Morgunblaðið - 23.06.1985, Blaðsíða 15

Morgunblaðið - 23.06.1985, Blaðsíða 15
MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 23. JÚNÍ 1985 15 685009 - 685988 Símatími 1-4 2ja herb. Vesturberg. Rumg. io. í tyttu- húsi Ib snyr yfir bæinn Verö15O0þús. NÖnnugata. ib. i goöu ástandi á jaröh iþrib.h Laus 1.11 Verö 1450 þús. Gaukshólar. es tm n>. á 1. hœo i lyftuh. Góöar innr. Úts. Verð 1600 þús. Laugarneshverfi. n tm ib. & efstu hssð. Mlktö útsýni. Suðursv. Nýtt gler Saml eigandl. SamtÚn. Util kj.íb. Samþykkt. Laus 15/6. Verö 1 millj. Hamraborg. Rúmgöö ib. á 2. tUBð. Suðursv. Verö 1650 þús. Háaleitisbraut. Rúmgðö ib. á Jarðhasð. Skipti á ödýrarl ib. mðgul. ÁlfhÓISVegUr. 60 fm lb. I |aröh. í l|ór býlish Snyrtll. etgn. Verð 1400 þús. ÁstÚn KÓp. 75 fm glœsll ib. á 3. hssö. Stórar sv. vandaðar Innr. EfstaSUnd. 50 fm k|.lb. með sér- inng. Nýtt gter Hagstætt verð. EfStlhjalll KÓp. Ib. f goðu ástandi á 1. hæö Tll afh. strax. Lftið áhv. Vesturbær. Nv 2|a herb. íb Bilsk fytgir. Afh. tilb u. trév. og málningu SÚIUhÓlar. Ib. i gðöu astandl á miðhœð. Laus strax. Mögul. aö taka bitreiö uppf kaupverð. Víöimelur. Rúmg. k|.lb. með sér- inng. Gott fyrirkomulag. Bjðrt fb. Til afh. strax. Verð 1350-1400 þús. 3ja herb. Hagamelur. 93 fm kj.lb. Sérlnng. Sérhiti. Gott fyrirkomulag. Laus strax. Ekkert áhv. Verö 1700-1800. KambSVegur. Stórglassll. nýleg ib. á 2. hæð f 5 fbúða húsi. Sér þvottah. Stðrar sv. Vandaðar innr. Qoður bflsk. Karfavogur. go tm kj.ib. f raðh. EWri innr. Verð 1900 þús. Seljavegur. Risfb. ni afti. strax. Hagstætt verð. Laugavegur f. ofan Hlemm. Utll snotur fb. i gðöu steinh. Serinng. Tll afh. strax. Verð 1 mlHJ. Dvergabakki. snotur fb. á 3. hasð. Mikið útsýni. Goö samekjn. Verð 1950 þús. Suðurvangur Hf. 3ja-4ra herb. fb. f göðu ástandl á 3. hæð. Stðrar suðursv. Úts. Ser þvottah. Verö 2 millj VOStUrberg. Snyrtlleg fb. i lyftu- husi. Husvðrður. Verð 1750 þús. Furugrund Kóp. Endaib. á t. lusð. Suðursv. Gluggf á baöi. ib.herb. I k). Verð 2100 þús. Hólahverfi. snotur *. á e. hæo. Góðar Innr. Laus strax. Verð aðeins 1750 þús. Boðagrandi. snotur fb. m. bn- skýti. Verð aöeins 2300 þús. Furugrund Kóp. lb. f göðu astandi á 6. hað. Suður svallr. Bflskýll. Verð 2100 þús. 4ra herb. MelhagÍ. 103 fm fb. f goöu stelnh. Verð 2400-2600 þús. Langholtsvegur. Mikið end- urn. risíb f þribylish. Laus strax. Eyjabakki meö bílsk. Snotur ib. með mlklu úts. Gðö sameign. Innb. bilsk Akv. sala. Hlíðar. 120 fm fb. á 1. hæð f blokk Ib. í góðu ástandi Verð 2350 þus. Kaplaskjólsvegur. 110 tm ib. é 4. ftssð. Afh. i júlí. Hagstæðlr skll- málar og verö. Hulduland. Snotur fb. A Jarðh. Sérgarður. Verð 2400 þus. FlÚðasel. Rúmg. fb. á efstu hasð í enda. 4 svethherb. Stora suðursv. Fullb. bilskyli. Utsyni Verð 2500 þus. ReykáS. 