Morgunblaðið - 23.06.1985, Blaðsíða 13

Morgunblaðið - 23.06.1985, Blaðsíða 13
MORGUNBLADID. SUNNUDAGUR 23. jUNl 1985 13 Vesturbærinn - 4ra herb. falleg og rúmgóð íbúö í nýlegu húsi á 1. hæð við Holtsgötu. Sérhiti. Suöursvalir. Laus strax. Akv. sala. Upplýsingar gefur: Agnar Gústafsson hrl., Eiríksgötu 4 - Símar 12600 og 21750. ¦"iirjsvANttiTu"1 FASTEIGNASALA LAUGAVEGI 24, 2. HÆÐ. M 62-17-17 Opiö í dag 1-4 Virka daga 9.30-20. Stærri eignir Einbýli - Víöigrund Ca. 130 fm faltogt hús ásamt fokheldum kj Verö 4.5 mlll|. Einbýli - Vaölasel Ca. 240 fm glæsil. elnb. Mðgul. á seríb. á |aroh. Verö 6-6,5 mlllj. Einbýli - Kögursel Ca. 210 tm vandað hús á tveim hsaðum. Verö 4,5 mill|. 50«/. útb. Einbýli - Aratún Gb. Ca. 140 fm ógætt hús ásamt 40 fm bilsk Mögul. á tettum iönaði í bflsk. Vero 4 milli. Einbýli - Garöaflöt Gb. Ca 170 fm glæsil hús vel staðsett viö Garöaflöt Tvðf. bilsk Verð 4,9 millj. Einbýli - Setbergsland Hf. Hús sem er ca. 130 (m að grunnfl. auk kj Selst i smiðum. Verð 3,5 mlllj. Einbýli - Mosfellsv. Ca. 220 fm tallegt hús við Birkitekj Elgnln er ekki fullb. Sklpti mögul. á góðri 3ja-4ra herb. fb. i Reykjavík LÓO — Selt jarnarnesi Ca. 840 fm einbylishusalóð á góöum stað á Settjarnarnesi. Einbýli - Heiðarás Ca. 340 fm fallegt elnb.hús á tveimur hæöum Mogul. á tveim íb. Parhús í Laugarásnum Ca. 270 fm glæsil parhús m. innb. bflsk. Til afh. nú þegar tllb. undlr tréverk Raðhús — Jöklasel Ca 145 fm fallegt raöhús isamt 25 fm bilsk Verö 3,5-3.6 millj. Raðhús—Mosfellssv. Ca. 60 fm f allegt hús á einnl hæð v/Qrund- artanga. Endaraðhús — Mos. Ca 100 tm raðh. m. 30 fm bftsk. Furuklætl baöherb. Saunabaö. Verð 2,3 miVI|. Raðhús - Unufelli Ca. 140 fm fallegt endahús. Bílsk.sðkklar 70 fm rfs yfir. Verö 3,2 mlllj Endaraðh. - Seltj. Ca. 140 fm fallega innr. hús vlö Nesbala. Húslnu fytgir ca. 50 fm nytanlegt ris, bilskur tyfgir. Verð 4.6-4,7 millj. Parhús - Háaleiti Ca. 170 fm. Vandaö tengihús með Innb. bílsk 3 svefnherb Qoður suöurgaröur Parhús -Kögursel Ca 150 fm parhús á tveim heeoum. Eignln er ekkl tultb. Verð ca 3 millj Raðhús - Engjasel Ca. 210 fm fallegt endaraðh. Verð 3,8 mlllj. Kjarrmóar Gbæ. Ca. 85 fm fallega Innr. hus á tveim hœðum. Bilskursr Sérhæð - Njörvasund Ca. 117 tm falleg sérhæö í þribýli. Verö 2,5 mitl|. Heiðarbrún — Hveragerði Ca. 200 fm raöhus Sefst