, þegar þar að kemur, en á þessu stigi málsins má segja að málið sé á umræðustigi. Menn hafa varpað fram ýmsum hug- myndum og hafa alls ekki setzt niður til þess að samræma sjónar- mið sín eða komizt að því að hvaða marki skuli keppt," sagði Ragnar Arnalds. Lúðvík Jósepsson, formaður Alþýðubandalagsins, sagði, er hann var spurður, hvort ritstjórn- argrein Þjóðviljans túlkaði stefnu Alþýðubandalagsins í kjördæma- málinu: „Nei, þetta er merkt Svavari og þetta er hans skoðun. Okkar stefna hefur komið fram og við teljum vera nauðsynlegt að gera hér á breytingar til meira jafnvægis en nú á sér stað og teljum að það sé eðlilegt að vinna að þessu á breiðum samkomulags- grundvelli við aðra flokka. Tökum við því fullan þátt í því að ráða málinu til lykta á þann hátt, sem Alþingi hefur ákveðið. Við stóðum að tillöguflutningi þar og gefum þeirri nefnd allt að tveimur árum til að koma sér saman um nauðsynlegar breytingar, en það er auðvitað í okkar flokki eins og öðrum margar skoðanir um það, hvernig bezt sé að kippa þessu í lag. Ég fyrir mitt leyti legg á það áherzlu að hér er um flókið mál að ræða og vandasamt að finna réttu leiðina, en viðurkennd er nauðsyn þess að gera breytingar. Svavar hefur sína skoðun eins og aðrir í flokknum." Niðurlag ritstjórnargreinar Þjóðviljans um þetta mál, sem feitletruð var, er svohljóðandi: „Þar þarf að byggja alla tillögu- gerð á því grundvallaratriði, að kosningaréttur á að vera sá sami alls staðar á landinu. Gangi menn út frá því sjónarmiði mannrétt- indanna er unnt að ná árangri: gangi menn út frá annarlegum hreppasjónarmiðum, neiti menn að horfast í augu við þá höfuð- skyldu alþingis að marka lands- málastefnu er hætt við að seint gangi. Vonandi fær þröngsýnin ekki að ráða ferðinni; vonandi ber heildarsýnin, jafnréttiskrafan sig- urorð af músarholusjónarmiðun- — Lokuðu 20 höfnum Framhald af bls. 22. Niels Anker Kofoed, formaður fiskveiðinefndar Efnahagsbanda- lags Evrópu (EBE), fór í dag til Strassborgar til að reyha að bera upp mál dönsku sjómannanna og til að útskýra nýjar hugmyndir um framtíðarstefnu bandalagsins í fiskveiðimálum. — Tilbúin að breyta lögum Framhald af bls. 48 út úr verðbótavísitölunni. Hann sagðist undirstrika, að um leið þyrfti þá einnig að taka allar niðurgreiðslur út úr vísitölunni, þannig að stjórnvöld hefðu ekki tækifæri til þess að leika á þá strengi að hækka niðurgreiðslur og óbeina skatta til þess að ráða kauplagi í landinu. Þá nefndi Geir Hallgrímsson forsætisráðherra, að ef til vill yrði það auðveldasta leiðin í fram- kvæmd að sleppa allri vísitöluvið- miðun, vegna þess að hún væri ákaflega tortryggð, allar breyting- ar á vísitölugreiðslum og fyrir- komulagi vísitölubóta væru tor- tryggðar og þess vegna kvaðst hann telja að bæði forsvarsmenn launþega og vinnuveitenda gerðu bezt í því að semja um grunn- kaupshækkun og áfangahækkanir, en gera ekki ráð fyrir hækkunum af völdum vísitölu. „Vísitölukerfið er bölvaldur í baráttunni gegn verðbólgunni," sagði forsætisráð- herra, „þar er um sjálfvirkar hækkanir að ræða, sem stjórnvöld og samtök aðila vinnumarkaðarins geta ekki ráðið við. Þess vegna hygg ég að það sé öllum fyrir beztu, að hverfa frá slíku vísitölu- kerfi, en ef það er ekki unnt, þá líst mér bezt á þjóðhagsvísitölu." . i . — Ræddu við Framhald af bls. 48 bækur sínar. Ætluðu menn síðan að kanna ýmis atriði nánar. Karl Steinar Guðnason, formaður Verkalýðs- og sjómannafélags Keflavíkur og nágrennis, sem sæti