Morgunblaðið - 23.06.1985, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 23.06.1985, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐID, SUNNUDAGUR 23. JÚNÍ1985 JLL kj.íb. á 1. á 1. 82744 Opiö kl. 1-3 2ja herbergja Engjasel. Góð íb. á 4. hæð. Laus 1/7. Bílsk. V. 1750 þús. Hamraborg. Góö ib. á 1. hæö. Bílskýli. V. 1,7 millj. Jorfabakki. Góö íb. á 2. hæð. Bein sala. V. 1.5 millj. Súluhóiar. A efstu hæð í litilli blokk. V. 1,6 millj. Veaturbasr. 2 einstakl.ib. tilb. undir trév. V. 1000 og 1200 þús. 3ja herbergja Bárugata. 3ja herb. kj.íb. V. 1,6 millj. Garöabaar. 3ja-4ra herb. nýjar íbúöir á tveim hæöum. Afh. tilb. u. trév. í júlí. V. 2155 þús. Grundartangi. 90 fm 3ja herb. raöhús. Vandaður frág. Laust fljótl. V. 2,1-2,2 millj Laugarnesvegur. Ný falleg íb. tilb. undir trév. Teikn. á skrlfst. Öldugata. 3ja herb. nýstandsett íb. á 3. hæö (efstu) í 6 íbúöa húsi í vesturbæ. V. 1900 þús. 4ra herbergja Álftamýri. 4ra-5 herb. ib. á efstu h. Nýr bflsk. V. 2,9 millj. Hjaroarhagi. Rúmgoö Sérhiti. Sérinng. V. 2 millj. Kleppsvegur. Rúmg. ib. hæö. V. 1900 þús. Nýlendugata. Rúmg. íb. hæö í vönduöu eidra steinh. Ný- legarinnr.Suöursv.V. 1900 þús. Seljaland. Stór 4ra herb. íb. ásamt bílsk. Einstaklingsíb. í kj. fylgir meö. V. 3.7 miilj Sérhæðir Eskihlío. 130 fm sérhæö ásamt sérib. i risi. Selst saman eöa sitt i hvoru lagi. Bilskúr. V. 3,5 millj. Melabraut - Seltj. 150 efri sér- hæö + bilsk. Allt sér. Þjórsargata. 115 fm hæö ásamt bílsk. Tilb. aö utan, fokh. aö innan. V. 2,5 millj. Raðhús Brekkusel. Serlega vandaö hús meö séríb. í kj. V. 4,9 millj. Flúðasel. Vandaö 230 fm raö- hús, kj.+tvær hæöir. V. 4,4 millj. Kjarrmóar. Fallegt ca. 100 fm hús. Mögul. skipti á minni eign í Gbæ. Laust strax. V. 2650 þús. Selvogsgrunn. Vandaö parhús, kj. og2 hæöir. Bílsk. V. 5,5 millj. Suöurhlíoar. 215 fm fokh. enda- raðh. Kj. og tvær hæöir auk bílsk. Afh. strax. V. 3,8 millj. Einbýli Birkigrund. 300 fm einb Innb. bílsk. Laust strax. Teikn. á skrifst. Grjótaþorp. Gott hús. Kj.. hæö og ris. Aö hkita endurn. V. 2,6 millj. Kvistaland. MJðg vandaö ein- býli á tveimur hæöum. 40 fm innbyggöur bílsk. Grunnfl. húss- ins er 180 fm. Kögursel. Sérlega fallegt 200 fm einb.h. Bflsk.plata. V. 4750 þús. Vesturbrún 253 fm fokhelt hús á tveim hæöum. Innb. bílsk. Teikn á skrifst. Víoiteigui. Fokhelt einb. á tveimur hæöum. V. 2,8 millj. í smíöum Suourgata 7. Höfum til sölu 2ja, 3ja og 4ra herb. íbúöir í smíöum. Framkvæmdir þegar hafrtar. Teikn. á skrifst. Vesturbær. 