Morgunblaðið - 16.07.1998, Blaðsíða 4

Morgunblaðið - 16.07.1998, Blaðsíða 4
FIMMTUDAGUR 16. JULI1998 MORGUNBLAÐIÐ FRETTIR UMBROT í Kverkjökli gætu skýrt hlaupið að mati skálavarða. MorgunblaðiíyKári Rökstutt álit frá Eftir- litsstofnun EFTA Tæknilegar reglugerðir ekki bornar undir stofn- unina EFTIRLITSSTOFNUN EFTA hef- ur sent frá sér rökstutt álit þar sem fram kemur að íslensk stjórnvöld hafi ekki fylgt ákvæðum samningsins um Evrópska efnahagssvæðið þess efnis að tilkynna skuli stofnunni um tæknilegar reglugerðir sem gætu hindrað frjálsa flutninga á vörum milli landa áður en þær koma til framkvæmda. Hákan Berglin, deildarstjóri laga- deildar og skrifstofu stiórnarráðs EFTA segir að upprunalega hafi fs- lendingar sett á annan tug slíkra reglugerða sem ekM voru bornar undir Eftirhtsstofnunina, þar af séu þrjár eftir, lög um tóbaksvarnir og tvær auglýsingar um innflutning á sláturafurðum. Alit það sem nú er sent íslending- um er eina athugasemd stofnunar- innar við framkvæmd íslendinga á samningnum um Evrópska efnahags- svæðið fyrir tímabilið maí, júní og júlí. Á sama tíma hafa stjórnvöldum í Lichtenstein og Noregi hvorum um sig verið send tvö rökstudd áht. Rök- stutt álit er efsta stig athugasemda stofnunarinnar áður en mál er sent EFTA-dómstólnum til úrskurðar. YFIRBORÐ Volgu hækkaði um metra í hiaupinu. Hlaup í Volgu JÖKULSAIN Volga, sem er ein af fyrstu kvíslum Jökulsár á Fjöllum og rennur úr Kverkjökli, hljóp á dögunum og hækkaði yfirbord hennar um metra þegar mest var. Allt að tveggja metra ísstykki brotnuðu úr jöklinum og bárust með ánni um 200-300 m. Skálaverðir í Kverkfjöllum, þau Þó"r Vilhjálmsson og Berg- lind Vilmundardóttir, urðu vör við umbrotin þegar þau heyrðu dynki í jöklinum. „Dynkirnir stöfuðu af því að ísstykki voru að hrynja úr þaki íshellisius sem Volga rennur úr. Það stafar af umbrotum í jöklinum, sem geta verið af því að jðkullinn er að skrfða fram" sagði Þór í samtali við Morgunblaðið. „ Volga er vanalega smá- spræna sem hægt er að slikla yf- ir en yfirborð hennar hækkaði um heilan metra í hlaupinu sem hófst 4. júlí og stöð f fjóra daga." Að sögn Þðrs er talið að umbrotin í jöklinum hafi valdið því að farvegur jökulár sem liggur 500 m austar hafi færst til undir jöklinum og sú á sam- einast Volgu, það styður þetta að austari áin hefur minnkað til muna. Hlaupið skolaði burt göngu- brú sem liggur yfir Volgu en ferðamenn sem koma f Kverk- fjöll ganga gjarnan upp á Vatna- jökul og fara þá sem leið liggur fyrir neðan Kverkjökul. „Við settum upp íiýja göngubrú sem leiðsögumenn hafa þurft að færa tíl eftír því hvernig áin breytir sér," segir Þdr. Stjórn Landsvirkjunar einróma í vali á nýjum forstjóra Friðrik Sophusson ráðinn forstjöri STJÓRN Landsvirkjunar sam- þykkti einróma í gær að ráða Friðrik Sophusson, alþingismann og fyrrverandi fjármálaráðherra, í stöðu forstjóra Landsvirkjunar frá og með 1. janúar 1999. Halldór Jóna- tansson forstjóri, sem gegnt hefur stöðunni frá 1. maí 1983, mun þá láta af störfum, en hann hefur starfað hjá Landsvirkjun frá því fyrirtækið var stofn- að 1965. Jóharmes Geir Sig- urgeirsson, stjórnar- formaður