Morgunblaðið - 23.06.1985, Blaðsíða 14

Morgunblaðið - 23.06.1985, Blaðsíða 14
14 MORGUNBLADIÐ, SUNNUDAGUR 23. JTJNÍ 1985 Opiö í dag 1-6 Raðhus og Einbýlishús BOLLAGARÐAR Glæstlegt endaraðhús 220 tm áaamt bttsk. Vandaöar innr. Toppeign. V. 5,5 millj. ALFTANES FaMegt 120 tm elnb. + 50 fm bílsk. Stend- ur á endalóö að sjó. V. 3,5 millj GRAFARVOGUR Nýtt einbyli 145 fm svo til fullfrág Skiptl á 4ra-5 herb. V. 4,5 millj. FJARÐARÁS Fallegt einbýti á 2 hæðum 164 tm aö qrunnfl Innb. bflsk. Akv. sala V. 6 millj. GARDABÆR Faltegt einbýli 145 fm + stór bilsk. Göö staðsetning. Akv. sala. V. 5.2 millj. SELJABRAUT Raoh. á tveimur hæoum, 3x70 tm + bilsk. Mögul á litilli fb. á jaroh. Akv. sala. V. 4,5 millj ÁSGARÐUR Fattegt andaraðh. 3x60 Im. V. 2,5 mlll|. BREKKUTANGI MOS. Glœsilegt endaraöh. 260 fm m. bilsk Vönduo eign. Akv. sala. V. 3.6 mlllj. KÖGURSEL FaNegt nýtt einb 194 fm ? 40 tm ( rW. SkemmtNeg etgn. Bílsk.r V. 4,6 mlllj. VESTURBÆR KÓP. Faftegt einb. á tveimur hæoum 2x170 fm meö bflsk. Seríb. f kj. V. 5 millj MELAHEIÐI KÓP. Störglœsil. einb á tveimur hœoum. 230 fm + bflsk. Sérfb. á Jaröh. Toppeign. V. 6,5 millj JÓRUSEL Nýtt einb. Kj, hæö og rls. 280 fm + btek.r. Laufskáli. V. 4,5 millj. HELLISGATA HAFN. Snoturt einb. Kj„ haö og rls. 160 fm. Fallegur garour V. 2.8 millj FRAKKASTÍGUR Snoturt einb Jarðh., hœð og ris. 155 fm. Nýtt rafm. og bílsk. V. 2900 bus. 5-6 herb. DIGRANESVEGUR Glæsil 5 herb. aerh. f þrfb. 130 fm. S.sv. BDsk.r. Akv. sala. V. 3,3 mlllj. ÆSUFELL Glæsil 6herb. fb. á7. hæðfefstu)ílyftuh. 155 fm Frábœrt útsýnl. 60%útb. V. 2,8-3 miNJ. BÚÐARGERÐI Falteg 5 herb. fb. á 1. hæö 140 fm + 1 herb. f kj. Bílsk Fallegt útsýni V. 3,6 mMtJ. FRAMNESVEGUR Falteg 5 herb. fb. á Jaröh. 117 fm. Ný teppi Sérhlti V. 2,2 mlllj KLEPPSHOLT GlæsH. 5 herb. efrt sérh. I tvfb. Stofa, boröst. og 3 svefnherb. Allt ser. V. 3.1 mfNJ. VOGAHVERFI Falteg efri sérh. f tvibýtl. 110 fm + geymskiris. Bftsk.r. V. 2,8 millf. ÖLDUSLÓÐ HF. FaHeg 5-6 herb fb. A 1. hæö f þribytl 130 fm. 2 stofur, 4 svefnherb. Skipti A 3Ja herb. f Noröurbæ. V. 2,5 millj. NJÁLSGATA Göð 5 herb. fb. A 3. hæö ca. 100 fm. Stofa. 4 svefnherb. Nýtt gter V. 1,9-2' mMJ. KVISTHAGI Falteg efri hæö og ris 145 fm + 80 fm. 2 stofur, 6 herb. S.sv 50fmeinstakllngsfb. f kj. + bflsk FrAbær staður. V. 5,5 mlllj. 