Dagblaðið Vísir - DV - 17.04.1986, Blaðsíða 6

Dagblaðið Vísir - DV - 17.04.1986, Blaðsíða 6
DV. FIMMTUDAGUR 17. APRÍL 1986. Peningamarkaðurinn Innlán með sérkjörum Alþýðubankinn: StjÖrnureikningar eru fyrir 15 ára og yngri og 65 ára og eldri. Inn- stæður þeirra yngri eru bundnar þar til þeir verða fullra 16 ára. 65-69 ára geta losað inn- stæður sínar með 9 mánaða fyrirvara, 70-74 ára með 6 mánaða fyrirvara og 75 ára og eldri með 3ja mánaða fyrirvara. Reikningarnir eru verðtryggðir og með 8% vÖxtum. Þriggja stjörnu reikningar eru með hvert innlegg bundið í tvö ár, verðtryggt og með 9% nafnvöxtum. Lífeyrisbók er fyrir þá sem fá lífeyri frá lífeyrissjóðum eða almannatryggingum. Inn- stœður eru óbundnar og óverðtryggðar. Nafnvextir eru 15% og ársávöxtun 15%. Sérbók. Við fyrsta innlegg eru nafnvextir 10% en 2% bætast við eftir hverja þrjá mán- uði án úttektar upp í 16%. Arsávöxtun á óhreyfðri innstæðu er 13,64% á fyrsta ári. Búnaðarbankinn: Sparibók með sér- vöxtum, Gullbókin, er óbundin með 13% nafnvöxtum og 13,4% ársávöxtun á óhreyfðri innstæðu eða ávöxtun 3ja mánaða verð- tryggðs reiknings reynist hún betri. Af hverri úttekt dragast 0,75% í svonefnda vaxtaleið- réttingu. 18 mánaða reikningur er með innstæðu bundna í 18 mánuði á 14,5% nafnvöxtum og 15% ársávöxtun, eða ávöxtun 6 mánaða verð- tryggðs reiknings reynist hún betri. Iðnaðarbankinn: Bónusreikníngar eru annaðhvort með 10,5% nafnvöxtum og 10,8% ársávöxtun eða verðtryggðir og með 3% voxt- um. Hærri ávöxtunin gildir hvern mánuð. Á hreyfðum innstæðum gildir verðtrygging auk 1% vaxta í úttcktarmánuðinum. Taka má út tvisvar á hverju 6 mánaða tímabili án þess að vaxtakjör skerðist. Vextir eru færðir 30.06. og 31.12. Landsbankinn: Kjörbók er óbundin með 13% nafnvöxtum og 13,4% ársávöxtun eða ávöxtun 6 mánaða verðtryggðs reiknings reynist hún betri. Af hverri úttekt dragast 0,7% í svonefnda vaxtaleiðréttingu. 100 ára afmælisreikningur er verðtryggð- urogbundinn tiJ J5mánaða. Vextireru 7,25% og breytast ekki á meðan reikningurinn verð- ur í gildi. Samvinnubankinn: Hávaxtareikningur hefur stighækkandi vexti á hvert innlegg, fyrst 8%, eftir 2 mánuði 8,25%, 3 mánuði 8, 50%, 4 mánuði 9%, 5 mánuði 9,5% og eftir 6 mánuði 12%, eftir 12 mánuði 12,5% og eftir 18 mánuði 13%. Sé ávöxtun betri á 3ja eða 6 mánaða verðtryggðum reikningum gildir hún um hávaxtareikninginn. 18 og 24 mánaða reikningar eru bundnir og verðtryggðir og gefa 7,5 og 8% vexti. Útvegvsbankinn: Ábót ber annaðhvort hæstu ávöxtun óverðtryggðra reikninga í i bankanum, nú 13%, eða ávöxtun 3ja mánaða verðtryggðs reiknings með 1% nafnvöxtum sé hún betri. Samanburður er gerður mánað- arlega en vextir færðir í árslok. Sé tekið út af reíkningnum giída almennir sparisjóðs- vextir, 8%, þann mánuð. Verslunarbankinn: Kaskóreikningur er óbundinn. Þá ársfjórðunga, sem