Morgunblaðið - 08.07.1992, Blaðsíða 44

Morgunblaðið - 08.07.1992, Blaðsíða 44
Gæfan fylgi þér í umferðinni t SJOV; ÁLMENNAR MORGVNBLADID, ADALSTRÆTI 6. 101 REYKJA VÍK SlMI 691100, SÍMBRÉF 691181, PÓSTHÓLF 1555 / AKUREYRI: HAFNARSTRÆTI 85 FIMMTUDAGUR 9. JÚLÍ 1992 VERÐ í LAUSASÖLU 110 KR. Söluskáli Esso í Hveragerði: LÖGREGLAN á Selfossi var köllð að söluskála Esso í Hveragerði siðdegis í gærdag en þar var þá staddur maður vopnaður hníf. Tveir lögreglumenn komu fyrst á staðinn og hótaði maðurinn þá að skera sig á háls ef þeir hefðu afskipti af honum. Lögreglumennirnir köll- uðu til liðsstyrk og tókst að lokum að yfirbuga manninn með sér- stöku táragasi, Mace, sem sprautað var framan í hann. í ljós kom að maðurinn hafði sloppið af geðdeild Borgarspítalans. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á Selfossi kom maður- inn frá Reykjavík með leigubíl að söluskálanum um kaffileytið. Lög- reglunni var síðan tilkynnt um kl. -t6.15 að aðstoðar hennar væri óskað vegna mannsins. Eftir að lögreglunni tókst að yfirbuga manninn var hann fluttur aftur á Borgarspítalann. Hulda Eggertsdóttir, starfs- stúlka í söluskálanum, segir, að eftir að leigubflstjórinn kom inn í skálann með manninum hafi hún séð að eitthvað var að hjá honum. „Leigubflstjórinn lét þess getið við mig að maðurinn vissi ekkert hvert ^fcnn væri að fara í Hveragerði og að sér hefði ekki orðið um sel er maðurinn fór að ræða um byssur og vopn í bílnum," segir Hulda. „Við ákváðum að kalla til lögreglu en maðurinn var í fyrstu rólegur hér inni og keypti sér súkkulaði- stykki. Er lögreglan kom hins veg- ar varð hann mjög æstur og dró upp þungan hníf. Hann ógnaði hins vegar ekki öðrum en sjálfum sér með hnífnum. Lögreglumönnum tókst ekki að tala hann til og því biðu þeir eftir liðsauka." Hulda segir að sjálf hafi hún orðið hrædd við manninn því henni fannst hann horfa einkennilega á sig eftir að hún hringdi á lögregl- una. Tívolíreist við Reykjavíkurhöfn Morgunblaðið/Þorkell Breskt tívolí rís nú við á Bakkastæði við Reykjavíkurhöfn og stendur til að opna það í dag. Hingað til lands eru komnir 55 starfsmenn til að sjá um uppsetningu og rekstur tívolísins og munu þeir dvelja hér til 22. júlí. Lögfræðinganefnd utanríkisráðherra skilar áliti: EES-samning'urinn brýtur Lögreglumenn af- vopnuðu geðsjúkan mann með táragasi ekki í bága við stjómarskrá NEFND fjögurra lögfræðinga, sem Jón Baldvin Hannibalsson utanrík- isráðherra skipaði, hefur komizt að þeirri niðurstöðu að samningurinn um evrópskt efnahagssvæði brjóti ekki í bága við íslenzku stjórnar- skrána. Nefndin telur að ekki sé á neinn hátt um óleyfilegt framsal ríkisvalds að ræða til stofnana EES eða Evrópubandalagsins. Eigi það við um allar þrjár greinar ríkisvaldsins, löggjafar-, framkvæmda- og dómsvald. Skipafélag- ið Víkur lét eftir sig 283 millj. skuld SKIPTUM er lokið í þrotabúi skipafélagsins Víka hf., sem úr- skurðað var gjaldþrota i lok árs 1989. Engar eignir fundust í búinu til greiðslu upp í lýstar kröfur