Morgunblaðið - 23.06.1985, Blaðsíða 18

Morgunblaðið - 23.06.1985, Blaðsíða 18
18 MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 23. JÚNÍ 1985 26933 íbúð er öryggi 26933 Yfir 16 ára örugg þjónusta | Lóóívesturbæ Lóö undir glæsilega 11 íbúöa blokk á góöum staö í vesturbæ. Teikningar samþykktar. Hægt er aö hefja byggíngarframkvæmdir nú þegar. Möguieiki aö taka íbúöir upp í hluta lóöarverðs. Allar nánari upplýsingar á skrifstofunni frá kl. 13—15 í dag. 'S 621600 Til sölu falleg og vönduö íb. í sérbýli viö Neöstaleiti. (búðin er 150 fm efri sérhæö og björt 40 fm rishæö þar yfir meö góoum stiga upp. Bílskýli. Herbergisskipan: A aöalhæö er stofa, boröstofa, sjónvarpsskáli, eldhús (Alno-innr.), þvottaherb., 3 svefnherb. og baöherb. (baokar og sturta). í rishæö er ófullgeröur salur meö skemmtilegu útsýni til vesturs. Einstaklega rólegur staö- ur. /Sfcg 621600 Borgartun 29 ¦ H fUgnw Tðma^on hdl ittHUSAKAUP rinn Hafnarslratti 20, simi 26933 (Nýja húsinu vi« Latkjartorg) Grétar Haraldsson hrl. Þetta fallega hús er til sölu Húsið er á mjög góöum staö í Haf narf iroi. Stærö samtals 280 fm. A aðalhæo eru saml. stofur, 40 fm flísal. svalir út af stof- um, hol, gestasn., rúmg. eldh. o.fl. Á 2. hæö eru 2-3 herb. og vandað baöherb. í kjallara eru 3 herb. stór stofa, stórt baðherb., þvottaherb., búr o.fl. Ævintýralegur garöur með gosbrunni, leiktækjum og miklum gróöri. Vöndud eign í hvívetna. Nánari uppl. veitir: í^ r-fiFASTEIGNA *F ra MARKAÐURINN ¦ ' ÓOinsgötu 4, símar 11540 — 21700. Jón QuðmundM. aofustj., Lao E. Löva lögf<•., Magnúa Guolaugsaon lögfr. 26277 HIBYLI & SKIP 26277 Upplýsingar yfir helgína í síma 46802 og 20178 2ja og 3ja herb. Efstasund. 2ja herb. 50 fm risíb. í nánd v. Landspítalann. 3ja herb. íb. á 1. h. Verö 1600 þús. Raðhús og einbyli Engihjalli. 3ja herb. 85 fm ib. á 6. hæö. Ný teppi. Stórar svalir. Falleg ib. Verð 1.800-1.850 þús. Hraunbær. Bniyft raö- hús 140 fm. Góöur bilskúr. Skipti á minni eign koma til greina. Smyrlahraun. 3ja herb. 90 fm ib. á 1. hæo i fjórbýlishúsi. Sérþvottaherb. 28 fm bilsk. Kársnesbraut. Neðri sérhæö i tvíb.húsi ca. 90 f m. Góöar innr. 4ra—5 herb. Tunguheiðí Kóp. Falleg 3ja-4ra herb. íb. á efri hæð í fjór- býlishúsi. Sérþvottaherb. Sér- hiti. Stór bílsk. í gamla bænum Góö 5 herb. 130 fm íb. Noröurbær Hf. Einiyft raö- hús um 140 fm auk bílsk. Fagrakinn. Einbýiishús, hæð og ris, samt. 180 fm. 32 fm bílsk. Góö eign Fífumýri. Einb.hús, kj., hæö og ris meö tvöf. innb. bílsk. Samt. 300 fm. ðnaðarhusnæöi Lyngás. 400 fm iönaöarhúsn. Mesta lofthæö 4,3 m. Tvennar innkeyrsludyr. Auovelt ad skipta húsinu í tvær jaf nstórar eininqar. Við Þingvallavatn. Sumar- bústaður á fögrum staö viö Þingvallavatn. Fyrirtæki. Snyrti- og sól- baösstofa i Breiöh. Verð 550 þús. Alftamýri. 