Morgunblaðið - 23.06.1985, Blaðsíða 17

Morgunblaðið - 23.06.1985, Blaðsíða 17
eaet' ov. MORGUNBLADIÐ, SUNNUDAGUR 23. JUNÍ1985 ÖL 17 FASTEIGNAVAL $JMÍ$^ Garðastræti 45 Símar 22911—19255. Opiö kl. 1-4 2ja herb. Vesturgata Um 65 fm 2ja herb. íb. á 2. hæð. Mikið endurn. Verö 1400-1450 þús. Hraunbær Um 40 fm snotur íb. á jaröh. Þvottahús meö vélum. Skipti mðgul. á stórri 2ja-3ja herb. íb. Lyngmóar Gbœ. 63 fm íb. á 2. hæð við Lyngmóa. Verö 1650 þus. 3ja herb. Kópavogur — vesturb. Um 92 fm 3ja herb. á 1. hasð. Gott herb. í kj. Bflsk. Verö 2400 þús. Kópavogur — austurb. Um 95 fm hæö í fjórb. viö Aff- hólsveg meö aukaherb. íkj. Verö 1900 þús. Barónsstígur Um 65 fm 3ja herb. íb. á 1. hæð. Verö 1650 þús. 4ra—5 herb. Engihjalli - Kóp. Glæsil. íb. á 7. hæð. 3 svefnherb. og stofa, tvennar svalir í suöur og vestur. Mikið utsyni. Skipti mögul. á einbýli. Verö 2,3 millj Sérhæðir Austurborgin - sérhæö Vorum aö fá í sölu 117 fm sér- hæö. 2 svefnherb., 2 samliggj- andi stofur + bflsk. M.a. fylgja ísskápur, þvottavél og frysti- kista. Laus fljótl. Verö 2,9-3 millj. Laugarnes - sérhæð Vorum aö fá í sölu glæsilega sérhæð. 3 svefnherb, saml. stofur og hol. Ib. er meö nýjum teppum, eldhúslnnr., nýju gleri og öll ný máluö. Qr.fl. hússins er 152 fm. Bílskúrsréttur. Til afh. strax. Seltjarnarnes - sérhæö Um 138 fm glæsil. efri hæö i tvl- býli. Tvennar svalir. Mikið út- sýni. Ca 38 fm bilsk. Verð 3,5 millj. Raöhús - einbýli Seljahverfi - raohús Um 240 fm með 2ja herb. íb. í kj. Skipti mðgul. á 4ra herb. íb. Verö: tilboð. Garöabær - Flatir Um 170 fm einbýli meö 50 fm bilskúr. Skipti á minni eign mögul. Verö 5,1 millj. Seljahverfi - einbýli Um 400 fm einbýli á tveim hæö- um. lönaöar- eöa verslunarpláss á neðri hæö. Skipti mögul. á minni eign. Verö: tllboö. Hafnarfj. - Hvammar Um 150 fm raöhús á 2 hasöum við Stekkjarhvamm. Bflsk. Skipti á minni eign mögul. Verö 3,5 millj. lönaöar- og verslunarhúsnæði Matvöruverslun - vesturbær Verslunin er á góöum staö meö 500-600 þús. kr. mánaöarveltu. Verö 1100 þús. Myndbandaleiga í f ullum rekstri í austur borginni. Vesturgata Um 110 fm iðnaöar-, skrifstofu-, eöa verslunarhúsnæöi á 1. hæö miðsvæðis við Vesturgötu. Verö: tilboð. Jón Arason Iðgmaour, msmutnings- og isstoignasals. Söhimsnn: LúAvfk Ólafsson og Margrét Jónsdottir. Cterkurog k-/ hagkvæmur auglýsingamiðill! 29555 Skoðum og verðmetum eigntr aamdægurs Opiö frá kl. 13-15 2ja herb. íbúöir Þangbakki. 2ja herb. 65 fm stórgl. íb. á 8. hæö. Laus nú begar. Lyngmóar Gb. 2ja herb. 65 f m íb. á 2. hæö. Verö 1550 þús. Bólstaðarhlíö. 2ja-3ja herb. 65 fm íb. á jaröhæö. Verö 1600 þús. Rekagrandi. 2ja herb. 65 fm íb. á 2. hæö. Mjög vðnduö eign. Verð 1750-1850 þús. Hamraborg. Einstaklingsíb. 45 fm. Verö 1350 þús. Efstasund. 2)a herþ. 55 fm mikið endurnýjuö íb. á 1. hæö. Verö 1450 þús. Grettisgata. 