á í nefnd Suðurnesjamanna tók í sama streng. I viöræðunefndinni, sem ræddi við ráðherrana eiga sæti Karl Steinar Guðnason og Maron Björnsson fyrir launþega, og Guðmundur Þorsteinsson og Huxley Ólafsson fyrir vinnuveit- endur. — Höfrungur Framhald af bls. 48 Jóhann Guðmundsson með 380 lestir í 60 sjóferðum. Vestmannaeyjar 17.400 lestir voru komnar á land um mánaðamótin á móti 16.800 lestum á sama tíma í fyrra. Er aflinn því orðinn 600 tonnum meijjj nú en þá, auk þess sem færri bátar hafa róið frá Eyjum í vetur og sjóferöir á vertíðinni eru mun færri en á síðustu vertíð sökum erfiðrar veðráttu. Aflahæsti báturinn í Eyjum er nú Þórunn Sveinsdóttir með 760 lestir. Þá má geta þess að í aprílmán- uði bárust 15.000 lestir af spærl- ingi á iand í Eyjum og hætti þá fjöidi netabáta þorskveiðum og sneri sér að spærlingsveiðum. Sandgerði Vertíðin í Sandgerði er langtum verri en í fyrra. Um s.l. mánaða- mót voru komnar 7272 lestir á land á móti 10.999 lestum í fyrra eða 3727 lestum minna og var á sama tíma á s.l. ári. Af bátum í Sandgerði er Hólmsteinn afla- hæstur með um 400 lestir. Fjörutíu bátar hafa róið frá Sandgerði í vetur og bæði er meðalafli miklu lakari en á síðustu vetrarvertíð og ennfremur eru sjóferðir færri. Hellissandur Sömu sögu er að segja frá Hellissandi og frá höfnum á Reykjanesi, þar hefur vertíðarafl- inn verið sérlega lélegur. Um mánaðamótin voru komnar 3900 lestir á land á Hellissandi, sem er um 900 lestum minna en um mánaðamótin apríl—maí á s.l. ári. Aflahæsti báturinn frá Hellis- sandi er Hamar með 730 lestir. Þorlákshöfn Um s.l. mánaðamót voru komn- ar 10.064 lestir á land í Þorláks- höfn og er það 2000 lestum minna en á sama tíma í fyrra. Þótt afljnn sé minni nú segir það ekki alla söguna, þar sem færri bátar hafa róið frá Þorlákshöfn í vetur en á s.l. ári og sjóferðir eru einnig færri. Var Morgunblaðinu sagt að meðalafli í róðri væri nokkru hærri en á s.l. ári. Aflahæsti báturinn á vetrarver- tíðinni þar er Höfrungur 3. með 984 lestir í gær, og var gert ráð fyrir að hann næði 1000 tonna takmarkinu í nótt er leið. Fleiri Þorlákshafnarbátar eru með góö- an afla, Jón á Hofi er með 941 lest og Friðrik Sigurðsson 938 lestir. Þá hafa þrír aðrir bátar fengið yfir 600 lestir í Þor%ákshöfn. Höfn í Hornafirði Sú vetrarvertíð sem nú er að ljúka á Höfn í Hornafirði er sú bezta í manna minnum. Nú eru komnar þar á land 8300 lestir, en á sama tíma í f> rra var aflinn 5800 lestir, þar af var afli togara 1000 lestir en er nú enginn. Aflahæstur Hornafjarðarbáta er Hvanney með 800 lestir, þá koma Freyr og Gissur hvíti með rétt um 700 lestir. Skrá um vinninga í HAPPDRÆTTI HÁSKÓLA ÍSLANDS Kr. 1.000.000 1225b 37137 Kr. 500.000 14503 27761 Kr. 100.000 4542 14431 23595 39189 45591 3048 19551 28741 40074 45755 10977 19640 35967 40427 49891 13876 22235 38019 44144 51030 Þessi númer hlutu 50.000 kr. vinning hvert: 51431 54801 58839 2196 8482 18363 28382 34770 41191 51720 2746 8749 18498 28645 35472 42975 51936 2798 11973 19305 29146 36175 43572 52663 3690 14874 20101 30039 37060 45370 52684 5465 15526 22307 31254 37735 47395 53843 7744 16404 27034 32012 38239 49537 54579 7992 16467 27045 32384 39561 49927 58419 8389 17055 28373 33654 40765 51055 58968 OESSI NUMER HLUTU 15.000 K.R. VINNING HVERT 87 4878 9651 14147 18285 22279 25997 30819 35599 39940 44358 48413 51993 55759 201 4971 9657 14184 18481 22377 26004 31022 35605 39972 44396 48652 52027 55853 299 5167 9780 14580 18523 22397 