Morgunblaðið - 08.07.1992, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 08.07.1992, Blaðsíða 2
MORGUNBLAÐIÐ MIÐVIKUDAGUR 8. JULI 1992 Morgunblaðið/Þorkell Kaldidalur kemur vel undaii vetri Vegurinn yfír Kaldadal kemur vel undan vetri, að sögn vegagerðarmanna í Borgarnesi. Kaldidalur var opnaður fyrir skömmu, heldur fyrr en venjulega, og var myndin tekin þegar vegurinn yfír ræsið á Lambá var heflaður en þar var aðalfarartálminn. Einnig þurftu vegagerðarmenn að renna í gegnum skafla á Langa- hrygg. Veiðieftirlitsmenn á frystitogurum: Útgerðin ber allan kostnað vegna eftírlitsmanna um borð Ekki skattlagning heldur endurgreiðsla á kostnaði UTGERÐIR frystitogara munu greiða allan kostnað sem hlýst af veru veiðieftirlitsmanna um borð, þar á meðal laun þeirra, að sögn Árna Kolbeinssonar, ráðuneytisstjóra sjávarútvegsráðuneytisins, en sjávarútvegsráðherra mun síðar í þessum mánuði setja reglu- gerð um eflingu veiðieftirlits þar sem gert verður ráð fyrir veiði- eftirlitsmönnum um borð í öllum frystitogurum. Árni segir að þarna verði ekki um skattlagningu að ræða, heldur endurgreiðslu á kostn- aði við veiðieftirlitið. Þorsteinn Már Baldvinsson, framkvæmda- stjóri Samherja á Akureyri, segist ekki telja meiri ástæðu til að hafa veiðieftirlitsmenn um borð í frystitogurum en öðrum skipum flotans. Undir það tekur Sturlaugur Sturlaugsson hjá Haraldi Böð- varssyni á Akranesi, sem jafnframt segist ekki gera ráð fyrir að eftirlitið verði með þessum hætti til frambúðar. Árni Kolbeinsson sagði að lögum samkvæmt beri útgerðin kostnað af hinu almenna veiðieftirliti og ljóst sé að útgerðir fullvinnsluskipa muni einnig þurfa að taka á sig kostnað vegna veru veiðieftirlits- manna um borð. Þannig beri út- gerðunum að sjá þeim fyrir fæði og útbúnaði og auk þess að greiða þeim laun fyrir þann tíma, sem þeir séu um borð, bæði föst laun og yfirvinnukaup. Hins vegar sé grundvallaratriði að launakjör þeirra verði ekki tengd verðmæti aflans á neinn hátt. Árni sagði enn óljóst hve mikinn kostnað þetta aukna eftirlit hafí í för með sér, en hins vegar sé ljóst að fjölga verði veiðieftirlitsmönn- um verulega, enda sé um 54 full- vinnsluskip að ræða. Þorsteinn Már Baldvinsson, framkvæ.mdastjóri Samherja, segir að auðvitað þurfi eftirlit með veið- unum að vera fyrir hendi. Hann telji hins vegar ekki að það sé meiri ástæða til að setja eftirlits- menn um borð í frystitogarana en til dæmis í allar trillurnar, enda séu frystitogaramenn alveg jafn- löghlýðnir og aðrir í atvinnugrein- inni. Hann sagðist að öðru leyti ekki vilja tjá sig um málið fyrr en reglugerð sjávarútvegsráðuneytis- ins liti dagsins ljós. Sturlaugur Sturlaugsson, að- stoðarframkvæmdastjóri Haraldar Böðvarssonar, segir að þetta mál snúist fyrst og fremst um það, hvort sjávarútvegsráðuneytið treysti útgerðarmönnum til að sinna skyldum sínum. Ef veiðieftir- litsmenn verði um borð í frystitog- urunum allt árið vantreysti ráðu- neytið þeim augljóslega. Sturlaugur segist telja alveg Stéttarfélag lögfræðinga í ríkisþjónustu: Löglærðir fulltrú- ar eru hvattir til að mæta til vinnu Fjarvistir eru taldar ólögmætar STJÓRN Stéttarfélags lögfræðinga