4ra herb KLEPPSVEGUR V/SUND Falleg 4ra herb. A 3. hæð 100 fm. SV.sv. Glæsil. eign V. 2550 þús. ÆSUFELL Falteg 110 fm fb. A 2. hæö. Laus e. samkomul. V. 2,2 mlllj. MELABRAUT Goð 110 fm hsö f tvibýli. Geymslurls yfirib Lausstrax. Akv. sala. V. 1,8millJ. KÓNGSBAKKI Glæsil. 110 fm (b. A 2. hæo Laus e. samkomul V. 2-2,1 mlllj. HJALLABRAUT HF. Glæsil 117 fm íb. A 4. hæö. Vandaöar innr. Laus fljótl. V. 2,3 mlllj. GRETTISGATA GlæsH. 4ra herb. fb. A 3. hæð (efstu) i þnb 95 fm. V. 1,9-2 millj. KLEPPSVEGUR V/SUND Falleg 110 fm fb. A 6. hæö f lyttublokk. Akv. saia. V. 2.2 mlllj BUSTAÐAHVERFI Góö 100 fm etri sérh. i tvfbýli. Geymsluris yfir fb. V. 2,2 mlllj. ENGJASEL Falleg 120 fm ib. A 2. hæö + bílskýll. Faiteg eign. V. 2,2-3 mlllj. MARIUBAKKI Falteg 110 frn fb. A 1. hæö. V. 2,2 millj. 3ia herb. ÁLFTAHÖLAR Falteg 90 fm íb. A 5. hæö i lyftuh. Bflsk. Frabært utsýni. V. 2,1 millj. HRAUNBÆR FaHeg 80 tm fb. A 2. hæö. Parket A holi. Þvottaherb f fb. V. 1,8 mlllj. BUSTAÐAHVERFI Falteg 95 fm neorl serhæö í tvf- býti. Sérlnng., sérgaröur. Laus V. 2-2.2 millj. SLÉTTAHRAUN HF. Falteg 90 tm fb. A1. hæö asamt bflsk. Ib.. er mikið endurn V. 2 mlll). FURUGRUND Glæsiteg 100 fm íb. A 5. hæö f lyftuh. FrA- bsrt úts. Vðnduö eign. V. 2.2-2,3 millj. ÁLFASKEIÐ HF. Falteg 97 tm ib. A 1. hæð + bilsk.plata S austur.sv V. 1950 þús. KVISTHAGI Snotur75tmrisíb Akv.sala. V. 1,6mill|. KRUMMAHÓLAR Falleg 90 fm íb. A 2. hæð f lyttublokk + bflsk. V. 1,8 millj. LANGHOLTSVEGUR Góö 80 fm fb. í kj. f tvfbýll. Sérinng.. ser- garöur. V. 1,7 millj SOGAVEGUR Góö 100 fm neöri sérhæo f tvfbýll. Nýtt gter og gluggar. Sérlóð. V. 1,9 mlllj. VESTURBERG Falteg 85 fm fb. A 2. haað. V.sv. V. 1,8 mW| LEIRUTANGI MOSF. Falteg ný 90 tm fb. A Jarðh. f tvfb. V. 1,7 rnHlj. Laus. HVERFISGATA Falteg 80 tm íb. A 3. hæð. Akv. sala. V. 1750 þús. 2ja herb. GARÐAVEGUR HF. Falteg 2Ja herb. fb. í risl ca. 50 fm í tlmb- urh. Nýtt þak ogJarn. Sérlnng V. 1 mlllj GRENIMELUR Falteg 2Ja herb. ib. A Jaröh. ca. 70 fm. Allt sér. V. 1750 þús. STAPASEL Falteg 2Ja-3Ja herb. fb. f tvíbýli (jaröh.) ca. 75 fm asamt bilsk Sérinng V. 1850-1900 þús. HAMRABORG Glæsileg 2Ja herb. einstakllngib. f lyftuh. ca. 40-50 fm. Bilgeymsla V. 1,3 millj. Akv. sala AKRASEL Falleg 2ja herb. fb. A Jarðh. 