26139 31034 35683 40006 44400 48736 52075 55927 341 5202 9884 14634 18571 22475 26158 31128 35689 40064 44428 48799 52094 55962 355 5243 9906 14652 18612 22505 26284 31219 35753 40077 44475 48807 52205 55967 508 5324 9951 14777 18617 22537 26382 31242 35874 40183 44487 48830 52245 56103 515 5326 10027 14785 18656 22545 26393 31356 3597.2 40300 44496 48932 52251 56245 634 5371 10152 14929 18670 22559 26451 31385 36086 40332 44561 48979 52394 56413 690 5416 10202 14930 18706 22585 26453 31465 36103 40498 44585 49041 52542 56480 1002 5590 10304 15045 18805 22633 26476 31474 36162 40500 44745 49080 52568 56486 1023 5593 10346 15079 18901 22639 26578 31604 36228 40621 44793 49089 52623 56604 1025 5650 10435 15177 18943 22653 26623 31664 36281 40679 44864 49219 52630 56672 1042 5900 10449 15222 19003 22722 26764 31818 36325 40699 44878 49226 52635 56689 1056 5953 10555 15249 19217 22740 26849 31912 36336 40701 44889 49306 52799 56787 1082 5983 10630 15263 19234 22834 26861 32008 36367 40861 44928 49363 52935 57059 1299 6031 10674 15361 19238 22971 26875 32043 36612 40951 45031 49373 53053 57167 1418 6035 10724 15371 19297 23005 26935 32093 36735 40953 45187 49384 53070 57176 1450 6089 10814 15475 19350 23141 26938 32184 36949 40971 45267 49397 53106 57183 1641 6129 10841 15592 19441 23148 27030 32261 36958 41084 45281 49402 53122 57349 1675 6151 11029 15704 19674 23201 27101 32408 37008 41109 45282 49412 53135 57443 1712 6202 11040 15742 19730 23307 27136 32549 37084 41136 45351 49438 53190 57509 1811 6208 11078 15784 19759 23320 27159 32551 37090 41139 45376 49488 53273 57526 1920 6221 11125 15886 19847 23344 27164 32562 37097 41237 45394 49595 53403 57576 2057 6231 11183 15907 19887 23464 27186 32597 37145 41254 45407 49607 53477 57639 2271 6381 11213 15991 20047 23679 27189 32622 37263 41265 45622 49610 53564 57647 2302 6573 11390 16092 20088 23991 27240 32650 37274 41322 45690 49635 53605 57668 2367 6581 11410 16152 20247 24000 27250 32663 37292 41448 45775 49680 53620 57678 2436 6585 11430 16156 20285 24036 27314 32665 37308 41472 45820 49724 53630 57683 2521 6592 11563 16205 20460 24054 27460 32702 37349 41596 45886 49787 53970 57711 2640 6699 11648 16248 20489 24165 27519 32750 37354 41782 45973 49827 54011 57954 2683 6771 11695 16303 20639 24320 27780 32848 37397 41861 46047 49926 54014 57990 2707 6801 11753 16318 20724 24384 27813 32883 37557 41874 46137 50052 54090 58066 2724 6968 11947 16320 20747 24454 27826 33054 37583 41935 46162 50057 54110 58134 2739 7290 11953 16410 20768 24495 27843 33088 37638 41955 46165 50135 54125 58151 2783 7311 11958 16446 20924 24549 27913 33138 37661 41962 46223 50192 54225 58175 2792 7439 12004 16503 21019 24576 28018 33193 37732 42084 46290 50264 54318 58179 2908 7504 12186 16540 21119 24605 28073 33231 37822 42121 46442 50345 54365 58191 3013 7561 12193 16567 21161 24615 28148 33302 37916 42125 46535 50367 54405 58249 3069 7705 12199 16607 21248 24685 28468 33309 37964 42133 46606 50386 54450 58370 3107 7909 12316 16670 21287 24709 28477 33331 37974 42145 46662 50395 54543 58551 3185 7917 12355 16712 21292 24729 28534 33333 37992 42233 46699 50413 54545 58621 3187 7996 12423 16794 21326 24730 28596 33337 38013 42417 46730 50441 54548 58648 3276 8117 12486 16804 21336 24777 28703 33355 38016 42590 46880 50638 54594 58665 3320 8126 12492 16891 21340 24783 28746 33436 38047 42592 46888 50713 54689 58798 3721 8147 12619 17046 21364 