Morgunblaðið - 23.06.1985, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 23.06.1985, Blaðsíða 9
íLES^HlIílAClklltKLl? CIIflAJfHriOíIOf ,AÐIÐ, SUNNUDAGUR 23. JÚNÍ1985 9 HUGVEKJA Prestastefna Þriðjudaginn 25. júní kemur Prestastefna saman í Reykjavík. Hefst hún með því, að prestar ganga hempuklæddir frá Menntaskólanum gamla til messu í Dómkirkjunni, en mess- an byrjar kl. 10.30. Sama dag verður stefnan stt og henni fram haldið í Dómkirkjunni. — Næstu tvo dagana verður Menntaskól- inn vettvangur stefnunnar. Dómkirkjan Guðsþjónusta i Dómkirkjunni í upphafi Prestastefnu er ævin- lega hátíð. Ástæða er til að hvetja almenning tii að sækja þá athöfn, eftir því sem við verður komið. Þessu sinni er hátiðin með sérlegum brag. Þess var nýlega minnzt, að nú eru liðin tvö hundruð ár frá því, að biskup fluttist til Reykjavíkur og tók síðar við biskupsdómi yfir öllu íslandi. Þetta gjörðist á bernskuárum Reykjavíkur. Þjóð- in átti í vændum nýjan hðfuð- stað, er taka skyldi sæti þeirra fornu helgidóma, sem dýrastir höfðu orðið. Nú eru tvær aldir liðnar frá þessum umskiptum. Dómkirkjan í Reykjavík er löngu orðin helgisetur alþjóðar. Reisn og þokki einkenna hina aldur- hnignu steinbyggingu, sem varð- veitt hefur verið og prýdd af ýtr- ustu kostgæfni. Alþýðuhúsið og Austurvöllur eru nágrenni Dómkirkjunnar, — þar með talin stytta Jóns Sig- urðssonar. Minningar íslenzkrar endurreisnar, sjálfstæðisbaráttu og fjögurra áratuga lýðveldis eiga hér samastað. Prestastefn- ur margra kynslóða valda því, að kirkjunnar menn ganga að sínu í Dómkirkjunni. Flest höfum við og tekið heilaga vígslu innan veggja hennar. Dómkirkjan er hluti þeirrar hefðar, sem kirkjan öðrum þræði beinlínis er sett til að rækja. Guð blessi þær björtu minn- ingar, sem bundnar eru við þetta hús. Hlutverk Prestastefnu íslenzka Þjóðkirkjan efnir til margháttaðra mannfunda ár hvert. Einn þeirra er Presta- stefnan. Hún hefur sérstoðu um flest. f fyrsta lagi er Presta- stefna eldri en aðrar samkomur á vegum kirkjunnar í heild. í annað stað er hún öðru fremur fundur vígðra manna. í reynd er Prestastefna samvist, sem bisk- up kveður presta sína til, og er það atferli í einhverri mynd jafn gamalt kirkjunni sjálfri. í þriðja lagi leiðir sagan í ljós, að biskup og Prestastefna fara með það hlutverk að vera ytri ásjóna kirkjunnar í tímans rás. Það hefur orðið erindi þessara stofnana að varðveita kenningu kirkjunnar og tilbeiðsluhætti, en hyggja þó samtímis að breyttum aðstæðum frá öld til aldar. Með slíkum orðum er ekki ver- ið að tefla fram „prestakirkju" gegn „leikmannakirkju". í reynd hafa söfnuðir þessa lands fylgt prestum sínum að málum ævin- lega. Prestar þjóna Guði í um- boði safnaðarins, bera fram bænir fyrir söfnuðinum, flytja sóknarbörnum sínum það orð Drottins, sem öllum skírðum mönnum er lagt á hjarta. Prest- ar og leikmenn eiga þvi ekki ein- ungis samleið, heldur eru þeir einn og sami félagsskapurinn. Prestur fer með sérstakt verk- efni og hefur hlotið vigslu til að sinna því. Verkefnið er í því fólg- ið að annast ábyrgð á þeim verð- mætum, sem Kristur