60 fm i tví- býll. Sérgaröur. Góö elgn. V. 1750 þús. ASPARFELL FaNeg 60 fm fb. A 7. hsð. Ný teopl. Akv. sala. Laus strax. V. 1,5 mill). TEMPLARASUNDI 3 (EFRI HÆÐ) (Gegnt Dómkirkjunni) SÍMI 25722 (4 línur) Óskar Mikaelsson, löggiltur fasteignasali FASTEIGNASALAN FJÁRFESTINGHF. SÍMI687733 Opiö kl. 1-4 2ja herb. Lyngmóar Gb. 65 fm faiieg íb. á 3. hæð asamt 20 fm bílskúr. Verö 1850-1900 þús. Nýbýlavegur. 75 fm glæsileg íb. á 2. hæö á góö- um staö. 30 fm bílskúr. Skipti æskileg á 4ra herb. með bflskúr í Hliðum eða Háaleiti. Verö 2000 þús. Þórsgata. 60 fm íb. á 3. hæö í steinhúsi. Verö 1100-1200 þús. Ofanleiti nýi miðbærinn. 95 fm íb. á 1. hæö til b. undir trév. Sameignafh. fullfrág. Verð 1850 þús. Skeljanes. 55 fm fb. í kj. Verö 1200 þús. Krummahólar. 75 fm nettó falleg íb. á 3. hæö. Verö 1650-1700 þús. Kríuhólar. 55 fm vönduð íb. á 5. hæð. Verö 1350-1400 þús. Laugavegur. 50 fm faiieg íb. á 2. hæö í bakhúsi. Ný teppi. Laus strax. Verð 1200 þús. Bugöulækur. 35 fm ósam- þykkt risíb. Verö 950 þús. JÖklasel. 75 fm stórgl. íb. á 2. hæö. Verö 1750 þús. Efstihjalli. 60 fm mjög góö íb. á 1. hæö. Verð 1700-1800 þús. Sléttahraun Hf. 50 fm góð íb. á 1. hæö. Verö 1300 þús. Sótvallagata. Mjðg góö ein- stakl.íb. á 3. hæö. Verö 1300 þús. 3ja herb. Langholtsvegur. 3ja herb. íb. í kj. Verö 1750 þús. Engihjalli. 100 fm mjög góö íb. á 3. h. Verö aöeins 1850 þús. Furugrund. 100 fm faiieg ít>. á 5. hæö. Sér bflastæöi. Verð 2200 þús. K rummahólar. 96 fm mjög góö íb. á 1. hæö. Sameign ný- máluö aö utan. Verö 2100 þús. Hrísmóar Gb. 3ja herb. fb. á 5. hæö. Tilb. undir trév., sam- eign frág., malbikuö bílastæði. Verö 2190 þús. Eyjabakki. 90 fm vönduö íb. á 1. hæð. Aukaherb. í kj. Sér- stakl. snyrtil. íb. og sameign. Verö 2000 þús. Reykás. 110 fm 3|a herb. fb. á 2. hæö. Tilb. undir tréverk. Verö 1950-2000 þús. Alftamýri. 100 fm stórgl. ib. á 1. hæð. Vandaðar innr. Verö 2200-2300 þús. Engjasel. 110 fm góö fb. á 3. hæð. Gott parket. Suðursval- ir. Gott útsýni. Verö 2100 þús. Laugavegur. 130 fm hæt> og ris. Bygg.r. fyrir tvær hæöir til viöbótar. Verö 1800 þús. 4ra—5 herb. Grænahlíð. 108 fm 4ra herb. íb. á jaröh. Verö 2300-2400 þús. Reykás. 165 fm 4ra herb. íb. á 3. hæð. fb. er hæö og ris. Ris ekki fullkláraö. Verö 3000 þús. Æsufell. 