24819 28762 33447 38093 42595 47091 50740 54694 58866 3789 8226 12674 17057 21476 24827 28782 33458 38404 42670 47097 50790 54739 58913 3796 8238 12729 17150 21496 24833 28785 33584 38478 42990 47213 50818 54748 58974 3839 8245 12740 17158 21539 24859 28787 33799 38523 43014 47321 50991 54784 59013 3848 8310 12748 17165 21547 24897 28902 33812 38678 43205 47325 51012 54842 59084 3866 8475 12761 17219 21588 24972 28929 33894 38713 43218 47354 51050 54897 59121 3901 8480 12794 17328 21603 25002 29259 33914 38737 43251 47400 51164 54902 59128 3921 8594 12950 17371 21618 25042 29396 33918 38789 43254 47418 51182 54921 59278 3958 8693 13176 17508 21622 25112 29428 33996 38798 43300 47505 51197 54928 59321 4004 8760 13200 17511 21728 25133 29640 34006 38947 43341 47511 51247 54991 59432 4023 8888 13205 17533 21762 25254 29662 34090 39004 43412 47608 51262 55046 59447 4352 8901 13322 17618 21780 25298 29663 34123 39120 43419 47681 51378 55051 59589 4471 8942 13335 17653 21811 25326 29668 34459 39141 43563 47688 51382 55054 59594 4521 9006 13359 17692 21961 25364 29693 34490 39277 43757 47735 51472 55090 59605 4597 9007 13367 17728 21974 25370 29729 34560 39341 43771 47831 51519 55105 59610 4668 9119 13482 17823 22031 25479 29882 34602 39373 43785 47906 51666 55190 59633 4701 9136 13572 17864 22042 25491 30379 34755 39454 43835 47989 51766 55313 59725 4754 9185 13719 17893 22057 25528 30382 35130 39484 43984 48159 51790 55322 59778 4782 9303 13775 17922 22147 25785 30508 35364 39536 44083 48209 51834 55344 59822 4788 9468 13818 18061 22181 25814 30527 35417 39765 44184 48227 51858 55396 59848 4804 9502 13923 18123 22188 25869 30534 35469 39788 44209 48321 51883 55597 59952 4838 9579 14003 18184 22242 25979 30671 35577 39842 44342 48373 51966 55604 59993 Aukavinningar 75.000 kr. 12255 37136 12257 37138 — Liverpool Framhald af bls. 47. megin í vítateignum. Skot hans hafnaði í netinu, en þó naumlega framhjá Jensen. Þannig höfðu tveir Skotar unnið Evrópumeist- arabikarinn fyrir Liverpool, sam- vinna þeirra var frábær í leiknum, ekki aðeins við að skora markið. Áhangendur Liverpool þögnuðu ekki allan leikinn, hróp þeirra og söngvar hljómuðu allan leikinn og gleði þeirra var innileg í lok leiksins. Andlit Emlyn Haghes ljómaði sömuleiðis af gleði er hann hafði tekið við bikarnum í lok leiksins, fyrirliði Englands og Liverpool hafði sannarlega ástæðu til að gleðjast. — Sem úrslitaleikur í Evrópu- keppni var þessi leikur ekki nægilega góður, sagði Bob Paisley, framkvæmdastjóri Liverpool að leiknum loknum. I fyrra var mótstaðan miklu meiri í úrslita- leiknum og það er vitað mál að það þarf tvö lið til að gera leik góðan. Brugge hafði greinilega mestar áhyggjur af að halda skoruninni í lágmarki, en við réðum gangi leiksins frá upphafi til enda. Markvörður þeirra varði frábær- lega í leiknum, sérstaklega í fyrri hálfleiknum, en í heildina kom lið Brugge mér á óvart með því hve stífan varnarleik liðið lék. Leikur- inn var ekki nógu góður sem slíkur, en þegar maður hefur sigrað, þá finnst manni leikurinn stórkostlegur, sagði Paisley. Liverpool: Ray Clemence, Phil Neal, Alan Hanson, Phil Thomp- son, Ray Kennedy, Emlyn Hughes, Kenny Dalglish, Jimmy Case, David Fairclough, Terry McDer- mott, Graeme Souness, Steve Heighway. Bruggei Jensen, Basijns, Krieg- er> Leekens, Maes, Cools, Van der Eycken, de Cubber, Simoen, Lajos Ku, Sörensen. - áij.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.