hefur feng- ið kirkju sinni. En verðmætin eru sameign allra skírðra karla, kvenna og barna, — og allir eiga jafnan aðgang að þeim. Prestastefna og biskup taka höndum saman um það að axla ábyrgðina hverju sinni, móta stefnu, marka afstoðu í málum, er varða trú kirkjunnar, siðferði og helgihald. Þessi eru megin- verkefni Prestastefnu. Sameiningar- viðleitni kirkna Þessu sinni er framangreint hlutverk Prestastefnu venju frémur áleitið. íslenzka Þjóð- kirkjan mun á yfirstandandi ári taka afstoðu til umfangsmikilla viðfangsefna, er varða trúar- skilning kristinna kirkjudeilda um allan heim. Prestastefna fjallar um málið nú á næstu dög- um. 1 haust fær Kirkjuþing sama efni til ígrundunar. JStyrkasta sameiningaraflið í veröldinni er sameiginleg tilbeiðsla, bœnarákall, lofsöngur. Atferli afþví tagi er ofar skilgreiningum fœrustu manna og ristir dýpra en nokkur guðfrœðileg greinar- gjörð." Kirkjuþing er samkoma þar til kjörinna presta og leikmanna af öllu landi. Að þessu máli er langan slóða að draga: Það er alkunna, að kirkjur heimsins hafa í aldanna rás sundrazt og klofnað á ýmsa vegu. Stundum varð þessi þróun til þess eins að auðga litróf kristninnar. Sinn er siður i landi hverju. Engir tveir menn hugsa nákvæmlega eins. Hæfileg sund- urgerð getur verið saklaus og raunar öllum til uppbyggingar og gleði. Hitt varð þó eigi að síður uppi á teningnum, að eining kirkj- unnar rofnaði sakir sundurlynd- is og harðvitugra árekstra. Hér er ekki tilefni til að rekja þá hörmungasögu, enda er hún hverju skólabarni kunn. Afleið- ingarnar þekkjum við gjörla: Margra alda gömul óeining, sem eitt sinn virtist óhjákvæmileg, veldur því, að kirkjur heimsins ganga hver sina götu, þótt ekki verði lengur séð, að svo þurfi að vera. Gegn þessu hafa kirkjur risið undanfarna hálfa öld. Með margvíslegum hætti hafa þær tekið upp samvinnu sín á milli. Umfram allt hefur þó verið leit- að lausna á þeim ágreiningi um trúarskilning, siðferðileg efni og tilbeiðsluhætti, sem svo lengi hefur komið í veg fyrir, að kristnir menn beygðu sig fyrir orðum Drottins Jesú Krists: „Allir eiga þeir að vera eitt". „Limaskýrslan" Fremstu guðfræðingar og aðr- ir leiðtogar hinna ýmsu kirkju- deilda hafa nú, eftir áratuga rannsóknir og samningaviðræð- ur, komið sér saman um tiltekn- ar grundvallarhugmyndir, er varða þrjú þýðingarmikil efni kirkjulegrar trúar og skipunar, þ.e. skírnina, altarissakramentið og embættið eða þjónustuna. Af þessu hefur sprottið dálítil bók, sem kennd er við borgina Lima í Perú, en þar var endanlega geng- ið frá ritinu árið 1982. Bæklingur þessi hefur nú ver- ið sendur kirkjum allra landa, og eru þær beðnar að taka afstoðu til efnisins. Tilteknum spurning- um er beint til kirknanna og þess óskað, að þær svari eftir getu. íslenzka Þjóðkirkjan hefur eignazt Limaskýrsluna í ágætri þýðingu prófessors Einars Sig- urbjörnssonar dr. theol. Verkið hefur verið í höndum íslendinga um tæplega eins árs skeið. Nú er Prestastefnu ætlað að taka af- stöðu til þess fyrir sitt leyti. Biðjum fyrir einingu kristinna manna Ætla mætti, að ekki þyrfti