110 fm 4ra herb. ib. á 2. hæö. Myndband og sauna I sameign. Verö 2200 þús. Dvergholt Mos. 130 fm neðri hæð í tvíb. Verð 2100 þús. Hraunbær. 130 fm góö íb. á 3. hæö. Frábært útsýni. Verö 2600 þús. Unnarbraut. 100 fm íb. á neöri hæö í þríb.húsi. 30 fm bílskúr. Verö 2800 þús. Laufásvegur. 90 fm 4ra horb. efri hæö. Verö 1850 þús. Vesturberg. 100 fm falleg íb. á 2. hæö. Ný teppi. Verð 1950- 2000 þús. Gnodarvogur. 125 fm góö sérhæö í þríbýli. Suöursvalir. Gott útsýni. Verö 3200 þús. Miðstræti. 110 fm 4ra herb. íb. á 1. hæö. Verö 2000-2100 þús. Efstaland. 90 fm 4ra herb. góö íb. á 2. hæö. Verö 2500-2600 þús. Eskihlíö. 120 fm efri hæö og ris. 30 f m bflskúr. Verö 3900 þús. 5 herb. — Sérhæöir Lautvangur Hf. 145 fm glæsileg sérhæö í þríbýli. Stórar suöursvalir. Verö aöeins 2600-2700 þús. Safamýri. 170 fm stórgl. sér- hæö meö bflsk. Suö-vestursv. Verö 4500-4600 þús. Raðhús - einbýlí Sogavegur. 60 fm parhús á góöum staö. Verö 1800 þús. Arnartangi Mos. 110 fm fallegt endaraöhús (Viölaga- sjóöshús). Verö 2200 þús. Melsel. 310 fm raöh. á tveim- ur hæöum. 60 fm bílsk. Séríb. á Jaröhæö. Verö 4500 þús. Miövangur Hf. Faliegt end- araöhús á tveimur hæöum. 40 fm svalir og blómaskáli. Verð 4000 þús. Brattakínn Hf. 60 fm ein- býli. Stór lóö, fallegur garöur. Verö 2000 þús. Jórusel. 114 fm glæsil. einbýli á tveimur hæöum. 28 fm bflskúr. Verö 5000 þús. Mosfellssveit. 150 fm eldra einbýli ásamt 50 fm fokheldri viðbyggingu. 60 fm tvöf. bftskúr. Stór lóð. Verö: tilboö. Suðurgata Hf. 3|a herb. 75 fm neöri sérh. ásamt kj. Fráb. útsýni. Stór lóö. Verö 1650-1700 þús. Seljabraut. 210 fm faiiegt endaraöhús meö bftskúr. Verö 4000-4100 þús. Vesturgata. Viröulegt gamalt einbýli á stórri eign- arlóð. Verö: tilboð. Funafold. 160 fm einbýli ásamt 35 fm bflskúr. Tilb. undir tréverk. Vel staösett hús. Verð 4300-4500 þús. Logafold. 200 fm raöhús ásamt 25 fm bílskúr. Afh. fokhelt í júlí 1985. Verö 2600-2800 þús. Sölumenn: Óskar Bjartmarz, heimasími 30517. Asgeir P. Guömundsson, heimasími: 666995. Guöjón St. Garðarsson, heimasími: 77670. Lögmenn: Pétur Þór Sigurösson hdl., Jónína Bjartmarz hdl. Ármúli 1 — 108 Reykjavík — S: 687733. SBREKiN 2 90 77 Opíd kl. 1-4 Einbýlíshús og raðhús LOGAFOLD: Tvær íbÚOÍr. Tvib.hús á