Morgunblaðið - 23.06.1985, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 23.06.1985, Blaðsíða 16
• 16 MORGUNBLADIÐ, SUNNUDAGUR 23. JÚNÍ 1985 ®621600 KVÖLD- OG HELGARSÍMI 83621 3ia herb. Hrafnhólar 3ja herb. ca. 90 fm íb. á 5. hæö i lyftuhúsi. Lagt f. þvottav. á baoi. Mikiö útsýni. Kapalkerfi. Húsvöröur í biokkinni. Verö: 1700 þús. Furugrund 3ja herb. bjðrt íb. á 5. hæö í lyftu- húsi. Góðar svalir Þvottah. á hæöinni. Mikiö útsýni. Malbikaö bílastæöi. Verö: 2200 þús. Engihjalli 3ja herb. ca. 80 fm ib. á 1. hæö. Þvottah. á hæoinni. Verð: 1800 þús. Nesvegur 3ja herb. 70 fm íb. á jaröhæo í þribylishúsi. Nýír gluggar Verö: 1500 þús. Álftahólar 3ja herb. 90 fm góö íb. á 1. hæö auk bílsk. Verö: 1950 þús. Seljabraut 3ja herb. íb. á 4. hæö. Lagt f. þvottav. á baöi. Verö: 1725 þús. Merkurgata Hf. 3ja herb. 86 fm neori sérhæo í tvíbýlishúsi. Mikiö endurnýjaö. Verö: 1750 þús. Engjasel 3ja herb. 97 fm íb. á 1. hæö. Sjónvarpshol. SuOursv. Bílskýli. Verö: 2100 þús. 4ra herb. Vesturberg 4ra herb. ca. 110 fm íb. á 2. hæo (3ja hæöa blokk). Sameign ný máluö og teppalögö. Verö: 2000 þús. Krfuhólar 4ra herb. íb. á 8. hæö. Góo sameign og gott útsýni. Hugs- anl. aö taka minni eign upp í. Hraunbær 4ra herb. ib. á 2. og 3. hæo. Vero frá 2100 þús. Flúöasel 4ra herb. íb. á 3. hæö (efstu) ásamt bílskýli. Verð: 2300 þús. Njörvasund 4ra herb. 117 fm efri sérhæö í þríbýtishúsi. Hugsanl. skipti á sérbýli í Vogum, Sundum og Kleppsholti. Álftamýri 4ra herb. mjðg góð íb. á 1. hæö. Góö sameign. Bilsk plata. Hugs- anl. aö taka góða 3ja herb. íb. upp í. Suöurvangur Hf. 4ra herb. 120 fm ib. á 1. hæö. Búr og þvottah. í íb. Verö: 2400 þús. Rauöás 4ra herb. íb. á efstu hæö. Tilb. u. trév. og máln. 5-7 herb. Hæö á Seltjarnarnesi 5 herb. ca. 140 fm neðri sérhæö. 3 svh. og 2 góöar stofur. Nýlegur 40 fm bflsk. Verö: 3200 þús. Brekkuland Mos. 5 herb. ca. 150 fm efri sérhæö í tvíbýlishúsi. Bflsk.réttur. Stór lóð. Verö: 2200 þús. Kaplaskjólsvegur 5 herb. íb. á 4. hæö og í risi. 4 svh. Verö: 2500 þús. Safamýri 170 fm efri sérhæö í þríbýlishúsi. Suðursv. 30 fm bílsk. EskihlíÖ 4ra herb. 116 fm hæö + gott ris sem er með 3 svh. Bilsk. Verö: 3600 þús. Grænahlío 5 herb. 130 fm hæö á 3. hæö. Stórar stofur. Arinn. Sérþvottah. í íb. Bðsk. Verö: 3600 þús. Stapasel 5 herb. 120 fm neðri sérhæö í tvibylishusi. Verð: 2500 þús. Hjallabraut Hf. 6 herb. ca. 140 fm endaíb. á 1. hæö. Sérhiti. Verð: 2800 þús. Akureyri 5 herb. ca. 130 fm efri sérhæö í tvibýlishúsi viö Ránargðtu. Nýtt þak og nýir gluggar. Æskileg skipti á íb. í Rvík. Raöhús Rjúpufell Til sölu ca. 135 f m raöhús á einni hæð ásamt bílsk. Hálsasel Einstaklega fallegt og vel um- gengið raðhús á 2 hæöum um ca. 160 fm auk baöstofulofts. Góöur bflsk. Vandaöar innr. Mögul. aö taka góöa 4ra