3|a-4ra herb. fb. A bygg- ingastigl. Goö teikn Verö 1800 þús. FOSSVOgUr. Snyrtileg ib. A 2. hssö. Suðursv. KrummahÓlar. Rúmgoðenda- íb. í goðu astandl. Bflsk.r. Verð 2300 þús. MÍÖborgÍn. Snyrtlteg ib. A 1. hesð i gðöu steinhúsi Verö 1700-1800 þús. LjÓSheÍmar. Snotur íb. ofartega í lyftuhúsi. Laus lliótl Verö 2 mlllj. Vesturberg. vsnduð fb. a 1. næð ca. 110 fm. Sérþvottah. Verð 2100 þus. Sérhæðir Seltjarnarnes. em serh. ca. 150 fm. Ný fullbúin elgn A trábærum staö Sérinng og hltl. Bflskúr. Eigna- skiptl hugsanleg. HlíðahVerfÍ. Efrl hssö og rls. Bílskúr fylglr. Sérfb. í rlsi. Mðgulelki að selja íbúðirnar saman eða slna i hvoru lagl. Verð 4,2-4,4 millj. KambSVegUr. Neöriheaöítvíb.- húsi ca. 140 fm Ny glæslleg eígn. Sklptl A minni ekjn mðguleg. Garðabær. Neðrlsérhæöca. 140 fm. Falleg og mikið endurnýjuð fb. Sklptl A 3ja herb. fb. f Kop mðgul. Vesturbær Kóp. Neðn sér- hæð f tvfbýHshúsi. Sérlnng. sérhlti. Bílsk. Laus strax. Raöhús YrSUfell. 158 fm hús i goöu astandl. 75 fm ofrag. kj. Bflsk. Verð 3500 þús. Ekjnaskipti mðgul. KÓpaVOgUr. Parhús I austurbæ. 160 fm. Rúmg. bílskúr. Sklpti A 3|a herb. fb. f Kópav. mðgutog. Fjarðarsel. Raðhús á 2 hasöum. Nýr bílskúr Ymis ekjnasklpti. Kambasel. Parti. meðinnb. bflsk. Ýmls eignasklpti. Gðð staosetnlng. MostellSSVeÍt. Endaraðh. Glæsil. ekjn. Innb. bflsk. Ymis etgna- skipti Hagstætt verð Einbýlishús Arattin Gb. Gott stelnhus A einnl hæö. Nýr bilskúr Ymis ekjnasklpti mögul Hagstætt verð. Lindarflðt Gb. ca. 153 fm einbýllsh. Bilsk ca. 46 fm. Vlðbyggingar- heimild Goð staðs. Eignask. hugsanleg. MOSfellSSVeÍt. Serlega vandað hus ca. 145 fm. Göður bflsk. Gott fyrlr- komulag. Akv. sala. Ekjnask. hugsanleg. Hjallavegur. Stelnh. Hasð og rls ca. 130 fm. 3|a ara gamall bflsk. Eigna- sklptl. Hagstætt verð. Lyngbrekka Kóp. Eidra dús ca. 80 fm A stðrri hornlóð. Stækkunar- mðgul. Til afh. strax. Verð: tllboð. AlftaneS. Vandaö hus A elnnl hæð. Ca. 140 fm. Stór bílsk Ekjnask mögul. YStaSel. BnbýHsh. A tveimur hæöum. Ekki allveg fullb. etgn. Hagstætt verð. Ymís eignasklpti Ymislegt Sumarbústaðalönd. 20 sumarbúst lönd A skipulooðu svæði Mal- bikaður vegur alla leiðlna Hagstælt verð Sumarbústaðir. Hötum nokkra ðdýra sumarbústaöi i nagrennl Reykiavikur. Iðnaðarhúsnæði. maöar- húsn. f Hafnarf. Hssgt að kaupa lltlar einingar. Til afh. strax. Hagstætt verð. Matvöruverslun. MatvSru- verslun m. kvðMsðlu. Mlkil vetta. Hús- næði gæti selst með. Byggingarlóð — Arnar- nOS. Lóð A góðum staö. Hagstætt verð. Vantar íbÚð í Breiöholti. Hðfum fiársterkan kaupanda að 4ra -5 herb. ib. i Set|a- eða Bakkahverfl. Ib.herb. i k). æskll. Grelðsla við samning allt aö 800 þús. VestUrberg. IOO fm 4ra herb. fþ. A 3. hæð Snotur elgn. Lillð Ahv. Afh. samkomulag. Verö 1950 þús. I Smíðum. Hðfum nokkrar 3|a-4ra herb. fb. tllb. u. trev. og mAlnlngu i SelAshverfi og Gaðrabæ. Hagstætt verö og skilmálar. EÍnbýlíshÚS — Seljahverfi. Elnbýllsh. í lokh. astandl. FrAg. aö utan. Til afh. strax. Hagstætt verö og skllmAlar. Elgnasklpti mðguleg. ^KjöreignVt ¦» Ármúla 21. 