4ra-5 herb. 117 fm endaíb. á 3. hæö. Þvottaherb. í ibúöinni Bilsk. Góö ib. Bein sala. Sportfiskibátur. Höf- um til sölu sportfiskibát, 23ja feta, vel búinn tækj- um. M.a. dýptarmæli og lóran. Brynjar Fransson. sími: 46802. Gvrfl Þ. Gíslason. sími: 20178. HÍBÝLI & SKIP Garða«tra»ti 38. Sfmi 26277. Gisli Ólafsson. sími 20178. Jón Ólafsson, hrl. Skúli Pálsson. hrl. 77 ALLIR ÞURFA HIBYLI 26277 KAUPÞINGHF O ÆSO £ZQ jQO Opio. Manud.-rimmtud. 9-19 VO U9 OO loslud 9 Wogsunnud (316 Sýnishorn úr söluskrá: Einbýlishús og raðhús Laugaráavegur: Eldra einb.hús ca. 130 fm (900 fm lóö) á einum besta staö viö gðtuna. Verö 4300 þús. Fifumýri Gb.: 300 fm, þrjár hæöir. Verö 4500 þús. Dalsbyggð Gb.: 230 fm. Bílsk. Verö ca. 5500 þús. Þingas: 171 fm fokhelt, tvðf. bílsk. Verö 2700 þús. Hlaobrekka: 217 fm, stór bílskúr. Verö 4200 þús. Jórusel: 200 fm meö bilskúr. Verö 4900 þús. Oalsel: 240 fm raöhús á tveimur hæöum auk séríb. í kj. Bílskýli. Verö 3800 þús. Grundartangi Mos.: 80 fm raðhús. Verö 2200 þús. Breiövangur Hf.: 140 fm. Stór bflskúr. Verö 4500 þús. Stekkjarhvammun 163 fm fokh. raöh. Verö 2150 þús. 4ra herb. íb. og stærri Orápuhlíö: 8 herb. sérh. 160 fm. Verö 3300 þús. Ásgarður: 116 fm, 5 herb. Bílskúr. Verö 2800 þús. Hlégeröi: 3ja herb. sérhæð. Bílskúr. Verö 2600 þús. Kópavogsbraut: 136 fm 5 herb Bílsk. Verö 2800 þús. Tjarnarból: 136 fm 5 herb. á 2. hæö. Verö 2900 þús. Álftamýri: 100 fm íb. á 4. hæö. Bílsk Verö 2900 þús. Barónsstigur: 73 fm íb. á 3. hæö. Verð 1800 þús. Dalsel: 110 fm 4ra-5 herb. Bílsk. Verö 2300 þús. Leifsgata: 110 fm á 2. h. Bflsk. Laus. Verð 2300 þús. Hraunbær: Tvær 117 fm á 1. og 2. h. Verö 2300 þús. Austurberg: 4ra herb. Laus strax. Bilsk. Verö 2400 þús. Sighin: 112 fm rúmg. íb í kj. Verö 1950 þús. Eyiabakki: 91 fm íb. á 2. hæö. Laus Verö 2100 þús. Seiiavegur: 75 fm rísib. Verö 1650 þús. 3ja herb. íbúðir Engihjalii: Rúml. 90 fm mjög góö íb. á 7. hæö. Parket. Tvennar svalir. Verö 1900 þús. Furugrund: 90 fm á 4. hæö. Verö 1850 þús. Eyjabakkb 90 fm á 3. hæð. Verö 1850 þús. Lindargata: 50 fm ósamþ. risíb. Verö 1200 þús. GaukahótaR 74 fm á 7. hæö. Bilskúr. Verö 1950 þús. Kríuhóiar. 85 fm íb. á 6. hæö. Verö 1800 þús. Grænakinn Hf.: 90 fm risíb. Verö 1600 þús. Nonnugata: 80 fm rísíb. Verö 1550 þós. Vitastígur Hf.: 75 fm risíb. Verö 1600 þús. 2ja herb. íbúðir Átftamýri: 60 fm oóð íb. á 1. hæö. Laus 15. ágúst. Verö 1700 þús. taufásveguR 2ja-3ja herb. á 4. hæö. Verö 1500 þús. Borgarhottabraut: Ný 70 fm á 1. hæö. Verö 1760 þús. Miðvangur Hf.: 65 fm íb. á 3. hæö. Verö 1600 þús. Leifsgata: 55 fm íb. á 1. hæð. Laus. Verö 1500 þús. Sléttahraun Ht- 65 fm íb. á 3. hæö. Verö 1625 þús. Rekagrandi: 65 fm ný íb. á 3. hæö. Verö 1800 þús. Þverbrekka: 55 fm íb. á 7. hæö. Verð 1550 þús. Digranesvegur: 65 fm ib. meö bílskúr. Verð 1725 þús. Atvinnuhúsnæði Til sölu verslunar-, skrifstofu- og annað atvinnuhus- næöi á ýmsum stööum í borginni, m.a. vlö SkiphoH, Lágmúla, Ármúla og f Skeifunni. Öskum eftir sérhæöum og 3ja-4ra herb. íbúöum á söluskrá, m.a. í vesturbœ, Hlíðum og Sundum. 