herb. íb. í Seljahverfi upp í. Kjarrmóar Tvflyft raöhús um 150 fm aö stærö. Verö: 4000 þús. Fljótasel Tvflyft raöhús alls um 180 fm aö stærö. Bflsk.réttur. Verö: 3600 þús. Fiskakvísl Fokhelt raðhús, 2 hæöir og kj. Stærö 3x100. Verö: 3600 þús. Logafold Raöhús á 2 hæöum, sérbyggt úr timbri. Bílsk. Húsiö er fullfrág. aö utan m. huröum og glerjum. Suöurendi. Verö: 3500 þús. Einbyli Hverafold Steypt einingahús á einni hæö 140 fm ásamt 30 fm bílsk. Blomaskáli og arinn í stofu. Vandaöar eikarinnr. Vogaland Glæsilegt tvílyft einb.hús um 320 fm aö stærö. Innb. bflsk. Stórar svalir. Góöur garöur m. heitum pottf. Hægt aö hafa séríb. á neðri hæö. Bjarnhólastígur 5 herb. 120 fm einb.hús á einni hæö. Bilsk.plata. Verð: 3200 þús. Skjólbraut Kóp. Einb.hús á einnl hæö ca. 140 fm að stærö. Innb. bflsk. u. húsinu. 4 svh. Fallegt útsýnl. Ásvallagata Eldra einb.hús ca. 260 fm. 2 hæðir og kj. Góöur garður. Lindarflöt Einb um 146 fm aö stærö. Bflsk. ca. 50 fm. Nýtt þak. Verö: 4500 þús. Vatnsendablettur Mjðg fallegt lítiö einb.hús úr timbri meö byggingarétti. 50 fm bflsk. meö hesthúsaöstööu. Fal- legur garður og gott beitarhólf aö auki. Hólmsland v/Suöur- landsveg Ca. 100 fm einb.hús úr timbri. Hesthús f. 10-20 hesta + hlaöa. „Rakin sveitasæla". Geröakot Álftanesi Ein- staklega faliegt timburhús, sér- byggt á staönum. Góö kjör. Skipti hugsanleg. Góöur og ró- legur staður. Verö: 2600 þús. Lyngás Gb. Vandaö einb.hús um 170 fm auk bflsk. Eignaskipti hugsanl. Verö: 4200 þús. Kambahraun Hveragerði Til sðlu mjög vandað einb.hús 124 fm að stærö. Góðar Innr. 44 fm bílsk. Mjðg góöur trjágarður. Verö: 3400 þús. f% S621600 Borgartún29 Ragnar TómaMon bdl ^HUSAKAUP 28444 Opiöfrákl.1-4 2ia herb. SN/ELAND. Ca. 30 fm á jarð- hæö í blokk. Verö 1.250 þús. SKIPASUNO. Ca. 60 fm risibúö. Eign í toppstandi. Verö tilb. MOSGERDI. Einstaklingsíbúö í kjallara. Ósamþ. Verö 800 þús. AUSTURGATA HF. Ca. 53 fm einbýlishús. Fallegt hús á goö- um staö. Verö 1.600 þús. MIOLEITI. Ca. 60 fm á hæð í lyftuhúsi. Ný fullgerð íbúö. Bíl- skýli. Verö tilb. HVERFISGATA. Ca. 50 fm á 2. hæð auk herb. í kj. Steinhús. Verö tilb. 3ia herb. MÁVAHLJÐ. Ca. 85 fm risíb. Falleg eign. Laus fljótt. Verö tilb. ÁLFTAHÓLAR. Ca. 85 fm á 5. hæö í háhýsi. Bflskúr. Verö 2,1 millj. FURUGRUND. Ca. 90 fm á 6. hæö í lyftuhúsi. Bílskýli. Getur losnað fljótt. Falleg eign. Verö 2.1 millj. 4ra-5 herb KARASTfGUR. Ca. 90 fm ris- íbúö í steinhúsi. Sérþvottah. Verö 1.800 þús. BREIÐVANGUR HF. Ca. 130 fm á 2. hæö. Bflskúr. Falleg eign. Verð 2,7 millj. HRAFNHÓLAR. Ca. 117 fm á 3. hæö í lyftuhúsi. Glæsil. eign. Verö 2,2 millj. VESTURBERG. Ca. 110 fm á 2. hæö í blokk. Falleg íbúö. Verð 2 millj. ______ Serhæðir KARFAVOGUR. Ca. 100 fm hæö í tvíbýlish. 