26933 IBUÐ ER 0RY6GI 16 ára örugg þjónusta Opiö kl. 1-3 smídum Skálagerði |2ja-3ja herb. íb. tllb. u. trév. ásamt biisk. Afh. í des. 1985. Beðiö er eftir láni veðdeildar. Byggingaraðilar lána 550 þÚS. , til 3|a ára. Ath. 3 íb. í stigah Snorrabraut ' Verslunarhusn á 1. hæð ca. 80 fm. Skrifstofuhúsn. á 2. I hæö ca. 86 fm. ib. eða skrif- stofuhúsn á 3. hæö og í risi I ca. 110. Tilb. u. trév. í okt. '85. Seiðakvísl Fokhelt einb.hús 200 fm. Til I afh. nú þegar. Vesturbær 110 fm rishæö ásamt bílsk. Til afh. nú þegar. Fullfrág. aö utan m. hurðum en fokh. að innan. Bragagata Glæsileg 125 fm íb. á tveim hæðum. Eign í sérflokki f nýju húsi. Verö 2,8 millj. Reykis 200 fm raðhús með bílsk. Selst fullfrág aö utan m. gleri og útihurö. Verö 2550 þús. Góðir skilmálar. Einbylishus Birkigrund Kóp. Sérlega vandaö 210 fm einbýli' m. tvðfðldum bílsk. á góöum staö í Kóþ. Akv. sala. Verö 6,5-7 millj. Dalsbyggð Gb. 270 fm einbýli meö tvðföldum bílsk. 6-7 herb. Parket á gólfi. Viðarinnr. íeldh. Verö 6,7 millj. Mögul. aö taka minni eign í' skiþtum. Grenilundur 150 fm hús á einni hæö asamt | bflsk. Góö eign. Verö 4,8 millj Raðhus Fljðtasel 160 fm endaraöhús. Mjögl vandaö hús meö hnotueldhús- innr., 2 stofur. Svalir. Bilsk-, réttur. Verð 3,6 millj. 4ra herb. Furugrund 110 fm mjög góö 4ra herb. íb. I Sér herb. i kj. Einkasala. Verö 2,5 millj Hraunbær 110 fm góö íb. Verö 2 millj. Eiðistorg Stórglæsilegt penthouse. ib. á ( tveim hæöum meö sérsmíöuö- um innr. 3 svalir. 4 stór svefn- herb. meö skápum. Sjón- varpshol m. bar o.fl 180 fm í t helld. Draumaíb. Tilbúin. 3ia herb. Flúðasel Falleg 80 fm íb. á Jarðhæö í > raöhúsi. Sérinng. Parket. Verö | 1650 þús. Þangbakki Glæsileg 90 fm íb. á 4. hæö i i ryftuh. Suðursv. Verð 1950 þús. Vesturberg 85 fm skemmtileg 3ja herb. fb. á jarðhæð Nylegar innr. Verö | 1800 þús. 2ia herb. Hamraborg 45 fm ib. meö bílskýli. Góö íb. Verö 1300 þús. Stóragerði i Góö 60 fm íb. á jaröh. Verö 1400 þús. Vantar AHar geröir eigna a söluskrá lEigna (aöurmn Malnsr.tr 20. s. 26933 . m (Nýis húsinu við Lækiartorg)^ [lyTi Grétar Haratdsson hrl. Fróöleikur og skemmtun fyrir háa sem lága! 20424 14120 Hitrúwi2 fU Rauöalækur — 4ra herb. Ca. 110 fm íb. á jarðhæð í fjórbýlishúsi. Allt sér. Verö aóeins 2,1 millj. Arnartangi: Mjög skemmtilegt finnskt viölagasjóöshús 4ra herb. Verö 2,2 millj. Keilufell: Viölagasjóöshús, hæð og ris með bílskur Asgeir Þórhallss. s. 14641, Siguröur Sigfuss. S. 30008, Björn Baldurss lögfr Höfum f jársterka kaupendur aö eftirtöldum eignum: Ca. 300-500 fm verslunar- og skrifstofuhúsn. í Rvk. Ca. 250-400 fm eínbylishusum miðsvæðís í Rvk. og Gbæ. Nánari uppl. veitir: ^lFASTEIGNA ^ í^) MARKAÐURINN ' ' Óðinsgötu 4, símar 11540 — 21700. Jón GuomundM. sölustj.. Leó E. Lövs lögfr., Magnús Guðlaugsson tögfr. Bústaóir, FASTEIGNASALA 28911 KLAPPARSTÍG 26 w^ ^uBústaftirw^ 18^ ^BaP^STEIGNASALAfcB^. T| fír 28911 XI 6 W V KLAPPARSTIG 26 11^ 2ja herbergja Krummahólar. 