innstæða er óhreyfð eða aðeins hefur verið tekið út einu BÍnni, eru reiknaðir hæstu vextir sparifjár- reikninga í bankanum. Nú er ársávöxtun annaðhvort 12,9% eða eins og á verðtryggðum 6 mánaða reikningum með 3% nafnvöxtum. Af úttekinni upphæð reiknast almennir spari- sjóðsvextir, 8,5%, og eins á aila innstæðuna innan þess ársfjórðungs þegar tekið hefur verið út oftar en einu sinni. Innlegg fær strax hæstu ávÖxtun sé það óhreyft næsta heila ársfjórðung. Vextir færast fjórum sinnum á ári og leggjast við höfuðstól. f>eir eru alltaf lausir til útborgunar. Sparisjóðir: Trompreikningur er verð- tryggður og með ávóxtun 6 mánaða reikninga með 3% nafnvöxtum. Sé reikningur orðinn 3ja mánaða er gcrður samanburður á ávoxtun með svokölluðum trompvöxtum, 12,5%, með 13% ársávöxtun. Miðað er við lægstu inn- stæðu í hverjum ársfjórðungi. Reyníst trompvextir gefa betri ávöxtun er þeim mun bætt á vaxtareikninginn. Hreyfðar innstæður innan mánaðar bera trompvexti sé ínnstæðan eldri en 3ja mánaða, annars almenna spari- sjóðsvexti, 8%. Vextir færast misserislega. 12 mánaða reikningur hjá Sparisjóðí vél- stjóra er með innstæðu bundna í 12 mánuði, óverðtryggða en á 15,5% nafnvoxtum. Þeir eru færðir einu sinni á ári og ársávöxtun er því einnig 15,5%. 18 mánaða reikningar 5 sparisjóða eru með innstæðu bundna óverðtryggða í 18 mán- uði en á 14,5% nafnvóxtum og 15,2% árs- ávöxtun. Sparísjóðirnir í Keftavík, Hafnar- firði, Kópavogi, Borgarnesi og Sparisjóður Reykjavíkur bjóða þessa reikninga. Spariskírteini Spariskírteini Ríkissjóðs íslands eru seld í Seðlabankanum, viðskiptabönkum, sparisjóð- um, hjá verðbréfasolum og í pósthúsum. Nýjustu skírteinin eru að nafnverði 5, 10 og 100 þúsund krónur, nema vaxtamiðabréf sem eru 50 þúsund að nafnverði. Þau eru: Hefóbundin, til mest 14 ára. Með þriggja ára binditíma eru ársvextir 7%, fjög- urra ára 8,5% og sex ára 9%. Verðbætur, vextir og vaxtavextir greiðast með höfuðstól við innlausn. Með vaxtamiðum, til mest 14 ára, innleysanleg eftir fjögur ár. Ársávöxtun er 8,16% á verðbættan höfuðstól hverju sinni og vextir greíðast út 10.01. og 10.07. ár hvert. Við innlausn greiðast verðbætur með höfuð- stól. Gengistryggö skírteini eru til fimm ára. Þau eru bundin safngjaldeyrinum SDR (til- tekin samsetning af dollar, pundi, yeni, þýsku marki og frönskum franka). Vextir eru 8,5%. Hofuðstóll, vextir og vaxtavextir greiðast í einu lagi við innlausn. Almenn verðbréf Fasteignatryggð verðbréf eru til sölu hjá verðbréfasölum. E>au eru almennt tryggð með veði undir 60% af brunabótamati fasteign- anna. Bréfin eru ýmist verðtryggð eða óverðtryggð og með mismunandi nafnvöxtum. Þau eru seld með afföllum og ársávöxtun er almennt 12 16% umfram verðtryggingu. Húsnæðislán Nýbyggingarlán frá Byggingarsjóði ríkis- ins, F-lán, nema á 1. ársfjórðungi 1986: Til einstaklinga 782 þúsundum króna, 2 -4 manna fjölskyldna 994 þúsundum, 5 manna og fleiri 1.161 þúsundum, 7 manna og fleiri (í sértilvik- um) 1.341 þúsundum. Lánin eru til 31 árs. Lán til kaupa á eldri íbúðum, G-lán, nema á 1. ársfjórðungi 1986: Til kaupa í fyrsta sinn er hámark 391 þúsund krónur til einstakl- ings, annars mest 195 þúsund. 