Dagblaðið Vísir - DV - 23.08.1993, Blaðsíða 14

Dagblaðið Vísir - DV - 23.08.1993, Blaðsíða 14
14 MÁNUDAGUR 23. ÁGÚST 1993 Útgáfufélag: FRJÁLS FJÖLMIÐLUN HF. Stjórnarformaður og útgáfustjóri: SVEINN R. EYJÓLFSSON Framkvæmdastjóri og útgáfustjóri: HÖRÐUR EINARSSON Ritstjórar: JÚNAS KRISTJANSSON og ELLERT B. SCHRAM Aðstoðarritstjórar: HAUKUR HELGASON og ELlAS SNÆLAND JONSSON Fréttastjóri: JÖNAS HARALDSSON Auglýsingastjórar: PÁLL STEFANSSON og INGÓLFUR P. STEINSSON Ritstjórn, skrifstofur, auglýsingar, smáauglýsingar: ÞVERHOLTI 11, blaðaafgreiðsla, áskrift: ÞVERHOLTI 14, 105 RViK. SÍMI (91)63 27 00 FAX: Auglýsingar: (91 )63 27 27 - aðrar deildir: (91 )63 29 99 GRÆN NUMER: Auglýsingar: 99-6272 Áskrift: 99-6270 AKUREYRI: STRANDG. 25. SlMI: (96)25013. BLAÐAM.: (96)26613. FAX: (96)11605 Setning, umbrot, mynda- og plötugerð: PRENTSMIÐJA FRJÁLSRAR FJÖLMIÐLUNAR HF., ÞVERHOLTI 11 Prentun: ARVAKUR HF. - Askriftarverð á mánuði 1368 kr. Verð í lausasölu virka daga 130 kr. - Helgarblað 170 kr. Skýr skílaboð Undarlegri heimsókn Simonar Peresar til íslands er lokið. Af einhverjum óskilgreindum ástæðum sá forsæt- isráðherra íslands ástæðu til að bjóða utanríkisráðherra ísraels í opinbera heimsókn, mitt í þeim átökum sem nú eiga sér stað milli ísraelsmanna og Hisbollah-hreyfingar- innar. ísraelsmenn hafa þar margt á samviskunm og ekkert er það sem rekur sérstaklega á eftir því að íslensk stjórnvöld sýni fulltrúa ísraelsríMs vináttuvott á sama tíma og blóðið rennur í Líbanon. Það sem vakti þó mesta athygli við heimboðið og heim- sóknina var sú ýfirlýsing sem höfð var eftir utanríkisráð- herranum að tilgangur hans með íslandsförinni væri fvrst og fremst sá að koma þeirri kröfu á framfæri við íslendinga að Eðvald Hinriksson, öðru nafni Mkson, yrði dreginn fyrir dóm, ef ekki framseldur. Nú er rétt og skylt að taka fram að Simon Peres hefur ekM verið fremstur í fylkingu ofstækismanna í heima- landi sínu. Þvert á móti hefur Peres verið talinn dúfa í ísraelskum stjórnmálum. En hann er engu að síður per- sónugervingur og fulltrúi ísraelssrjórnar sem hefur á undanfórnum árum haft sérstakt lag á því að draga úr þeirri vinsemd og stuðningi sem ísraelsmann hafa löng- um haft hér á landi og víðar á Vesturlöndum. ísraels- menn hafa með óbilgirni og óskiljanlegum hefndarþorsta spillt fyrir sér og sínum málstað í arnienningsáhtinu á Vesturlöndum Það á meðal annars þátt í því að fulltrúar stjórnarand- stöðunnar afþökkuðu kvöldverðarboð til heiðurs Peres og utanríkisráðherra íslands sá ekki ástæðu til að fresta för sinni til Grænlands á minni háttar kratafund. Þetta hefur ekki áður gerst, ekki einu sinni þegar fuUtrúar Sovétríkjanna heimsóttu ísland hér á árum áður og ís- lenskir stjórnmálamenn sýndu eðlilega kurteisi, jafnvel þótt stríðsglæpir og mannréttindabrot Sovétmanna væru margfalt fleiri og meiri en þau sem ísraelsmenn drýgja um þessar mundir. Þessi mótmæli og önnur háværari settu svip sinn á heimsókn Simonar Peresar. Niðurstaðan varð líka sú að ísraelski utanríkisráðherrann lék á lágu nótunum. Hann mun hafa fært mál Eðvalds Hinrikssonar í tal við forsæt- isráðherra en gerði ekki mikið úr því og gaf raunar yfir- lýsingar sem benda til að ísraelsmenn hafi áttað sig á því að eltingaleikur við fimmtíu ára gamla atburði úr heimsstyrjöldinni orkar tvímælis. Kannski eru þeir að læra eftir reynsluna af málaferlunum yfir Demjanjuk? Kannski skHja þeir að það er ekM hægt til lengdar að kasta steinum úr glerhúsi? Simon Peres virtist bjartsýnn á að samningaviðræður um málefni Palestínumanna fái farsæla lausn