í ríkisþjónustu hvetur félags- menn sína til þess að mæta aftur til vinnu í dag, miðvikudaginn 8. júlí. Þetta eru viðbrögð stjórnarinnar í kjölfar yfirlýsingar dóms- og kirkjumálaráðuneytis um að það telji fjarvistir lög- lærðra fulltrúa hjá sýslumannsembættum ög héraðsdómstólum ólögmætar og ef þeir komi ekki til starfa sem fyrst sé litið svo á að þeir hafi látið af störfum. ings um starfssamning eftir gildis- töku laga um aðgreiningu dóms- og framkvæmdavalds 1. júlí sl. Dóms- og kirkjumálaráðuneytið sendi í fyrradag, mánudaginn 6. júlí, bréf til héraðsdómstóla og sýslumannsembætta þar sem lög- lærðir fulltrúar hafa ekki mætt til starfa frá 1. júlí sl., þar sem fram kemur að ráðuneytið telji þessar fjarvistir ólögmætar nema að full- trúar hafi verið veikir eða í orlofi. í fréttatilkynningu frá ráðuneyt- inu kemur fram að í bréfinu er yfirmönnum löglærðra fulltrúa hjá þessum embættum falið að boða þá á fund og krefjast þess að þeir mæti þegar til vinnu. Ef þeir verða ekki við því ber yfirmönnum að tilkynna að svo sé litið á að við- komandi hafi látið af störfum. Samkvæmt heimildum Morgun- blaðsins er búist við að samninga- viðræður stéttarfélagsins og samninganefndar ríkisins haldi nú áfram. Forsvarsmenn Stéttarfélags lögfræðinga í ríkisþjónustu vilja ekki tjá sig um málið við fjölmiðla á þessu stigi. Stjórn Stéttarfélags lögfræð- inga í ríkisþjónustu sendi frá sér stuttort bréf eftir að hafa fundað um málið í gær, þriðjudaginn 7. júlí, þar sem hún hvetur félags- menn til þess að mæta til vinnu í dag. En sumir félagsmenn í Stétt- arfélagi lögfræðinga í ríkisþjón- ustu er starfa hjá sýslumannsemb- ættum og héraðsdómstólum hafa ekki komið til vinnu vegna ágrein- óþarft að búa til þennan viðbótar- kostnað fyrir útgerðirnar en hann hafí hins vegar ekki trú á að það ástand vari lengi. Um er að ræða margvíslegar mælingar og tilraunir í líkönum, sem Vita- og hafnamálastofnun annast. Sigurður B. Hauksson Flugmaður- inn sem fórst Flugmaðurinn sem lést er flugvél hans fórst við Heklu- rætur síðastliðið föstudags- kvöld hét Sigurður B. Hauks- son. Hann var tvítugur að aldri, fæddur 23. mars 1972, var búsettur á Hjarðarhaga 56 í Reykjavík og lætur eftir sig unnustu. Ákvörðun samgönguráðherra: Ferjur og flóabátar undir stjórn vlgagerðarinnar Gæti hækkað bensíngjald og þungaskatt SamgSnguráðherra hefur ákveðið að Vegagerð ríkisins skuli í fram- tíðinni hafa yfirumsjón með rekstri ferja og flóabáta við ísland. Með- al annars er gert ráð fyrir að Vegagerðin sjái um möguleg útboð á rekstri skipanna. Að sögn Þórhalls Jósepssonar, deildarsrjóra í sam- gönguraðuneytinu, mun fara fram endurskoðun tekjustofna Vegagerð- arinnar samfara auknum útgjöldum hennar vegna rekstrarstyrkja ferjanna. Kann þetta að hafa í för með sér hækkanir á mörkuðum tekjustofnum Vegagerðar ríkisins, að sögn Þórhalls. Meðal markaðra tekjustofna er þungaskattur og bensíngjald. „Mér finnst eðlilegt að þessi mál séu í endurskoðun og reynt að finna leiðir til að reka þetta betur," sagði Magnús Jónasson, framkvæmda- -stjóri Herjólfs hf. í Vestmannaeyj- um, sem ekki hafði heyrt af ákvörð- un ráðherra þegar Morgunblaðið