40 fm bflskúr. Glæsileg eign. Verö 3,3 millj. SKIPA8UND. Ca. 97 fm á hæö auk 3 herb. í risi. Tvíbýlishús. Mðgul. á 2 íbúöum. Bflskúr. Verðum 3,1-3,3 millj. ÁSBÚÐ. Ca. 137 fm hæö auk 23 fm garöhúss. Bflskúr. Nýleg falleg eign. Verö 3,8 millj. AKUREYRI viö Ránargðtu, ca. 130 fm efri hæö í tvíbýli Falleg eian. Verö 1,8-2,0 millj. Raðhús KJARRMOAR GB. Ca. 90 fm á einni og V4 hæö. Fallegt hús. Verð 2.650 þ. M jog vönduö eign GRENIMELUR. Ca. 300 fm sem er 2 hæöir og kj. Bílsk. Mögul. 2 íb. Verö tilb. Laus fljótl. BREKKUTANGI. Tvær hæöir og kj. Bflskúr. Verð 3,7 millj GRUNDARTANGI MOSF. Ca. 60 fm á einni hæð. Endahús. Verö 1.600 þús. Einbyhshus LANGAGERÐI. Hæö og ris um 84 fm aö grunnfleti. Sk. í 5 sv.herb., 2 stofur o.fl. Bflskúr. Hægt aö hafa séríbúö í risi. Fallegt hús. Verö um 4 millj. DALSBYGGÐ GB. Ca. 270 fm sem er ein og háff hæö. Þetta er hús í sérfl. hvaö frág. varðar. Bein sala. Verö 6,6-6,7 millj. ÁSENDL Ca. 138 fm auk bílskúrs og 160 fm kj. Gott hús. Garöur i sérfl. Uppl. á skrifst. okkar. JÓRU8EL. Ca. 280 fm hæö, ris og kj. Nýtt, fallegt hus. Fullg. að öðru leyti en kj. ófrág. Vandaö hús. Verö 4,9 millj. EFSTASUND. Ca. 260 fm á 2 hæöum. Nýlegt hús. Mögul. séríbúð á neðri hæö. V. 6 mfllj. MOSFELLSSVEIT. Ca. 130 fm á einni hæö auk 60 fm bílsk úrs. Verö 3 millj. NESBALI. Ca. 320 fm hús að mestu á eínni hæö. Nýlegt gott hús. Verð 5,9-6 mill). Annað AUSTURBJER. Byggingarloö á góöum stað. Uppl. á skrifst. MATVÖRUVERSLUN í verslun- ar-miöstoö i austurbæ. Velta um 3 millj. á mánuöi. AUGLYSINGASTOFA f. sjón- varpsaugl. og kvikmyndagerö 60% af fyrirtækinu tll sðlu. Uppl. á skrifst. okkar. Atvinnuhusnæði HAFNARFJORDUR. Ca. 1300 frr iðn.húsn. skammt frá hðfninni. 9000 fm lóö. Góö gr.kjör. HÚSEIGMIR VELTUSUNOM SIMHS444 OanM Árrieson, logg. fast. tmjá &SKJP ðrootfur ðmottsson, sðlustj. O 6B-77-6B FASTEIGIMAIVIHDI.U1M SVFRRIR KRISTJANSSON HUS VERSLUNAftlNNAR S.HXÐ LOQM HAFSTEINN BALDVINSSON HR FASTEIGN ER FRAMTlO Einbyli 190 145 200 263 120 179 280 287 180 235 132 Akrasel Arland Asbuð Ásvallagata Birkil Laugav. Blátún Alttan Eskihott Gb. Haateitishv Garðaflöt Gerðak Alfta Gufunesvegur Heiöarg. Vogum 196 Hjallabrekka 170 Hrauntunga Kvistland Langageröi Lindarflöt Lundarhólar Markarflöt Nesbali í smið. Njálsgata Setðakvisl SkrWust. Smáraflöt Sævangur Túngata Alftan Urriöarkvisl Vesturberg 230 280 200 270 215 293 160 135 183 320 200 160 125 400 180 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1+R 1 114 1V4 1 2 1+kj 1 2 1 3. M 5.500 Tilb. 4.200 Tilb. 3.500 3.800 5.500 Tllb. Tllb. 2.600 3.100 2.200 4.200 Tllb. Tllb. 5.100 6.500 5.500 Tilb. 4.500 2.200 Tllb. 5.500 4.2-4 2.700 3.500 Tilb. 4.700 Fl|. Strax Samk. Strax Mai Strax RJ. Samk. Samk. Strax Samk. Strax Samk. Samk. Samk. Samk. Samk. Samk. Samk. Okt. Fl|. Strax Samk. Samk. Samk. Samk. Samk. Samk. Raðhus - parhus ha*o varð laua 120 220 120 210 192 300 150 140 Asgarður Bollagarðar Byggðarholt Engjasel Fjaröarsel Frostaskjól Háagerði Háaleitisbr. Hliðarbyggð Gb 170 Hraunhólar 203 Joklasel 170 Ftauðas í smíoum 200 Rauoás fokh. 267 .Skólabraut Sæbólsbraut Sæbólsbraut Sævargarðar Unufell Vesturberg Vesturberg YrsufeH 2V4 2.500 3 5.000 208 220 300 171 135 136 195 140 2.400 4.2-4 3.800 3.900 3.000 4.600 4.500 4.500 3.600 Tllb. 2.300 4.800 2.500 2+fcJ. 2.900 2 4.500 1 3.000 1 3.400 2 4.500 1 3.300 Samk. Samk. Samk. Samk. Samk. FIJ. Samk. Strax Samk. Samk. FIJ. Samk. Samk. Samk. Strax Strax Samk. Stax Samk. Samk. Samk. Sérhteðir h*» tm heso nrt laua Borgargerði 150 1. 3.300 Samk. Eskihlið 190 2.4ris 3.950 RJ. Gnooavogur 125 3. 3.200 Samk. Hverflsgata Hf 100 2. 2.600 Samk. LaufásGb 140 2. 3.300 Samk. Lækjarftt Gb 170 2. 3.800 Samk. Melabraut 13S 2. 3.500 FIJ. Veghúsastígur 100 2. 2.000 Samk. Viðimekjr 120 1. 3.200 Samk. 5-6 herb. Ekjn tm haw í verð laus I Breiövangur -136 2. 2.800 Samk. Elðtetorg 159 2.-3 4.000 Samk. Flúöasel 120 3. 2.500 Strax Furugeröí 117 1. 3.350 4mán. Gnoðavogur 150 2. 4.200 Samk. Háaleitisbraut 145 3. 2.900 Samk. Hraunbær 130 3. 2.600 Samk. Kaplask vegur 140 4.h. 2.350 Samk. Lautvangur 140 1. 2.700 Samk. Ofanleiti 117 2. 3.230 Strax Sigtún 125 1. 3.000 Samk. Sotvaltagata 160 rrm: 3. 3.100 m; [ | Eign fm hasð verð laua | Alfheimar 120 4. 2.300 Samk. Alftahólar 120 6.a. 2.500 3-4 m. Asgarour 120 2.5. 2.500 Samk. Barmahlið 80 Rls 1.750 Samk. Barónsstigur 106 3. 2.500 Strax riuðasel 120 2.h. 2.400 Samk. Herjótfsgata 100 2. 2.500 Samk. Kleppsvegur 110 6. 2.200 Flj Laufás 140 2. 3.300 Samk. Mariubakki 110 1. 2.000 Samk. Miövangur 120 I.h. 2.300 Júlí Njálsgata 135 1. 2.200 HJ. Stetksholar 110 3. 2.200 Samk. SaBvangur 160 2. 2.700 Samk. Veghúsastigur 100 2.000 Samk. Vesturberg 110 2. 1.150 Samk. Vesturberg 110 2. 1.950 Samk. VfMmetur 120 1. 3.200 Samk. 3ja herb Eign tm ha* varð laua 1 Brekkubyggð 90 2. 2.500 Samk. Ehgjaael. 97 1. 2.100 RJ. Eyjabakkl 90 1.h. 1.900 Samk. Fjarðarsel 85 KJ. 1.550 Samk. Framnesvegur 85 2. 1.850 RJ. Grænakinn 65 2. 1.800 Strax Háakinn 97 Ris 1.600 Samk. Kjarrhólmi 92 2. 1.850 Samk. Markhott Mos. 90 2. 1.400 Strax Mavahlið 84 Rls 1.800 Samk. Smyrlahraun 90 1.t. 2.200 RJ. Spóaholar 85 3. 1.950 Samk. Vesturberg 85 2. 1.750 Samk. Vesturberg 90 3. 