Morgunblaðið - 19.11.1996, Blaðsíða 42

Morgunblaðið - 19.11.1996, Blaðsíða 42
42 ÞRIÐJUDAGUR 19. NÓVEMBER 1996 MORGUNBLAÐIÐ MIIMIMINGAR t Ástkær eiginmaður minn og faðir okkar, ÓSKAR ÓÐINN VALDIMARSSON, Aðalgötu 8, Hauganesi, lést í Landspítalanum laugardaginn 16. nóvember. Fyrir hönd annarra ættingja og vina, Hanna Bjarney Valgarðsdóttir og börn. t Eiginmaður minn og faðir okkar, FINNUR EYDAL tóniistarmaður, lést í Landspítalanum 16. nóvember. Helena Eyjólfsdóttir, Hörður Eydal, Laufey Eydal, Helena Eydal. t Elskulegur eiginmaður minn, VIKTOR G.A. GUÐMUNDSSON veggfóðrarameistari, lést í Sjúkrahúsi Reykjavíkur aðfaranótt 17. nóvember. Jarðarförin auglýst síðar. Fyrir hönd aðstandenda, Alma Guðmundsson. t Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, systir og amma, GUÐLAUG ÓSK GUÐMUNDSDÓTTIR, Dvalarheimili aldraðra, Stykkishólmi, lést í St. Fransiskusspítalanum 15. nóv- ember. Jarðarförin auglýst síðar. Sigurborg Þóra Jóhannesdóttir, Iftikar Qazi, Karvel Hólm Jóhannesson, Guðfinna D. Arnórsdóttir, Sturlaug Rebekka Rut Jóhannesdóttir, Godson Anuforo, Kjartan Guðmundsson, og barnabörn. t Eiginmaður minn, faðir okkar, tengda- faðir, afi og langafi, MAGNÚSGUÐMUNDSSON matsveinn, Boðahlein 26, Garðabæ, lést á Hrafnistu, Hafnarfirði, sunnudag- inn 17. nóvember sl. Anna Margrét Elíasdóttir, Ragnar S. Magnússon, Guðlaug P. Wium, Svanhvít Magnúsdóttir, Kristján E. Halldórsson, Elfn G. Magnúsdóttir, Ágúst Oddsson, barnabörn og barnabarnabörn. t Faðir okkar, tengdafaðir og afi, SVERRIR SVEINSSON blikksmiður, Hjallabraut 39, Hafnarfirði, sem lést í Landspítalanum 12. nóvem- ber, verður jarðsunginn frá Víðistaða- kirkju miðvikudaginn 2Ö. nóvember kl. 13.30. Blóm og kransar eru vinsamlega af- þakkaöir, en þeim, sem vildu minnast hans, er bent á Hjartavernd. Gunnnar Sverrisson, Sigrún Sigtryggsdóttir, Valgarður Sverrisson, Sveinn Sverrisson, Heiðar Sverrisson, Davíð Sverrisson, Dísa Sverrisdóttir, Björn Sverrisson, GUÐMUNDUR ARNLA UGSSON + Guðmundur Arnlaugsson fæddist í Reykjavík 1. september 1913. Hann lést í Land- spitalanum 9. nóv- ember síðastliðinn og fór útför hans fram frá Dómkirkj- unni í Reykjavík 15. nóvember. Fyrir nýnema í Menntaskólanum við Hamrahlíð haustið 1967 var rektor skól- ans þjóðsaga. Það var mynd af honum í Öldinni okkar frá því hann var fararstjóri í skákför til Argentínu 1939. Við höfðum heyrt í honum í útvarpinu og lesið eða heyrt um Tölur og mengi, bók og útvarpsþætti þar sem skipt var rækilega um viðfangsefni í stærð- fræðikennslu. Hann var búinn að kenna í upp undir 30 ár og þeir sem höfðu heyrt sögur úr menntaskólan- um höfðu heyrt um Guðmund Am- laugsson. Svo sáum við hann. Frekar smá- vaxinn, kvikan í hreyfingum, hóg- væran í tali, stöku sinnum lágvær- an, en skýrlegan og nokkuð ákveð- inn, eins og hann vissi hvað hann ætlaði sér. Hann gekk um gang skólans í frímínútum með sama lagi, hógværð en röskleika sem opnaði leið gegnum þétta hópa. Hann var húsbóndinn á staðnum en hafði með sér ágætan hóp kenn- ara og glöggan ritara. Skólinn sem Guðmundur Arn- laugsson og samstarfsmenn hans voru að móta vakti strax athygli, hver námsgrein hafði sína stofu og bekkirnir gengu á milli. Þegar kennsla byrjaði uppgötvuðu nýnem- ar að búnaður í fagstofunum var ekki mikilfenglegur, nema helst í efnafræðistofunni. Það var í upp- hafi frekar kennarinn en búnaður í stofunum sem iagði til það and- rúmsloft sem átti