á næst- unni. Það eru í sjálfu sér góð tíðindi. Varla hefur hann þó verið að leggja leið sína til íslands til að hafa áhrif á gang þeirra viðræðna eða bera deilumálin upp við ís- lensk stjórnvöld. För ísraelska utanríMsráðherrans getur þjónað þeim eina tilgangi að hlera sjónarmið þeirra þjóða sem verið hafa ísraelsmönnum hhðholl. Vonandi hefur Simon Peres komist í skilning um viðhorf íslendinga, sem sé þau að ísraelsmönnum ber skylda til að sýna Palest- ínumönnum og öðrum nágrönnum sínum tillitssemi og veita þeim griðland. Kenningin um auga fyrir auga og tönn fyrir tönn á ekM við. Galdrabrennum gagnvart syndum fortíðarinnar þarf að linna. Fálæti íslendinga gagnvart heimsókn hans eru skila- boð til ísraelsmanna um að fara sér hægt. Ef þau hafa komist til sMla hefur heimsókn Peresar borið árangur. EUert B. Schram Sauðkindin í brennidepli Enn eitt upphlaupiö hefir orðiö út af íslenskum laxidbúnaði, að þessu sinni vegna skýrslu Hag- fræðistofhunar HÍ á vegum nor- ræhu ráðherranefhdarinnar um stuðning við landbúnað á Norður- löndum. Skýrslan hefir sætt harðri gagnrýni og fordæmd þau vinnu- brögð sem viðhöfð voru og leiddu tíl villandi og rangrar niðurstöðu einfaldlega vegna bess að byggt var á úrelrum tölum frá 1988, þegar stuðningur við íslenskan landbún- að nam þriðjungi hærri upphæð en á yfirstandandi ári. Má furðulegt heita að fagstofnun, tengd Háskóla íslands, skuh gera sig seka um slík- an flumbruhátt - ef ekki beina fbls- un. Óþolandi milliliðabrask Eg vil helst ekki ætla þeim mönn- um, sem þama stóðu aö verki, að þeir hafi vísvitandi viljað koma höggi á íslenskan landbúnað óg skipa sér þannig í flokk þeirra manna sem vilja hreinlega leggja hann niður og fá í staðinn ódýrar niðurgreiddar landbúnaðarvörur erlendis frá. Það er lítil reisn yfir þeim málflutningi. Það er ekki bara gallað kerfi, sem þeir menn berjast gegn, heldur kemur þarna fram hættulegt van- traust á íslenska landkosti og möguleika þjóðarinnar til að vera sjálfri sér nóg í framleiðslu land- búnaðarvara. Ekki má heldur van- meta hættuna á að búfjársjúkdóm- ar berist til landsins með innfluttu hráu kjöti. íslenskar landbúnaðarvörur eru dýrar, það er rétt, ekki síst vegna óþolandi rnilliliðabrasks sem tíðk- ast hefir áratugum saman, og ekki bætir 14% vaskurinn þar um nú. Hinu getur svo hver og einn velt fyrir sér hvort hann gerir betri kaup í hálfum lítra af kóki fyrir 70 kr. eða heilum lítra af nýmjólk fyr- ir 66 kr. Vaxandi frumkvæði Góðu heilh virðast nú íslenskir bændur sýna vaxandi frumkvæði í sínum málum, m.a. í sölu- og mark- aðsmálum sem hafa verið látin dankast alltof lengL Markaðssetn- ing og kynning á íslenskum mat- vælum á erlendri grund er mikil- vægt spor í rétta átt. Það má merki- legt heita ef við, sem í ferðamálum okkar gerum fyrst og fremst út á hreint loft og vatn - ómengaða nátt- úru - getum ekki nýtt það einnig til að kenna útlendingum heima hjá sér að meta afbragðs náttúru- fæðu, t.d. lambakjötið okkar, besta kjöt í heimi, taka það fram yfir annað kjöt sem nálgast það að vera verksmiðjuvara, framleidd með hormónagjöfum og öðrum gerviað- ferðum í lífvana umhverfi. Ég hef þá trú að þetta muni tak- áUaiinn Sigurlaug Bjarnadóttir menntaskólakennari Sterk ítök Og enn kom „ógnvaldurinn" á skerrninn í viðræðuþætti (Á sauð- kindin ísland?). Vígreifur srjórn- andi og málglaður úr hófi fram á kostnað viðmælenda sinna, sem voru greinilega snöggtum betur að sér en hann um þau málefhi sem um var rætt: gróðurlendi íslands, sauðkindin - þjóðarbúskapurinn. ítrekað þurfti að leiðrétta rang- faarslur