tllb. u. trév. Hag- stæð kjör Mðgui. að taka bil upp i. 4ra—5 herb. Sérhæð - Herjólfsgata Hf. Ca 117 fm fallegainnr. ibuð. Fallegt utsyni. Verð 2 mill). Sérhæð - Hólmgarður Ca. 90 fm falleg íb. Verð 2,3 millj. Vesturberg - Ákv. sala. Ca. 100 fm ágæt ib. á 2. hæð. Verð 1950 þus. Þingholtin Ca 90 fm íb á 1 hæð i steinhúsi. Þarfnast standsetn Verð 1,7 millj. Lindarbraut - Seltj. Ca. 100 fm falleg íb. i þrfb.húsi. Ný eld- húsinnr. nýtt gler Bilsk. Verö 2,8 mill). Flúöasel — Ákv. sala Ca. 120 fm falteg fb. á 2. hæö. Bílageymsla Suðursv. Verð 2.4 millj. Álftahólar — m. bflsk. Ca 120 fm falleg ib. á 4. hæö i lyftublokk. Bílsk fytglr. Verö 2,4 millj. Engihjalli — Kóp. Ca_ 115 fm gullfalleg ib. á 7. hæö. Lundarbrekka — Kóp. Ca. 100 fm sértega vönduð ib. á jarðhæð. Verö 1950 þús. 3ja herb. Baldursgata Ca. 75 fm (b. i 2. hæö. Þarf nast litil- lega standsetningar. Verð 1400-1500 þús. Engjasel - 3ja-4ra Ca. 110 fm falleg ib. á 3. hæö. Parket á gólfum. Vönduð eign Bilageymsla. Verð 2,1 millj Alfaskeið — Hf. Ca 96 fm ágæt ib. með bilsk Verö 1900- 1950 þus. Skipasund - 2 íbúöir Tvær ca 75 fm ibúðir. Verð 1300 og 1500 þús. Leirubakki Ca 90 fm góð ib. á2. hæð. Þvottaherb. inn- af ekJh. Aukaherb. i kj. Verð 1950 þús. Brattakinn Hf. Ca 80 fm faleg rtshæö. Akv. sala. Verö 1600 þús. Þórsgata - laus Ca 65 fm falleg Ib. á 1. hæö I tvibyli. Hverfisgata Ca 80 fm ágæt íb. á4. hæö. Verö 1,7 millj. Maríubakki Ca. 80 fm gullfalleg ib. á 2. hæö. Þvotla- herb. og búr Innaf eldh Verð 1850 þús. Mávahlíð Ca. 84 tm falleg rlsfb. Verö 1,8 millj. 2ja herb. Efstasund Ca 55 fm hugguleg risfb. Verð 1,3 mlllj. Víðimelur - laus Ca. 65 fm lalleg kj.íb. Verð 1,4 millj. Hagamelur - laus Ca. 50 tm göð ib. á 1. hæð i nýlegri blokk Vestursv. Verð 1,6 millj Otb. 1 mlllj. Borgarholtsbr. - Kóp. Ca. 70 fm glæsil. ib. á 1. hæð (Jarðhæð) i nýtegu f Jörb. Þvottah. og búr Innaf eldhúsi Geymsla í fb. Leirutangi Mos. - laus Ca 90 tm falteg 3ja herb. fb. i jarðhæð í fjórb Verðnd fri stotu Verð 1700 þús. Gaukshólar Ca 65 tm gullfaltog ib. á 4. hæö i lyftuhúsi. Slórkosttegt útsýni yfir borgina Grettisgata — 2ja-3ja Ca 70 tm gullfalleg miklð endurn. rlslb. Verð 1,5 millj Samtún Ca. 50 mikið endurn. kj.ib Sérinng. Sér- hiti. Verð 1250-1300 þús. Grettisgata Ca. 40 fm íb. á 2. hæö i steinh. Verö 1.2 millj Bogahlíð - eínstakl.