2 4 manna fjölskylda fær mest 497 þúsund til fyrstu kaupa, annars mest 248 þúsund. 5 manna fjÖl- skylda eða stærri fær mest 580 þúsundir til fyrstu kaupa, annars mest 290 þúsund. Láns- tími er 21 ár. Húsnæðislánin eru verðtryggð með láns- kjaravísitölu og með 3,5% nafnvöxtum. Fyrstu tvo árin er ekki greitt af höfuðstól, aðeins vextir og verðbætur. Útlán lífeyrissjóða Um 90 lífeyrissjóðir eru í landinu. Hver sjóður ákveður sjóðfélögum lánsrétt, lánsupp- hæðir, vexti og lánstíma. Stysti tími að lánsrétti er 30 60 mánuðir. Sumir sjóðir bjóða aukinn lánsrétt eftir lengra starf og áunnin stig. Lán eru á bilinu 150 1000 þúsund eftir sjóðum, starfstíma og stigum. Lánin eru verð- tryggð og með 5% vöxtum. Lánstími er 15 42 -ár. Biðtími eftir lánum er mjög breytilegur. Hægt er að færa lánsrétt við flutning milli sjóða eða safna lánsrétti frá fyrri sjóðum. Nafnvextir, ársávöxtun Nafnvextir eru vextir í heilt ár og reiknað- ir í einu lagi yfir þann tíma. Séu vextir reiknaðir og lagðir við höfuðstól oftar á ári verða til vaxtavextir og ársáyÖxtunin verður þá hærrí en nafnvextírnir. Ef 1000 krónur liggja inni í 12 mánuði á 10% nafnvöxtum verður innstæðan í lok tíma- bilsins 1100 krónur. Ársávöxtunin verður því 10%. Sé innstæðan óverðtryggð í verðbólgu dregur úr raunávöxtun sem því nemur og hún getur jafnvel orðið neikvæð. Liggi 1000 krónurnar inni í 6 + 6 mánuði á 10% nafnvöxtum reiknast fyrst 5% vextir eft- ir 6 mánuði. Þá verður upphæðin 1050 krónur og ofan á þá upphæð leggjast 5% vextir seinni 6 mánuðína. A endaniun verður innstæðan því 1.102,50 og ársávoxtunin 10,25%. Dráttarvextir Dráttarvextir eru frá 01.04.1986 2,25% á mánuði eða 27% á ári. Vísitölur Lánskjaravísitala í apríl 1986 er 1425 stig en var í mars 1428 stig og í febrúar 1396 og janúar 1364 stig. Míðað er við grunninn 100 í júní 1979. Byggingarvísitala á 2. ársfjórðungi 1986 er 265 stig á grunninum 100 frá 1983 en 3924 stig a grunni 100 frá 1975. Húsaleiguvísitala hækkaði um 5% 01.04. en um 10% næst þar áður, frá 01.01. Þessi vísitala mælir aðeins hækkun húsaleigu þar sem við hana er miðað sérstaklega í samning- um leigusala og leigjenda. VEXTIR BANKA 0G SPARISJÓÐA (%) 11. -20.04. 