sem samtals námu rúmum 283 miltjón- um króna. Af lýstum kröfum voru um 269 milljónir króna í íslenskum krónum og 10 milljónum króna að núvirði var lýst í bandaríkjadölum auk smærri upphæða í dönskum, sænsk- um, þýskum og enskum gjaldmiðlum. Nefnd utanríkisráðherra er skipuð þeim Þór Vilhjálmssyni hæstaréttar- dómara, Iagaprófessorunum Stefáni Má Stefánssyni og Gunnari G. Schram og Olafi Walter Stefáns- syni, skrifstofustjóra í dómsmála- ráðuneytinu. í áliti nefndarmanna kemur fram að þeir hafi skoðað ýmis ákvæði stjómarskrárinnar með tilliti til þess hvort EES-samningur- inn kynni að brjóta í bága við þau. Eina grein stjórnarskrárinnar, sem komið hafí til greina, sé 2. greinin. Þar segir að Alþingi og forseti ís- lands fari saman með löggjafarvald- ið, forseti og önnur stjórnarvöld samkvæmt stjórnarskránni og öðr- um landslögum með framkvæmda- valdið og dómendur fari með dóms- valdið. Nefndin kemst að þeirri niður- stöðu að ekki sé um framsal löggjaf- arvalds að ræða, þar sem í bókun 35 við EES-samninginn segi á ljósan og afdráttarlausan hátt að aðildar- ríkjunum sé ekki gert að framselja löggjafarvald til þeirra stofnana, sem samningurinn fjalli um. Hvað framkvæmdavald og dóms- vald varðar eru það einkum sam- keppnisreglur EES-samninganna, sem koma til skoðunar í áliti Iög- fræðinganna. Þeir telja að heimilt sé að fela stofnunum evrópska efna- hagssvæðisins það vald á sviði sam- keppnisreglnanna, sem um ræði í samningnum. „í 2. gr. stjómarskrár- innar felst meginregla, sem margar og mikilvægar undantekningar eru frá að því er varðar valdmörk inn- lendra aðila. Nokkrar undantekning- ar frá henni eru einnig í gildandi íslenzkum lögum að því er varðar erlenda valdhafa," segir í álitinu. Niðurstöður nefndarinnar voru kynntar fyrir ríkisstjóminni í gær. Jón Sigurðsson, starfandi utanríkis- ráðherra, segir að álit nefndarinnar sé fullnægjandi svar við þeirri spurn- ingu hvort EES-samningurinn sam- ræmist stjórnarskránni. Hún sé því afgreitt mál og hægt sé að snúa sér að lögfestingu samningsins og ákvæða, sem tengjast honum, af fullum krafti. Nefndarmenn mættu einnig á fund utanríkismálanefndar Alþingis, þar sem EES og stjórnarskráin voru til umfjöllunar í gær. Eyjólfur Kon- ráð Jónsson, formaður utanríkis- málanefndar, segist þrátt fyrir álits- gerð Iögfræðinganna ekki sannfærð- ur um að EES-samningurinn sam- ræmist stjórnarskrá, en hann kveðst meta störf þeirra manna, sem skip- uðu nefndina og muni grandskoða álitsgerð þeirra. Fulltrúar stjórnar- andstöðunnar í utanríkismálanefnd eru þeirrar skoðunar að vafí leiki á því áfram hvort samningurinn stand- ist stjórnarskrána. Ólafur Ragnar Grímsson, formaður Alþýðubanda- lagsins, og Ingibjörg Sólrún Gísla- dóttir, þingmaður Kvennalistans, hvetja til þess að stjórnarskránni verði breytt. Steingrímur Hermanns- son, formaður Framsóknarflokksins, segir að mörg atriði í EES-samn- ingnúm orki tvímælis og málið þurfí betri skoðunar við. Sjá fréttir á miðopnu og álit lögfræðinganefndarinnar