íb. Ca 35 fm elnstakl ib i kj. Verð 600-700 þús. Fjöldí annarra eigna á skrá Helgi Staingrímsson sölumaöur heimasimi 73015. Guðmundur Tómasson söluttj., heimasími 20941. Viðar Bðovarsson vioskiptafr. - lögg. faat., heimasími 29818. FASTEIGNASALAN FASTEIGNASALAN bkunli. Emm HAFNARSTRÆTI 11 HAFNARSTRÆTI 11 ^ Sími 29766 J[ ^ Sími 29766 ^ 2ja herb. ÁSBRAUT KÓP. Mlkk) endurnyjuð Ibúð i 2. hæö 50 fm. Verö 1350 þus. ASPARFELL FJárar lalteg ib. i lyftubl. 60-70 fm. (Bilskúr). Verð 1400-1600 þus. EFSTASUND Agætis ib. I góðu hverfl. Altt endurn. Qott gter. 65 fm. Verð 1450 þus GRETTISGATA Tvær mikið endurn. íb. i sama húsl. Lausar strax. 50 tm. Verö 1250 og 1450 þús. HRAUNBÆR Snyrtitogíb.á2.hæð.65fm.Verð 1550 þús. HRAUNBÆR ib á (aröhaað 40 tm. Verð 1250 þús. Opid í dag frá kl. 13.00-18.00 KLEPPSVEGUR Góð ib. á 6. hæð. 55 tm. Verö 1600-1650 þús. KVISTHAGI Risíb.m úts.yflrhatiö 75 fm Verö1650bus LAUGAVEGUR Góð sértiæð með óinnr. rlsi. Góðar innr. 120 fm. Verð 1850 þús. MELABRAUT SELTJ. Qöö fb. á efrl hæð 110 tm. Verð 1900 þús. NJÁLSGATA Qðð fb. á 2. hæð í stelnh 85 fm. Verö: tllboð. NJÁLSGATA Rlsfb. I steinh. 70 fm. 50% útb. Verð 1200 þús. REYKÁS 110 fm fb. Afh. tllb. u. treverk. Samelgn. frag. Utb. 760 þús. Verö 2000 þús. BOGAHLÍO Faftog ib. i göðum staö 115 fm. Verð 2350 þús. BREIÐVANGUR HF. Lúxuslbúð, sauna I samelgn Bllsk. 210 fm. Verö40O0 pus BREIÐVANGUR HF. MJög rúmg, fbúð. Þvottah. I Ib. Bflsk. 136 fm. Verð 2750 þus. DRAPUHLÍO L)6mandi gðö sérhæð og rts. 5 svefnherb Ca 150 fm. Verð 3300 þús. HJALLABREKKAKÓP. Glæsil. sérhæö með góðum bílsk. Eigninni fytgir einstakl.íb. Hæöin 140 fm. Verð 3600 þús. HOFTEIGUR VSnduð fb. i mtðhað f göðu þrib.húai. Nýr bílsk Laus fljótl. 120 fm. Verð 3100 þús. KRfUHÓLAR Qoð fb. i 3. hæð. 55 fm. Verð 1350 þús. LEIRUBAKKI Einstakl faftog Ib. I gððu husi. 70 fm. Verð 1650 þús. STÓRAGERÐI Rúmgöð fb. i góðum staö. 90 fm. Verð 2000 þús. LINDARGATA LJomandi falteg rlsib með miklu út- sýni. Suðursv. 60 fm. Verö 1200 þús. VESTURBERG Góðíb á4 hæðiryftublokk.Suð-austursval- SÓLHEIMAR Ir. 80 tm. Verð 1750 þús. VESTURBERG Qðð íb. i 2. hæö: 80 fm. Verö: tilboð. VITASTÍGUR HF. MIÐBÆRINN Sérhæö i hjarta borgarinnar. 150 fm. Verð 3000 þús. Qæti hentað fyrlr at- vinnurekstur ib. i 2. hæð i þribýli 3 rúmgöö svefnherb. Stört eldhus 156 fm. Verö 3200 þus. SÓLVALLAGATA MIKLABRAUT Endurn rúmgðð íb mlösvasöla. 