44KAUPÞING HF Húsi verslunarinnar »68 69 88 Söiumenn: Sigurður Oagb/artsson fis. 621321 Hallur Páll Jónsson hs. 45093 Elvar Guðjónsson viðsfcfr. hs. 54872 Skrifstofa Féiags fasteignasala Laufásvegi 46 er opin þriðjud. og föstud. U. 13.30—15.30 Simi 25570. FÉLAG FASTEIGNASALA BETRI VIDSKIPTI B Höfóar til .fólksíöllum starfsgreinum! 54511 Arnarhraun 119 fm neðri sérhæö. Bílsk. Verö 2,6 mill). Álfaskeið 105 fm 4ra herb. íb. Bílsk. Verð 2 millj. Austurgata 250 fm 6-7 herb. einb.hús. Verð 2,9 millj. Grænakinn 160 fm einb.hús á tveimur hæö- um. 40 fm bflsk. Verö 3,8 millj. Smyrlahraun 3ja herb. 52 fm íb. á neöri hæö í tvíb. Verö 1,3 millj. Reykjavíkurvegur 47 fm 2ja herb. íb. Verð 1450 þús. Álfaskeiö 98 fm 3ja herb. íb. Bílsk. Verö 1950 þús. Laufvangur 84 fm 3ja herb. íb. Verö 2 millj. Langeyrarvegur 68 fm 4ra herb. íb. í tvíbýlishúsi. Verð 1550-1600 þús. Útb. 60%. Sléttahraun 80 fm 3ja herb. glæsileg íb. Verö 2100 þús. Reykjavíkurvegur 96 fm 4ra herb. íb. í þríbýlishúsi. Verð 2000 þús. Útb. 50%. Herjólfsgata 119 fm 4ra herb. neðri sérhæö. Verð 1950 þús. Breiövangur 140 fm efri sérhæð. 4 svefnherb. 40 fm bílsk. Skipti. Verð 3900 þús. Norðurbraut 140 fm ný efri sérhæð. 4 svefn- herb. Verö 3500 þús. Álfaskeið 136 fm einb.hús. 4 svefnherb. 50 fm bílsk. Gamalt virðul. einb.hús ágóöum en .afskekktum" staö. Þúfubarð 168 fm einb.hús á tveimur hæö- um. 5-6 herb. Gróöurhús í garöi. Verð 4200 þús. Gamalt míkið endurnýjað 110 fm einb.hús á góöum staö. Smyrlahraun 150 fm raöhús á tveimur hæð- um. Skipti. Verö 3300 þús. Laufvangur 140 fm 6-7 herb. íb. Skipti. Verö 2700 þús. Suðurvangur 120 fm 4ra herb. íb. Verð 2400 þús. Slóttahraun Ca. 40 fm íb. á jaröh. Verö 1250 þús. Iðnaöarhúsnæöi Kaplahraun 170 f m á einni hæð. Verð tilboö. Lóðir Marargrund 927 fm hornlóö. Verð 350 þús. Hegranes 1608 fm lóö. Verð 800 þús. Bergur Ólivorsson hdl. Einar Þóroarson, hs. 10691. Birgir Finnbogason, hs. 50132. áá m HRAUHHAMAR FASTEIGNASAIJV Reykjavíkurvegi 72, Hafnarfirði Bergur Ólhrarsson hdl. Einar Þóroarson, hs. 10691. Birgir Finnbogason, hs. 50132. S621600 Af sérstökum ástæöum er mjög áhugavert fyrirtæki á Stór-Reykjavíkursvæöinu í framleiöslu á heitum mat til sölu. 'S 621600 Borgartún 29 Ragnar Tómasson hdl ^HUSAKAUP
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.