2ja og 3ja herb. ib. í nybyggingu viö Framnesveg. Bíldshöfði. Skrifstofuhúsnæöi í nýju húsi. Hagstætt verö og greiöslukjör. Teikn. á skrifst. Miðbær Garöabæjar. i þjón- ustukjarna í miöbænum höfum viö til sölu 2ja, 3ja og 4ra herb. ibúöir. Til afh. fljótlega. Kaplahraun. 13C fm fokhelt iönaöarhúsnæöi á jaröhæö. Til afh. strax. LAUFÁS SÍÐUMÚLA 17 M.jgnus Axelsson 43466 Opiö 1-3 Flyörugr. - 2ja herb. 65 fm á jaröhæö. Laus f Ijótl. Kaplaskjólsvegur - 1 herb. 20 fm á 3. hæö meö eldunar- aöstööu og sér-wc. Suður- gluggi. Pórsgaía — 2ja herb. 60 fm á 3. hæð. Útb. 50%. Verð 1,2 millj. Asparfell - 2ja herb. 60 fm á 7. hæö. Suöursvalir. Laus 1. júní. Einkasala. Hamraborg - 2ja herb. 65 f m á 6. hæö. Suöursvalir. Furugrund - 3ja herb. 90 fm á 1. hæö. Suöursvalir. Aukaherb. í kj. Laus 1. júli. Hlégeröi — sérh. 100 fm i tvibýli. Suöursv. Stór bílsk. Nýbýlav. - sérhæö 140 fm í þríbýli. 4 svefnherb. Bilskúr. Hraunbraut - sérhæö 140 fm neðri hæð i tvíbýli. Bílskúr. Laus fljótl. Hlíöavegur — parhús All 130 fm. 4 svh. Stór bílsk. Vogatunga — raðhús 120 fm grunnfl. á tveimur hæöum. Bílsk. Sér. Laus i ág. Kópavogur - einbýli 120 fm á einni hæö í austur- bæ. Laust fljótlega. Víöigrund — einbýli 137 fm á einni hæö. 4 svefn- herb., sjónvarpshol og hús- bóndaherb. Húsiö stendur viö neöstu götu i Fossvogs- dalnum. Hlaöbrekka — einbýli Á ef ri hæö: 3 svef nherb, tvær stofur, eldh. og bað. Niöri: 50 fm bílsk , geymslur og þvottah. Kögursel — einbýli 2 x 80 fm. 4 svefnherb. Vandaöar innr. Bflsk.plata. Hðfum kaupanda að 3ja herb. íb. með bílsk. ( Reykjavik eða Kópavogi og 3ja herb. íb. f Hamraborg. Vantar - Vantar 3ja og 4ra herb. íbúöir á sölu- skrá. F"" Fasteignasalan ¦d EJGNABORG sf Hamraborg 5 - 200 Kópavogur Sohim: Jóhann Haltdanarson, hs. 72057. VDhjálmur Emarsson, hs. 41190. Þorotfur KristjAn Dack hrf. 81066 Leitió ekki langt yfir skammt OPIÐ 1-3 STÓRAGERDI 2JA Ca.SOtm vönduð íb. ikj. Akv. sala. Verð 1150 þús. HRAUNBÆR 2JA 65lmgöðib. m. suóursv. Akv. sala. Verö 1550 þús. GAUKSHÓLAR 2JA 65 fm góð ib. é 2. /íæð. Þvottahus á hæoinni Verð 1550 þús. ÆGISSÍÐA 3JA Ca. 80 fm góö ib. í þribýll. Laus strax. Veró 1800-1850 þús. ENGJASEL 4RA 110 tm góð ib. á 1. haeO. Sérþvottahús og búr. Vandaðar innr. Fullb. bilskýll. Veró 2450 þús. ÁLFHEIMAR 4RA 117 fm goð ib. á 2. hseö. Akv. sala. VerO 2300 þús. ÁLFTAMÝRI BÍLSK. 