Morgunblaðið - 08.07.1992, Blaðsíða 4

Morgunblaðið - 08.07.1992, Blaðsíða 4
seer uui. .8 RUDAamivaiK aiaAjavjunflOf/. MORGUNBLAÐIÐ MIÐVIKUDAGUR 8. JULI 1992 Jl Ný skýrsla OECD um efnahagshorfur á íslandi: Reiknað með áframhaldandi kyrrstöðu á næstu misserum Hið jákvæða er mikil lækkun verðbólgunnar í NÝRRI skýrslu sem OECD hefur gefið út um efnahagshorfur á ís- landi fyrir árin 1991/1992 kemur m.a. fram að reiknað er með áfram- haldandi kyrrstöðu í efnahag Iandsins á næstu misserum. Þessa þróun má að mestu rekja til versnandi ytri skilyrða svo sem samdráttar í þorskveiðum og verðfalls á áli á erlendum mörkuðum. En fyrirhuguð- um álframkvæmdum sem hefjast áttu á þessu ári var slegið á frest vegna mikils framboðs á áli frá samveldisríkjunum og söfnun birgða í framhaldi af því. Bjarta hliðin á efnahagsmálunum er hin mikla lækk- un verðbólgunnar. í skýrslu OECD kemur fram að efnahagshorfur mótist öðru fremur af væntanlegum fiskafla og þróun fískverðs. Horfur í þessum efnum eru ekki uppörvandi. Samkvæmt nýjustu upplýsingum um ástand þorskstofnsins er líklegt að takmarka þurfi sókn til að tryggja eðlilegan viðgang stofnsins. Heimsmarkaðs- verð á fiski var hátt á síðasta ári og er enn miðað við undanfarin ár. Því virðist sennilegra að fiskverð lækki á næstu árum en hækki. Ástandið á álmörkuðum gæti einnig haft tölu- VEÐUR verð áhrif á hagvöxt á íslandi. Verð á áli er mjög lágt um þessar mundir í sögulegu samhengi og ætti að hækka samfara auknum hagvexti í heiminum. OECD telur þó ósennilegt nú að álframkvæmdir hefjist nægi- lega snemma til þess að mikilla áhrifa af þeim gæti á íslenskt efna- hagslíf næstu tvö árin. Bjarta hliðin á fslenskum efna- hagsmálum er hin mikla lækkun verðbólgunnar sem komin var niður á svipað stig og í öðrum OECD-lönd- um í árslok 1991. OECD segir að festa í efnahagsstjórn og hófsamir kjarasamningar séu forsenda fyrir áframhaldandi stöðugleika í efna- hagsmálum. í þessu sambandi sé mikilvægt að ríkisstjórn láti ekki undan kröfum um aukin útgjöld og tefli þannig ríkisfjármálum í tvísýnu. Slík stefna geti skilað miklum ávinn- ingi. Lág verðbólga getur skapað forsendur fyrir stöðugleika á fjár- magnsmarkaði. Ávinningurinn af slíkum stöðugleika er að stjómvöld fylgí trúverðugri stefnu í peninga- málum. Þennan trúverðugleika megi styrkja með auknu sjálfstæði Seðla- bankans í samræmi við nýtt frum- varp til laga um bankann. OECD telur að hallinn á ríkisbú- skapnum nú sé meiri en svo að hægt sé að grípa til skattalækkana eða aukinna ríkisútgjalda til að auka eft- irspurn í hagkerfinu. Hrein lánsþörf ríkissjóðs, sem OECD álítur mikil- vægustu ríkisfjármálastærðina, er nú 2-3% af landsframleiðslunni. IDAGkl. 12.00 Heimild: Veourstofa islands (Byggt é veðurspá kl. 16.151 gær) VEÐURHORFUR I DAG, 7. JULI YFIRLtT: Á Grænlandshafi er 998 mb lægð sem þokast norðaustur en hæðarhryggur vestur af Noregi þokast heldur suður. SPÁ: Frerrtur hvöss suðvestanátt með skúrum sunnan- og vestanlands, en bjart víða um austanvert landið. VEÐURHORFUR NÆSTU DAGA: HORFUR A FÍMMTUDAG OG FÖSTUDAG: Fremur hæg vestan- og norðvestanátt. Skúrir vestan- og norðvestanlands, en þurrt og bjart um austanvert iandið. Hiti 6 ttl 11 stig. Svarsími Veðurstofu íslands — Veðurfregnír; 990600. o Heiðskírt r r r r r r r r Rigning Léttskýjað Hálfskýjað * / * * / r * r Slydda * * * * * * * * Snjókonrta Skýjað Alskýjað V v" V Skúrír Slydduél Él Sunnan, 4 vindstig. Vindörin sýnir vindstefnu og fjaðrimar vindstyrk, heil (jöður er 2 vindstig. 