bar hana undir hann í gær. „Vegagerðinni hefur verið falið að setja fram tillögur um fyrirkomu- lag á eignarhaldi og rekstri þessara skipa," sagði Þórhallur Jósepsson, en eins og fram kom í Morgunblað- inu fimmtudaginn 11. júní er styrk- þörf núverandi rekstraraðila um 300-400 milljónir króna á ári, og skuldastaða þeirra við ríkissjóð slík, að ekki er gert ráð fyrir að lánin fáist endurgreidd af rekstri þeirra. Þórhallur kvað hugmyndina vera þá að Vegagerð ríkisins verði gerð að milliliði um styrkveitingar til Ríkið veitir 40 millj. tíl undirbúningsrann- sókna á Keilisnesi Viðræður við álfyrirtækin verða í haust RÍKISSTJÓRNIN hefur ákveðið að veita 40 miHjómim kr. á þessu ári tíl undirbúningsrannsóknavegnahafnargerðaríFlekkuvíkáKeilisnesi.Jafn- framt ákvað hún að gera tillögu um lántöku á 55 uii llj ónu m kr. i frumvarpi til lánsfjárlaga fy rir 1993 til að standa straum af kostnaði við rannsóknirn- ar. Undirbúningsrannsóknirnar hefjast á næstu dögum og á að vera lokið á fyrri hluta árs 1993, að sögn Jóns Sigurðssonar iðnaðarráðherra. Lántakandinn verður Hafnarsjóður Flekkukvíkurhafnar sem er í eigu Vatnsleysustrandarhrepps en ríkis- ábyrgð verður veitt fyrir láninu. Hafnamálastofnun hafði gert kostnaðaráætlun sem nam 52 millj- ónum kr. Eftir að málið var rætt að nýju milli ríkisstjórnarinnar og Vita- og hafnamálastjórnar var niðurstað- an sú að 40 milljónir kr. nægðu til þessa verkefnis. „Við erum að ljúka öllum tækni- legum atriðum í samningunum og erum í stöðugu sambandi við Atlant- sálhópinn. Forstjórar Hoogovens voru, eins og kom fram í fjölmiðlum, í heimsókn hér á landi, og ég geri sömuleiðis ráð fyrir að hafa í sumar samband við forstjóra Alumax. Síðan verða fundir í september, sem ég tel líklegast að verði hér á landi, á milli helstu nefndanna í þessu máli, en þó verða fundir samninganefnda ekki fyrr en í byrjun október. Þá vonast ég til að unnt verði að skýra línurnar í málinu en ég verð mjög var við það að allir aðilarnir eru mjög staðfastir í sínum ásetningi að reisa hér álver þegar færi gefst," sagði viðskipta- ráðherra. Hann sagði að mun minna ál hefði borist frá fyrrum sovétlýðveldum á þessu ári en í fyrra og álverð hefði verið að hækka síðustu daga. „Lík- urnar fyrir byggingu álversins hafa ekki minnkað og horfurnar eru frek- ar bjartari en þær voru fyrir hálfu ári," sagði viðskiptaráðherra. rekstursins og sem mögulegur út- boðsaðili, en ekki sem eignar- eða rekstraraðili. Samgönguráðuneyti og Vegagerð muni því ekki vera aðilar að stjórnun fyrirtækjanna. Aðspurður kvað hann óvíst á þessu stigi hvort ríkið leysti skipin til sin. „Það er ekki komið að því að hægt sé að segja til um hvort alfar- ið verði um að ræða útboð á rekstr- inum, eða hvort einhvers staðar verði aðrar leiðir farnar," sagði Þórhallur. „Að minnsta kosti ætlum við ekki að byrja á því að brjóta upp þau félög sem starfandi eru á þessu sviði." Aðspurður kvað Þórhallur ekki vera um stefnubreytingu í ferju- rekstri að ræða á þessu stigi, heldur lið í samræmingu samgöngumála. Þó væru möguleikamir á stefnu- breytingu jafn opnir og áður.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.