2ja herb. 50 fm íb. á 1. hæö. Sérinng. Öll ný- standsett. Verö 1400 þús. Nesvegur. 2ja herb. íb. í kj. Ösamþykkt. Verö 1 millj. 3ja herb. íbúöir Kvisthagi. Góö 3]a herb. risíb. í f jórb.húsi. Verö 1650 þús. Barónsstígur. 3ja herb. 65 fm íb. á 1. hæö. Verö 1600 þús. Leirutangi. 3Ja herb. 90 fm endaíb. á jaröhæö. Verö 1750 þús. Hæöargarður. 3ja herb. 96 fm íb. á 1. hæö. Allt sér. Verö 2,1 millj. Orrahólar. Mjög góö 90 fm 3ja herb. íb. á 7. hæö. Vandaðar innr , gott útsýni. Verö 1800 þús. Hringbraut. 3ja herþ. 85 fm íb. á 3. hæð. Verd 1600-1650 þús. Furugrund. góö 3ja herb. (b. ca. 85 fm ásamt herb. i k|. Verö 2000 þús. Furugrund. 90 fm iþ. á 7. hæö ásamt bilskýli. Stórar suö- ursvalir. Mikiö endurn. eign Verð 2-2,1 mlllj. 4ra herb. og stærri Stelkshólar. Vorum aö fá í sölu stórglæsll. íb. á 3. hæö sem er 110 fm. Mjög vandaöar innr. Suöursv. Bflsk. Mögul. skipti á minna. Sléttahraun. 4ra herb. 110 fm íb. á 2. hæð. Bílskúrsréttur. Verö2100þús. Kársnesbraut. góö sérhæð ca. 90 fm. 3 svefnherb., góö stofa. Verð 1550 þús. Leirubakki. 110 fm Ibúö á 3. hæð. Sér þvottahús i Ibúöinni. Möguleg skipti á 2|a herb. ibúö. Raöhús og einbýli Tjarnarbraut Hf. Gott einb.hús ca. 150 fm á þrem hæðum. Nýjar innr., nýtt gler og raflagnír. Góður bflskúr. Verð ca. 4,5 míllj Kópavogur - austurb. Vorum aö fá í sölu 147 fm einb- hús ásamt 31 fm bflskúr. Eign sem gefur mikla mögul. Skipti mðgul. á minni eign. Verö 4,5 millj. BreíOholt. 226 fm raöh. á 2 h. ásamt bflsk. Verð 3,5 millj Álftamýri. Vorum aö fá i sölu vandaö 190 fm raöhús á tveimur hæöum. Verö 5 millj. Réttarholtsvegur. Gott raöhús á þrem hæðum ca. 130 fm. Verð 2,2 millj. Akrasel. 250 fm elnb.hús á tveimur hæöum. Verö 5,6 millj. Árland. Gott einb.hús ca. 150 fm auk 30 fm bflskúrs. Getur losnaö fljótlega. Verö 6,1 millj. Söluturn Vorum aö fá góðan sðluturn í vesturborginni til sölu. Uppl. á skrifst. SSSJSJSSSSJSS EKSNANAUST Bólstaðarhlíð 6, 105 Reykjavik. Simar 29555 — 29558. Hroltur Hjaltason. viöskiplafraeomqur 20424 112Q Tfr- HAT0WI2 Opiö kl. 1-3 2ja herb. Dúfnahólar. ca. 65 fm góð íb. á 6. hæö. Laus nú þegar. Verö 1600 þús. Dígranesv. Kóp. Ca. 80 fm jaröh. i tvíb.húsi. Verð 1,7 millj. 3ja herb. Eyjabakki. Giæsii. 90 fm íb. á 1. hæö. Grundartangi Mos. Ca. 80 fm raöh. á einni hæö. Verö 2,2 millj. Lyngmóar. Ca. 90 fm íb. á 1. hæö. Bilsk. Verö 2.250 þús. Rofabær. Ca. 90 fm Ib. á 2. hæö. Verö 1800 þús. Furugrund. Ca. 85 fm fþ. á 5. hæö. Hringbraut. Ca. 80 fm iþ. á 3. hæö. Verö 1,8 millj. Engihjalli. Ca. 90 fm falleg ib. á 2. hæö. Verð 1850 þús. 4ra herb. Básendi. Ca. 90 fm falleg íb. á 2. hæö. Bflskúrsréttur. Verö 2,4 millj. Álftamýri. 