að fýlgja hverri grein. í samanburði við áfangakerf- ið fimm árum síðar voru fagstofurn- ar ekki mikil breyting frá bekkja- stofukerfi sem fólk var vant, en skólinn gat sér strax það orð að þar væri mörg nýbreytni í skipulagi og kennslu. Fyrstu ár skólans stóðu nemendur þó upp þegar kennarar komu inn í kennslustofu og þéruðu þá. Strax var ákveðið að bjóða fjöl- breytt námsval, auk stærðfræði- deildar og máladeildar var í boði nýmáladeild og náttúrufræðideild, tónlistarbraut kom síðar. Nýbreytn- in mæltist svo vel fyrir, að eftir könnunarferð um fyrstubekkina snemma árs 1968 þurfti rektor að fara aðra ferð og spyija hvort það væru ekki einhveijir sem gætu hugsað sér að fara í latínudeild. Guðmundur kenndi sjálfur, nýnemum líka. í minningunni tókst það án þess að mæða af stjórnunarstörfum spillti kennslunni nokkuð. Svo kenndi hann stærðfræði- deildarbekkjunum í öðrum árgangi skólans stærðfræði til stúd- entsprófs. Kennaran- um lét vel að útskýra og hann var góður fræðimaður, leiddi á réttan veg þá sem lentu í villum, greiddi úr flækjum í flóknum hugrenning- um nemenda um smáatriði í náms- efninu og hvatti alla. Hann fékk nemendur til þess að setja markið hátt, leggja mikla vinnu í heima- dæmi og lestur og hann skilaði þessum hópi út úr skólanum með gott veganesti í stærðfræði. Auk persónulegrar samveru í kennslustundum hlustuðum við á setningar- og skólaslitaræður rekt- ors þar sem dijúgur hluti fór í að rekja byggingasögu Hamrahlíðar- skólans. Stundum hafði miðað vel, stundum virtist ekkert hafa bæst við frá síðustu ræðu. Eftir á má geta sér þess til að þar hafí verið í bakgrunni saga baráttu um bygg- ingafé. Þessari tvöföldu sögu er ekki lokið, en aðrir hafa tekið við því hlutverki að rekja hana. Þegar skólinn var orðinn fullset- inn og annir rektors meiri komu þó nokkrir stúdentar úr fyrstu ár- göngunum til kennslu um skamman eða langan tíma, annaðhvort sam- hliða háskólanámi eða að því loknu. Handleiðsla Guðmundar var undir- rituðum mikilvæg í þeirri stöðu, auk góðra ráða sem enginn hörgull var á frá öðrum stærðfræðikennurum skólans. Síðustu árin hitti maður Guðmund Arnlaugsson stundum á fömum vegi. Hann var alltaf að, sótti orðanefndarfundi vestur í Há- skóla, þýddi Sögu tímans og skrif- aði um hugðarefni sín. í 25 ára stúdentsafmæli í vor kvaddi Guðmundur sér hljóðs. Kannski rifjaði hann upp eitthvað úr þeirri sögu sem hann átti sameig- inlega með okkur. Það hvarf þá strax í skuggann af hugleiðingu og áminningu um manngildið sem hélt áheyrendum föngnum og var magn- aður lokapunktur á námi okkar hjá honum. Að leiðarlokum vottum við minn- ingu Guðmundar Arnlaugssonar virðingu og ástvinum hans samúð. Helgi Þórsson. Jón Atli Játvarðarson, Sigríður Magnúsdóttir og barnabörn. t Astkær eiginmaður minn, KRISTINN SIGURÐSSON, áðurtil heimilis á Grettisgötu 57B, andaðist á Droplaugarstöðum föstudaginn 15. nóvember. Torfhildur Þorkelsdóttir. t Alúðarþakkir fyrir auðsýnda samúð og virðingu við andlát og útför bróður okkar, HANNIBALS GUÐMUNDSSONAR. Hulda Ólafsdóttir Getz, Kristján J. Ólafsson. Kveðja frá Mennta- skólanum í Reykjavík Guðmundur Arnlaugsson varð stúdent árið 1933 frá Hinum al- menna menntaskóla í Reykjavík. Hann var frábær námsmaður og varð hæstur það vor í stærðfræði- deild skólans. Guðmundur var kenn- ari við Menntaskólann í Reykjavík árin 1946-1965. Hann kenndi jafnan stærðfræði, en einnig oft eðlis- og efnafræði og