10° Hitastig V Súld = Þoka itig.. FÆRÐAVEGUM: »1.17.3019») Allir helstu vegir um landið eru nú greiðfærir. Fjallabaksleið nyrðri hefur nú verið opnuð. Fært er fjallabílum um Lakaveg, Kjalveg, Sprengisand um Bárðardal, nyrðri Gæsavatnaleíð, Öskjuleið, Kverkfjallaleið og um Fljótsdalsheiði f Snæfell. Uxahryggir og Kaldidalur eru opnir allri um- ferð. Ófært er um Fjallabaksletð syðri en gert er ráð fyrir að sú leið Opnist nú í vikunni. Vegagerðin. VEÐUR VÍÐA UM HEIM kl. 12.00 ígær að f$l. tíma Akureyri fteykjavfk hiti veður 16 skýjað 8 súld Bergen Hclsinki Kaupmannahöfn Narssarssuaq Nuuk Óstó Stokkhólmur Þórshöfn 18 léttskýjað 14 skdr 24 léttskýjað 7 alskýjað 1 þoka 24 léttskýjao 20 léttskýjað 12 þoka Algarve Amsterdam Barcelong Berlín Chicago Feneyjar Frankfurt Glasgow Hamborg London LosAngeles Ltíxemborg Madríd Malaga Mallorca Montreal NewYork Ortando Pat-fs Madeira Róm Vín Washington Winnipeg 25 þokumóða 20 léttskýjað vantar 21 skýjað 18 alskýjafi 22 þokumóða 17 Skýjoð 22 skýjað 23 hálfskýjað 20 skýjað 21 alskýjað 18 skýjafi 24 skýjað 24 léttskýjað 26 téttskýjao 15 þokumoða 20 léttskýjað 25 hoiðskírt 21 skýjað 21 skýjað 23 léltskýjað vantar 20 léttskýjað 15 skýjað Þetta sé óþægilega hátt hlutfall og þurfi að lækka á næstu árum. Þótt nú sé stefnt að jöfnuði í ríkisfjármál- um 1993 telur OECD að erfitt verði að ná því markmiði í Ijósi horfa um áframhaldandi kyrrstöðu í þjóðavbú- skapnum en brýnt er að aðhalds verði gætt í ríkisfjármálum. Hvað varðar umbætur í hagkerf- inu telur OECD að hagræðing í veið- um, með auknu frelsi til kvótavið- skipta, geti leitt til verulegs sparnað- ar og tekjuauka fyrir sjávarútveginn og þjóðarbúið. Til skamms tíma geti það leitt til aukins atvinnuleysis og byggðaröskunar en sveigjanleiki ís- lenska vinnumarkaðarins gefur til- efni til að ætla að þessi aðlögunar- vandi sé leysanlegur. Frekari umbætur á sviði fjármála hafa einnig til lengri tíma litið örv- andi áhrif á framleiðni hagkerfisins vegna þess að aðhald markaðsafla að ákvörðunum um fjárfestingar eykst. OECD nefnir að einkavæðing húsnæðislánakerfisins gefi einkaaðil- um kost á meiri fjölbreytni á fjár- magnsmarkaðinum. Og í því skyni að gera innlenda fjármagnsmarkað- inn skilvirkari megi einnig bjóða út ríkisverðbréf og loka fyrir aðgang ríkissjóðs að lánsfé úr Seðlabankan- um eins og ríkisstjórnin stefnir nú að. Fiskimjölsverksimðjan á Kletti. Borgarráð: Verksmiðjan áKlettifær rekstrarleyfi BORGARRÁÐ hefur samþykkt sainhljóðii að veita fiskimjölsverk- smiðju Faxamjöls hf. á Kletti í Reykjavík bráðabirgðaleyfi fyrir áframhaldandi rekstri á næstu loðnuvertíð. Leyfið er veitt með því skilyrði að ákvæði um bráða- birgðaleyfi verði fylgt í hvívetna. Gert er ráð fyrir að