1.700 Samk. Ölduslóð 91 Jh. 1.700 Samk. VALHUS FASTEIGIMASALA Reykjavfkurvegi BO Opiö frá 1-4 FífUmýrÍ - Gb. Fallegt elnb. á 2 hæöum aö auki tvöf. bilsk. og sérrými i kj. Allt samt. 280 fm. Húsið er ekkl fullb. en vel íb.hæft. Reisulegt hús á hornlöö. Hvassaberg - í bygg. uPPst. kj., komið er aö uppsl á hæoinni, gluggar og mótatímbur fylgir. Ein besta staösetn á Setbergssvæöi Verð 2,5 millj Vallarbarð - í bygg. uppst. sökklar og teikn aö guHfaDegu timburh Linnetsstígur - Hf. s herb. 100 fm múrhúoað timburhús á tveimur hsaöum auk kj. Mlkið endurnyjað. Göö nyting. Verö 2,6 millj Hvammar — Hf. a m. ogoóðumstaðereinb á2hæðum Mögul. á íb. á jaröh auk oflsk. Samt. 270 fm. Skipti mögul Breiðvangur. FaHeg 6 twrb. 152 tm efri haso í tvfbýll auk 70 tm rýml i kj. Getur nýst sem fb. 32 fm bílskur auk kj. Rótegur staður. Verð 4,2-4,3 millj. Arnarhraun. uo tm parhús a tveimur hæöum. Góð elgn. Bílskúrsrétt- ur. Allt sér. Verö 3,5 mlllj. Garðavegur. Nytt e nerb. ieo tm parh. & 2 hæöum aö aukl 24 fm Msk. Góð elgn á ról. stað Verð 3,6-3,7 millj. GoðatÚn - Gb. 5 herb. 130 fm einbyli á einni hæð, 37 fm bilsk. Falleg lóö Verö 3.6 millj. Breiöás - Gbæ. Faiiegt e-7 herb. 160 fm einbýli á 2 fujaoum, 28 fm bílsk. Falteg lóð. útsýnl. Hverfisgata - Hf. 6 rmrb. 135 fm einbýli á 2 heaoum. Verð 3.1 mlllj Miðvangur. e-7 herb. ieo im raðhús á tveimur hæðum Góður Innb. Mskúr. Mðgul. á gterskála Brattakínn. 3ja herb. ca. 60 Im einbýli á einni lueð auk 25 fm i kj. Húslð er nýklætt að utan. Stör lóð sem gefur staskkunarmðgul. Verö 2 mlllj. Kvíholt. 5 herb. 130 tm efrl hcao i tvíbyli Bilsk. Útsýnl. Verð 3,3 millj. Laufvangur. e-7 herb. 140 tm íb. á 1. haað. 3 ib. í stlgag. Ver02,7 mlllj. Reykjavikurvegur - Hf. Nýtog 4ra herb. 96 fm ib. á Jarðhæð. Verð 1950 þús. Útb. 50-60%. EriUhraUn. MJðg huggul. 3Ja-4ra herb 93 fm ib. á laroh Falteg iðð. Ról. staour. Þessi eign er ekigongu f skiptum f. raoh. eða göoa sérh. f Hafnarf. HríngbraUt Hf. Gullfalleg 4ra herb. 92 fm íb. a 2. hæö. 3 svefnherb Góoar innr. Goö samelgn. Innb. bflsk. Verö 2.5 millj. AlfaSkOÍð. 3ja herb. 90 fm (b. á 1. hæö Bilskur Verð 2 millj. Smyrlahraun. 3ja twrb. 90 tm ib. á 1. hæö Verð 2,2 millj. Laus strax. Krókahraun. 3ja iwrb. 96 tm göð ib. á 1. hsö. Bilsk. Verð 2,4 mlllj. Selvogsgata. 3ja herb. es tm efrl hœö í tvfbýll. Nýtt gter, gluggar, þak, raflagnir o.fl. Verð 1450 þús. Garðavegur. 3ja twrb. ss im efri heaö i tvib.húsi. Verö 1300 þús. Arnarhraun. góö 2ja iwrb. es fm ib. é 1. hsaö. Laus strax. Verö 1600- 1650 þus. Slóttahraun. 40 tm a>. i jaro- hæð Verð 1250-1300 þús HellÍSgata. 2Ja twrb. 45 fm fb. é jarðh i tvibýli Ný Innrétting. Verö 1 mlllj. Reykjav.vegur - Hf. Faneg 2Ja herb. 50 fm (b. á 3. haaö. Verö 1,5 mltlj. VesturbraUt. 2Ja herb. 45 fm risib. í timburhúsi Ösamþ. Verö 750 þús. Iðn.húsn. - Kaplahraun. 60 fm, 120 fm, 130 fm og 160 fm ivinsœlu ionaöarhverfi. Malbikuð gata. Teikn. og uppl. á skrlfst. SÖIutUm á mjðg góðum stað f Hafnarf Mlkil vetta. Uppl. aöeins á skrifst. Sumarbústaðalönd i n*- grenni höfuðb svæðis Eignarlönd, stærö 3000-6000 fm IValgeir Kristinsson hdl. ISveinn Sigurjónsson sölustj.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.