65 fm. Verð 1450 þus. NEÐSTALEITI Einstakl goð fb. i larðhæö. Bilskýll. 70 fm. Verö 2200 þús. NÝLENDUGATA Agæt ib. i 1. hað. 50 fm. Verð 1350 þúa. REKAGRANDI Rúmgóö ib. Mjög gðö sameign. Leik tæki i garði. 65 fm. Verð 1800 þús. Risib i þrfb. 75 fm. Verö 1600 þús. 4ra herb. ibúðir ÁSTÚN KÓP. Ný fbúð i 1. hæð. Qott skapapliss. 100 fm. Verö2450þus. ENGJASEL Rúmgóö íb. með gððum innr. Fullb. bilskýli. Laus tljótl. 117 fm. Verð 2300 þús. ENGIHJALLI KÓP. Fjórar agætar ibúðlr. Þvottah. i hasð. 117 fm. Verð 1950-2100 þús. SLÉTTAHRAUN HF. Rúmgðð ib. i 3. hsö. Þvottahus i hæoinnl. Suðursvalr. 65 fm. Verð 1625 bus. SUDURBRAUT — HF. Rúmgóð Ib. i 1. hæð. Qoður bflsk. 65 fm. Verð 1650 þus. 3ia herb. ALFASKEIÐ HF. ibúð i 2. hæö. Þvottah i hæöinni. 90 fm. Verö 1850 þus. ÁLFHÓLSVEGUR KÓP. Qoö 90 fm fb. i 2. hæö f flðrbýti. Laus fljðtlega. Biskúr. Verö: tllboð BÁRUGATA 3Ja herb. ib. i stelnhusi. 90 fm. Verö 1575 þús. DRAFNARSTÍGUR Endum. ib. I goðu steJnh. 80 fm. Verö 1850 þús. ENGIHJALLI KÓP. Þrjir vandaöar Ibúöir I lyftuhúsl. Qoðar Innr. 85 fm. Verð 1800-1850 þus ENGJASEL Qððar innr. Fullb. bilskýli. Verð 2100 þús. FURUGRUND KÓP. Faltog Ib. I gððu hverfl. Qoðar Innr. 87 fm. Verð 1950 þus. FLUÐASEL Glæslteg endaib. i gððu húsi. Þvotta- herb innafekfh 120fm.Verð2400þús. FOSSVOGUR 3ja-4ra herb. fb. i 2. hæð f göðrl btokk. 90 fm. Verð 2400 þús. HRAUNBÆR VSnduð ib með goðu útaýnl. 117 fm. Varö 2200 þús. HRISATEIGUR 4ra herb. rtofb. ? bftok. Verð: tilboö KJARRHÓLMI KÓP. FaSeqib Qottutsýnl. 100fm.Verð 2000þús KÓNGSBAKKI Vönduð ib. i 2. h. 105 fm. Verö 2050 þús. Mjog rúmgöö 6 herb. ib. i 3. hæö. Verð 3100-3200 þús. ÖLDUSLÓO HF. Qðð fb. I gððu húsl. Verksm.gl. 125 fm. Varð 2650 þus. UNNARBRAUT SELTJ. Gðð 4ra herb. jarðhæð. ekkert nlðurgr Ca 100 fm. 35 fm bilskur Varö 2800 þús. Raöhus ALFHOLSVEGUR KÓP. Þríl. raöhus. 230 fm. Verö: tilboð. ARNARTANGI MOS. Þrki goð raðh. 100 fm. Verö 2200-2500 þús. BREKKUTANGI MOS. Þril • bílsk 302 fm. Verð 3700 þús. FLÚÐASEL Bráðvandað hús i þremur hæðum. 240 tm. Verð 4150 þus GRENIMELUR Þril. parh. 335 fm. Verö 6700 pus. JÖKLASEL FuHtrag. raöh. átveimur hæoum. Bilskur 180 fm. Verð 3600 þus. KAMBASEL Parhus með 5 svefnherþ. 160 fm. BRsk. Verö 4000 þús. KJARRMÓAR GB. Bgn f sérfl. Bilsk. 150 fm. Verö 4000 þús. KLEIFARSEL Tvil. raðhus. 