leyfið gildi í tvo til fjóra mánuði. Kristín Á. Olafs- dóttir, Nýjum vettvangi, lagði fram bókun á fundinum, þar sem fram kemur að vegna atvinnuástands og í ljósi þess að verksmiðjan verður rifín á næsta ári vegna skipulags, þá greiði hún atkvæði með bráða- birgðaleyfinu. íslenskur fiskur á frönskum þjóðvegnm: Talið að fiskurinn liggi ekki undir skemmdum STARFSFÓLK Sölumiðstöðvar hraðfrystihúsanna í París var í sam- bandi við flutningsaðila fisks frá íslandi á klukkustundar fresti í gær til að fylgjast með gangi mála en talið er að 10 til 12 gámar af frystum fiski héðan séu í tepptum flutningabílum á frönskum þjóðvegum. Lúðvík B. Jónsson hjá SH í París sagði í samtali við Morgunblaðið að vitað væri um flutningabíla með ís- lenskan fisk sem búnir væru að vera fastir í fimm daga. Hann sagði að ekkert benti til þess í gær að umferð- arhnútarnir væru að leysast og svo virtist sem óeirðalögreglunni hefði aðeins tekist að leysa úr málunum í mjög litlum mæli. Hann sagði að ekki væri vitað til þess að fiskur frá íslandi lægi neins staðar undir skemmdum. „Við vorum smeykir við eitt tilvik þar sem við fréttum að bíll væri að verða olíulaus um helgina. Sá bíll fékk hins vegar olíu á nærstöddum bóndabæ til að setja á frystitankinn þannig að hann gat haldið vörunni frystri. I dag vit- um við því ekki um neina vöru sem er að skemmast eða liggur undir skemmdum," sagði Lúðvík. Fundur BSRB og Starfsmannaráðs Keflavíkur: Akyeðið að bíða eftir bæjarstjóra við munum standa á réttindum okkar félagsmanna en málið er í athugun," segir Ogmundur. -----------» ? ?----------- Borgarráð: Hjólaleiga í Laugardal BORGARRÁD hefur samþykkt til- lögu Iþrótta- og tómstundaráðs, að verða við ósk um að komið verði upp aðstöðu fyrir hjólaleigu við tjaldstæðin í Laugardal í sum- ar. Er gert ráð fyrir um 50 reið- hjólum til útleigu. í erindi Geirs Birgis Guðmunds- sonar og Jónasar Þórðarsonar er óskað eftir aðstöðu fyrir rekstur hjólaleigu ásamt tengdri þjónustu við tjaldstæðin. Gera þeir ráð fyrir að leigan geti veitt tveimur mönnum vinnu í þtjá ti! fjóra mánuði en þeir eru báðir atvinnulausir. Á FUNDI Starfsmannafélags Keflavíkur og BSRB í gær var farið yfir réttindi þeirra starfs- manna á bæjarskrifstofu, í tækni- deild og hjá Sérleyfisbifreiðum Keflavikur sem bæjarráð Kefla- víkur hefur tekið ákvörðun um að segja upp störfum. Hólmar Magnússon, formaður Starfs- mannafélags Keflavíkur, segir að ekki verði ákveðið hvernig' brugð- ist verði við uppsögnunum fyrr en rætt hafi verið við bæjarstjóra en hann kemur úr sumarleyfi 20. júlí nk. „Við skoðuðum stöðuna og könn- uðum hvaða réttindi hver og einn starfsmaður sem sagt var upp hefði," segir Hólmar. „Það voru hins vegar engar ákvarðanir teknar um hvernig brugð- ist verði við þessu. Ætlunin er að eiga fund með bæjarstjóra þegar hann kemur úr fríi eftir hálfan mán- uð. Fram að þeim tíma verður beðið með allar aðgerðir," segir Hólmar. Ögmundur Jónasson, formaður BSRB, segist ekkert vilja gefa upp um afstöðu sína fyrr en málið hefði verið kannað nánar. „Það er ljóst að

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.