tveimur hæöum 3|a horb. 100 fm íb. á 1. hæö. V. 1,7 millj. Fast verö. 7-8 herb. íb. 210 fm á 2. hæð með tvðf. bílskúr. V. 3,4 millj. Fast vero. Sérinng. og - hiti f báoar. BARRHOLT: v. 4,6 minj. BERGSTAÐAST.: v. e minj BREKKUTANGI: v. 3.3 miiij. BRÚNASTEKKUR: v. s.s miiij. FRAKK ASTÍGUR: v. 2.9 minj. GARÐAFLÖT: v. 5 miiij. GRANASKJÓL: v 6.5 miiij. HÁ ALEITISBR AUT: v. 4.6 miiij. HEIOARÁS: v. 4,7 minj. JÓRUSEL: v. 4.9 miuj. KÁRSNESBRAUT: v. 2.6 minj. K ALDASEL: v. 4,3 millj. MIÐBÆR: v. 3,9-4,3 minj. LAUGARÁSV.: v. 4.2 mi.ij. LANGAGERÐI: v 4.9 minj LINDARBRAUT: v. 4.3 miiij. LOGAFOLD: v. 3.6 minj. LOGAFOLD: v. 3.4 minj. NÖNNUGATA: v 1,8 miiij. RAUÐÁS: v. 3,2 minj. SELJABRAUT: v. 3.7 minj. SKÓLA VÖRÐUST.: v. 7-7.5 mMj. VESTURBRÚN: v. 4,2 miuj. VOGASEL: v. 0 minj. Sérhæðir GRÆNATUN: Falleg ný 120 tm efri sérhœö f tvíbýll. 25 fm bflsk. Rúmlega tllb. u. trév. Ibúö- arhæf. Sklpti mðgul. á minni elgn. V. 3,4 mlllj. ASGAROUR: v. 2.4 minj. HAFNARFJ V. 3.1 rrtfj. UNNARBRAUT: v. 2.7 minj. LOGAFOLD: Glæsileg 210 fm sérhæo 2 stofur. sjónv.herb., 4 svefnherb. 50 fm tvöf. bilskúr V. 3,4 millj Faat vero. 4ra; herb. íbúðir DIGR ANES VEGUR: v. 2.3 minj. ENGIHJALLI: v. 2.1 minj. ESKIHLÍÐ: v. 2.2 miiij. HOLTSGATA: v. 2,5 minj. KLEPPSVEGUR: v. 2 miuj MIÐSTRÆTI: v. 2,1 miuj. SKÓLAVORDUST.: v. 2,8 mwj. SUÐURHOLAR: v. 2.2 mmj. ÆSUFELL: v. 2.2 minj. 3ja herb. íbúóir FURUGERDI: Qiæsii. 80 tm íb. é 1. hæo i 2Ja hæoa blokk. Sérgarour. V. 2,2 millj EYJABAKKI: v. 2 minj FLYÐRUGRANDI: v. 2 mmj. FURUGRUND: v. 1,9 minj. HJALLABRAUT: v. 2 miuj. HRINGBRAUT: v. 1,5 minj. H/EDARGARÐUR: v. 2 minj. KVISTHAGI: v. 1.6 miuj. LOGAFOLD: QiæsHeg 100 fm sérhæö í tvfbýti. 2-3 svefn- herb., stofa, stór geymsla. Allt sér. V. 1,7 millj. Fast vsro. MÁVAHLÍÐ: v 1.5 miiij. ÓÐINSGATA: v. 1,5 minj. SKÓGARÁS: v. 1,7 miuj. SLÉTTAHRAUN: v. 2 minj. SPÓAHÓLAR: v. 2 minj. ÖLDUGATA: v. 1.9 mwj. BRAGAGATA — NY ÍBÚD: QlæsHeo ný 3Ja herb. fb. f nýju húsi 78 tm. Afh. tilb. u. trév. í teb. '86. V. 2,2 mlllj. Fast verð. 2ja herb. ASPARFELL: v. 1.7 minj BRAGAGATA: v. 1,5 minj. HVERFISGATA: v. 1.5 minj. REKAGRANDI: v. 1.8 minj. RÁNARGATA: v. 900 þús. SLÉTTAHRAUN: v. 1.6 miiij. 8hOÓU§tl OQ v&römotum MMtttrtiBQun SEREIGN
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.