75 fm + 28 tnrt bílsk. Tvennar svalir. Þvottah. í íb. V. 1700 þús. Skúlagata. Snotur 55 fm ib. í k]. Endurnýjuö. V. 1250 þús. Hraunbær. 45 fm snotur 2Ja herb. íb. á Jaröh. Gott baö. V. 1250 þús. Asparfell. 50 fm á4. hæð. 21 fm bílskúr. Suöursv. V. 1650 þús. Jörfabakki. 65 fm á 2. hsaö. Stórar suöursvalir. V. 1450 þús. 3ja herbergja Engihjalli. 90 fm (b. á 6. hæö. Akv. sala. V. 1850 þús. Hverfisgata. 80 fm íb. á 3. hæð. Góö ib. V. 1400 þús. Krummahólar. 92 fm íb. á 1. hæð. Verönd. Otsýni. Parket. V. 1750 þús. NÖnnugata. Góö 2ja-3]a herb. 80 fm íb. í rlsi. Góöar svalir. Þvottahús á hæðínni. Glæsilegt útsýni yfir borgina. Nýlega skipt um gler. Gott skápapláss. V. 1600 þús. Fellsmúli. 75 fm íbúð i kj. BJÖrt og rúmgóö íbúö. Litiö niöurgraf- in. Góöar innréttingar. Snyrtileg íbúö. V. 1750 þús. 4ra herbergja Alfaskeið. Góö 117 fm íb m. bilsk. Sameign snyrtileg. V. 2400 þús. Ákv. sala. Dalsel. Góö 110 fm ib m. bilskýli. Laus atrax. V. 2400 þús. Krummahólar. Góö 110 fm ibúö á 2. hæð. Þvottaherb. innaf eldhusi. Ákveoin sala. Laus 1. sept. V. 2100 þús Vesturberg. Mjög góö 110 fm ibuð á 2. hæð. Nýmáluð. Ný teppi. Góöar svalir. V. 2100 þús. Skipti á minni eign. Baldursgata. 110 fm ibúö á 1. hæö. Góðar nýlegar innr. Laua •trax. V. 2300 þús. Granaskjól. 95 fm endurn. íb. I risi. Tvö stór svefnherb. Tvœr stofur. Geymsluris yfir. V. 2200 þús. Stærri eignir Ásgarður. 130 fm raöh., tvær hæðir og k). Endurn. V. 2500 þús. Kjarrmóar. 150 fm raöh., tvær hœöir. Glæsilegar innr. Stórkost- legt utsyni. Suðurverðnd. V. 4000 þús. Skeiöarvogur. Gott raöh. 180 fm, tvær hæöir og kj. Skipti á 3|a-4ra herb. ( austurbas. V. 3100 þús. Garöaflöt. 220 fm einb. Glæsileg 150 fm íbúöarhæö. Tvöf. bil- skúr. 2 íb.herb. á neöri hæö. V. 5000 þús. Jórusel. 203 fm einb. sem er hæö og ris auk 100 fm kj. og 28 fm bilsk. V. 4900 þús. Asbúðartröð Hf. Góö efri sérhæö 167 fm ásamt 30 fm einstakl- ingsíb. á jarðhæö og 30 fm bilskúr. V. 3700 þús. Unufell. 126 fm endaraöhús meö 50 fm kj. meö sérinng. og 28 fm bílskúr. V. 3200 þús. Skipti á stærra. Brekkutangi. Glæsilegt fullbúiö raðhús 280 fm alls, þar af innb. bílsk. 32 fm. Suöurgarður. Ekkert byggt sunnan vlð. V. 3500 þús. Tll greina koma skipti i ainbýlishúsi (tmíðum I Mos.ellssveit. Fossvogur. Alls um 180 fm einbýlishús. Góö endalóð, suöurver- önd. Gott hús. V. 6300 þús. Markarflöt. Stórglæsilegt 340 fm einbýllshús. Tvðfaldur innb. bílsk. 60 fm séríb. á Jaröhæö. Glæsileg ibúöarhæö uppi. V. 7500 þús. Hnotuberg Hf. I smíöum 160 fm parhús. Skilast i dag tilb. að utan og fokhelt aö innan. V. 2600 þús. Vantar Vegna mikillar eftirspurnar vantar allar stæröir eigna á skrá t.d.: 2ja-3ja herb. íbúöir i austurbæ. 4ra-5 herb. ibúöir í vesturbæ og austurbæ. Litil einb.hús, raöhús eöa stórar sérhæðir i Reykjavik og Kópavogi. Jy» B|orn Arnason. -* TP ^*"5' H J*ntlon v*ö»kipt«ff.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.