1986 INNLÁN MEÐ SÉRKJÖRUM •fi i lí ú ÍJit SJÁ SERUSIA !li ll 11 liil 11 INNLÁN ÚVERÐTRYGGÐ SPARISJÚDSBÆKUR Obundin innstæía 9.0 9.0 8.0 8.5 1.0 9.0 8.5 8.5 8.S 8.0 SPARIREIKNINGAR 3ja mán. uppsoan 10.0 10.25 10.0 9.0 8.5 10.0 8,5 9.0 10.0 9.0 6man.uppsogn 12.5 12.9 12.5 9.5 10.5 10.0 10.0 12.0 10.0 12man. uppsógn 14.0 14.9 14.0 11.0 12.6 12.0 SPARNAÐUR - LANSRÉTTUR Sparao 3 5 mán. 13.0 13.0 8.5 10.0 8.0 9.0 10.0 9.0 Sp.Bmán.ogm. 13.0 13.0 9.0 11.0 10.0 10.0 TÉKKAREIKNINGAR Avisanareikningar 6.0 6.0 2.5 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 Hlaupareikningar 4.0 3.0 2.5 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 INNLÁNVERÐTRYGGfl SPARIREIKNINGAR 3ja man. uppsögn 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6 mán. uppsögn 3.5 3.0 2.5 3.0 3.5 2.5 3.0 3.0 3.0 INNUtoGENGISTRYGGÐ GJALDEYRISREIKNINGAR Bambríkjadollarar 8.0 7.5 6.5 7.0 6.5 7.5 7.0 7.0 6.5 Sterlingspund 11.5 11.5 10.5 11.0 11.5 11.5 11.5 11.5 10.5 Vestur-þýik mörk 4.5 4.0 3.5 4.0 3.5 4.0 3.5 3.5 3.5 DansAar fcrónur S.O 0.5 7.0 (.0 7,0 7.5 7,0 7,0 7,0 ÚTLAN ÓVERÐTRYGGÐ ALMENNIRVlXLAfl {fnrvsitir} 15,25 15,25 1575 15.25 15.25 15.25 15.25 16,25 15.25 VIÐSKIFTAVÍXLAR3) (forvsnirl kge 19.5 k*e 19.5 kge kge kge kge ALMENNSKULDABREF2) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 1S.5 VIÐSKIPTASKULDABRÉF3) kge 20.0 kge 20,0 kge kge kge kge HLAUPAREIKNINGAR YFIRDRATtur 9.0 9.0 9.0 9.0 7.0 a.o 9.0 9.0 9.0 ÚTLANVERÐTRYGGÐ - SKULDABRÉF A421/2*ri 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4,0 Langri en 21/2 ár 5.0 6.0 5.0 S.O 5.0 S.0 5.0 5.0 S.O útlAntilframleíðslu SJANEÐANMA1S1) 1 _] 1) Lán til framleiðslu á innanlandsmarkað eru á 15,0% vöxtum. Vegna útflutn- ings, í SDR 9,25%, í Bandaríkjadollurum 9, 0%, í sterlingspundum 13,25%, í vestur-þýskum mörkum 5,75%. 2) Vaxtaálag á skuldabréf til uppgjörs vanskilal- ána er 2%, bæði á verðtryggð og óverðtryggð lán. 3) Við kaup á viðskiptavíxlum og viðskiptaskuldabréfum, á þriðja aðila, er miðað við sérstakt kaupgengi, kge, hjá þeim bónkum sem þannig er merkt við, einnig hjá flestum stærstu sparisjóð- unum. ) Viðskipti Viðskipti Viðskipti Dúsa í fimm ár á svarta listanum „Það er ástœða tál að taka það til athugunar hvort ekki þurfí að setja strangari reglur um það hversu lengi megi hafa nöfh manna á svokólluð- um svarta lista," sagði Þorgeir Örlygsson, formaður Tölvunefhdar, en eins og reglumar eru í dag verða þeir sem einu sinni komast á listann að dúsa þar í 5 ár. Nú eru það tvö fyrírtæki sem hafa leyfi til að gefa út vanskilalista. Það eru Reiknisstofen hf. í Hafnarfirði og Þ. B. útgáfan. Svarti listinn er síðan seldur öllum sem yilja kaupa en það eru aðallega fyrirtœki og aðrir aðilar sem stunda lánsvið- skipti. Svarti listinn nær hins vegar ekki til þeirra sem fara yfir á ávís- anaheftinu. Þeir lenda aðeins á sérstakri lokunarskrá í bönkunum. Á svarta listann fara þeir sem eru dœmdir í skuldamálum eða hafa lent í aðgerðum eins og fjárnámi, lögtaki eða gjaldþrotaskiptum. Þeir sem gefa út upplýsingar um fiárhag annarra þurfe ¦& þess leyfi tölvunefndar. Að sögn Þorgeirs Ör- lygssonar er hlutverk tölvuxiefndar