svo mikils við til að ná samstöðu um grundvallaratriði, sem öllum kristnum mönnum eru hjart- fólgin. En hér er margs að gæta. Tilgangslaust er að láta sem menn séu á einu máli, ef þeir ekki eru það í reynd. Þess konar skyndiafgreiðsla gæti vitnað um tómlæti og annað ekki. En tóm- læti gagnvart hugmyndum ann- arra manna * um leyndardóma trúarinnar vitnar um kulda, sem ekki er samboðinn lærisveinum Krists. Hitt er ljóst, að styrkasta sameiningaraflið í veröldinni er sameiginleg tilbeiðsla, bænar- ákall, lofsöngur. Atferli af því tagi er ofar skilgreiningum fær- ustu manna og ristir dýpra en nokkur guðfræðileg greinar- gjörð. Biðjum því öllum fyrir einingu kristinna manna á jörðu. Biðjum þess, að Prestastefna íslands ár- ið 1985 megni að leggja sitt litla lóð á þær vogarskálar hrein- skilninnar og elskunnar, er bezt munu reynast í viðleitninni til að sameina kirkju Krists á ný. SÖI.UGENGI VERÐBREFA 24. juni 1985 Spansl áiteinioghc ippdiœttislc Avörtun- ariBujóSs Veðskuldabiói-veiStiTggð SrUugangi DagaOjokfl LOmt nWrv Sökjgjjngl m.v. Ar-rlokkur pr.kr.100 •rknrfji Wlnnl.d 2* ««rf HLV mtam. JvörhMr-krtfli 7*0% 01 d. 1072-1 1072-2 10.042,08 15.349,97 7*0% 7*0% 211 d. 01 d. 1» 4% 12% 14% 10% 06 03 02 1073-1 11.170*7 7,50% 01 d. 2ár 4% 01 90 08 1073-2 10.552.W 7,50% 211 d. 3«r 5% 00 07 06 1074-1 0.774,03 7*0% 01 d. 4ir S% 00 04 02 107S-1 5.553,80 7*0% 196 d 5ir 5% 05 02 70 1075-2 4.134,02 7*0% 211 d Oir 5% 03 70 70 1070-1 3.778,56 7*0% 256 d. 7«r 5% (1 77 73 1070-2 3.076,86 7*0% 211 d 8« 5% 70 75 71 1077-1 2718,76 7*0% 2714 9«r 5% 70 73 00 1077-2 2337,08 7.50% 76 d. 10 il 0% 70 71 00 107» 1070-1 1070-2 1000-1 1.282,02 080,13 030,03 7,50% 70 4 7,50% 241 d. 7,50% 01 d. Innlv.lSaOMl. 15.04.85 Nýfl 6 Toiíbié/amaita«i n 1000-1«10«™ 1000-2 1001-1 1001-2 1002-1 1002-2 1003-1 670*5 570*6 414,8« 300,12 296.54 226.65 7*0% 7*0% 7*0% 7*0% 7*0% 7*0% 121 d. 211 4 1 »111 d 247 d. 07 d. 247 d. Arb.: 10. QO: 1012. NV: 2% Avoilunarkrafa: 10% 1 11% 12% Sokjgxglrx kr.100: 70*7 75,17 72*6 1003-2 1004-1 1004-2 1964-3 103S-1 107»! 143,04 140,16 133,05 120,00 Nýttú1bo6 3421,06 7,50% 7,50% 7,50% 7,90% 7,00% 8.00% 1«r127d. 1 ár 217 d. 24r 76d. 2ár13ld. 2 4r196d. 157 d. Vooslculdabioi - ÓTMÍfcTggS S0kig«nglm.v. 1»..: Iirlb ««rl 2«*>.«tr1 20% 20% 20% 20% 1070-H 1*r 7* 00 50 40 04 73 03 57 00 70 70 04 10701 2300.76 1*0% 1 «r 156 d 1077-J 2.147*5 8.00% 1 ár 277 d 3«. 407 03 53 1M1-1FL 451,69 8.00% 3071 1905-1SIS 87,88 10.70% 4ir277d Sir 44 52 50 50 Þú œttir að kaupa KJARABRÉF • Þú íœrð hámarksóvöxtun en tekur lágmarks áhœttu. • Þú getur innleyst kjarabréíin hjá Verðbréfasjóðnum með nokkurra daga íyrirvara. • Þú lœtur sérírœðinga í verðbréíaviðskiptum vinna íyrir þig. • Þú sparar tíma og fyrirhöín. • Þú veist alltaí hvert verðgildi kjarabréíanna er, vegna daglegrar gengisskráningar þeirra. Naínverð kjarabréíanna er kr. 5.000 og 50.000 Þannig geta allir verið með. Kjarabréíin eru handhafabréf. Veröbréfamarkaöur Fjárfestingarfélagsins Fjárhúsinu, Hafnarstræti 7. 101 Reykjavík, sími 28566.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.