Lands- virkjunar, sagði að eining hefði verið innan stjórnarinnar um ráðninguna. I stjórninni sitja full- trúar eigendanna, Reykjavíkurborgar og Akureyrar bæjar. „Friðrik er ráðinn á faglegum forsendum. Þær forsendur eru hins vegar að hluta til pólitískar, þ.e.a.s. þetta er opinbert fyrirtæki í eigu ríkisins og sveitarféiaga. Framtíð þess ræðst mjög á hinu pólitíska sviði. Framundan er mik- il vinna Landsvirkjunar með hags- munaaðilum að samræma virkjun- arstefnu Landsvirkjunar stefnu fyrirtækisins í umhverfismálum. Það er einnig mjög mikil vinna framundan varðandi skipulags- málin, þ.e. hver staða Landsvirkj- unar á að verða í framtíðinni. Allt byggist þetta endanlega á pólitísk- um ákvörðunum og við teljum að reynsla Friðriks geti nýst okkur mjög vel í þessari vinnu. Við höf- um innan fyrirtækisins yfirburða- þekkingu á verkfræðisviði og fjár- málasviði þannig að við þurftum ekM að styrkja þá þætti með ráðn- ingu forstjóra," sagði Jóhannes Geir. Hann sagði að stjórnin hefði ennfremur litið til farsælla starfa Friðriks sem fjármálaráðherra, sem væri flókin stjórnunarstaða. Staðan ekki auglýst Jóhannes Geir sagði að alla tíð hefði legið fyrir að ekki þyrfti að auglýsa stöðuna. Það hefði hins vegar komið tíl tais að gera það. „Stjórnin tók þá ákvörðun að gera Friðrik Sophusson ríkisins, það ekki. Aðallega tvennt kom til. Annars vegar taldi meirihluti stjórnar að stöðu sem þessa ætti ekki að auglýsa. Það væri nánast viðtekin venja með stöður af þessari stærðargráðu að stjórnin leitaði að mönnum en aug- lýsti ekki. Hins veg- ar var ljóst undir það síðasta að það var orðinn einhugur um einn ákveðinn einstakling og þá er það ekkert annað en hræsni að vera að auglýsa." Ánægður með traust stíórnarinnar „Mér er efst í huga að þakka það traust sem stjórnin sýnir mér með því að ráða mig frá næstu áramótum forstjóra Lands- virkjunar. Mér þykir vænt um að stjórnin er einhuga í þessu máli. Allir stjómamennirnir, burtséð frá því hvar þeir standa í pólitík og allir eignaraðilarnir þrír, standa að þessari ráðningu. Þetta þykir mér mikilvægt hjá þessu stóra fyrir- tæki," sagði Friðrik í samtali við Morgunblaðið. Friðrik sagði ekki tímabært að svara spurningum um breytingar á stefnu fyrirtækisins. Það væri þó ljóst að með nýjum mönnum kæmu nýjar áherslur. Viðfangs: efnin hjá fyrirtækinu væru mörg. I vaxandi mæli þyrfti að gæta sam- ræmis milli orkustefnunnar ann- ars vegar og umhverfissjónarmiða hins vegar. Skipulag orkugeirans ætti einnig eftár að verða mikið til umræðu á næstu árum. Friðrik sagðist á þessari stundu reikna með að sitja á Alþingi til næstu áramóta. Ennfremur myndi hann segja af sér embætti varafor- manns Sjálfstæðisflokksins á landsfundi flokksins í mars á næsta ári. Það gæfi hins vegar augaleið að frá áramótum yrði hann óvirkur þátttakandi í pólitík. Friðrik Sophusson er fæddur 18. október 1943. Hann lauk stúd- entsprófi frá MR 1963 og lögfræði- prófi frá Háskóla íslands 1972. Friðrik var kjörinn alþingismaður Reykvfkinga 1978, var iðnaðarráð- herra 1987-1988 og fjármálaráð- herra 1991-1998. Starfsmannafélag Hafnarfjarðar fundaði