aðstanb*5"vörð um alla kerfisbundna skráningu á atriðum sem snerta fiár- hag og einkamáleíhi manna sam- kvæmt núgildandi tölvulögum. í tölvunefnd sitja þrír aðalmenn og þrir varamenn. Aðalmenn í stjórn eru auk formanns, sem verður að vera lögfræðingur sem fullnægir dómaraskilyrðum, þeir Bjarni P. Jónassoii, sem tilnefiidur er af Skýrslutæknifélags íslands, og Bogi Bjarnason lögregluvarðstjóri sem tilnefhdur er af domsmáiaráðherrá. -EH Eftir lækkunina á verði bíla hefur sala á varahlutum snarminnkað. Bflavarahlutir seljast ekkí „Við vonum að menn fari að gera við bílana sína aftur. Varahlutir selj- ast ekki og eins og verð á varahlutum er núna er hætta á að menn trassi að gera við og ástand bíla versni til muna," sagði Stefán Ingólfeson, inn- Hafin er framleiðsla hérlendis á nýju efni til viðgerða á vegum. Holóttir vegir úr sögunni? Fyrirtækið Pólar hf. hefur hafið framleiðslu á nýstárlggu efni sem nota má til viðgerða á malbikuðum og steyptum vegum. Að sögn for- svarsmanna Póla hf. hafa farið fram prófanir á því hérlendis og virðast þær lofa góðu. Pólarmenn segja að ekki þurfi flokk manna og tækja á viðgerðar- stað heldur geti einn maður unnið verkið með einföldum handverk- færum. Gatan sé greið allri umferð samstundis eftir viðgerð. Efnið neíha þeir holufyllir og er það sérvalinn islenskur steinsalli sem blandaður er sérstakri svartri kvoðu. -EH kaupastjóri hjá Bílaborg, í samtali við DV. Verð á varahlutum í bíla hefur staðið í stað á meðan bílverð hefur lækkað um 12-15%. Þetta misræmi hefur í för með sér að sögn þeirra bíla- kaupmanna sem DV ræddi við þá hefur sala á varahlutum dregist veru- lega saman. Menn vilja ekki eyða stórum upphæðum í að lappa upp á bíla sem kannski seljast á rúmar hundrað þúsund krónur eftir lækkun- ina. Að sögn Stefáns Ingólfssonar hjá Bílaborg var brugðið á það ráð að lækka varahluti í bíla eldri en 1980. „Við eigum lager af varahlutum sem gæti hreinlega dagað uppi. Það sem af er þessu ári hefur sala á varahlutum dregist verulega saman. Þá á ég ekki eingöngu við vegna tollalækkunar- innar á bílum heldur höfðum við orðið varir við þennan samdrátt frá áramót- um. Við gripum því á það ráð að lækka verð á boddí-hlutunum en boddí-við- gerðir eru yfirleitt dýrari en aðrar. -EH Landkynning- arskrifstofa rangfeðruð Landkynningarskrifstofan, sem ný- lega flutti frá Hamborg til Frankfurt am Main, er ekki á vegum Flugleiða nema að hluta til. Skilja mátti af frétt hér á síðunni í fyrradag að skrifstofan væri alfarið á vegum félagsins. Hið rétta er að Landkynningarskrifstofan í Frankfurt er rekin af Ferðamála- ráði, sem er meirihlutaaðili, en önnur fyrirtæki eru Flugleiðir, Arnarflug, Samband veitinga- og gistihúsaeig- enda, Félag íslenskra ferðaskrifstofe og Ferðaskrifstofa ríkisins. -EH

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.