stundum stjörnufræði. Guðmundur naut mikillar virðing- ar nemenda sinna. Það fór ekki fram hjá þeim að hér var afburðamaður á ferð. Framsetning hans var afar skýr og lifandi. Jafnframt því að vera mikill raungreinamaður var Guð- mundur mikill húmanisti, m.a. unni hann íslenskri tungu, skáklist og tónlist. Hann var góður maður, hlý- legur í viðmóti og ljúfur í framkomu við nemendur og samstarfsmenn. Er Guðmundur varð rektor Menntaskólans við Hamrahlíð árið 1965 lét hann af störfum við Mennta- skólann í Reykjavík eftir langt og farsælt starf þar. Hans biðu þá merk brautryðjandastörf í þágu hins nýja menntaskóla, sem varð vagga áfangakerfisins, og mótaðist það í rektorstíð hans. Guðmundur hafði jafnan hlýjar taugar til gamla skólans og kom það glögglega fram í viðræðum við gamla nemendur og fýrrverandi samstarfs- menn. Guðmundur kom í skólann sl. vor í tilefni 150 ára afmælis hans og hafði greinilega af því mikla ánægju. Hann var einkar áhugasam- ur um sögu stærðfræðinnar og ann- arra greina. Þótt aldur færðist yfír var Guð- mundur sífijór um fræði sín. Mér er sérstaklega minnisstætt erindi, sem hann flutti fyrir fáeinum misserum á fundi Islenska stærðfræðafélagsins um Olaf Daníelsson. Guðmundur var gæddur þeim sérstaka hæfíleika — með skýrri framsögn, áheyrilegum málflutningi og stórkostlegri mann- lýsingu — að lýsa Ólafi þannig að áheyrendur sáu hann ljóslifandi fyrir sér. Þetta var afar áhugavert erindi. Guðmundi Amlaugssyni, einum mikilhæfasta kennara í langri sögu Menntaskólans í Reykjavík, eru að leiðarlokum þökkuð störf í þágu skól- ans og vandamönnum hans vottuð innileg samúð. Blessuð sé minning Guðmundar Amlaugssonar. Yngvi Pétursson. Ekki er ýkja langt síðan Guð- mundur Arnlaugsson sat hjá mér og rifjaði upp minningu frá æsku- ámm, þegar hann var að alast upp vestur á Nýjatúni, þar sem síðar var nefnt á Sólvöllum. Hann hafði áður sagt mér af fyrstu kynnum sínum af Leifi Ásgeirssyni og fýsti mig að fregna nánar af því. Vitaskuld þekkti tíu ára drenghnokki ekki sína eigin framtíð, en síðar urðu kynni þeirra náin og var samstarf þeirra farsælt áratugum saman. Fyrsti þátturinn í ævistarfi Guð- mundar hófst, þegar hann kom heim frá Danmörku eftir stríð, stærð- fræði- og eðlisfræðikennsla við Menntaskólann í Reykjavík ásamt viðamikilli stærðfræðikennslu við verkfræðideiid Háskólans. Frábærr- ar kennslu hans naut ég þar á báðum stöðum í fjóra vetur samfleytt. Ljúf- mennsku hans, varfærni í garð nem- enda, samfara festu, seiðandi radd- beitingar, sem þjóðin öll kynntist svo vel í skákþáttum hans í útvarpinu á þessum árum, og Ieikni hans uppi við töflu, þar sem listilega fögur rit- hönd hans og öguð naut sín svo vel - alls þessa er að minnast. Eitt sinn kom hann sér í vandræði hjá okkur, svo sem hann orðaði það sjálfur, en þau leysti hann á sinn hátt. Hann hafði kennt okkur stærðfræði í tvo vetur, en þegar við settumst í sjötta bekk, höfðu þeir snillingarnir Guð- mundur og Björn Bjarnason víxlað á fögum hjá okkur, þannig að Guð- mundur tók við eðlisfræðinni; þóttu mér það góð skipti hjá báðum og skorti þó ekkert á ágæti þeirra fyrr. Einhveiju sinni varð Guðmundur áhyggjufullur, þegar bekkurinn var að verki með víra í hönd og alls kyns tól og tæki. Hann hafði veitt því athygli, að hann var farinn að þúa sum okkar og olli því samneytið í verklegum æfingum, en önnur þér-
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.