4ra-5 herb. íb. ásamt bflsk. Mikiö endurnýjuö. Þvottahús í ibúð. Bræöraborgarstígur. Ca. 125 fm góö íb. á 3. hæö. Álfheimar. Ca. no fm (b. í góöu standi Verö 2550 þús. 5—7 herb. íbúðir Hafnarfjöröur. Ca. 170 fm efri sérh. á góöum útsýnisst. Innb. bflsk. Þinghólsbraut. Ca. 145 fm góö íb. á 2. hæö. Bein sala eöa skipti á minni eign. Sundlaugav. Ca. 150 fm íb. á 2. hæð. Bflsk. Verö 3,2 millj Skarphéðinsgata. Ca. 100 fm íb. á 2 hæöum. Safamýri. 6 herb. efri sérhæö ca. 170 fm. Vönd- uö íb. Laus til afh. strax. "Penthouse" vlö Æsufell ca. 140 fm. Bílskúr. Laus strax. Stærri eignir Kambasel. Ca. 200 fm enda- raðh. m. innb. bflsk. Glæsileg eign. Dalsel. Ca 250 fm raðh ásamt bflskýli. Mðgul. aö taka 4ra herb. íb. uppí. Melsel. Ca. 270 fm raðh. á þremur hæöum. 55 fm bílsk. Þingholtsbraut. Ca. 200 fm vandaö einb.h. á tveimur hæö- um ásamt bflsk. Lindarflöt Gb. Ca. 270 fm einb.h. í sérflokki. Innb. bflsk. Mögul. skipti á mfnni eign í Gb. Hafnarfjörður Tjarnarbraut Hf. Ca. 140 fm nýstandsett hús á tveimur hæöum. Bflskúr. Atvinnuhusnæði Kópavogur. Steinsteypt hús á tveimur hæöum. 200 fm grunnfl Efri hæö m. öllum Iðgn- um fyrir vélsmiöi eöa rafvéla- verkstæöi. Seist saman eöa í tvennu lagi. Heimasíman Asgeir Þórhallsson, s. 14641. Sigurður Sigfússon, s. 30008. Björn Baldursson Iðgfr. Wterkurog k-/ hagkvæmur auglýsingamiðill! Jörð Til sölu er bújöröin Múlakot, Lundarreykjadal í Borgar- firöi. Landstærð um 250 ha., þar af 38 ha. tún og 6 ha. grænfóðursrækt. Umtalsverö laxveiöihlunnindi. Nánari upplýsingar gefur Hallgrímur Hallgrímsson, lög- giltur fasteignasali, Akranesi, s/mi 93-1940. Hafnarfj. — norðurbær 2JA HERB. 3JA HERB. 3JA HERB. 4RA-5 HERB. 4RA-5 HERB. 4RA-5 HERB. 4RA-5 HERB. VID MIÐVANG VID HJALLABRAUT VID LAUFVANG VID BREIÐVANG VID HJALLABRAUT VID LAUFVANG VIÐ MIÐVANG Gullfallegar íbúdir ívinsælu hverfí. OPIDFRÁKL. 1—4 VALHUS FASTEIGNASALA Reykjavíkurvegi BO iValgeir Kristinsson hdl. ISveinn Sigurjónsson sölustj. Sveitasetur við borgarmörkin Til sölu er fasteignin Gunnarsholmi vid Suðurlandsveg. Á jörðinni er íbúöarhús á 2 hæöum samtals um 130 fm og hesthús fyrir 23 hesta meö stækkunarmöguleikum ásamt hlöðu. Ennfremur vélageymslur, svínahús, fjárhús o.fl. Landsstærö er um 23 hektarar, ræktaö tún og afgirt auk óræktaðs lands. Veiöiréttur í Holmsá. Miklir mögu- leikar fyrir hverskyns atvinnu- eöa félagastarfsemi. Einn- ig lúxusaöstaöa fýrir búsetu og tómstundir. Upplýsingar á skrifstofu okkar. 28444 Opiö 1-4 HÚSEIGNIR &SKIP VELTUSUNDI 1 SÍMI 28444 Ðsnist Ámsson, lögg. fast. ömóltur örnoHsson, sötust,. HAFNARFJORÐUR — GAMLIGÆRINN — miDB HBBBB * ? * ? ? HHHHB BHHHH 1 • FRÁGANGUR •AFHENT •VERÐ m2 Fokhelt innan en hús Júlí 1985. Fastverð. • ST/ER0 2ja herb. ca. 60 2ja-3ja herb. ca. 70 ma frág. ao utan og lóö sérhæö ca. 130 m' grófjöfn., bílsk. uppst. FASTEIGNASALAN FJÁRFESTING HF. Ármúla 1 -108 Reykjavík - sími 68-77-33 Lögfræöingar: Pétur Þór Sigurösson hdl., Jónína Bjartmarz hdl.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.