hans og fáfræði. Við spurningu hans hvernig ætti að skilgreina hugtakið „ofbeit", hvort það þýddi að komið væri „gat á jarðskorpuna"! varð þó fátt um svör. Fram kom að sauðfé hefir fækkað um helming á sl. 20 árum en hrossum hins vegar stórfjölgað. Þau tækju nú meira af sumarbeit- inni en sauðféð. Hvernig skyldu „íslenskar landbúnaðarvörur eru dýr- ar, þaÖ er rétt, ekki síst vegna óþolandi milliliðabrasks sem tíðkast hefir ára- tugum saman, og ekki bætir 14% vask- urinn þar um nú." ast fyrr en seinna og þá muni draga niður í þeim mönnum sem ekkert færi láta ónotað til að naggast út í íslenskan landbúnað, með fordæmi krata að leiðarljósi, og af því meira offorsi því minna sem þeir vita um það sem þeir eru að tala um. Og sauðkindin jafhan í brennideph. Baldur Hermannsson helgaði henni sérstakan kafla undir yfir- skriffinni „Tortímandinn" í marg- umtöluðum sjónvarpsþáttum sín- um. Ekki nóg með það að þetta óargadýr, sem engu eirir, sé á góðri leið með að naga upp til agna allt gróðurlendi íslands, heldur legðist það lika á grjótið! Kannski var Baldur að gefa í skyn að íslenska grjótið væri í útrýmingarhættu!! þau fara með vesalings, jarðskorp- una"? Ég held að Guðbergur Bergsson, sem var einn viðmælenda, hafi hitt naglann á höfuðið er hann í lok þáttarins svaraði titilspurningunni á þá leið að sauðkindin ætti ekki ísland en hún ætti hjarta íslend- inga. Sveitalíf, búskapur og sauðkind- in eiga nefhilega enn sterk ítök í íslendingum. Þeir hafa skilning á því að stöðugur fólksflótti úr sveit- um landsins og enn frekari grisjun byggðar mun leiða til fátæklegra mannlífs til sveita og um leið til fátæklegri þjóðmenningar. Sigurlaug Bjarnadóttir „Góðu heilli virðast nú islenskir bændur sýna vaxandi frumkvæði i sín- um málum, m.a. í sölu- og markaðsmálum ..." segir m.a. í gcein Sigur- laugar. Skoðanir annarra Trausti rúinn Hæstiréttur? „Ég virði það alveg við prófessor Sigurð Líndal að hann skuli ganga úr fræðimannsfleti sínu til að verja Hæstarétt íslands. Hann er sjálfsagt rekinn áfram af þeirri þörf, sem yfirleitt allir borgarar hafa, að geta treyst æðsta dómstól landsins. Satt að segja er það dapurlegt að geta ekki gert það___Dómstóll- inn fær ekki það traust sem hann þarfnast, fyrr en hann sýnir það með störfum sínum, að hann verð- skuldiþað." Jón Steinar Gunnlaugsson hrl. í Mbl. 20. ágúst. Þarna er vandinn „Ríkissrjórnin getur ekki látið sér nægja að skera niður ríkisútgjöld til velferðarmála og kallað það kerfisbreytingu. Ríkisstjórnin getur ekki heldur lækkað skatta einhliða og talað um lækkaðar álögur á almenning á sama tíma og útgjöld ríkissjóðs til úreltra þjóðlífshátta fara úr böndunum. Með öðrum orðum: Ríkissjórn Davíðs Oddssonar þarf póhtískt hugrekki til að takast á við kjarna vandans sem er umsköpun atvinnuveganna, uppstokkxm ríkiskerfis- ins, núnnkandi ríkisumsvif og opnun heilbrigðrar samkeppni í atirinnulífinu.'' Úr forystugrein Alþbl. 19. ágúst. Vaxtalækkun í hag bankanna „Fáir aðilar eiga meira undir vaxtalækkun á ís- landi en viðskiptabankarnir. Ef raunvextir lækkuðu á íslandi kæmi það bónkunum vel. Hagur þeirra viðskiptavina bankanna sem hafa átt í erfiðleikum myndi vænkast, eins gæti vaxtalækkun örvað hag- vöxt og við það aukast tekjur bankanna.. .Til þess að lækka vexti á íslandi verðum við að hætta að eyða um efhi fram. Augu okkar hh'óta því að beinast aö því hvernig rikisstiórninrii gengur að jafha hall- ann við fjárlagagerð í haust." Valur Valsson, bunkustj. íslandsbanka, í Mbl. 20. ágúst.

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.