120 fm 4ra-5 herb. endaib. Gott útsýni. Akv. sala. MIDBRAUT BÍLSK. Ca. 110 fm 4ra herb. sérhsað. Sérinng. Skiþtt mögul. á stærri ekjn. VerO 4200 þús. NJÖRVASUND ÞRÍBÝLI 117fmetri hæð m. serlnng. Verð 2500 þús. KÖGURSEL 153 tm þarhús. Ekki alveg fullbúk). Btsk.réttur. Skiptl mðgul. á mlnnl ekjn. Ver0 3300þús. BREKKUBYGGÐ GB. 170 tm gtæsUegt raðhús á etnni hæð. Vandaðar innr. Sklptl mðgul. á mlnnl eign Verð 4500 þús. BREKKUBÆR 300 fm endaraðhús m. bilsk. Mógul. á tveimur ib. HOLTSBÚD GB. Ca. 450 tm glæsilegt einb.hús. Uðgul. é 6-8 svefnherb. Vandaðar innr. akv. sala. Verð 7500 þús. FROSTASKJÓL 330 tm tokhelt einb.hús til afh. tullb. að utan. Teikn. á skritst. SKÓLA VÖRÐUSTÍGUR 115 tm einb.hús. Verð tllboð. VESTURBÆR Hðfum til söki ca. 350 fm stórglæsilegt einb.húsábestastaðívesturbæ. Fallegt úlsýni. Teikn. og uppl. a skrifst. Húsafell FASTEKSNASALA Langholtsvegi 115 ( Bæ/arleibahusinu) simi ¦ 8 10 66 lö Aöalsteinn Pétursson BergurGuðnason hd> Höfðar til .fólksíöllum starfsgreinum! Myndbandaleiga Höfum til sölu góöa myndbandaleigu. Góö staösetning. Möguleiki á að staösetja söluturn í sama húsnæði. Upplýsingar gefur: f^ Húsafell ¦^.----.^J FASTEKSNASALA Langholtsveg, 115 Aóalsteirm PéturSSOri BBBBBBBBBBBBl I Bmtenaoahusinu I simi 810 66 Bergur Guónason hdl Félagasamtök - Hestamenn Til sölu 350 ha. jörð í Biskupstungum. Hluti jaröarinnar er kjarrivaxinn. íbúöarhús 5 herb. Tún 8 ha. Jaröir í ölfusinu, Villingaholtshreppi og Rangárvalla- sýslu, sem henta vel fyrir hestamenn. Jörð óskast. Hef kaupanda aö jörö í vestur-Húnavatns- sýslu. Sumarbústaöur í Eilífsdal í Kjós. 40 fm. Nýtt vandaö hús. Eí xjsaLvei Flókagötu 1, sími 24647. Helgi Ólafsson, löggiltur fasteignasali ÞangbakKi - zja Ca. 75 fm glæsileg íbúð á 8. hæö. Glæsitogt utsýnl. Skeiðarvogur - 2ja 75 <m björt íbúö i kjallara (f raðhúsi) Vsrð 1800 þús. Boöagrandi - 2ja Vorum aO fá i einkasðlu vandaöa íbúö á 7. hæö. Akv. sala. Álfhólsvegur - 2ja 60 fm góö ibúð á jaröhæð sérinng , sérhiti Vsrð 1400 þu*. Laus strai. Nesvegur - 3ja Ca. 90 fm björt Iftlö niðurgrafin ibúö sem snýr ðll út I garö (suöur). Sérinng. Varð 1850-1900 þús. Eskihlíð Góö fbúð á 3. hæö ásamt aukaherb i risi. Vsrð 1,9 millj. Hlíöarvegur - Kóp. 90 tm mik ið endurnýjuð fbúö á 2. hasð. Þribyli Geymsluris. Verö 1950 þús. Hagamelur Sala/skipti 130 fm 5 herb. góð ssrhæð. Bein sala eða sklpti á stærri eign t.d. hasð eða parhúsi m. 4 svefnherb. kemur vel tll greina. Vsrt 34 miMj. Hæð í Laugarásnum 6 herb. 180 fm vðnduð efri sérhæð. glæsitegt útsýni. Bilskúr Flyorugrandi - 5 herb. Um 130 fm vðnduð fbúö á 4. hæö f ettirsóttri blokk. Suðursvalir. Vsrð 4,0 mWi. Hvassaleiti - 4ra 100 fm vðnduð íbúö á 3. hæö Qoður bílskur Getur losnað fl|óttega Engjasel - 4ra-5 hb. 117 tm góö endafbúð á 3. hæð. glœsl- legt utsyni. Vsrð XA millj. Viö Álfheima - 4ra Um 110 fm fbúð á 4. hæö. Laus nú begar. Sigtún - 4ra Björt 112 fm fbúð f goðu standl i k jall- ara. Tvöf. nýtt gler. Sérhitl. Við Eiðistorg - 5 herb. Glæsileg ný 150 fm íbúð á 2. hœð. Allar Innr. f sérfiokki glæsilegt útsýni Norðurbraut - sérhæð 5 herb. (4 svefnherb.) vðnduö efri sér- hœö í nýju tvibylíshusi Akv. sala Vsrð 3J5 miHi. Skipholt - hæð 130 tm góð fbúð i 2. hæð. Vsrð 2>2£ K apiask jóls vegur - 4ra 118 fm ibúð á 1. hæð. ibúöin hefur verið mikið endurnyjuð Njarðargata - 5 herb. Standsett íbúö samtals 127 fm sem er hæð og kiallari. Espigerði - Toppíbúð 4ra-5 herb. 136 fm vðnduö fbúö á tveim hæöum f eftirsóttu háhysi Tvennar svalir. Verð 3,4 miHi. Mávahlíð - sérhæð 130 fm neðri sérhæð f þribýlishúsi ásamt bílskúr. Vsrð 3.2-3,3 mill(. Hraunbær - 130 fm 5-6 herb. endaíbúð i 3. hæð. Qott út- syni Tvermar svaUr. 4 svetnherb. Vsrð 2.S mi*i. Möguleiki að taka 3ja herb. fbúö uppi Barðavogur - sérhæð 5 herb 130 fm miðhæð í þríbýlishusi strax. Húseign víð Rauðalæk 130 fm tbúö i tveimut hæöum. 1. hæö: Stofur, eldhus, hol og snyrting Efri hæö 3 herb., bað o.fl Bftekúr. Faltog efgn. Vsrð 3,6 mMlj. Efstihjalli - Allt sér 126 tm gUBSitog íbuð á 2. hæð ásamt 40 tm i kjallara Sérinng. sér þv.hús ogserhtti. Fiskakvísl - 6 herb. Efri hæð og ris ásamt storu herb. í kj. og bilskúr, samtals um 200 fm. Ibúöln er ekki alveg fullbúin. Glæsilegt útsýni. Laus fljótlega. Langholtsvegur - einb. 130 fm mikio endurnyjað einb asamt 30 fm bilskur Seltjarnarnes - einb. Til sölu glæsilegt 300 fm nýtt einbýlls- hús vk) Nesbala. Tvöf. bilskúr (m. gryfju). Húsið er ekki tullbuið en íbúö- arhæft. Möguleiki sö taka eign uppf. Hálsasel - tengihús 164 fm fullbúið mjog vandað tenglhús ásamt baöstotulofti. Bílskúr Arinn f stofu. Brekkutangi - raðh. Ca. 290 fm störglæsitogt fullbúið endaraðhús. Parket. Gott útsyni. Akv. sala. Laus fliotlega £K.nnm(i>Lunin 3INGHOLTSSTRÆTI 3 Slrvll 2771 Soiustfóri Sverrir Kristinssot,, Þortoitur Guðmundsson tðlum Unnittinn Beck hrl , simi 12320, Þorófhir Haltdorsson logtr. Hmmasími sðlum. 75817. ^11540 Einbýlishús Einbýlishús miðsvæðis: Til sölu 240 tm vandaö einb.hus á mjog góoum staö miösvæðis. Innb. bflsk. Fsl- togur sklolsstll gsrður. Skipti i minni eign koma til greina. SeljahverfÍ: 250 fm tvflytt einb- hús. 60 fm innb. bflsk. Fsgurt útsýni. Vorð 5,8 mMlj. Holtagerði Kóp.: ise tm nýtt faltogt einb.hús auk 70 fm í kj. og bflsk- sokklum Skipti i góðri siftusð koms til Raðhus Prestsbakki: 182 tm vandaö raðhús asamt bilskúr Stórar stofur. 