210 fm. Verö 4300 þús. KÖGURSEL Parhus ? b«sk 180 fm Verð 3200 þus KRUMMAHÖLAR Faaag fb. Suðursv. 110 fm. Verö 18001 LJÓSHEIMAR Rúmgðö ib. i 1. heað. Tvennar svailr. 117 fm. Verð 2100 þús. LOGAFOLD Gullfaltegt parhus aö utan sem Innan. 140 fm. Verð 3600 þús. MARBAKKABRAUT KÓP. TvC parh. 140 fm. Biak.r. Varð 2600 þúa. HAGAMELUR Einstaki vef staðsett og faltog íb. i 1. hæð. Aukaherb. f kj. 90 fm. Verö 2100 þús. HRAFNHÓLAR Qðð Ib. I lyftubf. Qððar Innr Qðð kjðr. 78 fm. Verð 1725 þús. HRAUNBÆR Finstakl. rúmg. og faltog fb. i goðu húsl. 85 fm. Verð 1900 þús. HRINGBRAUT Tvaar ib. i sama húsl. 85 fm. Verö 1650-1750 þús. KÁRSNESBRAUT KÓP. Qðö ib. i 1. haað. Akv. tm. Verð 1800 þúa. Laus atrax. 80 KJARRVEGUR Ný ib. i taltegum stað 107 fm. Verö 2600 þús. KRÍUHÓLAR Agætíb ityttubl. 80 fm Verö 1700-1750 þus KRUMMAHÓLAR Þrjir faltogar ib. Bftsk. Verö 1700-1950 þus. MARÍUBAKKI Goð Ib. I gööu husi Aukaherb. I kj. 110 fm. Verö2300þús. SELJABRAUT Bnstaktega vönduð fbúö I gððrl blokk. Bfl- ský*.. 120 fm. Verö 2350 þús. SELJAVEGUR Faftog fb. i göðu húsi. Qott verð. 100 fm. Verö 1650 þus. SOGAVEGUR Efrl hæð í tvibýli með utsyni yflr sundin. 110 fm. Ver0 2150þúa. VESTURGATA Qoö ib. i tveimur hæðum I nýuppgeröu húsl viö miðbæfnn. Nanarl uppl. i skrtfst. VESTURGATA Þrjar íb. i 2,3. og 4. hæð. Verð fri 1400-2100 þus. Stærri eignir ALFTAMYRI Agætíb ágóoumstað 120fm. Ver02450þús. MIÐVANGUR HF. Ovenju vandað hús meö 4 svefnherb ? bifsk. 190 fm. Verð 4300 þus TUNGUVEGUR Tvlendaraðh.BBak.r. 120 fm.Verð 2500 þús. VESTURBÆR Serbýli i sambyggingu. Húslð er i tveimur hæoum. Ca 100 fm. Gðður garour. Verö: tllboð BLÖNDUHLÍÐ Faltog Ibúö meö bilskúr. Nýjar innr. 162 fm. Verð 3500 þús. YR8UFELL Qott raðhús 140 fm ? bflsk. Verö 3300 þúa. Sklpti koma tll greina Einbýlishús AKRASEL Tviryft hús auk bílsk 230 Im Verö 5600 þus DALSBYGGÐ GB. Einstakl vandaö einb.hus. Góö k). i boði 235 fm. Tvðf. 45 fm bftskúr. Verð 6600 þús. EYKTARAS Tvftyft hus Bilskur 320 fm. Verð 5800 þús FÍFUMÝRI GB. ib.hæf nýbygging i þremur hæðum. Qððlr mögul i tveimur fb. 280 fm auk 50 fm innb. bflsk. Verð 4500 þús. ÓLAFUR GEIRSS0N, VIDSK.FR. - Þ0RSTEINN BR0D0AS0N HEIMASÍM118559 ÞÓR RÖGNVALDSS0N HS. 29396 - HRANNAR HARALDSSON HS: 39322 - SVEINBJÖRN HILMARSSON HS. 685273.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.