í gær um hækkun á launum bæjarfulltrúa STJÓRN og trúnaðarmannaráð Starfsmannafélags Hafnarfjarðar- bæjar samþykkti í gær ályktun þar sem óskað er eftir að bæjaryfirvöld í Hafnarfirði ljúki þeim langvinnu og erfiðu deilum sem þau hafa átt í við Starfsmannafélagið. Ályktunin er gerð í kjölfar ákvarðana sem ný- lega voru teknar um að hækka Iaun bæjarstjóra og bæjarfulltrúa. „Sú ráðagerð bæjaryftrvalda varðandi hækkanir til bæjarstjóra og annarra bæjarfulltrúa hefur vak- ið nokkra undrun og mjög sterk við- brögð hjá félagsmönnum okkar, sér í lagi þegar tekið er mið af þeim erf- iðu og langvinnu deilum sem félagið hefur átt í við bæjaryfirvöld án nokkurs skilnings hingað til, hvað sem síðar kann að verða. I ljósi þessara síðustu breytinga á kjara- málum Hafnarfjarðarbæjar er mikil nauðsyn að klára mál gagnvart STH hið fyrsta og með sama krafti Vilja viðræður um bætt kjör bæjarstarfsmanna og gert var í tilfellum hinna kjörnu fulltrúa og varðandi laun bæjar- stjóra. Fundurinn væntir þess að gengið verði til verksins af fullum kraftí sem fyrst," segir í ályktun fundarins. Langvinnar deilur Árni Guðmundsson, formaður St- arfsmannafélagsins, sagði að sam- skipti bæjaryfirvalda í Hafnarfirði og félagsins hefðu verið mjög erfið allt frá því að bærinn sagði upp sér- kjarasamningum hluta bæjarstarfs- manna haustið 1995. Síðan hefðu staðið yfir viðræður milli bæjaryfir- valda og félagsins án þess að þær hefðu leitt til niðurstöðu. Ekki hefði reynt á samningsvilja eftir að ný bæjarstjórn tók við völdum í vor, en forysta Starfsmannafélagins gengi bjartsýn til viðræðna. „Þessi hækkun á launum bæjar- stjóra og bæjarfulltrúa er miMð rædd hér á kaffistofum og mönnum finnst almennt að forgangsröðunin sé ekki í lagi. Menn binda miklar vonir við að þessi meirihluti lendi í þessum vandamálum sem hafa verið í gangi undanfarin misseri. Þessi launahækkun gefur okkur vonandi vísbendingar um að það verði gert," sagði Arni. Vantraust milli félagsins og Iaunanefndar Magnús Gunnarsson, bæjarstjóri í Hafnarfirði, kemur úr fríi á mánu- daginn og sagðist Árni reikna með að þá strax yrðu teknar upp við- ræður milli bæjaryfirvalda og St- arfsmannafélagsins. Félagið hefði á mánudaginn ritað bæjarstjóra bréf þar sem óskað væri eftir viðræðum. Árni sagði að meðal þess sem deilt væri um væri aðgangur fé- lagsmanna að námskeiðum sem gefa launaflokkahækkanir. Starfs- mannafélag Hafnarfjarðar hefði ekki sömu möguleika á þessu sviði og starfsmannafélög í nágranna- sveitarfélögum. Mikil óánægja væri einnig með endurmenntunarmál. Háskólamenntaðir félagsmenn hefðu orðið að sætta sig við mun lé- legri kjör í þeim efnum en t.d. sál- fræðingar sem bærinn hefði gert sammng við stuttu eftir að skrifað var undir samning við félagið. Árni sagði að mikið vantraust ríkti milB félagsins og samninganefndar sveitarfélaga og félagið myndi ekki sætta sig við að bæjaryfirvöld í Hafnarfirði vísuðu á hana. Sveitar- félög eins og Akureyrarbær hefðu samið við hluta starfsmanna sinna án afskipta launanefndarinnar og Hafnarfjarðarbær gæti farið eins að. H-
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.