4-5 svefnherb. Útsýni. Fsasgur gsrður. Vatð 4,3-4.5 miHj í Háaleitishverfi: i70fmmjög gott parhus Innb. bílsk Vsrð 4,8 millj. í Efra-Breiðholti: Giæsiiegt 2x130 fm raðhús asamt bflsk. m. hlta og rafmagni. Mogul. á séríb. i k| FsHsgur garður. Vðnduð sign. Háagerði: 150 tm endaraðhús. Verft 2,9-3 miMj. Sérhæöir StÓrholt: Ca. I6O fm m|ðg vðnduð efri sérhæö og ris Biiskúrsr. Vsrð 3,5 BBS> I Hlíðunum: 130 fm falleg ný- stands. neðri sérhæð. Bflskúr. Safamýri: 145 tm vðnduo efn sériiæð. 30 fm bílsk. Laus 11)0«. í vesturborginni: tii söiu 147 fm vðnduð efri sérhæð ásamt 60 fm i risi. Bilsk réttur Nánari uppl. á skrifst. I KÓpaVOgÍ: 140 fm vðnduð etri sérhæð. Glæsitogt utsýni Bílsk. 4ra herb. Vesturberg: ns tm goo *. á 4. hæð. Vsrð 1960-2 mMlj. Furugrund: 95 fm giæsii. *. á 6. hæö. Suðursv., þvottah é hæö, bfl- hysi, gUMil. út«. Mávahlíö: 110 fm faNeg íb. á 3. hæö. S.svalir. Vsrð 24 millj. EskÍhlíð: 100 fm mjog goö fb. á 1. hæö ásamt tveimur fb.herb. j k|. Vsrð 2,4 mMli. Kleppsvegur: ioe tm b|ðn n>. á 4. hæö. Þvottah f fb. S.sv. Sklptl i minni eign koma Ut grsina. 3ja herb. KÓngSbakkÍ: 97 tm falleg b. á 1. hæö. Þvottah. innaf eldh. M|«g góð sameign. Vsrð 1850 þús. Hraunbær - Laus strax: 80 fm góö fb. á 3. hæö. Vsrð 1850 þús. HjallabraUt: Glæsitog 98 fm fb. á 3. hæð. Þvottah og bur innaf eldh. Suöursv. Vsrð 2-2,1 millj. Lyngmóar Gb.: 90 tm taiieg fþ. i 1. hæö. Baskúr. Verð 2A mMlj. I Kópavogi: ss tm goð *. & e. hæö. ÚtsýnL Vsrð 1850-1900 þús. K jarrhólmi: Ca. 90 tm faheg ný- standsett ib. á 1. hæö. S.svslir. Þvottah. i íb. Vsrð 1950 þús. HríngbraUt: Ca. 100 fm endaib. i 1. hæö asamt fb.herb. i rísi. S.svslir. VerðlSOOþus. 2ja herb. I Norðurmýri: m fm ate a>. É miðhæð i steinhúsi Laus strax. Vsrð 1430 þus. LeifSgata: 60 fm m|ög göð kj.fb. Sir mng. Vsrð 1200-1250 þus Efstaland: eo tm bm n>. k isrö- hæö. Sárgarður. Vsrð MS0 þús. í vesturbæ - laus strax: 65 tm góð fb. i 2. hæð i steinh. Verð 1400 þús. Þverbrekka: eo tm taiieg *. a 4. hæö. Útsýni. Vsrð 1900 þús. Laugarnesv.: so fm *> s 1. hæo i nýtogu húsi. Svalir. Vsrð 1350 þús. KríuhÓlar: 2|a herb. góð ib a 5. tiæð. Vsrð 1350 þus. í Hólunum: n aa<j 70 tm goð jþ. á 5. hæð og 65 fm faltog fþ. i 7. hæö. Vsrð 1450-1800 pús. f^, FASTEIGNA /4J1 markaðurinn [ r—' Ódinsgötu 4, sfmar 11540 • 21700. Jon Guðmundsson solusti., Leó E. Löve logfr., Msgnús Guolaugsson logfr. Askritkttsiinimi er 8M)i<
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.