í heild í blaði B. Bóluefni stolið af bamadeild BROTIST var inn á heilsuvernd- arstöð Reykjavíkur við Baróns- stig aðfaranótt sunnudagsins og bóluefni og adrenalini stolið af barnadeild stöðvarinnar. Tals- verðar skemmdir voru unnar á hurðum og dyraumbúnaði. Að sögn Magnúsar Þorsteinsson- ar, yfírlæknis barnadeildar, fóru innbrotsþjófarnir inn um glugga á jarðhæð á norðurgafli hússins, þar sem áður var húð- og kynsjúkdóma- deild en nú er þar engin starfsemi. Þaðan fóru þeir eftir jarðhæð upp á aðra hæð og inn á bamadeild. A leið sinni brutu þjófamir upp hurð- alæsingar, fóm inn á bókasafn stofnunarinnar og á skrifstofu starfsmannastjóra og ollu talsverð- um spjöllum. Inni á barnadeild var brotinn upp læstur ísskápur og úr honum tekið bóluefni við mænusótt, kíghósta, bamaveiki og stífkrampa og einnig lítils háttar adrenalín, sem að sögn Magnúsar Þorsteinssonar er haft við höndina við bólusetningar ef til kæmi að bóluefni ylli ofnæmislosti. ísskápurinn var svo skilinn eftir opinn og fyrir vikið eru þau lyf sem í honum voru og þjófarnir höfðu ekki á brott með sér talin ónýt. Bílddælingar biartsýnni en áður eftir fund með þingmönnum: Landsbankinn boðar stjóm Fiskvinnslunnar til fundar HEIMAMENN á Bíldudal eru bjartsýnni en áður um framtíðina eftir fund hreppsnefndar með þingmönnum kjördæmisins í gær og eftir að Landsbankinn sendi forráðamönnum Fiskvinnslunnar hf. skeyti þar sem þeir eru boðaðir á fund bankamanna um lokunina. Á fundinum í gær samþykktu þingmennirnir og hreppsnefndin til- mæli til viðskiptaráðherra um að hann athugi lokun Landsbankans á bankaviðskiptum við Fiskvinnsluna hf. og ræði um úrlausn við sfjórn Landsbankans. Jón Sigurðsson, viðskiptaráðherra, sagði í • gærkvöldi að hann muni biðja bankasljórnina að koma til fundar við sig sem fyrst, vonandi í dag, og kynna honum málið. Magnús Björnsson, stjómarfor- maður Fiskvinnslunnar hf., sagðist í gær óttast afdrif fyrirtækisins og sagðist vita að því yrði ekki bjarg- að nema með verulegum og sértæk- um aðgerðum. Hann sagðist setja allt sitt traust á bankastjóm Lands- 1 bankans og fundinn sem hún hefur boðað stjórn og framkvæmdastjóyn Fiskvinnslunnar til á föstudag. „Eg vona að þeir gefi okkur svigrúm til að vinna okkur út úr þessum vanda;“ sagði Magnús. Hann sagði að talað hefði verið um að 200 milljónir þurfi til að gera fyrirtæk- in tvö á Bfldudal vel rekstrarhæf, annað hvort með afskriftum skulda eða auknu hlutafé og sagði að nauðarsamningar hefðu verið nefndir í því sambandi. Viðskiptaráðherra sagði, þegar leitað var eftir viðbrögðum hans við tilmælum þingmannanna, að hann myndi verða við óskum þeirra um að ræða við Landsbankann en vakti athygli á því að ráðuneytið hefði ekki boðvald yfír bankanum. Brynjólfur Helgason, aðstoðar- bankastjóri Landsbankans, sagði í gær að bankinn myndi ræða beint við stjórnendur Fiskvinnslunnar hf. en ekki á opinberum vettvangi. Sjá fréttir og viðtöl á bls. 18-19

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.